Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:171:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 171, 15. juuni 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

doi:10.3000/19770898.C_2013.171.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 171

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

56. köide
15. juuni 2013


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2013/C 171/01

Euroopa Liidu Kohtu viimane väljaanne Euroopa Liidu TeatajasELT C 164, 8.6.2013

1


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2013/C 171/02

Kohtuasi C-480/10: Euroopa Kohtu (neljas koda) 25. aprilli 2013. aasta otsus — Euroopa Komisjon versus Rootsi Kuningriik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Maksustamine — Direktiiv 2006/112/EÜ — Artikkel 11 — Siseriiklikud õigusnormid, mille kohaselt võimalus moodustada isikute gruppe, keda võib käsitada ühe käibemaksukohustuslasena, on ette nähtud üksnes finants- ja kindlustusvaldkonna ettevõtjatele)

2

2013/C 171/03

Kohtuasi C-64/11: Euroopa Kohtu (teine koda) 25. aprilli 2013. aasta otsus — Euroopa Komisjon versus Hispaania Kuningriik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Asutamisvabadus — ELTL artikkel 49 — Piirangud — Maksuõigusnormid — Realiseerimata kapitalikasumi viivitamatu maksustamine — Äriühingu asukoha üleviimine, püsiva tegevuskoha tegevuse lõpetamine või sellise tegevuskoha vara üleviimine)

2

2013/C 171/04

Kohtuasi C-65/11: Euroopa Kohtu (neljas koda) 25. aprilli 2013. aasta otsus — Euroopa Komisjon versus Madalmaade Kuningriik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Maksustamine — Direktiiv 2006/112/EÜ — Artiklid 9 ja 11 — Liikmesriigi õigusnormid, mille kohaselt võib arvata mittemaksukohustuslased isikute gruppi, keda käsitatakse koos ühe käibemaksukohustuslasena — Käibemaksukomiteega konsulteerimine)

3

2013/C 171/05

Kohtuasi C-74/11: Euroopa Kohtu (neljas koda) 25. aprilli 2013. aasta otsus — Euroopa Komisjon versus Soome Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Maksustamine — Direktiiv 2006/112/EÜ — Artiklid 9 ja 11 — Siseriiklikud õigusnormid, mis lubavad mittemaksukohustuslastel kuuluda isikute gruppi, mida võib pidada üheks käibemaksukohustuslaseks, ja näevad ette piirangu, mille kohaselt grupi võivad moodustada ainult finants- ja kindlustusteenuse pakkujaid)

3

2013/C 171/06

Kohtuasi C-86/11: Euroopa Kohtu (neljas koda) 25. aprilli 2013. aasta otsus — Euroopa Komisjon versus Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Maksustamine — Direktiiv 2006/112/EÜ — Artiklid 9 ja 11 — Siseriiklikud õigusnormid, mis lubavad mittemaksukohustuslastel kuuluda käibemaksugruppi, mida võib käsitada ühe käibemaksukohustuslasena)

4

2013/C 171/07

Kohtuasi C-95/11: Euroopa Kohtu (neljas koda) 25. aprilli 2013. aasta otsus — Euroopa Komisjon versus Taani Kuningriik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Maksustamine — Direktiiv 2006/112/EÜ — Artiklid 9 ja 11 — Siseriiklikud õigusnormid, mis lubavad mittemaksukohustuslastel kuuluda isikute gruppi, mida võib pidada üheks käibemaksukohustuslaseks)

4

2013/C 171/08

Kohtuasi C-109/11: Euroopa Kohtu (neljas koda) 25. aprilli 2013. aasta otsus — Euroopa Komisjon versus Tšehhi Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Maksustamine — Direktiiv 2006/112/EÜ — Artiklid 9 ja 11 — Siseriiklikud õigusnormid, mis lubavad mittemaksukohustuslastel kuuluda selliste isikute gruppi, keda võib käsitada ühe käibemaksukohustuslasena)

