EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:098:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 98, 31. märts 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

doi:10.3000/19770898.C_2012.098.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 98

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

55. köide
31. märts 2012


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2012/C 098/01

Euroopa Liidu Kohtu viimane väljaanne Euroopa Liidu TeatajasELT C 89, 24.3.2012

1


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2012/C 098/02

Liidetud kohtuasjad C-191/09 ja C-200/09 P: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 16. veebruari 2012. aasta otsus — Euroopa Liidu Nõukogu (C-191/09 P), Euroopa Komisjon (C-200/09 P) versus Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT), varem Nikopolsky Seamless Tubes Plant „Niko Tube” ZAT, Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT), varem Nizhnedneprovsky Tube-Rolling Plant VAT (Apellatsioonkaebused — Dumpinguvastased tollimaksud — Määrus (EÜ) nr 954/2006 — Teatavate Horvaatiast, Rumeeniast, Venemaalt ja Ukrainast pärit rauast või terasest õmblusteta torude import — Määrus (EÜ) nr 384/96 — Artikli 2 lõike 10 punkt i, artikli 3 lõiked 2, 3 ja 5—7, artikli 18 lõige 3 ja artikli 19 lõige 3 — Normaalväärtuse ja kahju kindlaksmääramine — Mõiste „üks majandusüksus” — Kaitseõigused — Põhjenduse puudumine)

2

2012/C 098/03

Kohtuasi C-204/09: Euroopa Kohtu (suurkoda) 14. veebruari 2012. aasta otsus (Bundesverwaltungsgericht — Saksamaa eelotsusetaotlus) — Flachglas Torgau GmbH versus Saksa Liitvabariik (Eelotsusetaotlus — Århusi konventsioon — Direktiiv 2003/4/EÜ — Keskkonnainfo kättesaadavus — Seadusandjana tegutsevad asutused ja institutsioonid — Riigiasutuste töö konfidentsiaalsus — Tingimus, et selline konfidentsiaalsus peab olema seadusega sätestatud)

2

2012/C 098/04

Kohtuasi C-17/10: Euroopa Kohtu (suurkoda) 14. veebruari 2012. aasta otsus (Krajský soud v Brně eelotsusetaotlus — Tšehhi Vabariik) — Toshiba Corporation jt versus Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (Konkurents — Liikmesriigi territooriumil tegutsev kartell, mis alustas tegevust enne selle riigi ühinemist Euroopa Liiduga — Rahvusvaheliselt tegutsev kartell, mis avaldab mõju Euroopa Liidu ja Euroopa majanduspiirkonna territooriumil — EÜ artikkel 81 ja EMP lepingu artikkel 53 — Rikkumise menetlemine ja karistamine perioodi osas enne ja pärast ühinemiskuupäeva — Trahvid — Pädevuse piiritlemine komisjoni ja liikmesriigi konkurentsiasutuste vahel — Trahvide määramine komisjoni ja liikmesriigi konkurentsiasutuse poolt — Ne bis in idem-põhimõte — Määrus (EÜ) nr 1/2003 — Artikli 3 lõige 1 ja artikli 11 lõige 6 — Uue liikmesriigi Euroopa Liiduga ühinemise tagajärjed)

3

2012/C 098/05

Liidetud kohtuasjad C-72/10 ja C-77/10: Euroopa Kohtu (neljas koda) 16. veebruari 2012. aasta otsus (Corte suprema di cassazione — Itaalia eelotsusetaotlused) — kriminaalmenetlused Marcello Costa (C-72/10), Ugo Cifone (C-77/10) süüdistuses (Asutamisvabadus — Teenuste osutamise vabadus — Hasartmängud — Spordikihlvedude panuste kogumine — Tegevusloa nõue — Tegevuslubade andmisel liidu õiguse rikkumisest tulenevad tagajärjed — Täiendava 16 300 tegevusloa andmine — Võrdse kohtlemise põhimõte ja läbipaistvuse tagamise kohustus — Õiguskindluse põhimõte — Varasemate tegevuslubade omanike kaitse — Siseriiklikud õigusnormid — Panuste kogumispunktide vahelised minimaalsed kohustuslikud kaugused — Lubatavus — Tegevustega, millele tegevusluba on antud, sarnased piiriülesed tegevused — Keeld siseriiklikes õigusnormides — Lubatavus)

