Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:164:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 164, 8. juuni 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

doi:10.3000/19770898.C_2013.164.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 164

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

56. köide
8. juuni 2013


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2013/C 164/01

Euroopa Liidu Kohtu viimane väljaanne Euroopa Liidu TeatajasELT C 156, 1.6.2013

1


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2013/C 164/02

Kohtuasi C-625/10: Euroopa Kohtu (esimene koda) 18. aprilli 2013. aasta otsus — Euroopa Komisjon versus Prantsuse Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Transport — Ühenduse raudteede arendamine — Direktiiv 91/440/EMÜ — Artikli 6 lõige 3 ja II lisa — Direktiiv 2001/14/EÜ — Artikli 14 lõige 2 — Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja õigusliku vormi poolest sõltumatuse puudumine — Artikkel 11 — Toimivusskeemi puudumine — Mittetäielik ülevõtmine)

2

2013/C 164/03

Kohtuasi C-103/11 P: Euroopa Kohtu (esimene koda) 18. aprilli 2013. aasta otsus — Euroopa Komisjon versus Systran SA, Systran Luxembourg SA (Apellatsioonkaebus — EÜ artikli 225 lõige 1, artikkel 235 ja artikli 288 teine lõik — Euroopa Ühenduse vastu esitatud lepinguvälise vastutuse hagi — Vaidluse lepinguvälise olemuse hindamine — Ühenduste kohtute pädevus)

2

2013/C 164/04

Kohtuasi C-202/11: Euroopa Kohtu (suurkoda) 16. aprilli 2013. aasta otsus (Arbeidsrechtbank Antwerpen (Belgia) eelotsusetaotlus) — Anton Las versus PSA Antwerp NV (Töötajate vaba liikumine — ELTL artikkel 45 — Äriühing, mis asub Belgia Kuningriigi hollandi keelepiirkonnas — Kohustus koostada töölepingud hollandi keeles — Piiriülest laadi tööleping — Piirang — Proportsionaalsuse puudumine)

3

2013/C 164/05

Liidetud kohtuasjad C-274/11 ja C-295/11: Euroopa Kohtu (suurkoda) 16. aprilli 2013. aasta otsus — Hispaania Kuningriik, Itaalia Vabariik versus Euroopa Liidu Nõukogu (Ühtne patent — Otsus, millega ELTL artikli 329 lõike 1 alusel antakse luba tõhustatud koostööks — Tühistamishagi, mis on esitatud pädevuse puudumise, võimu kuritarvitamise ja aluslepingute rikkumise tõttu — ELL artiklis 20 ja ELTL artiklites 326 ja 327 sätestatud tingimused — Jagatud pädevus — Viimase abinõuna vastuvõetud otsus — Liidu huvide kaitse)

3

2013/C 164/06

Kohtuasi C-463/11: Euroopa Kohtu (neljas koda) 18. aprilli 2013. aasta otsus (Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg — Saksamaa eelotsusetaotlus) — L versus M (Direktiiv 2001/42/EÜ — Konkreetsete kavade ja programmide keskkonnamõju hindamine — Artikli 3 lõiked 4 ja 5 — Tõenäoliselt olulise keskkonnamõjuga planeeringute liigi kindlaksmääramine — „Asulasisese arendamise” detailplaneeringud, mis on siseriikliku õiguse alusel keskkonnamõju hindamisest vabastatud — „Asulasisese arendamise” kvalitatiivse tingimuse vale hindamine — Detailplaneeringu kehtivusele mõju puudumine — Direktiivi kasuliku mõju kahjustamine)

4

2013/C 164/07

Kohtuasi C-548/11: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 18. aprilli 2013. aasta otsus (Arbeidshof te Antwerpen — Belgia eelotsusetaotlus) — Edgard Mulders versus Rijksdienst voor Pensioenen (Sotsiaalkindlustus — Määrus (EMÜ) 1408/71 — Artikli 1 punkt r — Mõiste „kindlustusperiood” — Artikkel 46 — Vanaduspensioni arvutamine — Arvessevõetavad kindlustusperioodid — Piirialatöötaja — Töövõimetusperioodid — Kahes liikmesriigis makstud sarnaste hüvitiste liitmine — Selle ajavahemiku kindlustusperioodina arvestamata jätmine — Elukoha tingimus — Siseriiklik liitmisevastane regulatsioon)

