EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:313:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 313, 26. oktoober 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

doi:10.3000/19770898.C_2013.313.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 313

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

56. köide
26. oktoober 2013


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2013/C 313/01

Euroopa Liidu Kohtu viimane väljaanne Euroopa Liidu TeatajasELT C 304, 19.10.2013

1

 

Üldkohus

2013/C 313/02

Üldkohtu presidendi valimine

2

2013/C 313/03

Üldkohtu asepresidendi valimine

2

2013/C 313/04

Kodade esimeeste valimine

2

2013/C 313/05

Kohtunike määramine kodadesse

2

2013/C 313/06

Kohtuasjade kodade vahel jaotamise kriteeriumid

4

2013/C 313/07

Täiskogu

4

2013/C 313/08

Suurkoja koosseis

5

2013/C 313/09

Apellatsioonikoda

5

2013/C 313/10

Ajutiste meetmete kohaldamisel Üldkohtu presidenti asendava kohtuniku määramine

5

 

Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohus

2013/C 313/11

Kodade koosseis ja kohtunike määramine kodadesse

6


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2013/C 313/12

Kohtuasi C-407/13: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Corte suprema di cassazione (Itaalia) 17. juulil 2013 — Francesco Rotondo jt versus Rete Ferroviaria Italiana SpA

7

2013/C 313/13

Kohtuasi C-418/13: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Corte costituzionale (Itaalia) 23. juulil 2013 — Napolitano jt versus Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

7

2013/C 313/14

Kohtuasi C-420/13: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundespatentgericht (Saksamaa) 24. juulil 2013 — Netto Marken Discount AG & Co. KG versus Deutsches Patent- und Markenamt

8

2013/C 313/15

Kohtuasi C-421/13: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundespatentgericht (Saksamaa) 24. juulil 2013 — Apple Inc. versus Deutsches Patent- und Markenamt

8

2013/C 313/16

Kohtuasi C-428/13: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Consiglio di Stato (Itaalia) 26. juulil 2013 — Ministero dell’Economia e delle Finanze ja AAMS versus Yesmoke Tobacco

9

2013/C 313/17

Kohtuasi C-434/13 P: Euroopa Komisjoni 1. augustil 2013 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (esimene koda) 17. mai 2013. aasta otsuse peale kohtuasjas T-146/09: Parker ITR Srl ja Parker-Hannifin Corp versus komisjon

9

2013/C 313/18

Kohtuasi C-441/13: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Handelsgericht Wien (Austria) 5. augustil 2013 — Pez Hejduk versus EnergieAgentur.NRW GmbH

10

2013/C 313/19

Kohtuasi C-448/13: Delphi Technologies, Inc. 7. augustil 2013 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 6. juuni 2013. aasta otsuse peale kohtuasjas T-515/11: Delphi Technologies, Inc. versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

10

2013/C 313/20

Kohtuasi C-449/13: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal d'instance d’Orléans (Prantsusmaa) 12. augustil 2013 — CA Consumer Finance versus Ingrid Bakkaus jt

11

2013/C 313/21

Kohtuasi C-450/13 P: Donaldson Filtration Deutschland GmbH 12. augustil 2013 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 30. mai 2013. aasta otsuse peale kohtuasjas T-396/11: ultra air GmbH versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

12

2013/C 313/22

Kohtuasi C-454/13: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal de première instance de Bruxelles (Belgia) 13. augustil 2013 — Belgacom SA versus Commune d'Etterbeek

13

2013/C 313/23

Kohtuasi C-466/13 P: Repsol, SA 27. augustil 2013 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (seitsmes koda) 27. juuni 2013. aasta otsuse peale kohtuasjas T-89/12: Repsol YPF versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Ajuntament de Roses (R)

13

2013/C 313/24

Kohtuasi C-496/13 P: GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH 16. septembril 2013 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kolmas koda) 3. juuli 2013. aasta otsuse peale kohtuasjas T-78/12: GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

13

 

Üldkohus

2013/C 313/25

Kohtuasi T-73/08: Üldkohtu 13. septembri 2013. aasta otsus — Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung versus komisjon (Rahaline abi Daphne II programmi raames — Lõpliku toetussumma kindlaksmääramine — Võlateade — Vaidlustatav akt — Põhjendamiskohustus — Õiglane kohtulik arutamine — Hindamisvead)

