EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:155:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 155, 1. juuni 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

doi:10.3000/19770898.C_2012.155.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 155

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

55. köide
1. juuni 2012


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Nõukogu

2012/C 155/01

Teatis isikutele, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, mis on sätestatud nõukogu otsuses 2012/285/ÜVJP ja nõukogu määruses (EL) nr 377/2012, mida rakendatakse nõukogu rakendusmäärusega (EL) nr 458/2012, mis käsitlevad teatavaid Guinea-Bissau Vabariigi rahu, julgeolekut või stabiilsust ohustavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravaid meetmeid

1

 

Euroopa Komisjon

2012/C 155/02

Euro vahetuskurss

2

2012/C 155/03

Komisjoni teatis 27 liikmesriigile kehtivate riigiabi tagastamise intressimäärade ja viite/diskontomäärade kohta kehtivusega alates 1. juunist 2012(Avaldatud vastavalt komisjoni 21. aprilli 2004. aasta määruse (EÜ) nr 794/2004 artiklile 10 (ELT L 140, 30.4.2004, lk 1))

3

2012/C 155/04

Määruse (EÜ) nr 885/2006 artikli 13 lõike 2 kohane teatis EAGFi ja EAFRD raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmisega seotud lepitusorgani asendusliikme ametissemääramise kohta

4

2012/C 155/05

Komisjoni teatis määruse (EÜ) nr 891/2009 raames päritolusertifikaadi väljaandmiseks volitatud asutuse kohta

4

 

Kontrollikoda

2012/C 155/06

Eriaruanne nr 8/2012 „Põllumajandusettevõtete moderniseerimise toetuse suunamine”

5

 

TEAVE LIIKMESRIIKIDELT

2012/C 155/07

Taani valitsuse teatis, milles käsitletakse kutset loataotluste esitamiseks süsivesinike uurimiseks ja tootmiseks Põhjamere teataval alal (1)

6

2012/C 155/08

Saneerimismeetmed – Otsus millega kiidetakse heaks kindlustusportfelli üleminek ettevõtjalt Omniasig Vienna Insurance Group SA (võõrandaja) ettevõtjale BCR Asigurări Vienna Insurance Group SA (omandaja) ning ettevõtjate BCR Asigurări Vienna Insurance Group SA (omandav äriühing) ja Omniasig Vienna Insurance Group SA (sihtäriühing) vahel kokku lepitud ühinemine ühendamise teel (Avaldatud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. märtsi 2001. aasta direktiivi 2001/17/EÜ (kindlustusseltside saneerimise ja likvideerimise kohta) artiklile 6)

8


 

V   Teated

 

KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2012/C 155/09

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum COMP/M.6546 – Ericsson/Technicolor Broadcasting Services) – Võimalik lihtsustatud korras menetlemine (1)

9

 

MUUD AKTID

 

Euroopa Komisjon

2012/C 155/10

Nõukogu määruse (EÜ) nr 510/2006 (põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta) artikli 6 lõike 2 kohase taotluse avaldamine

11


 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 

Top