Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:356:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 356, 6. detsember 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

doi:10.3000/19770898.C_2011.356.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 356

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

54. köide
6. detsember 2011


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

II   Teatised

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

 

Euroopa Komisjon

2011/C 356/01

Addendum Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 2006/2004 (tarbijakaitseseaduse jõustamise eest vastutavate siseriiklike asutuste vahelise koostöö kohta) artikli 5 lõike 2 kohasele komisjoni teatisele seoses pädevate asutuste ja ühtsete kontaktasutustega (1)

1

2011/C 356/02

Komisjoni teatis riigiabi eeskirjade kohaldamise kohta alates 1. jaanuarist 2012 pankade kasuks finantskriisi kontekstis võetavate toetusmeetmete suhtes (1)

7


 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Komisjon

2011/C 356/03

Euro vahetuskurss

11

 

TEAVE LIIKMESRIIKIDELT

2011/C 356/04

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 562/2006 (millega kehtestatakse isikute üle piiri liikumist reguleerivad ühenduse eeskirjad (Schengeni piirieeskirjad)) artikli 2 lõikes 8 nimetatud piiripunktide ajakohastatud loetelu (ELT C 316, 28.12.2007, lk 1; ELT C 134, 31.5.2008, lk 16; ELT C 177, 12.7.2008, lk 9; ELT C 200, 6.8.2008, lk 10; ELT C 331, 31.12.2008, lk 13; ELT C 3, 8.1.2009, lk 10; ELT C 37, 14.2.2009, lk 10; ELT C 64, 19.3.2009, lk 20; ELT C 99, 30.4.2009, lk 7; ELT C 229, 23.9.2009, lk 28; ELT C 263, 5.11.2009, lk 22; ELT C 298, 8.12.2009, lk 17; ELT C 74, 24.3.2010, lk 13; ELT C 326, 3.12.2010, lk 17; ELT C 355, 29.12.2010, lk 34; ELT C 22, 22.1.2011, lk 22; ELT C 37, 5.2.2011, lk 12; ELT C 149, 20.5.2011, lk 8; ELT C 190, 30.6.2011, lk 17; ELT C 203, 9.7.2011, lk 14; ELT C 210, 16.7.2011, lk 30; ELT C 271, 14.9.2011, lk 18)

12


 

V   Teated

 

ÜHISE KAUBANDUSPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2011/C 356/05

Teade teatavate dumpinguvastaste meetmete eelseisva aegumise kohta

17

 

KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2011/C 356/06

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum COMP/M.6381 – Google/Motorola Mobility) (1)

18

2011/C 356/07

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum COMP/M.6402 – REWE/SAG/JV) – Võimalik lihtsustatud korras menetlemine (1)

19


 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 

Top