Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:029:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 29, 2. veebruar 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

doi:10.3000/19770898.C_2012.029.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 29

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

55. köide
2. veebruar 2012


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

II   Teatised

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

 

Euroopa Komisjon

2012/C 029/01

Teatatud koondumise aktsepteering (Toimik COMP/M.6449 – DCC Energy/Swea Energi) (1)

1

2012/C 029/02

ELTL artiklite 107 ja 108 raames antava riigiabi lubamine – Juhud, mille suhtes komisjonil ei ole vastuväiteid (2)

2

2012/C 029/03

Finantseerimisasutustele ümberkorraldamis- ja likvideerimisabi andmist käsitlevate otsuste rakendamise järelevalve raames tehtavad otsused (1)

3

2012/C 029/04

ELTL artiklite 107 ja 108 raames antava riigiabi lubamine – Juhud, mille suhtes komisjonil ei ole vastuväiteid (1)

4

2012/C 029/05

Teatatud koondumise aktsepteering (Toimik COMP/M.6444 – Terrena/Lyonnaise Des Eaux/JV) (1)

8


 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Komisjon

2012/C 029/06

Euroopa Keskpanga poolt peamistel refinantseerimistoimingutel rakendatav intressimäär: 1,00 % 1. veebruar 2012 – Euro vahetuskurss

9


 

V   Teated

 

HALDUSMENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2012/C 029/07

Konkursikutse ühise Euroopa metroloogia teadusprogrammi (EMRP) tööprogrammi alusel

10

2012/C 029/08

Euroopa Ühenduse teadusuuringute, tehnoloogiaarengu ja tutvustamistegevuse seitsmenda raamprogrammi 2012. aasta tööprogrammi „Ideed” konkursikutse

11

 

KOHTUMENETLUSED

 

EFTA kohus

2012/C 029/09

Kohtu Fürstliches Landgericht 14. septembri 2011. aasta taotlus EFTA kohtult nõuandva arvamuse saamiseks kohtuasjas Granville Establishment vs. Volker Anhalt, Melanie Anhalt ja Jasmin Barbaro (sünninimega Anhalt) (Kohtuasi E-13/11)

12

 

KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2012/C 029/10

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum COMP/M.6413 – OJSC Power Machines/Toshiba/JV) – Võimalik lihtsustatud korras menetlemine (1)

13

 

MUUD AKTID

 

Euroopa Komisjon

2012/C 029/11

Nõukogu määruse (EÜ) nr 510/2006 (põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta) artikli 6 lõike 2 kohase taotluse avaldamine

14

2012/C 029/12

Nõukogu määruse (EÜ) nr 510/2006 (põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta) artikli 6 lõike 2 kohase taotluse avaldamine

19


 

Parandused

2012/C 029/13

Komisjoni teatis vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1008/2008 (ühenduses lennuteenuste osutamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta) artikli 17 lõikele 5 – Pakkumismenetlus seoses regulaarlennuteenuste osutamisega avaliku teenindamise kohustuste alusel ja vastavalt ELT C 53, 19. veebruar 2011, avaldatud teatisele, parandus (ELT C 18, 21.1.2012)

23


 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

 

(2)   EMPs kohaldatav tekst, mis ei hõlma asutamislepingu I lisa reguleerimisalasse kuuluvaid tooteid

ET

 

Top