Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:011:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 11, 15. jaanuar 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

doi:10.3000/19770898.C_2013.011.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 11

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

56. köide
15. jaanuar 2013


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

I   Resolutsioonid, soovitused ja arvamused

 

RESOLUTSIOONID

 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

 

Täiskogu 484. istungjärk 14. ja 15. novembril 2012

2013/C 011/01

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee resolutsioon „Rohkem Euroopat”

1

 

ARVAMUSED

 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

 

Täiskogu 484. istungjärk 14. ja 15. novembril 2012

2013/C 011/02

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Tarbijaühenduste osalemine ühtse turu loomises ja selle toimimises” (omaalgatuslik arvamus)

3

2013/C 011/03

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Põhimõtted, menetlused ja meetmed Lissaboni lepingu artikli 11 lõigete 1 ja 2 rakendamiseks” (omaalgatuslik arvamus)

8

2013/C 011/04

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Eakate panus ja kaasatus ühiskonda” (omaalgatuslik arvamus)

16

2013/C 011/05

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Romade sotsiaalse emantsipatsiooni ja integratsiooni edendamine Euroopas” (täiendav arvamus)

21


 

III   Ettevalmistavad aktid

 

EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEE

 

Täiskogu 484. istungjärk 14. ja 15. novembril 2012

2013/C 011/06

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus eemal „Ettepanek: nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) vautšerite käsitlemise osas”COM(2012) 206 final – 2012/0102(CNS)

27

2013/C 011/07

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) seoses käibemaksupettuste vastase kiirreageerimismehhanismiga”COM(2012) 428 final – 2012/0205 (CNS)

31

2013/C 011/08

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1093/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), seoses selle koostoimega nõukogu määrusega (EL) nr …/…, millega antakse Euroopa Keskpangale eriülesanded seoses krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve poliitikaga”COM(2012) 512 final – 2012/0244 (COD) ning „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile ja nõukogule: tegevuskava pangandusliidu poole liikumiseks”COM(2012) 510 final

34

2013/C 011/09

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Roheline raamat „Varipangandus””COM(2012) 102 final

39

2013/C 011/10

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „E-hangete strateegia” ”COM(2012) 179 final

44

2013/C 011/11

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „ELi riigiabi ajakohastamine” ”COM(2012) 209 final

49

2013/C 011/12

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Euroopa tarbijakaitse tegevuskava – suurem usaldus ja kiirem kasv” ”COM(2012) 225 final

54

2013/C 011/13

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus investeerimistoodete põhiteabe dokumentide kohta”COM(2012) 352 final – 2012/0169 (COD)

59

2013/C 011/14

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Töövõimalusterohke majanduse taastumine” ”COM(2012) 173 final

65

2013/C 011/15

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „ELi sotsiaalkindlustuse koordineerimise välispoliitiline mõõde” ”COM(2012) 153 final

71

2013/C 011/16

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühinemiseelse abi rahastamisvahendi kohta (IPA II) ning ettepanek, millega luuakse Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahend”COM(2011) 838 final ja COM(2011) 839 final

77

2013/C 011/17

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse rahastamisvahend demokraatia ja inimõiguste edendamiseks kogu maailmas (demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahend)”COM(2011) 844 – 2011/0412 (COD)

81

2013/C 011/18

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Muudetud ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse Euroopa Liidu maksustamisalane tegevusprogramm ajavahemikuks 2014–2020 („Fiscalis 2020”) ning tunnistatakse kehtetuks otsus nr 1482/2007/EÜ”COM(2012) 465 final – 2011/0341/b (COD)

84

2013/C 011/19

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 812/2004, millega sätestatakse meetmed vaalaliste juhusliku püügi kohta püügipiirkondades, ja muudetakse määrust (EÜ) nr 88/98”COM(2012) 447 final - 2012/216 (COD)

85

2013/C 011/20

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus looduslike looma- ja taimeliikide kaitse kohta nendega kauplemise reguleerimise teel”COM(2012) 403 final – 2012/0196 (COD)

85

2013/C 011/21

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 850/98 seoses kalavarude kaitsega noorte mereorganismide kaitseks võetud tehniliste meetmete kaudu”COM(2012) 432 final – 2012/0208 (COD)

86

2013/C 011/22

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1100/2007, millega kehtestatakse meetmed euroopa angerja varude taastamiseks”COM(2012) 413 final – 2012/0201 (COD)

86

2013/C 011/23

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ kasvuhoonegaaside saastekvootide enampakkumiste ajastamist käsitlevate sätete täpsustamiseks”COM(2012) 416 final – 2012/0202 (COD)

87

2013/C 011/24

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Skagerraki suhtes kohaldatavate teatavate tehniliste ja kontrollimeetmete kohta, millega muudetakse määruseid (EÜ) nr 850/98 ja (EÜ) nr 1342/2008”COM(2012) 471 final – 2012/0232 (COD)

87

2013/C 011/25

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal ”Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 2001/110/EÜ mee kohta”COM(2012) 530 final – 2012/0260 (COD)

88

2013/C 011/26

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal ”Muudatus komisjoni ettepanekus KOM(2011) 628 (lõplik/2): Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja järelvalve kohta”COM(2012) 551 final – 2012/0260 (COD)

88


ET

 

Top