Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:376:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 376, 22. detsember 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

doi:10.3000/19770898.C_2011.376.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 376

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

54. köide
22. detsember 2011


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

I   Resolutsioonid, soovitused ja arvamused

 

ARVAMUSED

 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

 

Täiskogu 474. istungjärk 21. ja 22. septembril 2011

2011/C 376/01

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Taastuvate energiaallikate edendamine ning Euroopa naabruspoliitika: Euroopa – Vahemere piirkond” (ettevalmistav arvamus)

1

2011/C 376/02

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Suurlinna- ja linnapiirkonnad: Euroopa 2020. aasta strateegia” (omaalgatuslik arvamus)

7

2011/C 376/03

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „LEADERi programm kui kohaliku arengu vahend” (omaalgatuslik arvamus)

15

2011/C 376/04

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Euroopa noorte põllumajandustootjate tulevik” (omaalgatuslik arvamus)

19

2011/C 376/05

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Maaelu areng ja tööhõive Lääne-Balkani riikides”

25

2011/C 376/06

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Representatiivsete kodanikuühiskondade edendamine Euroopa – Vahemere piirkonna riikides” (omaalgatuslik arvamus)

32

2011/C 376/07

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ühtne Euroopa taevas II” (omaalgatuslik arvamus)

38


 

III   Ettevalmistavad aktid

 

EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEE

 

Täiskogu 474. istungjärk 21. ja 22. septembril 2011

2011/C 376/08

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Euroopa kui maailma soosituim turismisihtkoht – uus Euroopa turismi tegevuskava” ”KOM(2010) 352 lõplik

44

2011/C 376/09

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ja Regioonide Komiteele „Euroopa väikeettevõtlusalgatuse „Small Business Act” läbivaatamine” ”KOM(2011) 78 lõplik

51

2011/C 376/10

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: nõukogu määrus, millega peatatakse ajutiselt ühise tollitariifistiku ühepoolsete maksumäärade kohaldamine teatavate tööstustoodete impordi suhtes Kanaari saartele”KOM(2011) 259 lõplik – 2011/0111 (CNS)

58

2011/C 376/11

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse teatavate intellektuaalomandi õiguste kaitsmisega seotud ülesannete, sealhulgas avaliku ja erasektori esindajatest koosneva Euroopa võltsimis- ja piraatlusalase vaatluskeskuse moodustamine, andmist Siseturu Ühtlustamise Ametile (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)”KOM(2011) 288 lõplik – 2011/0135 (COD)

62

2011/C 376/12

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv orbteoste teatavate lubatud kasutusviiside kohta”KOM(2011) 289 lõplik – 2011/0136 (COD)

66

2011/C 376/13

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa standardimist ja millega muudetakse nõukogu direktiive 89/686/EMÜ ja 93/15/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 94/9/EÜ, 94/25/EÜ, 95/16/EÜ, 97/23/EÜ, 98/34/EÜ, 2004/22/EÜ, 2007/23/EÜ, 2009/105/EÜ ja 2009/23/EÜ”KOM(2011) 315 lõplik – 2011/0150 (COD)

69

2011/C 376/14

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis: Euroopa Liidu strateegia põhiõiguste harta rakendamiseks”KOM(2010) 573 lõplik

74

2011/C 376/15

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Euroopa puuetega inimeste strateegia 2010–2020: uued sammud tõketeta Euroopa suunas” ”KOM(2010) 636 lõplik

81

2011/C 376/16

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Nõukogu määrus kohtualluvuse, kohaldatava õiguse ning otsuste tunnustamise ja täitmise kohta abieluvararežiime käsitlevates asjades”KOM(2011) 126 lõplik – 2011/0059 (CNS) ning „Ettepanek: Nõukogu määrus kohtualluvuse, kohaldatava õiguse ning otsuste tunnustamise ja täitmise kohta registreeritud kooselust tulenevaid varalisi tagajärgi käsitlevates asjades”KOM(2011) 127 lõplik – 2011/0060 (CNS)

87

2011/C 376/17

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Euroopa e-valitsuse tegevuskava 2011–2015 – IKT-lahendused aruka, jätkusuutliku ja innovaatilise valitsemise edendamiseks” ”KOM(2010) 743 lõplik ja „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Euroopa avalike teenuste koosvõime alused” ”KOM(2010) 744 lõplik

92

2011/C 376/18

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Ressursitõhus Euroopa – Euroopa 2020. aasta strateegia kohane juhtalgatus” ”KOM(2011) 21 lõplik

97

2011/C 376/19

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Rio+20: rohelise majanduse ja juhtimise parandamise suunas” ”KOM(2011) 363 lõplik – Euroopa organiseeritud kodanikuühiskonna panus

102

2011/C 376/20

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Konkurentsivõimeline vähese CO2-heitega majandus aastaks 2050 – edenemiskava” ”KOM(2011) 112 lõplik

110

2011/C 376/21

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1927/2006 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta”KOM(2011) 336 lõplik – 2011/0147 (COD)

116


ET

 

Top