Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:351E:TOC

Euroopa Liidu Teataja, CE 351, 2. detsember 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

doi:10.3000/19770898.CE2011.351.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 351E

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

54. köide
2. detsember 2011


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

I   Resolutsioonid, soovitused ja arvamused

 

RESOLUTSIOONID

 

Euroopa Parlament
2010–2011 ISTUNGJÄRK
6.–8. juuli 2010 istungid
Istungjärgu protokoll on avaldatud ELT C 298 E, 4.11.2010.
VASTUVÕETUD TEKSTID

 

Teisipäev, 6. juuli 2010

2011/C 351E/01

Euroopa Liidu Läänemere piirkonna strateegia ja makropiirkondade osa tulevases ühtekuuluvuspoliitikasEuroopa Parlamendi 6. juuli 2010. aasta resolutsioon Euroopa Liidu Läänemere piirkonna strateegia ja makropiirkondade osa kohta tulevases ühtekuuluvuspoliitikas (2009/2230(INI))

1

2011/C 351E/02

ELi regionaalpoliitika panus finants- ja majanduskriisiga võitlemisse, erilise viitega eesmärgile 2Euroopa Parlamendi 6. juuli 2010. aasta resolutsioon ELi regionaalpoliitika panuse kohta rahandus- ja majanduskriisiga võitlemisse, erilise viitega eesmärgile 2 (2009/2234(INI))

8

2011/C 351E/03

Transpordi jätkusuutlik tulevikEuroopa Parlamendi 6. juuli 2010. aasta resolutsioon transpordi jätkusuutliku tuleviku kohta (2009/2096(INI))

13

2011/C 351E/04

Petitsioonikomisjoni 2009. aasta tegevuse aruanneEuroopa Parlamendi 6. juuli 2010. aasta resolutsioon petitsioonikomisjoni arutelude kohta aastal 2009 (2009/2139(INI))

23

2011/C 351E/05

Noorte tööturule juurdepääsu soodustamine ning praktika, internatuuri ja väljaõppeperioodi staatuse tugevdamineEuroopa Parlamendi 6. juuli 2010. aasta resolutsioon noorte tööturule juurdepääsu soodustamise ning praktika, internatuuri ja väljaõppeperioodi staatuse tugevdamise kohta (2009/2221(INI))

29

2011/C 351E/06

Ebatüüpilised lepingud, kaitstud töökarjäär ja sotsiaalse dialoogi uued vormidEuroopa Parlamendi 6. juuli 2010. aasta resolutsioon ebatüüpiliste lepingute, kaitstud töökarjääri, turvalise paindlikkuse ja sotsiaalse dialoogi uute vormide kohta (2009/2220(INI))

39

2011/C 351E/07

Komisjoni roheline raamat „Biojäätmete käitlus Euroopa Liidus”Euroopa Parlamendi 6. juuli 2010. aasta resolutsioon komisjoni rohelise raamatu „Biojäätmete käitlus Euroopa Liidus” kohta (2009/2153(INI))

48

 

Kolmapäev, 7. juuli 2010

2011/C 351E/08

Noteeritud äriühingute haldus-, juhtiv- või järelevalveorgani liikmete tasustamine ning finantsteenuste sektori tasustamispoliitikaEuroopa Parlamendi 7. juuli 2010. aasta resolutsioon noteeritud äriühingute haldus-, juhtiv- või järelevalveorgani liikmete tasustamise ning finantsteenuste sektori tasustamispoliitika kohta (2010/2009(INI))

56

2011/C 351E/09

Piiriülene kriisijuhtimine pangandussektorisEuroopa Parlamendi 7. juuli 2010. aasta resolutsioon soovitustega komisjonile piiriüleseks kriisijuhtimiseks pangandussektoris (2010/2006(INI))

61

RESOLUTSIOONI LISA

65

2011/C 351E/10

Euroopa finantsstabiilsuse tagamise vahend ja Euroopa finantsstabiilsusmehhanism ning kavandatav tegevusEuroopa Parlamendi 7. juuli 2010. aasta resolutsioon Euroopa finantsstabiilsuse tagamise vahendi ja Euroopa finantsstabiilsusmehhanismi ning kavandatava tegevuse kohta

69

2011/C 351E/11

Islandi Euroopa Liidu liikmeks astumise avaldusEuroopa Parlamendi 7. juuli 2010. aasta resolutsioon Islandi Euroopa Liidu liikmeks astumise avalduse kohta

73

 

Neljapäev, 8. juuli 2010

2011/C 351E/12

KosovoEuroopa Parlamendi 8. juuli 2010. aasta resolutsioon Kosovo integreerumise kohta Euroopaga