15

2013/C 313/26

Kohtuasi T-142/08: Üldkohtu 12. septembri 2013. aasta otsus — Itaalia versus komisjon (Keeltekasutuse kord — Teated avalike konkursside korraldamise kohta administraatorite ja assistentide töölevõtmiseks — Tervikteksti avaldamine kolmes ametlikus keeles — Teave avalike konkursside teadete kohta — Avaldamine kõigis ametlikes keeltes — Katsete keel — Kolme ametliku keele hulgast teise keele valik)

15

2013/C 313/27

Kohtuasi T-164/08: Üldkohtu 12. septembri 2013. aasta otsus — Itaalia versus komisjon (Keeltekasutuse kord — Arstide töölevõtmiseks korraldatava avaliku konkursi teade — Tervikteksti avaldamine kolmes ametlikus keeles — Avaliku konkursi teadet puudutav informatsioon — Avaldamine kõigis ametlikes keeltes — Katsete keel — Teise keele valik kolme ametliku keele hulgast)

15

2013/C 313/28

Kohtuasi T-380/08: Üldkohtu 13. septembri 2013. aasta otsus — Madalmaad versus komisjon (Juurdepääs dokumentidele — Määrus (EÜ) nr 1049/2001 — Kartelli käsitleva komisjoni lõpliku otsuse teatavate konfidentsiaalsete lõikudega tutvumise taotlus — Juurdepääsu keelamine — Põhjendamiskohustus — Konkreetse ja individuaalse hinnangu andmise kohustus — Eraelu puutumatust ja isikupuutumatust kaitsev erand — Kolmanda isiku ärihuve kaitsev erand — Uurimise eesmärki kaitsev erand — Ülekaalukas üldine huvi — Lojaalne koostöö)

16

2013/C 313/29

Kohtuasi T-525/08: Üldkohtu 13. septembri 2013. aasta otsus — Poste Italiane versus komisjon (Riigiabi — Postižiirokontodel ja Itaalia riigikassas hoiustatavatelt varadelt intresside maksmine — Otsus, millega tunnistatakse abi ühisturuga kokkusobimatuks ja nõutakse selle tagasimaksmist — Riigiabi mõiste — Eelis)

16

2013/C 313/30

Kohtuasi T-536/08: Üldkohtu 13. septembri 2013. aasta otsus — Huvis versus nõukogu (Dumping — Polüesterstaapelkiu import Lõuna-Koreast — Dumpinguvastaste tollimaksude säilitamine pärast osalist vahepealset läbivaatamist — Tühistamishagi — Otsene ja isiklik puutumus — Vastuvõetavus — Võrdne kohtlemine ja diskrimineerimiskeeld — Määruse (EÜ) nr 384/96 artikli 9 lõige 5 ja artikli 21 lõige 1 (nüüd määruse (EÜ) nr 1225/2009 artikli 9 lõige 5 ja artikli 21 lõige 1))

17

2013/C 313/31

Kohtuasi T-537/08: Üldkohtu 13. septembri 2013. aasta otsus — Cixi Jiangnan Chemical Fiber jt versus nõukogu (Dumping — Polüesterstaapelkiu import Hiinast — Dumpinguvastaste tollimaksude säilitamine pärast osalist vahepealset läbivaatamist — Tühistamishagi — Otsene ja isiklik puutumus — Vastuvõetavus — Võrdne kohtlemine ja diskrimineerimiskeeld — Määruse (EÜ) nr 384/96 artikli 9 lõige 5 ja artikli 21 lõige 1 (nüüd määruse (EÜ) nr 1225/2009 artikli 9 lõige 5 ja artikli 21 lõige 1))

17

2013/C 313/32

Kohtuasi T-548/08: Üldkohtu 13. septembri 2013. aasta otsus — Total versus komisjon (Konkurents — Kartellid — Parafiinide turg — Toorparafiini turg — EÜ artikli 81 rikkumise tuvastamise otsus — Hindade kindlaksmääramine ja turgude jagamine — Kaitseõigused — Süütegude ja karistuste seaduses sätestatuse põhimõte — Süütuse presumptsioon — Rikkumise süüks panemine — Emaettevõtja vastutus konkurentsieeskirjade rikkumiste eest, mille panid toime tema tütarettevõtjad — Emaettevõtja otsustav mõju — Eeldus 100 % suuruse osaluse omamisel)