5

2013/C 164/08

Kohtuasi C-565/11: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 18. aprill 2013. aasta otsus (Tribunalul Sibiu Rumeenia eelotsusetaotlus) — Mariana Irimie versus Administrația Finanțelor Publice Sibiu, Administrația Fondului pentru Mediu (Sellise maksu tagastamine, mille liikmesriik on sisse nõudnud vastuolus liidu õigusega — Siseriiklik kord, mis piirab kõnealuse liikmesriigi poolt tagastatavalt maksult tasumisele kuuluvat intressi — Intress, mida arvutatakse alates päevast, mis järgneb selle maksu tagastusnõude esitamise päevale — Vastuolu liidu õigusega — Tõhususe põhimõte)

5

2013/C 164/09

Kohtuasi C-595/11: Euroopa Kohtu (teine koda) 18. aprilli 2013. aasta otsus (Finanzgericht Düsseldorf (Saksamaa) eelotsusetaotlus) — Steinel Vertrieb GmbH versus Hauptzollamt Bielefeld (Kaubanduspoliitika — Määrus (EÜ) nr 1470/2001 — Määrus (EÜ) nr 1205/2007 — Ühine tollitariifistik — Tariifne klassifitseerimine — Kombineeritud nomenklatuur — Lõplik dumpinguvastane tollimaks kompaktluminofoorlampide impordi suhtes — Lõpliku dumpinguvastase tollimaksu kohaldamine dumpinguvastases määruses viidatud tariifi alamrubriiki klassifitseeritud toodete suhtes — Vaatlusalune toode — Kohaldamisala)

6

2013/C 164/10

Kohtuasi C-12/12: Euroopa Kohtu (viies koda) 18. aprilli 2013. aasta otsus (Bundesgerichtshof (Saksamaa) eelotsusetaotlus) — Colloseum Holding AG versus Levi Strauss & Co. (Kaubamärgid — Määrus (EÜ) nr 40/94 — Artikli 15 lõige 1 — Mõiste „kaubamärgi tegelik kasutamine” — Kaubamärk, mida kasutatakse üksnes mõne teise mitmeosalise kaubamärgi osana või kombinatsioonis teise kaubamärgiga)

6

2013/C 164/11

Kohtuasi C-247/12: Euroopa Kohtu (viies koda) 18. aprilli 2013. aasta otsus (Varhoven administrativen sad — Bulgaaria — eelotsusetaotlus) — Meliha Veli Mustafa versus Direktor na fond „Garantirani vzemania na rabotnitsite i sluzhitelite” kam Natsionalnia osiguritelen institut (Töötajate kaitse tööandja maksejõuetuse korral — Direktiiv 80/987/EMÜ — Direktiiv 2002/74/EÜ — Direktiiv 2008/94/EÜ — Artiklid 2 ja 3 — Kohustus näha ette töötajate nõuete tagamine — Võimalus piirata tagatis üksnes nende nõuetega, mis on tekkinud pärast pankrotimenetluse algatamise otsuse äriregistrisse kandmist — Pankrotimenetluse algatamise otsus — Mõju — Tööandja tegevuse jätkamine)

7

2013/C 164/12

Kohtuasi C-74/13: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungari) 12. veebruaril 2013 — GSV Kft. versus Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

7

2013/C 164/13

Kohtuasi C-102/13 P: Saksamaa Liitvabariigi 18. detsembril 2012 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda) 1. märtsi 2013. aasta otsuse peale kohtuasjas T-205/11: Saksamaa versus komisjon

8

2013/C 164/14

Kohtuasi C-119/13: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Amtsgericht Wedding (Saksamaa) 14. märtsil 2013 — eco cosmetics GmbH & Co. KG versus Virginie Laetitia Barbara Dupuy