5

2013/C 171/09

Kohtuasi C-212/11: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 25. aprilli 2013. aasta otsus (Tribunal Supremo (Hispaania) eelotsusetaotlus) — Jyske Bank Gibraltar Ltd versus Administración del Estado (Rahandussüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise vältimine — Direktiiv 2005/60/EÜ — Artikli 22 lõige 2 — Otsus 2000/642/JSK — Krediidiasutuste kohustus teatada kahtlastest finantstehingutest — Teenuste osutamise vabaduse korra alusel tegutsev asutus — Teabe kogumise eest vastutava siseriikliku rahapesu andmebüroo tuvastamine — ELTL artikkel 56 — Teenuste osutamise vabaduse piirang — Ülekaalukast üldisest huvist tulenevad nõuded — Proportsionaalsus)

5

2013/C 171/10

Kohtuasi C-331/11: Euroopa Kohtu (kümnes koda) 25. aprilli 2013. aasta otsus — Euroopa Komisjon versus Slovaki Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Direktiiv 1999/31/EÜ — Jäätmete ladestamine prügilasse — Artikkel 14 — Olemasolev prügila — Vastavusse viimise kava puudumine — Käitamise jätkamine)

6

2013/C 171/11

Kohtuasi C-398/11: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 25. aprilli 2013. aasta otsus (High Court of Ireland — Iirimaa eelotsusetaotlus) — Thomas Hogan jt versus Minister for Social and Family Affairs jt (Eelotsusetaotlus — Sotsiaalpoliitika — Õigusaktide ühtlustamine — Töötajate kaitse tööandja maksejõuetuse korral — Direktiiv 2008/94/EÜ — Kohaldamisala — Täiendavad tööandja pensioniskeemid — Määratud väljamaksega ja kulude tasakaalul põhinev skeem — Ressursside ebapiisavus — Kaitstuse minimaalne tase — Majanduskriis — Tasakaalustatud majanduslik ja sotsiaalne areng — Liikmesriigi kohustused ressursside ebapiisavuse korral — Ebaõigest ülevõtmisest tulenev liikmesriigi vastutus)

6

2013/C 171/12

Liidetud kohtuasjad C-478/11 P–C-482/11 P: Euroopa Kohtu (suurkoda) 23. aprilli 2013. aasta otsus — Laurent Gbagbo (C-478/11 P), Katinan Justin Koné (C-479/11 P), Akissi Danièle Boni-Claverie (C-480/11 P), Alcide Djédjé (C-481/11 P), Affi Pascal N’Guessan (C-482/11 P) versus Euroopa Liidu Nõukogu (Apellatsioonkaebus — Ühine välis- ja julgeolekupoliitika — Isikute ja üksuste vastu suunatud piiravad meetmed — ELTL artikli 263 kuues lõik — Hagi esitamise tähtaeg — Vääramatu jõud — Relvastatud konflikt)

7

2013/C 171/13

Kohtuasi C-55/12: Euroopa Kohtu (kümnes koda) 25. aprill 2013. aasta otsus — Euroopa Komisjon versus Iirimaa (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Direktiiv 2003/96/EÜ — Energiatoodete ja elektrienergia maksustamine — Erand puuetega inimeste poolt kasutatava mootorikütuse aktsiisile — Erandi säilitamine pärast üleminekuaja lõppu — Rikkumine)

7

2013/C 171/14

Kohtuasi C-81/12: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 25. aprilli 2013 aasta otsus (Curtea de Apel București (Rumeenia) eelotsusetaotlus) — Asociația ACCEPT versus Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (Sotsiaalpoliitika — Võrdne kohtlemine töö saamisel ja kutsealale pääsemisel — Direktiiv 2000/78/EÜ — Artikli 2 lõike 2 punkt a, artikli 10 lõige 1 ja artikkel 17 — Seksuaalse sättumuse alusel diskrimineerimise keeld — Mõiste „asjaolud, mille põhjal võib eeldada, et on toimunud diskrimineerimine” — Tõendamiskoormise regulatsioon — Tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad sanktsioonid — Isik, kes esineb professionaalse jalgpalliklubi juhina ja keda ka üldsus sellisena tajub — Avalikud avaldused homoseksuaalse jalgpalluri töölevõtmise välistamise kohta)