18

2013/C 313/33

Kohtuasi T-566/08: Üldkohtu 13. septembri 2013. aasta otsus — Total Raffinage Marketing versus komisjon (Konkurents — Kartellid — Parafiinide turg — Toorparafiini turg — EÜ artikli 81 rikkumise tuvastamise otsus — Hindade kindlaksmääramine ja turgude jagamine — Tõend kartelli olemasolu kohta — Mõiste „üks ja vältav rikkumine” — Rikkumise kestus — Rikkumise katkemine — 2006. aasta suunised trahvide arvutamise meetodi kohta — Võrdne kohtlemine — Süütuse presumptsioon — Rikkumise süüks panemine — Emaettevõtja vastutus konkurentsieeskirjade rikkumiste eest, mille panid toime tema tütarettevõtjad — Emaettevõtja otsustav mõju — Eeldus 100 % suuruse osaluse omamisel — Proportsionaalsus — Ümardamismeetod — Täielik pädevus)

18

2013/C 313/34

Kohtuasi T-126/09: Üldkohtu 12. septembri 2013. aasta otsus — Itaalia versus komisjon (Keeltekasutuse kord — Teated avalike konkursside korraldamise kohta administraatorite töölevõtmiseks — Tervikteksti avaldamine kolmes ametlikus keeles — Teave avalike konkursside teadete kohta — Avaldamine kõigis ametlikes keeltes — Katsete keel — Kolme ametliku keele hulgast teise keele valik)

19

2013/C 313/35

Kohtuasi T-218/09: Üldkohtu 12. septembri 2013. aasta otsus — Itaalia versus komisjon (Keeltekasutuse kord — Avaliku konkursi teade assistentide teenistusse võtmiseks — Katsete keel — Kolme ametliku keele hulgast teise keele valimine)

19

2013/C 313/36

Kohtuasi T-347/09: Üldkohtu 12. septembri 2013. aasta otsus — Saksamaa versus komisjon (Riigiabi — Rahvusliku looduspärandi osaks olevate maa-alade tasuta omandamine — Ulatuslike looduskaitseprojektide rahastamise meetmed — Otsus, millega abi tunnistatakse ühisturuga kokkusobivaks — Mõiste „ettevõtja” — Põhjendamiskohustus)

20

2013/C 313/37

Kohtuasi T-320/10: Üldkohtu 13. septembril 2013 otsus — Fürstlich Castell’sches Domänenamt versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Castel Frères (CASTEL) (Ühenduse kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Ühenduse sõnamärk CASTEL — Absoluutne keeldumispõhjus — Kirjeldavus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt c — Vastuvõetavus — Absoluutne keeldumispõhjus, mida ei olnud esitatud apellatsioonikojas — Asjaolude kontrollimine omal algatusel — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 76 lõige 1)

20

2013/C 313/38

Kohtuasi T-551/10: Üldkohtu 13. septembri 2013. aasta otsus — Fri-El Acerra versus komisjon (Riigiabi — Toetus soojuselektrijaama ülevõtmiseks ja selle ümberehitamiseks biokütusel töötavaks elektrijaamaks — Otsus, millega abi tunnistatakse ühisturuga kokkusobimatuks — Piirkondliku abi suuniste ajaline kohaldamine — Õiguspärane ootus — Ergutav mõju)

21

2013/C 313/39

Kohtuasi T-111/11: Üldkohtu 13. septembri 2013. aasta otsus — ClientEarth versus komisjon (Juurdepääs dokumentidele — Määrus (EÜ) nr 1049/2001 — Komisjonile keskkonnadirektiivide ülevõtmise kohta esitatud vastavusanalüüsid — Juurdepääsu osaline keelamine — Kontrollimiste, uurimise või audiitorkontrolli eesmärki kaitsev erand — Konkreetne ja individuaalne hindamine — Kooskõla Århusi konventsiooniga — Ülekaalukas üldine huvi — Sõnaselge otsuse vastuvõtmise tähtaja möödumise tagajärjed — Keskkonnateabe aktiivse levitamise kohustuse ulatus)