78

2011/C 351E/13

AlbaaniaEuroopa Parlamendi 8. juuli 2010. aasta resolutsioon Albaania kohta

85

2011/C 351E/14

Olukord KõrgõzstanisEuroopa Parlamendi 8. juuli 2010. aasta resolutsioon olukorra kohta Kõrgõzstanis

92

2011/C 351E/15

AIDS/HIV ja XVIII rahvusvaheline AIDSi konverents (18.–23. juuli 2010, Viin)Euroopa Parlamendi 8. juuli 2010. aasta resolutsioon õigustepõhise lähenemisviisi kohta Euroopa Liidu HIVi ja AIDSi vastases tegevuses

95

2011/C 351E/16

Kassettlahingumoona konventsiooni (KLK) jõustumine 1. augustil 2010 ja ELi rollEuroopa Parlamendi 8. juuli 2010. aasta resolutsioon kassettlahingumoona konventsiooni (KLK) jõustumise ja ELi rolli kohta

101

2011/C 351E/17

Ühise põllumajanduspoliitika tulevik pärast 2013. aastatEuroopa Parlamendi 8. juuli 2010. aasta resolutsioon ühise põllumajanduspoliitika tuleviku kohta pärast 2013. aastat (2009/2236(INI))

103

2011/C 351E/18

Kalandus- ja vesiviljelustoodete importimise kord ELi ühise kalanduspoliitika tulevast reformi silmas pidadesEuroopa Parlamendi 8. juuli 2010. aasta resolutsioon kalandus- ja vesiviljelustoodete ELi importimise korra kohta ühise kalanduspoliitika reformi silmas pidades (2009/2238(INI))

119

2011/C 351E/19

Zimbabwe, eeskätt Farai Maguwu juhtumEuroopa Parlamendi 8. juuli 2010. aasta resolutsioon Zimbabwe, eelkõige Farai Maguwu juhtumi kohta

128

2011/C 351E/20

Venezuela, eeskätt Maria Lourdes Afiuni juhtumEuroopa Parlamendi 8. juuli 2010. aasta resolutsioon Venezuela, eelkõige Maria Lourdes Afiuni juhtumi kohta

130

2011/C 351E/21

Põhja-KoreaEuroopa Parlamendi 8. juuli 2010. aasta resolutsioon Põhja-Korea kohta

132


 

II   Teatised

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

 

Euroopa Parlament

 

Teisipäev, 6. juuli 2010

2011/C 351E/22

Parlamendiliikme Valdemar Tomaševski puutumatuse kaitsmise taotlusEuroopa Parlamendi 6. juuli 2010. aasta otsus Valdemar Tomaševski puutumatuse ja eesõiguste kaitsmise taotluse kohta (2010/2047(IMM))

137


 

III   Ettevalmistavad aktid

 

Euroopa Parlament

 

Teisipäev, 6. juuli 2010

2011/C 351E/23

Liikmesriikide ühinemine 22. novembril 1928 Pariisis alla kirjutatud rahvusvaheliste näituste konventsiooniga ***Euroopa Parlamendi 6. juuli 2010. aasta õigusloomega seotud resolutsioon nõukogu otsuse eelnõu kohta, millega liikmesriikidel lubatakse ühineda 22. novembril 1928 Pariisis allakirjutatud ning 10. mai 1948. aasta, 16. novembri 1966. aasta ja 30. novembri 1972. aasta protokollidega ning 24. juuni 1982. aasta ja 31. mai 1988. aasta muudatustega täiendatud rahvusvaheliste näituste konventsiooniga (08100/2010 – C7-0105/2010 – 2010/0015(NLE))

139

2011/C 351E/24

Vahemere merekeskkonna ja rannikuala kaitse konventsiooni rannikualade integreeritud majandamise protokolli sõlmimine ***Euroopa Parlamendi 6. juuli 2010. aasta õigusloomega seotud resolutsioon nõukogu otsuse eelnõu kohta Vahemere merekeskkonna ja rannikuala kaitse konventsiooni Vahemere rannikualade integreeritud majandamise protokolli Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (09132/2010 – C7-0128/2010 – 2010/0016(NLE))

140

2011/C 351E/25

ELi ning Islandi ja Norra vaheline leping, mis käsitleb nõukogu otsuste 2008/615/JSK ja 2008/616/JSK teatavate sätete kohaldamist ***Euroopa Parlamendi 6. juuli 2010. aasta õigusloomega seotud resolutsioon nõukogu otsuse eelnõu kohta Euroopa Liidu ning Islandi ja Norra vahelise lepingu (mis käsitleb nõukogu otsuse 2008/615/JSK (piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega) ja nõukogu otsuse 2008/616/JSK (millega rakendatakse otsust 2008/615/JSK piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega) ja selle lisa teatavate sätete kohaldamist) sõlmimise kohta (05309/2010 – C7-0031/2010 – 2009/0191(NLE))