8

2013/C 171/15

Kohtuasi C-89/12: Euroopa Kohtu (neljas koda) 25. aprilli 2013. aasta otsus (Hof van Cassatie van België (Belgia) eelotsusetaotlus) — Rose Marie Bark versus Galileo Joint Undertaking, likvideerimisel (Ühisettevõtted — Töötajatega sõlmitud lepingud — Teenistustingimused — Määrus (EÜ) nr 876/2002)

9

2013/C 171/16

Kohtuasi C-389/12 P: Tibor Szarvasi 20. augustil 2012 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kolmas koda) 26. juuni 2012. aasta määruse peale kohtuasjas T-129/12: Szarvas versus Ungari

9

2013/C 171/17

Kohtuasi C-27/13: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Schleswig-Holsteinisches Oberlandesgericht (Saksamaa) 21. jaanuaril 2013 — Flughafen Lübeck GmbH versus Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs-KG

9

2013/C 171/18

Kohtuasi C-116/13: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Juzgado de Primera Instancia no 17 de Palma de Mallorca (Hispaania) 11. märtsil 2013 — Banco de Valencia SA versus Joaquín Valldeperas Tortosa, María Ángeles Miret Jaume

10

2013/C 171/19

Kohtuasi C-117/13: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesgerichtshof (Saksamaa) 14. märtsil 2013 — Technische Universität Darmstadt versus Eugen Ulmer KG

10

2013/C 171/20

Kohtuasi C-118/13: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landesarbeitsgericht Hamm (Saksamaa) 14. märtsil 2013 — Gülay Bollacke versus K + K Klaas & Kock B.V. & Co. KG

10

2013/C 171/21

Kohtuasi C-128/13: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal da Relação de Lisboa (Portugal) 18. märtsil 2013 — Cruz & Companhia Lda versus IFAP — Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP jt

11

2013/C 171/22

Kohtuasi C-129/13: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Hoge Raad der Nederlanden (Madalmaad) 18. märtsil 2013 — Kamino International Logistics BV, teine menetlusosaline: Staatssecretaris van Financiën

11

2013/C 171/23

Kohtuasi C-130/13: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Hoge Raad der Nederlanden (Madalmaad) 18. märtsil 2013 — Datema Hellman Worldwide Logistics BV; teine menetlusosaline: Staatssecretaris van Financiën

12

2013/C 171/24

Kohtuasi C-131/13: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Hoge Raad der Nederlanden (Madalmaad) 18. märtsil 2013 — Staatssecretaris van Financiën versus Schoenimport „Italmoda” Mariano Previti

12

2013/C 171/25

Kohtuasi C-133/13: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Raad van State (Madalmaad) 18. märtsil 2013 — Staatssecretaris van Economische Zaken, Staatssecretaris van Financië, teine menetlusosaline: Q

13

2013/C 171/26

Kohtuasi C-135/13: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Kúria (Ungari) 18. märtsil 2013 — Szatmári Malom Kft versus Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

13

2013/C 171/27

Kohtuasi C-137/13: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bayerisches Verwaltungsgericht München (Saksamaa) 18. märtsil 2013 — Herbaria Kräuterparadies GmbH versus Freistaat Bayern

14

2013/C 171/28

Kohtuasi C-138/13: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Verwaltungsgericht Berlin (Saksamaa) 19. märtsil 2013 — Naime Dogan versus Saksamaa Liitvabariik

14

2013/C 171/29

Kohtuasi C-143/13: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunalul Specializat Cluj (Rumeenia) 20. märtsil 2013 — Bogdan Matei, Ioana Ofelia Matei versus SC Volksbank România SA

15

2013/C 171/30

Kohtuasi C-146/13: 22. märtsil 2013 esitatud hagi — Hispaania Kuningriik versus Euroopa Parlament ja Euroopa Liidu Nõukogu

15

2013/C 171/31

Kohtuasi C-147/13: 22. märtsil 2013 esitatud hagi — Hispaania Kuningriik versus Euroopa Liidu Nõukogu

16

2013/C 171/32

Kohtuasi C-148/13: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Raad van State (Madalmaad) 25. märtsil 2013 — A, teine menetlusosaline: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

16

2013/C 171/33

Kohtuasi C-149/13: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Raad van State (Madalmaad) 25. märtsil 2013 — B, teine menetlusosaline: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

