Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:402:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 402, 29. detsember 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

doi:10.3000/19770898.C_2012.402.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 402

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

55. köide
29. detsember 2012


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

I   Resolutsioonid, soovitused ja arvamused

 

SOOVITUSED

 

Nõukogu

2012/C 402/01

ELi narkostrateegia (2013–2020)

1


 

II   Teatised

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

 

Euroopa Komisjon

2012/C 402/02

Teatatud koondumise aktsepteering (Toimik COMP/M.6785 – General Motors France/SSPF/Auto Distribution Provence) (1)

11

2012/C 402/03

Teatatud koondumise aktsepteering (Toimik COMP/M.6793 – AEA/OTPP/Dematic) (1)

11


 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Komisjon

2012/C 402/04

Euro vahetuskurss

12

2012/C 402/05

Euroopa Liidu Väljaannete Talituse korralduskomitee töökord

13

2012/C 402/06

Komisjoni teatis 27 liikmesriigile kehtivate riigiabi tagastamise intressimäärade ja viite/diskontomäärade kohta kehtivusega alates 1. jaanuarist 2013(Avaldatud vastavalt komisjoni 21. aprilli 2004. aasta määruse (EÜ) nr 794/2004 artiklile 10 (ELT L 140, 30.4.2004, lk 1))

16

2012/C 402/07

Komisjoni teatis seoses komisjoni määruse (EL) nr 547/2012 (millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/125/EÜ seoses veepumpade ökodisaini nõuetega) rakendamisega(Komisjoni määruse (EL) nr 547/2012 ning eelkõige selle III ja IV lisa rakendamiseks vajalike ajutiste mõõtmismeetodite pealkirjade ja sellekohaste viidete avaldamine)  (1)

17

 

TEAVE LIIKMESRIIKIDELT

2012/C 402/08

Liikmesriikide edastatud kokkuvõtlik teave riigiabi kohta, mida antakse kooskõlas komisjoni määrusega (EÜ) nr 736/2008, milles käsitletakse asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist riigiabi suhtes, mida antakse kalandustoodete tootmise, töötlemise ja turustamisega tegelevatele väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele

20

2012/C 402/09

Liikmesriikide edastatud kokkuvõtlik teave riigiabi kohta, mida antakse kooskõlas komisjoni määrusega (EÜ) nr 1857/2006, mis käsitleb asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist põllumajandustoodete tootmisega tegelevatele väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele antava riigiabi suhtes ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 70/2001

22


 

V   Teated

 

KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2012/C 402/10

Otsus lõpetada ametlik uurimismenetlus, sest liikmesriik on oma teatise tagasi võtnud – Riigiabi – Kreeka (Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklid 107–109) – ELi toimimise lepingu artikli 108 lõike 2 kohane komisjoni teade – teatise tagasivõtmine – Riigiabi C 21/09 – (ex N 105/08, N 168/08 ja N 169/08) – Kreeka – Pireuse sadama infrastruktuuride ja seadmete riiklik rahastamine – teatavaks tehtud numbri ex N 169/08 all (1)

25

2012/C 402/11

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum COMP/M.6784 – SFR/Librairie Fernand Nathan/JV) – Võimalik lihtsustatud korras menetlemine (1)

26


 

2012/C 402/12

Märkus lugejale (vt tagakaane sisekülge)

s3


 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 

Top