21

2013/C 313/40

Kohtuasi T-214/11: Üldkohtu 13. septembri 2013. aasta otsus — ClientEarth ja PAN Europe versus EFSA (Juurdepääs dokumentidele — Määrus (EÜ) nr 1049/2001 — Ekspertide nimed, kes esitasid oma arvamused juhiste eelnõu kohta, mis käsitleb teaduslikku dokumentatsiooni, mis tuleb lisada taimekaitsevahendite ja neis sisalduvate toimeainete turulelaskmise loa taotlustele — Juurdepääsu keelamine — Eraelu ja isikupuutumatust kaitsev erand — Isikuandmete kaitse — Määrus (EÜ) nr 45/2001 — Põhjendamiskohustus)

21

2013/C 313/41

Kohtuasi T-264/11 P: Üldkohtu 16. septembri 2013. aasta otsus — De Nicola versus EIP (Apellatsioonkaebus — Avalik teenistus — EIP töötajad — Hindamine — Edutamine — 2007. aasta hindamine ja edutamine — Vaiete läbivaatamise komisjoni otsus — Psühholoogiline ahistamine — Mõistlik tähtaeg — Tühistamisnõue — Kahju hüvitamise nõue)

22

2013/C 313/42

Kohtuasi T-331/11: Üldkohtu 12. septembri 2013. aasta otsus — Besselink versus nõukogu (Juurdepääs dokumentidele — Määrus (EÜ) nr 1049/2001 — Nõukogu otsuse projekt, millega lubati komisjonil pidada läbirääkimisi Euroopa Liidu ühinemiseks inimõiguste ja põhivabaduse konventsiooniga — Avalikku huvi kaitsev erand rahvusvaheliste suhetega seonduvates küsimustes — Osaline juurdepääs — Põhjendamiskohustus — Menetlust korraldavate või uurimismeetmete taotlus — Vastuvõetamatus)

22

2013/C 313/43

Kohtuasi T-380/11: Üldkohtu 12. septembri 2013. aasta otsus — Palirria Souliotis versus komisjon (Tühistamishagi — Ühine tollitariifistik — Klassifitseerimine kombineeritud nomenklatuuris — Tariifirubriik — Rakendusmeetmeid sisaldav haldusakt — Vastuvõetamatus)

23

2013/C 313/44

Kohtuasi T-383/11: Üldkohtu 13. septembri 2013. aasta otsus — Makhlouf versus nõukogu (Ühine välis- ja julgeolekupoliitika — Süüria suhtes võetud piiravad meetmed — Rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamine — Liidu territooriumile sisenemise või selle läbimise piirangud — Kaitseõigused — Põhjendamiskohustus — Ilmne hindamisviga — Põhiõigused)

23

2013/C 313/45

Kohtuasi T-418/11 P: Üldkohtu 16. septembri 2013. aasta otsus — De Nicola versus EIP (Apellatsioonkaebus — Avalik teenistus — EIP töötajad — Ravikindlus — Ravikulude hüvitamisest keeldumine — Taotlus määrata sõltumatu arst — Mõistlik tähtaeg — Lepitusmenetluse algatamise taotluse tagasilükkamine — Tühistamisnõue — Ravikulude hüvitamise nõue — Pooleliolevad kohtuasjad)

23

2013/C 313/46

Kohtuasi T-457/11: Üldkohtu 12. septembri 2013. aasta otsus — Valeo Vision versus komisjon (Tühistamishagi — Ühine tollitariifistik — Klassifitseerimine kombineeritud nomenklatuuris — Tariifirubriik — Isikliku puutumuse puudumine — Rakendusmeetmeid sisaldav haldusakt — Vastuvõetamatus)

24

2013/C 313/47

Kohtuasi T-492/11: Üldkohtu 12. septembri 2013. aasta otsus — „Rauscher” Consumer Products versus Siseturu Ühtlustamise Amet (tampooni kujutis) (Ühenduse kaubamärk — Hügieenitampooni kujutava ühenduse kujutismärgi taotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Eristusvõime puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkti b)

24

2013/C 313/48

Kohtuasi T-563/11: Üldkohtu 13. septembri 2013. aasta otsus — Anbouba versus nõukogu (Ühine välis- ja julgeolekupoliitika — Süüria suhtes võetud piiravad meetmed — Rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamine — Tõendamiskoormis — Ilmne hindamisviga — Kaitseõigused — Põhjendamiskohustus — Tagaseljamenetlus — Menetlusse astumise avaldus — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

