Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:275:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 275, 24. september 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

doi:10.3000/19770898.C_2013.275.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 275

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

56. köide
24. september 2013


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

II   Teatised

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

 

Euroopa Komisjon

2013/C 275/01

ELTL artiklite 107 ja 108 raames antava riigiabi lubamine – Juhud, mille suhtes komisjonil ei ole vastuväiteid (1)

1


 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Komisjon

2013/C 275/02

Euro vahetuskurss

6

 

TEAVE LIIKMESRIIKIDELT

2013/C 275/03

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 562/2006 (millega kehtestatakse isikute üle piiri liikumist reguleerivad ühenduse eeskirjad (Schengeni piirieeskirjad)) artikli 2 lõikes 8 nimetatud piiripunktide ajakohastatud loetelu (ELT C 316, 28.12.2007, lk 1; ELT C 134, 31.5.2008, lk 16; ELT C 177, 12.7.2008, lk 9; ELT C 200, 6.8.2008, lk 10; ELT C 331, 31.12.2008, lk 13; ELT C 3, 8.1.2009, lk 10; ELT C 37, 14.2.2009, lk 10; ELT C 64, 19.3.2009, lk 20; ELT C 99, 30.4.2009, lk 7; ELT C 229, 23.9.2009, lk 28; ELT C 263, 5.11.2009, lk 22; ELT C 298, 8.12.2009, lk 17; ELT C 74, 24.3.2010, lk 13; ELT C 326, 3.12.2010, lk 17; ELT C 355, 29.12.2010, lk 34; ELT C 22, 22.1.2011, lk 22; ELT C 37, 5.2.2011, lk 12; ELT C 149, 20.5.2011, lk 8; ELT C 190, 30.6.2011, lk 17; ELT C 203, 9.7.2011, lk 14; ELT C 210, 16.7.2011, lk 30; ELT C 271, 14.9.2011, lk 18; ELT C 356, 6.12.2011, lk 12; ELT C 111, 18.4.2012, lk 3; ELT C 183, 23.6.2012, lk 7; ELT C 313, 17.10.2012, lk 11; ELT C 394, 20.12.2012, lk 22; ELT C 51, 22.2.2013, lk 9; ELT C 167, 13.6.2013, lk 9; ELT C 242, 23.8.2013, lk 2)

7


 

V   Teated

 

KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2013/C 275/04

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum COMP/M.6987 – BP Europa/Grupa Lotos/Lotos Tank) – Võimalik lihtsustatud korras menetlemine (2)

12

2013/C 275/05

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum COMP/M.7042 – Cinven/Heidelberger Leben) – Võimalik lihtsustatud korras menetlemine (2)

14

 

MUUD AKTID

 

Euroopa Komisjon

2013/C 275/06

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1151/2012 (põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta) artikli 50 lõike 2 punkti a kohase muutmistaotluse avaldamine

15


 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst, mis ei hõlma asutamislepingu I lisa reguleerimisalasse kuuluvaid tooteid

 

(2)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 

Top