Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:235:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 235, 4. august 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

doi:10.3000/19770898.C_2012.235.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 235

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

55. köide
4. august 2012


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2012/C 235/01

Euroopa Liidu Kohtu viimane väljaanne Euroopa Liidu TeatajasELT C 227, 28.7.2012

1

 

Üldkohus

2012/C 235/02

Ajutiste meetmete kohaldamisel Üldkohtu presidenti asendava kohtuniku määramine

2


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2012/C 235/03

Kohtuasi C-81/11 P: Euroopa Kohtu (viies koda) 8. märtsi 2012. aasta määrus — Longevity Health Products, Inc. versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (Apellatsioonkaebus — Ühenduse kaubamärk — Määrus (EÜ) nr 40/94 — Artikli 8 lõike 1 punkt b — Ühenduse sõnamärgi RESVEROL taotlus — Varasema rahvusvahelise sõnamärgi LESTEROL omaniku vastulause — Segiajamise tõenäosuse hindamine — Kaitseõigused)

3

2012/C 235/04

Kohtuasi C-87/11: Euroopa Kohtu (kuues koda) 21. märtsi 2012. aasta määrus — Fidelio KG versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (Apellatsioonkaebus — Kodukorra artikkel 119 — Ühenduse kaubamärk — Määrus (EÜ) nr 40/94 — Artikli 7 lõike 1 punkt c — Sõnamärk Hallux — Registreerimisest keeldumine — Absoluutne keeldumispõhjus)

3

2012/C 235/05

Kohtuasi C-220/11: Euroopa Kohtu (kuues koda) 1. märtsi 2012. aasta määrus (Nejvyšší správní soud — Tšehhi Vabariik eelotsusetaotlus) — Star Coaches s.r.o. versus Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu (Kodukorra artikli 104 lõike 3 esimene lõik — Käibemaksudirektiiv — Reisibüroode maksustamise erikord — Reisibüroodele bussiveoteenuste osutamine ilma muude teenuste osutamiseta e)

4

2012/C 235/06

Kohtuasi C-348/11: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 23. märtsi 2012. aasta määrus (Tribunal d’instance de Paris — Prantsusmaa eelotsusetaotlus) — Thomson Sales Europe SA versus Administration des douanes (Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes douanières) (Kodukorra artikli 92 lõige 1 ja artikli 103 lõige 1 — Ilmselge vastuvõetamatus — Kodukorra artikli 104 lõike 3 teine lõik — Vastus, mis on väljaspool põhjendatud kahtlust — Eelotsusetaotlus — Kehtivuse hindamine — Ühine kaubanduspoliitika — Dumping — Tais valmistatud televiisorite import — Euroopa Pettustevastaste Ameti (OLAF) juurdluse kehtivus — Määruse (EÜ) nr 710/95 ja nr 2584/98 kehtivus)

4

2012/C 235/07

Kohtuasi C-354/11: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 22. märtsi 2012. aasta määrus — Maurice Emram versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused), Guccio Gucci SpA (Apellatsioonkaebus — Kodukorra artikkel 119 — Ühenduse kaubamärk — Määrus (EÜ) nr 40/94 — Artikli 8 lõike 1 punkt b — Ühendkuse kujutismärgi G taotlus — Kaubamärgid)

5

2012/C 235/08

Kohtuasi C-406/11 P: Euroopa Kohtu (kuues koda) 9. märtsi 2012. aasta määrus — Atlas Transport GmbH versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused), Atlas Air Inc. (Apellatsioonkaebus — Kodukorra artikkel 119 — Ühenduse kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Vastuvõetavus apellatsioonikojas — Kaebuse põhjendusi sisaldava menetlusdokumendi esitamata jätmine — Määrus (EÜ) nr 40/94 — Artikkel 59 — Määrus (EÜ) nr 2868/95 — Eeskirja 49 lõige 1 — Menetluse peatamine — Määrus (EÜ) nr 2868/95 — Eeskirja 20 lõike 7 punkt c — Ilmselgelt vastuvõetamatu ja põhjendamatu apellatsioonkaebus)

5

2012/C 235/09

Kohtuasi C-185/12: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale di Torre Annunziata (Itaalia) 23. aprillil 2012 — Lorenzo Ciampaglia versus Sangita Masawan

6

2012/C 235/10

Kohtuasi C-216/12: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg (Luksemburg) 8. mail 2012 — Caisse nationale des prestations familiales versus Fjola Hliddal

6

2012/C 235/11

Kohtuasi C-217/12: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg (Luksemburg) 8. mail 2012 — Caisse nationale des prestations familiales versus Pierre-Louis Bornand

6

2012/C 235/12

Kohtuasi C-236/12: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunalul Argeș (Rumeenia) 4. mail 2012 — Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Argeș versus SC Volksbank România SA, SC Volksbank România SA — Sucursala Pitești, Alin Iulian Matei, Petruța Florentina Matei

6

2012/C 235/13

Kohtuasi C-244/12: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Verwaltungsgerichtshof (Austria) 21. mail 2012 — Salzburger Flughafen GmbH versus Umweltsenat

7

2012/C 235/14

Kohtuasi C-247/12: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Varhoven administrativen sad (Bulgaaria) 21. mail 2012 — Meliha Veli Mustafa versus Direktor na fond „Garantirani vzemania na rabotnitsite i sluzhitelnite” kam Natsionalnia osiguritelen institut

7

2012/C 235/15

Kohtuasi C-269/12 P: Guillermo Cañas 1. juunil 2012 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kolmas koda) 26. märtsi 2012. aasta otsuse peale kohtuasjas T-508/09: Cañas versus komisjon