24

2013/C 313/49

Kohtuasi T-592/11: Üldkohtu 13. septembri 2013. aasta otsus — Anbouba versus nõukogu (Ühine välis- ja julgeolekupoliitika — Süüria suhtes võetud piiravad meetmed — Rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamine — Süütuse presumptsioon — Tõendamiskoormis — Ilmne hindamisviga — Kaitseõigused — Põhjendamiskohustus)

25

2013/C 313/50

Kohtuasi T-618/11 P: Üldkohtu 16. septembril 2013. aasta otsus — De Nicola versus EIP (Apellatsioonkaebus — Avalik teenistus — EIP personal — Hindamine — Edutamine — 2008. aasta hindamine ja edutamine — Vaiete läbivaatamise komisjoni otsus — Kontrolli ulatus — Hindamisaruanne — Õigusvastasuse väide — Mõistlik tähtaeg — Tühistamisnõue — Kahju hüvitamise nõue — Pooleliolevad kohtuasjad)

25

2013/C 313/51

Kohtuasi T-383/13: 17. juulil 2013 esitatud hagi — Chatzianagnostou versus nõukogu jt

26

2013/C 313/52

Kohtuasi T-386/13: 29. juulil 2013 esitatud hagi — Kėdainių rajono Okainių ŽŪB jt versus nõukogu ja komisjon

27

2013/C 313/53

Kohtuasi T-402/13: 31. juulil 2013 esitatud hagi — Orange versus komisjon

28

2013/C 313/54

Kohtuasi T-406/13: 29. juulil 2013 esitatud hagi — Gossio versus nõukogu

28

2013/C 313/55

Kohtuasi T-416/13: 13. augustil 2013 esitatud hagi — Stanleybet Malta ja Stanley International Betting versus komisjon

29

2013/C 313/56

Kohtuasi T-427/13: 12. augustil 2013 esitatud hagi — Gruppo Norton versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Marín Nicolás (Gruppo Norton S.r.l.)

30

2013/C 313/57

Kohtuasi T-428/13: 19. augustil 2013 esitatud hagi — IOC-UK versus nõukogu

30

2013/C 313/58

Kohtuasi T-433/13: 20. augustil 2013 esitatud hagi — Petropars Iran ja teised versus nõukogu

31

2013/C 313/59

Kohtuasi T-453/13: 26. augustil 2013 esitatud hagi — Klaes versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Klaes Kunststoffe (Klaes)

31

2013/C 313/60

Kohtuasi T-458/13: 23. augustil 2013 esitatud hagi — Larrañaga Otaño versus Siseturu Ühtlustamise Amet — (GRAPHENE)

32

2013/C 313/61

Kohtuasi T-459/13: 23. augustil 2013 esitatud hagi — Larrañaga Otaño versus Siseturu Ühtlustamise Amet — (GRAPHENE)

32

2013/C 313/62

Kohtuasi T-467/13: 28. augustil 2013 esitatud hagi — Arrow Group ja Arrow Generics versus komisjon

32

2013/C 313/63

Kohtuasi T-482/13: 9. septembril 2013 esitatud hagi — MedSkin Solutions Dr. Suwelack versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Cryo-Save (CryoSafe)

33

2013/C 313/64

Kohtuasi T-487/13: 6. septembril 2013 esitatud hagi — Navarra de Servicios y Tecnologías versus komisjon

34

 

Avaliku Teenistuse Kohus

2013/C 313/65

Kohtuasi F-83/08: Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 19. septembri 2013. aasta otsus — Gheysens versus nõukogu (Avalik teenistus — Lepinguline abiteenistuja — Töölevõtmise tingimused — Tegevusüksus — Kohustuste laadi ja tegevusüksuse vastavus — Lepingu kestus)

35

2013/C 313/66

Kohtuasi F-31/13: Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 19. septembri 2013. aasta määrus — Marcuccio versus komisjon (Avalik Teenistus — Kodukorra artikli 34 lõiked 1 ja 6 — Faksi teel edastatud hagi, mis esitati hagi esitamise tähtaja jooksul, millele oli liidetud kümnepäevane lisatähtaeg seoses suurte vahemaadega — Posti teel kümne järgneva päeva jooksul esitatud hagiavaldus — Kahe hagiavalduse samasuse puudumine — Hilinenud esitatud hagi)

35


ET

 

Top