9

2013/C 164/15

Kohtuasi C-120/13: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Amtsgericht Wedding (Saksamaa) 14. märtsil 2013 — Raiffeisenbank St. Georgen reg. Gen. m.b.H. versus Tetyana Bonchyk

9

2013/C 164/16

Kohtuasi C-121/13: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Amtsgericht Wedding (Saksamaa) 14. märtsil 2013 — Rechtsanwaltskanzlei CMS Hasche Sigle, Partnerschaftsgesellschaft versus XCeed Holding Ltd.

10

2013/C 164/17

Kohtuasi C-126/13: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH 15. märtsil 2013 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (neljas koda) 15. jaanuari 2013. aasta otsuse peale kohtuasjas T-625/11: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

10

2013/C 164/18

Kohtuasi C-132/13: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landgericht Köln (Saksamaa) 18. märtsil 2013 — Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV versus ILME GmbH

11

2013/C 164/19

Kohtuasi C-158/13: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Rechtbank Den Haag (Madalmaad) 28. märtsil 2013 — Hamidullah Rajaby versus Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

11

2013/C 164/20

Kohtuasi C-166/13: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud tribunal administratif de Melun (Prantsusmaa) 3. aprillil 2013 — Sophie Mukarubega versus Préfet de police, Préfet de la Seine-Saint-Denis

11

2013/C 164/21

Kohtuasi C-167/13: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Conseil régional d'expression française de l'ordre des médecins vétérinaires (Belgia) 27. märtsil 2013 — Jean Devillers

12

2013/C 164/22

Kohtuasi C-189/13: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal de grande instance de Bayonne (Prantsusmaa) 15. aprillil 2013 — Raquel Gianni Da Silva versus Préfet des Pyrénées-Atlantiques

12

2013/C 164/23

Kohtuasi C-203/13: 17. aprillil 2013 esitatud hagi — Euroopa Komisjon versus Bulgaaria Vabariik

12

 

Üldkohus

2013/C 164/24

Kohtuasi T-32/08: Üldkohtu 24. aprilli 2013. aasta otsus — Evropaïki Dynamiki versus Komisjon („Teenuste riigihanked — Hankemenetlus — Hanke hindamine, võttes arvesse Interneti kodulehekülje uue kontseptsiooni loomist — Pakkuja pakkumuse kõrvalejätmine — Põhjendamiskohustus — Ilmne hindamisviga — Valiku- ja lepingu sõlmimise kriteeriumid — Lepinguväline vastutus”)

14

2013/C 164/25

Kohtuasi T-526/10: Üldkohtu 25. aprillil 2013. aasta otsus — Inuit Tapiriit Kanatami jt versus komisjon (Hülgetoodetega kauplemine — Määrus (EÜ) nr 1007/2009 — Üksikasjalikud rakenduseeskirjad — Määrus (EL) nr 737/2010 — Nimetatud toodete turustamise keeld — Inuittide kogukondadele tehtud erand — Õigusvastasuse väide — Õiguslik alus — Subsidiaarsus — Proportsionaalsus — Võimu kuritarvitamine)

14

2013/C 164/26

Kohtuasi T-119/11: Üldkohtu 25. aprilli 2013. aasta otsus — Gbagbo versus nõukogu (Ühine välis- ja julgeolekupoliitika — Teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud piiravad meetmed seoses olukorraga Côte d’Ivoire’is — Rahaliste vahendite külmutamine — Nõuete kohandamine — Põhjendamiskohustus — Ilmne hindamisviga — võimu kuritarvitamine — kaitseõigused — omandiõigus)

15

2013/C 164/27

Kohtuasi T-130/11: Üldkohtu 25. aprilli 2013. aasta otsus — Gossio versus nõukogu (Ühine välis- ja julgeolekupoliitika — Teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud piiravad meetmed seoses olukorraga Côte d’Ivoire’is — Rahaliste vahendite külmutamine — Põhjendamiskohustus — Ilmne hindamisviga)