17

2013/C 171/34

Kohtuasi C-150/13: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Raad van State (Madalmaad) 25. märtsil 2013 — C, teine menetlusosaline: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

17

2013/C 171/35

Kohtuasi C-151/13: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Cour administrative d’appel de Versailles (Prantsusmaa) 25. märtsil 2013 — Le Rayon d’Or SARL versus Majandus- ja rahandusminister

17

2013/C 171/36

Kohtuasi C-159/13 P: Fercal — Consultadoria e Serviços, L.da28. märtsil 2013 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 24. jaanuari 2013. aasta otsuse peale kohtuasjas T-474/09: Fercal versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Jacson of Scandinavia (Jackson Shoes)

18

2013/C 171/37

Kohtuasi C-163/13: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Hoge Raad der Nederlanden (Madalmaad) 2. aprillil 2013 — Turbu.com BV, teine menetluspool: Staatssecretaris van Financiën

19

2013/C 171/38

Kohtuasi C-164/13: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Hoge Raad der Nederlanden (Madalmaad) 2. aprillil 2013 — Turbu.com Mobile Phone’s BV, teine menetluspool: Staatssecretaris van Financiën

19

2013/C 171/39

Kohtuasi C-169/13: 5. aprillil 2013 esitatud hagi — Euroopa Komisjon versus Poola Vabariik

19

2013/C 171/40

Kohtuasi C-173/13: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Cour administrative d’appel de Lyon (Prantsusmaa) 9. aprillil 2013 — Maurice Leone, Blandine Leone versus Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Caisse national de retraite des agents des collectivités locales

20

2013/C 171/41

Kohtuasi C-176/13 P: Euroopa Liidu Nõukogu 9. aprillil 2013. aastal esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (neljas koda) 29. jaanuari 2013. aasta otsuse peale kohtuasjas T-496/10: Bank Mellat versus Euroopa Liidu Nõukogu

20

2013/C 171/42

Kohtuasi C-199/13 P: Polyelectrolyte Producers Group, SNF SAS, Travetanche Injection SPRL 16. aprillil 2013 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (seitsmes koda) 1. veebruari 2013. aasta otsuse peale kohtuasjas T-368/11: Polyelectrolyte Producers Group, SNF SAS, Travetanche Injection SPRL versus Euroopa Komisjon

21

2013/C 171/43

Kohtuasi C-200/13 P: Euroopa Liidu Nõukogu 16. aprillil 2013. aastal esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (neljas koda) 5. veebruari 2013. aasta otsuse peale kohtuasjas T-494/10: Bank Saderat Iran versus Euroopa Liidu Nõukogu

22

2013/C 171/44

Kohtuasi C-209/13: 18. aprillil 2013 esitatud hagi — Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik versus Euroopa Liidu Nõukogu

22

2013/C 171/45

Kohtuasi C-211/13: 19. aprillil 2013 esitatud hagi — Euroopa Komisjon versus Saksamaa Liitvabariik

23

2013/C 171/46

Kohtuasi C-215/13 P: Acron OAO, Dorogobuzh OAO 23. aprillil 2013 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda) 7. veebruari 2013. aasta otsuse peale kohtuasjas T-235/08: Acron OAO ja Dorogobuzh OAO versus Euroopa Liidu Nõukogu

23

2013/C 171/47

Kohtuasi C-216/13 P: Acron OAO 23. aprillil 2013 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda) 7. veebruari 2013. aasta otsuse peale kohtuasjas T-118/10: Acron OAO versus Euroopa Liidu Nõukogu

24

2013/C 171/48

Kohtuasi C-248/13: 6. mail 2013 esitatud hagi — Euroopa Komisjon versus Euroopa Liidu Nõukogu

25

 

Üldkohus

2013/C 171/49

Kohtuasi T-80/10: Üldkohtu 25. aprilli 2013. aasta otsus — Bell & Ross versus Siseturu Ühtlustamise Amet — KIN (Käekella kujutis) (Ühenduse disainilahendus — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Registreeritud ühenduse disainilahendus, milleks on käekella kujutis — Varasem disainilahendus — Kehtetuse alus — Eristatavuse puudumine — Erineva üldmulje puudumine — Asjatundlik kasutaja — Autori vabadusaste — Määruse (EÜ) nr 6/2002 artiklid 4 ja 6 ning artikkel 25 lõike 1 punkt b — Lahutamatu seos kehtetuks tunnistamist nõudva vastuhagiga — Ühenduse disainilahenduste kohus — Määruse nr 6/2002 artikkel 91)

