EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:070:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 70, 9. märts 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

doi:10.3000/19770898.C_2013.070.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 70

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

56. köide
9. märts 2013


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

II   Teatised

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

 

Euroopa Komisjon

2013/C 070/01

Teatatud koondumise aktsepteering (Toimik COMP/M.6808 – PAI Partners/Industrial Parts Holding) (1)

1


 

III   Ettevalmistavad aktid

 

Euroopa Keskpank

2013/C 070/02

Euroopa Keskpanga arvamus, 11. detsember 2012, seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, mis käsitleb investeerimistoodete põhiteabe dokumente (CON/2012/103)

2


 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Komisjon

2013/C 070/03

Euro vahetuskurss

9

2013/C 070/04

Arvamus, mille konkurentsi piiravaid kokkuleppeid ja turgu valitsevat seisundit käsitlev nõuandekomitee esitas 19. juuni 2012. aasta koosolekul otsuse eelnõu kohta, mis on seotud juhtumiga COMP/39.966 – gaasisolatsiooniga jaotusseadmed (trahvid) – Raportöör: Iirimaa

10

2013/C 070/05

Ärakuulamise eest vastutava ametniku lõpparuanne – COMP/39.966 – Gaasisolatsiooniga jaotusseadmed (trahvide taaskehtestamine)

11

2013/C 070/06

Kokkuvõte komisjoni otsusest, 27. juuni 2012, millega muudetakse 24. jaanuari 2007. aasta otsust K(2006) 6762 EÜ asutamislepingu artikli 81 (nüüd Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 101) ja EMP lepingu artikli 53 kohase menetluse kohta niivõrd, kuivõrd see oli adresseeritud äriühingutele Mitsubishi Electric Corporation ja Toshiba Corporation (Juhtum COMP/39.966 – Gaasisolatsiooniga jaotusseadmed – Trahvid) (teatavaks tehtud numbri C(2012) 4381 all)  (1)

12

 

TEAVE LIIKMESRIIKIDELT

2013/C 070/07

Portugali riiklik menetlus piiratud lennuliiklusõiguste andmiseks

14

2013/C 070/08

Liikmesriikide esitatav teave riigiabi kohta, mida antakse kooskõlas komisjoni määrusega (EÜ) nr 800/2008 EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse ühisturuga kokkusobivaks (üldine grupierandi määrus) (1)

26

2013/C 070/09

Liikmesriikide esitatav teave riigiabi kohta, mida antakse kooskõlas komisjoni määrusega (EÜ) nr 800/2008 EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse ühisturuga kokkusobivaks (üldine grupierandi määrus) (1)

27


 

V   Teated

 

HALDUSMENETLUSED

 

Euroopa Investeerimispank

2013/C 070/10

Konkursikutse – EIP teine sotsiaalse innovatsiooni konkurss

28

 

KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2013/C 070/11

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum COMP/M.6865 – Oaktree/Countryside) – Võimalik lihtsustatud korras menetlemine (1)

29

2013/C 070/12

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum COMP/M.6796 – Aegean/Olympic II) (1)

30

 

MUUD AKTID

 

Euroopa Komisjon

2013/C 070/13

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1151/2012 (põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta) artikli 50 lõike 2 punkti a kohase taotluse avaldamine

31


 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 

Top