4

2012/C 098/06

Kohtuasi C-182/10: Euroopa Kohtu (suurkoda) 16. veebruari 2012. aasta otsus (Cour constitutionnelle’i (varem Cour d'arbitrage) — Belgia eelotsusetaotlus) — Marie-Noëlle Solvay jt versus Région wallonne (Projektide keskkonnamõju hindamine — Mõiste „seadusandlik akt” — Århusi konventsiooni rakendamise käsiraamatus tehtud täpsustuste õiguslik tähtsus ja ulatus — Projekti kinnitamine ilma selle keskkonnamõju nõuetekohase hindamiseta — Õigus pöörduda keskkonnaküsimustes kohtu poole — Kaebeõiguse ulatus — „Elupaikade” direktiiv — Kava või projekt, mis avaldab negatiivset mõju ala terviklikkusele — Eriti kaalukas üldine huvi)

5

2012/C 098/07

Kohtuasi C-360/10: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 16. veebruari 2012. aasta otsus (Rechtbank van eerste aanleg te Brussel eelotsusetaotlus — Belgia) — Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (Sabam) versus Netlog NV (Infoühiskond — Autoriõigus — Internet — Veebimajutusteenuse osutaja — Interneti suhtlusportaalis talletatud andmete töötlemine — Selliste andmete filtreerimissüsteemi rakendamine, et takistada autoriõigusi rikkuvate failide kättesaadavaks tegemist — Talletatavate andmete üldise jälgimiskohustuse puudumine)

6

2012/C 098/08

Kohtuasi C-372/10: Euroopa Kohtu (neljas koda) 16. veebruari 2012. aasta otsus (Naczelny Sąd Administracyjny eelotsusetaotlus — Poola) — Pak-Holdco Sp zoo versus Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu (Maksustamine — Kapitali koondumise kaudne maksustamine — Kapitaliühingutelt võetav kapitalimaks — Liikmesriigi kohustus võtta arvesse direktiive, mis ei kehtinud enam selle riigi ühinemise ajal — Maksustatava summa hulgast kapitaliühingule kuuluva sellise vara välistamine, mis kantakse kapitali suurendamiseks ning millelt on kapitalimaks juba tasutud)

7

2012/C 098/09

Kohtuasi C-488/10: Euroopa Kohtu (esimene koda) 16. veebruari 2012. aasta otsus (Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante — Hispaania eelotsusetaotlus) — Celaya Emparanza y Galdos Internacional SA versus Proyectos Integrales de Balizamientos SL (Määrus (EÜ) nr 6/2002 — Artikli 19 lõige 1 — Ühenduse disainilahendused — Ühenduse disainilahendusest tulenevate õiguste rikkumine või rikkumise oht — Mõiste „kolmas isik”)

8

2012/C 098/10

Kohtuasi C-594/10: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 16. veebruari 2012. aasta otsus (Hoge Raad der Nederlandeni (Madalmaad) eelotsusetaotlus) — T.G. van Laarhoven versus Staatssecretaris van Financiën (Kuues käibemaksudirektiiv — Sisendkäibemaksu mahaarvamisõigus — Piirang — Põhivahendite hulka kuuluva kauba kasutamine maksukohustuslase isiklikuks tarbeks — Ettevõtte vara hulka kuuluva kauba isiklikuks tarbeks kasutamise maksualane käsitlemine)

8

2012/C 098/11

Kohtuasi C-25/11: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 16. veebruari 2012. aasta otsus (Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) eelotsusetaotlus) — Varzim Sol — Turismo, Jogo e Animação, SA versus Fazenda Pública (Maksustamine — Kuues käibemaksudirektiiv — Sisendkäibemaksu mahaarvamine — Artikli 17 lõiked 2 ja 5 ning artikkel 19 — Kaupade ja teenuste ostmisel kasutatavad „toetused” — Mahaarvamisõiguse piiramine)