15

2013/C 164/28

Kohtuasi T-284/11: Üldkohtu 25. aprilli 2013. aasta otsus — Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones versus Siseturu Ühtlustamise Amet — MIP Metro (METROINVEST) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse sõnamärgi METROINVEST taotlus — Varasem siseriiklik kujutismärk METRO — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b — Diskrimineerimiskeelu põhimõte — Õigus õiglasele menetlusele)

16

2013/C 164/29

Kohtuasi T-55/12: Üldkohtu 25. aprilli 2013. aasta otsus — Chen versus Siseturu Ühtlustamise Amet — AM Denmark (Puhastusseade) (Ühenduse disainilahendus — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Ühenduse registreeritud disainilahendus, mis kujutab puhastusseadet — Ruumiline ühenduse kaubamärk, mis kujutab pihusti ja käsnaga puhastusseadet — Kehtetuks tunnistamine)

16

2013/C 164/30

Kohtuasi T-145/12: Üldkohtu 25. aprilli 2013. aasta otsus — Bayerische Motoren Werke versus Siseturu Ühtlustamise Amet (ECO PRO) (Ühenduse kaubamärk — Euroopa Ühendust nimetav rahvusvaheline registreering — Sõnamärk ECO PRO — Absoluutne keeldumispõhjus — Eristusvõime puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b)

16

2013/C 164/31

Kohtuasi T-474/11: Üldkohtu 12. aprilli 2013. aasta määrus — Oster Weinkellerei versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Viñedos Emiliana (Igama) (Ühenduse kaubamärk — Vastulause aluseks oleva kaubamärgi tühistamine — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

17

2013/C 164/32

Kohtuasi T-28/12: Üldkohtu 9. aprilli 2013. aasta määrus — PT Ecogreen Oleochemicals jt versus nõukogu (Dumping — Teatavate Indiast, Indoneesiast ja Malaisiast pärinevate rasvalkoholide ja nende segude import — Lõplik dumpinguvastane tollimaks — Uue määruse vastuvõtmine — Põhjendatud huvi kadumine — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

17

2013/C 164/33

Kohtuasi T-124/13: 4. märtsil 2013 esitatud hagi — Itaalia versus komisjon

18

2013/C 164/34

Kohtuasi T-174/13 P: Euroopa Komisjoni 25. märtsil 2013 esitatud apellatsioonkaebus Avaliku Teenistuse Kohtu 15. jaanuari 2013. aasta otsuse peale kohtuasjas F-27/11: BO versus komisjon

19

2013/C 164/35

Kohtuasi T-182/13: 28. märtsil 2013 esitatud hagi — Moallem Insurance versus Nõukogu

19

2013/C 164/36

Kohtuasi T-189/13: 3. aprillil 2013 esitatud hagi — PP Nature–Balance Lizenz versus komisjon

20

2013/C 164/37

Kohtuasi T-201/13: 12. aprillil 2013 esitatud hagi — Rubinum versus komisjon

21

2013/C 164/38

Kohtuasi T-208/13: 9. aprillil 2013 esitatud hagi — Portugal Telecom SGPS versus komisjon

22

2013/C 164/39

Kohtuasi T-219/13: 16. aprillil 2013 esitatud hagi — Ferracci versus komisjon

23

2013/C 164/40

Kohtuasi T-222/13: 15. aprillil 2013 esitatud hagi — B&S Europe versus komisjon

24

2013/C 164/41

Kohtuasi T-353/08: Üldkohtu 17. aprilli 2013. aasta määrus — vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste versus komisjon

24

2013/C 164/42

Kohtuasi T-520/10: Üldkohtu 19. aprilli 2013. aasta määrus — Comunidad Autónoma de Galicia versus komisjon

25

2013/C 164/43

Kohtuasi T-485/12: Üldkohtu 17. aprilli 2013. aasta määrus — Grupo Bimbo versus Siseturu Ühtlustamise Amet (SANISSIMO)

25


ET

 

Top