140

2011/C 351E/26

Šveitsi ja Liechtensteini osalemine FRONTEXi tegevuses ***Euroopa Parlamendi 6. juuli 2010. aasta õigusloomega seotud resolutsioon nõukogu otsuse eelnõu kohta ühelt poolt Euroopa Liidu ning teiselt poolt Šveitsi Konföderatsiooni ja Liechtensteini Vürstiriigi vahelise, nimetatud riikide Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri tegevuses osalemise üksikasjalikke eeskirju käsitleva kokkuleppe liidu nimel sõlmimise kohta (05707/2010 – C7-0217/2009 – 2009/0073(NLE))

141

2011/C 351E/27

Statistiliste andmete kvaliteet ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse raames *Euroopa Parlamendi 6. juuli 2010. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 479/2009 seoses statistikaandmete kvaliteediga ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse raames (KOM(2010)0053 – C7-0064/2010 – 2010/0035(NLE))

142

2011/C 351E/28

Bussireisijate õigused ***IIEuroopa Parlamendi 6. juuli 2010. aasta õigusloomega seotud resolutsioon nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb bussisõitjate õigusi ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 (05218/3/2010 – C7-0077/2010 – 2008/0237(COD))

149

P7_TC2-COD(2008)0237
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud teisel lugemisel 6. juulil 2010. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr …/2010, mis käsitleb bussisõitjate õigusi ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004
 (1)

150

I LISA

166

II LISA

167

2011/C 351E/29

Meritisi ja siseveeteedel reisijate õigused ***IIEuroopa Parlamendi 6. juuli 2010. aasta õigusloomega seotud resolutsioon nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb meritsi ja siseveeteedel reisijate õigusi ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 (14849/3/2009 – C7-0076/2010 – 2008/0246(COD))

168

P7_TC2-COD(2008)0246
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud teisel lugemisel 6. juulil 2010. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr …/2010, mis käsitleb meritsi ja siseveeteedel reisijate õigusi ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004

169

2011/C 351E/30

Intelligentsed transpordisüsteemid maanteetranspordis ja liidesed teiste transpordiliikidega ***IIEuroopa Parlamendi 6. juuli 2010. aasta õigusloomega seotud resolutsioon nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb raamistikku intelligentsete transpordisüsteemide kasutuselevõtmiseks maanteetranspordis ja liideste jaoks teiste transpordiliikidega (06103/4/2010 – C7-0119/2010 – 2008/0263(COD))

169

LISA

170

2011/C 351E/31

Sadamatesse sisenevate ja neist väljuvate laevade teavitusformaalsused ***IEuroopa Parlamendi 6. juuli 2010. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse ühenduse liikmesriikide sadamatesse sisenevate ja neist väljuvate laevade teavitusformaalsusi ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2002/6/EÜ (KOM(2009)0011 – C6-0030/2009 – 2009/0005(COD))

171

P7_TC1-COD(2009)0005
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 6. juulil 2010. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/…/EL, milles käsitletakse liikmesriikide sadamatesse sisenevate ja neist väljuvate laevade teavitusformaalsusi ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2002/6/EÜ

172

LISA

173

 

Kolmapäev, 7. juuli 2010

2011/C 351E/32

Uuendtoit ***IIEuroopa Parlamendi 7. juuli 2010. aasta õigusloomega seotud resolutsioon nõukogu seisukoha kohta esimesel lugemisel eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus uuendtoidu kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1331/2008 ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 258/97 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1852/2001 (11261/3/2009 – C7-0078/2010 – 2008/0002(COD))

174

P7_TC2-COD(2008)0002
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud teisel lugemisel 7. juulil 2010. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr …/2010 uuendtoidu kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1331/2008 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 258/97ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1852/2001
 (1)

175

2011/C 351E/33

Tööstusheited (saastuse kompleksne vältimine ja kontroll) (uuesti sõnastatud) ***IIEuroopa Parlamendi 7. juuli 2010. aasta õigusloomega seotud resolutsioon nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv tööstusheidete kohta (saastuse kompleksne vältimine ja kontroll) (uuesti sõnastatud) (11962/2/2009 – C7-0034/2010 – 2007/0286(COD))

193

P7_TC2-COD(2007)0286
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud teisel lugemisel 7. juulil 2010. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/…/EL tööstusheidete kohta (saastuse kompleksne vältimine ja kontroll) (uuesti sõnastatud)

194

2011/C 351E/34

Puitu ja puittooteid turule laskvate ettevõtjate kohustused ***IIEuroopa Parlamendi 7. juuli 2010. aasta õigusloomega seotud resolutsioon nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles sätestatakse puitu ja puittooteid turule laskvate ettevõtjate kohustused (05885/4/2010 – C7-0053/2010 – 2008/0198(COD))

