Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:264E:TOC

Euroopa Liidu Teataja, CE 264, 13. september 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

doi:10.3000/19770898.CE2013.264.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 264E

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

56. köide
13. september 2013


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

I   Resolutsioonid, soovitused ja arvamused

 

RESOLUTSIOONID

 

Euroopa Parlament
2012–2013 ISTUNGJÄRK
22.–24. mai 2012 istungid
Istungjärgu protokoll on avaldatud ELT C 223 E, 27.7.2012.
VASTUVÕETUD TEKSTID

 

Teisipäev, 22. mai 2012

2013/C 264E/01

Euroopa Liidu sisejulgeoleku strateegiaEuroopa Parlamendi 22. mai 2012. aasta resolutsioon Euroopa Liidu sisejulgeoleku strateegia kohta (2010/2308(INI))

1

2013/C 264E/02

ELi lähenemisviis kriminaalõiguseleEuroopa Parlamendi 22. mai 2012. aasta resolutsioon ELi lähenemisviisi kohta kriminaalõigusele (2010/2310(INI))

7

2013/C 264E/03

Kaitsetumate tarbijate õiguste tugevdamineEuroopa Parlamendi 22. mai 2012. aasta resolutsioon kaitsetumate tarbijate õiguste tugevdamise strateegia kohta (2011/2272(INI))

11

2013/C 264E/04

Siseturu tulemustabelEuroopa Parlamendi 22. mai 2012. aasta resolutsioon siseturu tulemustabeli kohta (2011/2155(INI))

18

2013/C 264E/05

Naiste väljavaated Türgis 2020. aastalEuroopa Parlamendi 22. mai 2012. aasta resolutsioon naiste väljavaadete kohta Türgis 2020. aastal (2011/2066(INI))

25

 

Kolmapäev, 23. mai 2012

2013/C 264E/06

Kas ELi ja Hiina vaheline kaubandus on tasakaalust väljas?Euroopa Parlamendi 23. mai 2012. aasta resolutsioon küsimuses, kas ELi ja Hiina vaheline kaubandus on tasakaalust väljas (2010/2301(INI))

33

2013/C 264E/07

Euroopa Parlamendi uurimisõigusEuroopa Parlamendi poolt 23. mail 2012. aastal vastuvõetud ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi määrus Euroopa Parlamendi uurimisõiguse kasutamise üksikasjalike sätete kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni otsus 95/167/EÜ, Euratom, ESTÜ (2009/2212(INI))

41

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi määrus
Euroopa Parlamendi uurimisõiguse kasutamise üksikasjalike sätete kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni otsus 95/167/EÜ, Euratom, ESTÜ

41

 

Neljapäev, 24. mai 2012

2013/C 264E/08

Olukord Ukrainas, Julia Tõmošenko juhtumEuroopa Parlamendi 24. mai 2012. aasta resolutsioon Ukraina kohta (2012/2658(RSP))

51

2013/C 264E/09

Homofoobiavastane võitlus EuroopasEuroopa Parlamendi 24. mai 2012. aasta resolutsioon homofoobiavastase võitluse kohta Euroopas (2012/2657(RSP))

54

2013/C 264E/10

Ressursitõhus EuroopaEuroopa Parlamendi 24. mai 2012. aasta resolutsioon ressursitõhusa Euroopa kohta (2011/2068(INI))

59

2013/C 264E/11

Noortele pakutavate võimaluste algatusEuroopa Parlamendi 24. mai 2012. aasta resolutsioon noortele pakutavate võimaluste algatuse kohta (2012/2617(RSP))

69

2013/C 264E/12

Meestele ja naistele võrdse või võrdväärse töö eest võrdse tasu maksmineEuroopa Parlamendi 24. mai 2012. aasta resolutsioon soovitustega komisjonile meestele ja naistele võrdse või võrdväärse töö eest võrdse tasu maksmise põhimõtte kohaldamise kohta (2011/2285(INI))

75

LISA

81

2013/C 264E/13

Šveitsi kehtestatud kvoodid seoses elamislubade andmisega Poola, Leedu, Läti, Eesti, Sloveenia, Slovakkia, Tšehhi Vabariigi ja Ungari kodanikeleEuroopa Parlamendi 24. mai 2012. aasta resolutsioon Šveitsi kehtestatud kvootide kohta seoses elamislubade andmisega Poola, Leedu, Läti, Eesti, Sloveenia, Slovakkia, Tšehhi Vabariigi ja Ungari kodanikele (2012/2661(RSP))

85

2013/C 264E/14

Venezuela võimalik lahkumine üleameerikalisest inimõiguste komisjonistEuroopa Parlamendi 24. mai 2012. aasta resolutsioon Venezuela võimaliku väljaastumise kohta Ameerika Inimõiguste Komisjonist (2012/2653(RSP))

88

2013/C 264E/15

AserbaidžaanEuroopa Parlamendi 24. mai 2012. aasta resolutsioon inimõiguste olukorra kohta Aserbaidžaanis (2012/2654(RSP))

91

2013/C 264E/16

Põhja-Korea põgenike olukordEuroopa Parlamendi 24. mai 2012. aasta resolutsioon Põhja-Korea pagulaste olukorra kohta (2012/2655(RSP))

