EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:012:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 12, 14. jaanuar 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

doi:10.3000/19770898.C_2012.012.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 12

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

55. köide
14. jaanuar 2012


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

II   Teatised

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

 

Euroopa Komisjon

2012/C 012/01

ELTL artiklite 107 ja 108 raames antava riigiabi lubamine – Juhud, mille suhtes komisjonil ei ole vastuväiteid (1)

1


 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Komisjon

2012/C 012/02

Euro vahetuskurss

5

 

Sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise halduskomisjon

2012/C 012/03

Otsus nr E3, 19. oktoober 2011, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 987/2009 artiklis 95 määratletud üleminekuperioodi kohta (2)

6

 

Euroopa välisteenistus

2012/C 012/04

Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja otsus, 23. märts 2011, millega määratakse kindlaks Euroopa välisteenistusse lähetatud riiklike ekspertide suhtes kohaldatavad eeskirjad

8

 

TEAVE LIIKMESRIIKIDELT

2012/C 012/05

Euroopa Komisjoni teade Kreeka Vabariigi pädeva asutuse teatise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 94/22/EÜ süsivesinike geoloogilise luure, uurimise ja tootmise lubade andmis- ja kasutamistingimuste kohta

17

 

EUROOPA MAJANDUSPIIRKONDA KÄSITLEV TEAVE

 

Euroopa Komisjon

2012/C 012/06

Norra transpordi- ja sideministeeriumi avaldatav teave kavatsuse kohta sõlmida avaliku teenindamise otseleping kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1370/2007, mis käsitleb avaliku reisijateveoteenuse osutamist raudteel ja maanteel ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 1191/69 ja (EMÜ) nr 1107/70

18


 

V   Teated

 

KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2012/C 012/07

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum COMP/M.6438 – Saria/Teeuwissen/Jagero II/Quintet/Bioiberica) (1)

19

2012/C 012/08

Otsus lõpetada ametlik uurimismenetlus, sest liikmesriik on oma teatise tagasi võtnud – Riigiabi – Poola (Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklid 107–109) – ELi toimimise lepingu artikli 108 lõike 2 kohane komisjoni teade – teatise tagasivõtmine – Riigiabi SA.30340 (11/C) – LIP — PL — Fiat Powertrain Technologies Poland (1)

21


 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

 

(2)   EMPs ja EÜ-Šveitsi kokkuleppe raames kohaldatav tekst

ET

 

Top