9

2012/C 098/12

Kohtuasi C-118/11: Euroopa Kohtu (teine koda) 16. veebruari 2012. aasta otsus (Administrativen sad Varna eelotsusetaotlus — Bulgaaria) — Eon Aset Menidjmunt OOD versus Direktor na Direktsia „Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto” — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Käibemaks — Direktiiv 2006/112/EÜ — Artiklid 168 ja 176 — Mahaarvamisõigus — Tingimus, et kaupu ja teenuseid kasutatakse maksustatavate tehingute tarbeks — Mahaarvamisõiguse tekkimine — Sõiduauto rendileping — Kapitalirendi leping — Sõiduk, mida tööandja kasutab töötaja tasuta transportimiseks elukohast töökohta ja tagasi)

9

2012/C 098/13

Kohtuasi C-134/11: Euroopa Kohtu (viies koda) 16. veebruari 2012. aasta otsus (Landgericht Hamburg (Saksamaa) eelotsusetaotlus) — Jürgen Blödel-Pawlik versus HanseMerkur Reiseversicherung AG (Direktiiv 90/314/EMÜ — Reisipaketid, puhkusepaketid ja ekskursioonipaketid — Artikkel 7 — Kaitse reisikorraldaja maksejõuetuse või pankroti ohu eest — Kohaldamisala — Reisikorraldaja maksejõuetus, mis tekkis seetõttu, et ta kasutas tarbijate makstud raha pettuse eesmärgil)

10

2012/C 098/14

Kohtuasi C-636/11: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landgericht München I (Saksamaa) 9. detsembril 2011 — Karl Berger versus Freistaat Bayern

10

2012/C 098/15

Kohtuasi C-2/12: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Hoge Raad der Nederlanden (Madalamaad) 3. jaanuaril 2012 — Trianon Productie BV, teine menetluspool: Revillon Chocolatier SAS

10

2012/C 098/16

Kohtuasi C-5/12: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Juzgado de lo Social de Lleida (Hispaania) 3. jaanuaril 2012 — Marc Betriu Montull versus Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

11

2012/C 098/17

Kohtuasi C-11/12: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud College van Beroep voor het bedrijfsleven (Madalmaad) 4. jaanuaril 2012 — Maatschap L. A. en D. A. B. Langestraat en P. Langestraat-Troost versus Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

12

2012/C 098/18

Kohtuasi C-17/12: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) 16. jaanuaril 2012 — TVI Televisão Independente, S.A. versus Fazenda Pública

12

2012/C 098/19

Kohtuasi C-18/12: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Nejvyšší správní soud (Tšehhi Vabariik) 16. jaanuaril 2012 — Město Žamberk versus Finanční ředitelství v Hradci Králové

12

2012/C 098/20

Kohtuasi C-20/12: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal administratif (Luksemburg) 16. jaanuaril 2012 — Elodie Giersch, Benjamin Marco Stemper, Julien Taminiaux, Xavier Renaud Hodin, Joëlle Hodin versus État du Grand-duché de Luxembourg

13

2012/C 098/21

Kohtuasi C-21/12: Abbott Laboratories 16. jaanuaril 2012 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 15. novembri 2011. aasta otsuse peale kohtuasjas T-363/10: Abbott Laboratories versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

13

2012/C 098/22

Kohtuasi C-22/12: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Krajský súd v Prešove (Slovaki Vabariik) 17. jaanuaril 2012 — Katarína Hassová versus Rastislav Petrík, Blanka Holingová

14

2012/C 098/23

Kohtuasi C-24/12: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Hoge Raad der Nederlanden (Madalamaad) 18. jaanuaril 2012 — X BV versus Staatssecretaris van Financiën

15

2012/C 098/24

Kohtuasi C-26/12: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Gerechtshof te Leeuwarden (Madalmaad) 18. jaanuaril 2012. aastal — fiscale eenheid PPG Holdings BV c.s. versus Inspecteur van de Belastingdienst/Noord/kantoor Groningen

16

2012/C 098/25

Kohtuasi C-27/12: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Hoge Raad der Nederlanden (Madalmaad) 19. jaanuaril 2012 — TBG Limited, teine menetluspool: Staatssecretaris van Financiën

16

2012/C 098/26

Kohtuasi C-29/12: 20. jaanuaril 2012 esitatud hagi — Euroopa Komisjon versus Saksamaa Liitvabariik

16

2012/C 098/27

Kohtuasi C-30/12: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Okresný súd Prešov (Slovakkia) 23. jaanuaril 2012 — Valeria Marcinová versus Pohotovosť, s.r.o.