8

2012/C 235/16

Kohtuasi C-272/12 P: Euroopa Komisjoni 1. juunil 2012 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (neljas laiendatud koda) 21. märtsi 2012. aasta otsuse peale liidetud kohtuasjades T-50/06 RENV, T-56/06 RENV, T-60/06 RENV, T-62/06 RENV ja T-69/06 RENV: Iirimaa jt versus komisjon

9

2012/C 235/17

Kohtuasi C-273/12: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Cour de cassation (Prantsusmaa) 4. juunil 2012 — Directeur général des douanes et droits indirects, Chef de l’agence de poursuites de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières versus Harry Winston SARL

9

2012/C 235/18

Kohtuasi C-277/12: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Augstākās tiesas Senāts (Läti) 1. juunil 2012 — Vitālijs Drozdovs versus AAS „Baltikums”

10

2012/C 235/19

Kohtuasi C-280/12 P: Euroopa Liidu Nõukogu 6. juunil 2012 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (neljas koda) 21. märtsi 2012. aasta otsuse peale liidetud kohtuasjades T-439/10 ja T-440/10: Fulmen versus nõukogu

10

2012/C 235/20

Kohtuasi C-281/12: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Consiglio di Stato (Itaalia) 6. juunil 2012 — Trento Sviluppo srl, Centrale Adriatica Soc. coop. versus Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCOM)

11

2012/C 235/21

Kohtuasi C-285/12: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Conseil d'État (Belgia) 7. juunil 2012 — Aboubacar Diakite versus Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

11

2012/C 235/22

Kohtuasi C-542/10: Euroopa Kohtu viienda koja esimehe 7. märtsi 2012. aasta määrus — Euroopa Komisjon versus Poola Vabariik

11

2012/C 235/23

Kohtuasi C-572/10: Euroopa Kohtu neljanda koja esimehe 28. märtsi 2012. aasta määrus (Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion (Prantsusmaa) eelotsusetaotlus) — Clément Amedee versus Garde des sceaux, Ministre de la justice et des libertés, Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État

12

2012/C 235/24

Liidetud kohtuasjad C-104/11 ja C-105/11: Euroopa Kohtu presidendi 20. märtsi 2012. aasta määrus — Stichting Nederlandse Publieke Omroep, varem Nederlandse Omroep Stichting (NOS), Madalmaade Kuningriik versus Euroopa Komisjon

12

2012/C 235/25

Kohtuasi C-178/11: Euroopa Kohtu presidendi 19. aprilli 2012. aasta määrus — Euroopa Komisjon versus Malta Vabariik

12

2012/C 235/26

Kohtuasi C-323/11: Euroopa Kohtu presidendi 29. märtsi 2012. aasta määrus — Euroopa Komisjon versus Taani Kuningriik

12

2012/C 235/27

Kohtuasi C-490/11: Euroopa Kohtu presidendi 19. aprilli 2012. aasta määrus (Hajdú-Bihar Megyei Bíróság — Ungari eelotsusetaotlus) — IBIS Srl versus PARTIUM ’70 Műanyagipari Zrt

12

2012/C 235/28

Kohtuasi C-516/11: Euroopa Kohtu presidendi 24. aprilli 2012. aasta määrus — ThyssenKrupp Liften Ascenseurs NV versus Euroopa Komisjon

12

2012/C 235/29

Kohtuasi C-519/11: Euroopa Kohtu presidendi 24. aprilli 2012. aasta määrus — ThyssenKrupp Liften BV versus Euroopa Komisjon

12

2012/C 235/30

Kohtuasi C-2/12: Euroopa Kohtu presidendi 19. aprilli 2012. aasta määrus (Hoge Raad der Nederlanden’i (Madalmaad) eelotsusetaotlus) — Trianon Productie BV versus Revillon Chocolatier SAS

12

 

Üldkohus

2012/C 235/31

Kohtuasi T-344/09: Üldkohtu 27. juuni 2012. aasta otsus — Hearst Communications versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Vida Estética (COSMOBELLEZA) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse sõnamärgi COSMOBELLEZA taotlus — Varasemad siseriiklikud ja ühenduse sõna- ja kujutismärgid COSMO, COSMOPOLITAN, COSMOTEST, COSMOPOLITAN TELEVISION ja THE COSMOPOLITAN SHOW — Registreerimata kaubamärgid ja ärinimed COSMO, COSMOPOLITAN — Suhtelised keeldumispõhjused — Segiajamise tõenäosuse puudumine — Kaubamärkide sarnasuse puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

13

2012/C 235/32

Kohtuasi T-372/10: Üldkohtu 27. juuni 2012. aasta otsus — Hispaania versus komisjon (Konkurents — Keelatud kokkulepped — Isekopeeruva paberi turg — Hindade kindlaksmääramine — ELTL artikli 101 rikkumise tuvastamise otsus — Pärast esimese otsuse tühistamist vastu võetud teine otsus — Rikkumise süükspanemine emaettevõtjale kui rikkumise täideviijale — Süütegude ja karistuste seaduslikkus — Õiguskindlus — Karistuste individuaalsus — Õiglane kohtulik arutamine — Võrdne kohtlemine — Mõistlik tähtaeg — Kaitseõigused — Trahvid — Aegumine — Kergendavad asjaolud — Koostöö)

13

2012/C 235/33

Kohtuasi T-672/11: 23. detsembril 2011 esitatud hagi — H-Holding versus parlament

13

2012/C 235/34

Kohtuasi T-249/12: 5. juunil 2012 esitatud hagi — Vestel Iberia versus komisjon

14

2012/C 235/35

Kohtuasi T-264/12: 7. juunil 2012 esitatud hagi — UTi Worldwide jt versus komisjon

14

 

Avaliku Teenistuse Kohus

2012/C 235/36

Kohtuasi F-62/12: 15. juuni 2012 esitatud hagi — ZZ versus EASA

17


ET

 

Top