94

2013/C 264E/17

Vaktsineerimise jätkuv ja kasvav toetamine arengumaadesEuroopa Parlamendi 24. mai 2012. aasta deklaratsioon vaktsineerimise jätkuva ja kasvava toetamise kohta arengumaades

96


 

II   Teatised

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

 

Euroopa Parlament

 

Teisipäev, 22. mai 2012

2013/C 264E/18

Euroopa Parlamendi kodukorra muutmine seoses Euroopa kodanikualgatuse rakendamisegaEuroopa Parlamendi 22. mai 2012. aasta otsus Euroopa Parlamendi kodukorra muutmise kohta seoses Euroopa kodanikualgatuse rakendamisega (2011/2302(REG))

98


 

III   Ettevalmistavad aktid

 

EUROOPA PARLAMENT

 

Teisipäev, 22. mai 2012

2013/C 264E/19

Ringlusse lastavate euromüntide nimiväärtused ja tehnilised näitajad *Euroopa Parlamendi 22. mai 2012. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 975/98 ringlusse lastavate euromüntide nimiväärtuste ja tehniliste näitajate kohta (COM(2011)0296 – C7-0189/2011 – 2011/0128(NLE))

101

2013/C 264E/20

Euromüntide emiteerimine ***IEuroopa Parlamendi 22. mai 2012. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus euromüntide emiteerimise kohta (COM(2011)0295 – C7-0140/2011 – 2011/0131(COD))

102

P7_TC1-COD(2011)0131
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 22. mail 2012. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr …/2012 euromüntide emiteerimise kohta

103

 

Kolmapäev, 23. mai 2012

2013/C 264E/21

Hariliku tuuni varud Atlandi ookeani idaosas ja Vahemeres ***IEuroopa Parlamendi 23. mai 2012. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 302/2009, milles käsitletakse Atlandi ookeani idaosas ja Vahemeres hariliku tuuni varude taastamise mitmeaastast kava (COM(2011)0330 – C7-0154/2011 – 2011/0144(COD))

104

P7_TC1-COD(2011)0144
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 23. mail 2012. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr …/2012, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 302/2009, milles käsitletakse Atlandi ookeani idaosas ja Vahemeres hariliku tuuni varude taastamise mitmeaastast kava

104

Seadusandliku resolutsiooni lisa

105

2013/C 264E/22

Topeltpõhja ja -parraste või samaväärsete konstruktsiooninõuete kasutuselevõtt ühekordse põhja ja parrastega naftatankerite puhul ***IEuroopa Parlamendi 23. mai 2012. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus topeltpõhja ja -parraste või samaväärsete konstruktsiooninõuete kiirendatud järkjärgulise kasutuselevõtu kohta ühekordse põhja ja parrastega naftatankerite puhul (uuestisõnastatud tekst) (COM(2011)0566 – C7-0269/2011 – 2011/0243(COD))

105

P7_TC1-COD(2011)0243
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 23. mail 2012. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr …/2012, topeltpõhja ja -parraste või samaväärsete konstruktsiooninõuete kiirendatud järkjärgulise kasutuselevõtu kohta ühekordse põhja ja parrastega naftatankerite puhul (uuestisõnastatud tekst)

106

2013/C 264E/23

ELi ja Mosambiigi Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus ***Euroopa Parlamendi 23. mai 2012. aasta seadusandlik resolutsioon, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu protokolli (millega määratakse kindlaks Euroopa Ühenduse ja Mosambiigi Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) sõlmimise kohta (18059/2011 – C7-0028/2012 – 2011/0378(NLE))

106

2013/C 264E/24

Finantstehingute maksu ühine süsteem *Euroopa Parlamendi 23. mai 2012. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, milles käsitletakse finantstehingute maksu ühist süsteemi ja millega muudetakse direktiivi 2008/7/EÜ (COM(2011)0594 – C7-0355/2011 – 2011/0261(CNS))

107

 

Neljapäev, 24. mai 2012

2013/C 264E/25

Üldsätted kolmandatele riikidele antava makromajandusliku finantsabi kohta ***IEuroopa Parlamendi poolt 24. mail 2012. aastal vastu võetud muudatusettepanekud ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse üldsätted kolmandatele riikidele antava makromajandusliku finantsabi kohta (COM(2011)0396 – C7-0187/2011 – 2011/0176(COD))

119


Menetluste selgitus

*

Nõuandemenetlus

**I

Koostöömenetlus, esimene lugemine

**II

Koostöömenetlus, teine lugemine

***

Nõusolekumenetlus

***I

Kaasotsustamismenetlus, esimene lugemine

***II

Kaasotsustamismenetlus, teine lugemine

***III

Kaasotsustamismenetlus, kolmas lugemine

(Menetlus põhineb Euroopa Komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Poliitilised muudatused: uus või muudetud tekst on märgistatud paksus kaldkirjas, välja jäetud tekst on tähistatud sümboliga ▐.

Teenistuste tehnilised parandused ja kohandused: uus või muudetud tekst on märgistatud tavalises kaldkirjas, välja jäetud tekst on tähistatud sümboliga ║.

ET

 

Top