17

2012/C 098/28

Kohtuasi C-32/12: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Juzgado de Primera Instancia de Badajoz (Hispaania) 23. jaanuaril 2012 — Soledad Duarte Hueros versus Autociba, SA ja Automóviles Citroën España, SA

17

2012/C 098/29

Kohtuasi C-42/12: Václav Hrbeki 27. jaanuaril 2012 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 15. novembri 2011. aasta otsuse peale kohtuasjas T-434/10: Václav Hrbek versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

17

2012/C 098/30

Kohtuasi C-43/12: 30. jaanuaril 2012 esitatud hagi — Euroopa Komisjon versus Euroopa Parlament ja Euroopa Liidu Nõukogu

18

2012/C 098/31

Kohtuasi C-47/12: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Finanzgericht Köln (Saksamaa) 31. jaanuaril 2012 — Kronos International Inc. versus Finanzamt Leverkusen

19

2012/C 098/32

Kohtuasi C-51/12: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Giudice di Pace di Revere (Itaalia) 2. veebruaril 2012 — kriminaalasi Xiamie Zhu jt süüdistuses

19

2012/C 098/33

Kohtuasi C-52/12: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Giudice di Pace di Revere (Itaalia) 2. veebruaril 2012 — kriminaalasi Ion Beregovoi süüdistuses

20

2012/C 098/34

Kohtuasi C-53/12: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Giudice di Pace di Revere (Itaalia) 2. veebruaril 2012 — kriminaalasi Hai Feng Suni süüdistuses

20

2012/C 098/35

Kohtuasi C-54/12: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Giudice di Pace di Revere (Itaalia) 2. veebruaril 2012 — kriminaalasi Liung Hong Yangi süüdistuses

21

 

Üldkohus

2012/C 098/36

Kohtuasi T-658/11: 20. detsembril 2011 esitatud hagi — Komisjon versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Ten ewiv (TEN)

22

2012/C 098/37

Kohtuasi T-23/12: 17. jaanuaril 2012 esitatud hagi — MAF versus Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutuse

22

2012/C 098/38

Kohtuasi T-25/12: 17. jaanuaril 2012 esitatud hagi — 3M Pumps versus Siseturu Ühtlustamise Amet — 3M (3M Pumps)

23

2012/C 098/39

Kohtuasi T-42/12: 1. veebruaril 2012 esitatud hagi — Bateni versus nõukogu

23

2012/C 098/40

Kohtuasi T-45/12: 27. jaanuaril 2012 esitatud hagi — Ühendkuningriik versus Euroopa Keskpank

24

2012/C 098/41

Kohtuasi T-46/12: 1. veebruaril 2012 esitatud hagi — Chrysamed Vertrieb versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Chrysal International (Chrysamed)

25

2012/C 098/42

Kohtuasi T-60/12: 6. veebruaril 2012 esitatud hagi — Western Digital ja Western Digital Ireland versus komisjon

26

2012/C 098/43

Kohtuasi T-61/12: 6. veebruaril 2012 esitatud hagi — ABC-One versus Siseturu Ühtlustamise Amet (SLIM BELLY)

26

2012/C 098/44

Kohtuasi T-63/12: 13. veebruaril 2012 esitatud hagi — Oil Turbo Compressor versus nõukogu

27

2012/C 098/45

Kohtuasi T-64/12: 15. veebruaril 2012 esitatud hagi — Henkel ja Henkel France versus komisjon

28


ET

 

Top