26

2013/C 171/50

Kohtuasi T-288/11: Üldkohtu 6. mai 2013. aasta otsus — Kieffer Omnitec versus komisjon (Riigihanked — Hankemenetlus — Luxembourgis asuva hoone Joseph Bech kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete, sprinkleri ning vee- ja sanitaarseadmete hooldamine — Pakkuja pakkumuse tagasilükkamine — Võrdne kohtlemine — Läbipaistvus — Proportsionaalsus — Ilmne hindamisviga — Põhjendamiskohustus)

26

2013/C 171/51

Kohtuasi T-304/11: Üldkohtu 30. aprilli 2013. aasta otsus — Alumina versus nõukogu (Dumping — Bosniast ja Hertsegoviinast pärit tseoliit A pulbri import — Normaalväärtus — Omamaise müügi tüüpilisus — Kasumimarginaal — Tavapärane kaubandustegevus)

26

2013/C 171/52

Kohtuasi T-640/11: Üldkohtu 30. aprilli 2013. aasta otsus — Boehringer Ingelheim versus Siseturu Ühtlustamise Amet (RELY-ABLE) (Ühenduse kaubamärk — Euroopa Ühendust nimetav rahvusvaheline registreering — Sõnamärk RELY-ABLE — Absoluutne keeldumispõhjus — Eristusvõime puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b — Täiendav põhjus)

27

2013/C 171/53

Kohtuasi T-61/12: Üldkohtu 30. aprilli 2013. aasta otsus — ABC-One versus Siseturu Ühtlustamise Amet (SLIM BELLY) (Ühenduse kaubamärk — Ühenduse kaubamärgi SLIM BELLY taotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Kirjeldavus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt c)

27

2013/C 171/54

Kohtuasi T-183/13: 28. märtsil 2013 esitatud hagi — Skype versus Siseturu Ühtlustamise Amet — British Sky Broadcasting ja Sky IP International (SKYPE)

28

2013/C 171/55

Kohtuasi T-184/13: 28. märtsil 2013 esitatud hagi — Skype versus Siseturu Ühtlustamise Amet — British Sky Broadcasting ja Sky IP International (SKYPE)

28

2013/C 171/56

Kohtuasi T-187/13: 2. aprillil 2013 esitatud hagi — Jannatian versus nõukogu

29

2013/C 171/57

Kohtuasi T-192/13: 2. aprillil 2013 esitatud hagi — Transworld Oil Computer Centrum jt versus Eurojust

30

2013/C 171/58

Kohtuasi T-195/13: 3. aprillil 2013 esitatud hagi — dm-drogerie markt versus Siseturu Ühtlustamise Amet — V-Contact (CAMEA)

31

2013/C 171/59

Kohtuasi T-196/13: 5. aprillil 2013 esitatud hagi — Nanu-Nana Joachim Hoepp versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Stal-Florez Botero (la nana)

31

2013/C 171/60

Kohtuasi T-198/13: 8. aprillil 2013 esitatud hagi — Imax versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Himax Technologies (IMAX)

32

2013/C 171/61

Kohtuasi T-200/13 P: Patrizia De Luca 9. aprillil 2013 esitatud apellatsioonkaebus Avaliku Teenistuse Kohtu 30. jaanuari 2013. aasta otsuse peale kohtuasjas F-20/06 RENV: De Luca versus komisjon

32

2013/C 171/62

Kohtuasi T-202/13: 9. aprillil 2013 esitatud hagi — Group’Hygiène versus komisjon

33

2013/C 171/63

Kohtuasi T-206/13: 8. aprillil 2013 esitatud hagi — Stance versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Pokarna (STANCE)

34

2013/C 171/64

Kohtuasi T-207/13: 10. aprillil 2013 esitatud hagi — 1872 Holdings versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Havana Club International (THE SPIRIT OF CUBA)