194

P7_TC2-COD(2008)0198
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud teisel lugemisel 7. juulil 2010. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr …/2010, milles sätestatakse puitu ja puittooteid turule laskvate ettevõtjate kohustused

195

2011/C 351E/35

Euroopa Pangandusjärelevalve Asutusele, Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutusele ning Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele antud volitused ***IEttepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiive 98/26/EÜ, 2002/87/EÜ, 2003/6/EÜ, 2003/41/EÜ, 2003/71/EÜ, 2004/39/EÜ, 2004/109/EÜ, 2005/60/EÜ, 2006/48/EÜ, 2006/49/EÜ ja 2009/65/EÜ seoses Euroopa Pangandusjärelevalve Asutusele, Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutusele ning Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele antud volitustega (KOM(2009)0576 – C7-0251/2009 – 2009/0161(COD))

195

2011/C 351E/36

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus ***IEttepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus (KOM(2009)0503 – C7-0167/2009 – 2009/0144(COD))

267

2011/C 351E/37

Finantssüsteemi makrotasandi usaldatavusjärelevalve ja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu asutamine ***IEttepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus finantssüsteemi makrotasandi usaldatavusjärelevalve kohta ühenduses ja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu asutamise kohta (KOM(2009)0499 – C7-0166/2009 – 2009/0140(COD))

321

2011/C 351E/38

Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus ***IEttepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus (KOM(2009)0501 – C7-0169/2009 – 2009/0142(COD))

337

2011/C 351E/39

Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutus ***IEttepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutus (KOM(2009)0502 – C7-0168/2009 – 2009/0143(COD))

391

2011/C 351E/40

Kauplemisportfelli ja edasiväärtpaberistamisega seotud kapitalinõuded ning tasustamispoliitika üle järelevalve teostamine ***IEuroopa Parlamendi 7. juuli 2010. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiive 2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ seoses kauplemisportfelli ja edasiväärtpaberistamisega seotud kapitalinõuetega ning tasustamispoliitika üle järelevalve teostamisega (KOM(2009)0362 – C7-0096/2009 – 2009/0099(COD))

446

P7_TC1-COD(2009)0099
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 7. juulil 2010. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/…/EL, millega muudetakse direktiive 2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ seoses kauplemisportfelli ja edasiväärtpaberistamisega seotud kapitalinõuetega ning tasustamispoliitika üle järelevalve teostamisega

447

2011/C 351E/41

Euroopa Keskpanga eriülesanded seoses Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu tegevusega *Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega antakse Euroopa Keskpangale eriülesanded seoses Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu tegevusega (05551/2010 – C7-0014/2010 – 2009/0141(CNS))

447

 

Neljapäev, 8. juuli 2010

2011/C 351E/42

ELi ja Ameerika Ühendriikide vaheline leping, mis käsitleb finantstehinguid käsitlevate sõnumiandmete töötlemist ja nende edastamist EList Ameerika Ühendriikidesse terroristide rahastamise jälgimise programmi raames ***Euroopa Parlamendi 8. juuli 2010. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahelise lepingu (mis käsitleb finantstehinguid käsitlevate sõnumiandmete töötlemist ja nende edastamist Euroopa Liidust Ameerika Ühendriikidesse terroristide rahastamise jälgimise programmi raames) sõlmimise kohta (11222/1/2010/REV 1 ja COR 1 – C7-0158/2010 – 2010/0178(NLE))

453

2011/C 351E/43

Euroopa välisteenistus *Euroopa Parlamendi 8. juuli 2010. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega määratakse kindlaks Euroopa välisteenistuse korraldus ja toimimine (08029/2010 – C7-0090/2010 – 2010/0816(NLE))

454

P7_TC1-NLE(2010)0816
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud 8. juulil 2010. aastal eesmärgiga võtta vastu nõukogu otsus, millega määratakse kindlaks Euroopa välisteenistuse korraldus ja toimimine

455

LISA

468

LISA

470


Menetluste selgitus

*

Nõuandemenetlus

**I

Koostöömenetlus, esimene lugemine

**II

Koostöömenetlus, teine lugemine

***

Nõusolekumenetlus

***I

Kaasotsustamismenetlus, esimene lugemine

***II

Kaasotsustamismenetlus, teine lugemine

***III

Kaasotsustamismenetlus, kolmas lugemine

(Menetlus põhineb Euroopa Komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Poliitilised muudatused: uus või muudetud tekst on märgistatud paksus kaldkirjas, välja jäetud tekst on tähistatud sümboliga ▐.

Teenistuste tehnilised parandused ja kohandused: uus või muudetud tekst on märgistatud tavalises kaldkirjas, välja jäetud tekst on tähistatud sümboliga ║.

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 

Top