34

2013/C 171/65

Kohtuasi T-214/13: 15. aprillil 2013 esitatud hagi — Typke versus komisjon

35

2013/C 171/66

Kohtuasi T-220/13: 16. aprillil 2013 esitatud hagi — Scuola Elementare Maria Montessori versus komisjon

35

2013/C 171/67

Kohtuasi T-223/13: 22. aprillil 2013 esitatud hagi — Cofresco Frischhalteprodukte versus komisjon

35

2013/C 171/68

Kohtuasi T-224/13: 22. aprillil 2013 esitatud hagi — Melitta France versus komisjon

36

2013/C 171/69

Kohtuasi T-226/13 P: Luigi Marcuccio 14. aprillil 2013 esitatud apellatsioonkaebus Avaliku Teenistuse Kohtu 6. veebruari 2013. aastal otsuse peale kohtuasjas F-67/12, Marcuccio versus komisjon

36

2013/C 171/70

Kohtuasi T-229/13 P: 14. aprillil 2013 esitatud apellatsioonkaebus Avaliku Teenistuse Kohtu 21. veebruari 2013. aasta määruse peale kohtuasjas F-113/11, Marcuccio versus komisjon

37

2013/C 171/71

Kohtuasi T-231/13: 23. aprillil 2013 esitatud hagi — Wepa Lille versus komisjon

37

2013/C 171/72

Kohtuasi T-232/13: 23. aprillil 2013 esitatud hagi — SCA Hygiène Products versus komisjon

37

2013/C 171/73

Kohtuasi T-233/13: 23. aprillil 2013 esitatud hagi — Hartmann versus komisjon

38

2013/C 171/74

Kohtuasi T-234/13: 23. aprillil 2013 esitatud hagi — Lucart France versus komisjon

38

2013/C 171/75

Kohtuasi T-235/13: 23. aprillil 2013 esitatud hagi — Gopack versus komisjon

38

2013/C 171/76

Kohtuasi T-236/13: 23. aprillil 2013 esitatud hagi — CMC France versus komisjon

38

2013/C 171/77

Kohtuasi T-237/13: 23. aprillil 2013 esitatud hagi — SCA Tissue France versus komisjon

39

2013/C 171/78

Kohtuasi T-238/13: 24. aprillil 2013 esitatud hagi — Delipapier versus komisjon

39

2013/C 171/79

Kohtuasi T-243/13: 30. aprillil 2013 esitatud hagi — ICT versus komisjon

39

2013/C 171/80

Kohtuasi T-244/13: 2. mail 2013 esitatud hagi — Industrie Cartarie Tronchetti Ibérica versus komisjon

40

2013/C 171/81

Kohtuasi T-194/07: Üldkohtu 26. aprilli 2013. aasta määrus — Tšehhi Vabariik versus komisjon

40

2013/C 171/82

Kohtuasi T-221/07: Üldkohtu 23. aprilli 2013. aasta määrus — Ungari versus komisjon

40

2013/C 171/83

Kohtuasi T-143/13: Üldkohtu 23. aprilli 2013. aastal määrus — Zhejiang Heda Solar Technology versus komisjon

40

 

Avaliku Teenistuse Kohus

2013/C 171/84

Kohtuasi F-73/11: Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 24. aprilli 2013. aasta otsus — CB versus komisjon (Avalik teenistus — Ametnikud — Avalik konkurss — Konkursi EPSO/AD/181/10 teade — Hindamiskatsetele mittelubamine)

41

2013/C 171/85

Kohtuasi F-96/12: Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 24. aprilli 2013. aasta otsus — Demeneix versus komisjon (Avalik teenistus — Avalik konkurss — Reservnimekirja kandmata jätmine — Töökogemust puudutav tingimus — Kaalutlusõiguse ulatus)

41

2013/C 171/86

Kohtuasi F-126/12: Avaliku Teenistuse Kohtu 9. aprilli 2013. aasta määrus — Brito Sequeira Carvalho versus komisjon

41

2013/C 171/87

Kohtuasi F-6/13: Avaliku Teenistuse Kohtu 18. aprilli 2013. aasta määrus — Rosenbaum versus komisjon

41


ET

 

Top