EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:347:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 347, 26. november 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

doi:10.3000/19770898.C_2011.347.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 347

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

54. köide
26. november 2011


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2011/C 347/01

Euroopa Liidu Kohtu viimane väljaanne Euroopa Liidu TeatajasELT C 340, 19.11.2011

1


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2011/C 347/02

Liidetud kohtuasjad C-403/08 ja C-429/08: Euroopa Kohtu (suurkoda) 4. oktoobri 2011 aasta otsus (High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division’i ja High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division’i (Administrative Court) — Ühendkuningriik) eelotsusetaotlus — Football Association Premier League Ltd, NetMed Hellas SA, Multichoice Hellas SA versus QC Leisure, David Richardson, AV Station plc, Malcolm Chamberlain, Michael Madden, SR Leisure Ltd, Philip George Charles Houghton, Derek Owen (C-403/08) ja Karen Murphy versus Media Protection Services Ltd (C-429/08) (Satelliitlevi — Jalgpallimängude edastamine — Ringhäälingu vastuvõtmine satelliitdekodeerimiskaartide abil — Satelliitdekodeerimiskaardid, mis on õiguspäraselt liikmesriigi turule toodud ja mida kasutatakse teises liikmesriigis — Keeld turustada ja kasutada liikmesriigis — Saadete näitamine antud ainuõigusi rikkudes — Autoriõigus — Teleringhäälingu õigus — Ainulitsentsid ringhäälinguks üheainsa liikmesriigi territooriumil — Teenuste osutamise vabadus — ELTL artikkel 56 — Konkurents — ELTL artikkel 101 — Eesmärgil põhinev konkurentsipiirang — Tingimusjuurdepääsul põhinevate teenuste kaitse — Ebaseaduslik seade — Direktiiv 98/84/EÜ — Direktiiv 2001/29/EÜ — Teoste reprodutseerimine satelliitdekoodri mälus ja teleekraanil — Erand reprodutseerimisõigusest — Teoste üldsusele edastamine pubides — Direktiiv 93/83/EMÜ)

2

2011/C 347/03

Kohtuasi C-302/09: Euroopa Kohtu (viies koda) 6. oktoobri 2011. aasta otsus — Euroopa Komisjon versus Itaalia Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Riigiabi — Venezia ja Chioggia territooriumil tegutsevatele ettevõtjatele antud riigiabi — Sotsiaalmaksu vähendamine — Tagasinõudmine)

3

2011/C 347/04

Kohtuasi C-493/09: Euroopa Kohtu (esimene koda) 6. oktoobri 2011. aasta otsus — Euroopa Komisjon versus Portugali Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — ELTL artikkel 63 ja EMP lepingu artikkel 40 — Kapitali vaba liikumine — Välismaised ja siseriiklikud pensionifondid — Ettevõtte tulumaks — Dividendid — Maksuvabastus — Erinev kohtlemine)

4

2011/C 347/05

Kohtuasi C-381/10: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 6. oktoobri 2011. aasta otsus (Unabhängiger Verwaltungssenat Wien — (Austria) eelotsusetaotlus) — Astrid Preissl KEG versus Landeshauptmann von Wien (Tööstuspoliitika — Toiduainete hügieen — Määrus (EÜ) nr 852/2004 — Valamu paigaldamine toiduaineid turustava asutuse tualettidesse)

4

2011/C 347/06

Kohtuasi C-382/10: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 6. oktoobril 2011. aasta otsus (Unabhängiger Verwaltungssenat Wien — (Austria) eelotsusetaotlus) — Erich Albrecht, Thomas Neumann, Van-Ly Sundara, Alexander Svoboda, Stefan Toth versus Landeshauptmann von Wien (Tööstuspoliitika — Toiduainete hügieen — Määrus (EÜ) nr 852/2004 — Pagari- ja kondiitritoodete müük iseteeninduses)

5

2011/C 347/07

Kohtuasi C-421/10: Euroopa Kohtu (viies koda) 6. oktoobri 2011. aasta otsus (Bundesfinanzhofi (Saksamaa) eelotsusetaotlus) — Finanzamt Deggendorf versus Markus Stoppelkamp, Harald Raabi vara valitsev pankrotihaldur (Käibemaks — Kuues direktiiv — Artikli 21 lõike 1 punkt b — Maksustatavate tehingute koha kindlaksmääramine — Teenused, mida osutab teenuseosutaja, kes elab samas riigis kui klient, kuid kelle tegevuskoht on muus riigis — Mõiste „välismaal asuv maksukohustuslane”)

5

2011/C 347/08

Kohtuasi C-443/10: Euroopa Kohtu (viies koda) 6. oktoobri 2011. aasta otsus (Tribunal administratif de Limoges'i (Prantsusmaa) eelotsusetaotlus) — Philippe Bonnarde versus Agence de Services et de Paiement (Kaupade vaba liikumine — Koguselised piirangud — Samaväärse toimega meetmed — Liikmesriigis elava isiku poolt niisuguse sõiduki importimine, mis on teises liikmesriigis juba registreeritud — Keskkonnateadliku valiku toetus — Tingimused — Registreerimistunnistus, mis tõendab, et tegemist on näidissõidukiga)

6

2011/C 347/09

Kohtuasi C-506/10: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 6. oktoobri 2011. aasta otsus (Amstgericht Waldshut-Tiengen — Landwirstchaftgericht eelotsusetaotlus — Saksamaa) — Rico Graf, Rudolf Engel versus Landratsamt Waldshut — Landwirtschaftsamt (Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning Šveitsi Konföderatsiooni vaheline isikute vaba liikumist käsitlev leping — Võrdne kohtlemine — Füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsevad piirialatöötajad — Põllumajandusmaa rendileping — Põllumajandusstruktuur — Liikmesriigi õigusnormid, mis lubavad lepingu kinnitamisest keelduda, kui liikmesriigi territooriumil Šveitsi piirialatöötajate poolt toodetud saadused kavatsetakse tollivabalt Šveitsi eksportida)

6

2011/C 347/10

Kohtuasi C-364/11: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Fővárosi Bíróság (Ungari Vabariik) 11. juulil 2011 — Mostafa Abed El Karem El Kott Mostafa, Chadi Amin A Radi, Kamel Ismail Hazem versus Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Amet

7

2011/C 347/11

Kohtuasi C-409/11: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Fővárosi Bíróság (Ungari Vabariik) 1. augustil 2011 — Gábor Csonka jt versus Ungari riik

7

2011/C 347/12

Kohtuasi C-438/11: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Finanzgericht Hamburg (Saksamaa) 26. augustil 2011 — Lagura Vermögensverwaltung GmbH versus Hauptzollamt Hamburg-Hafen

8

2011/C 347/13

Kohtuasi C-439/11 P: Ziegler SA 25. augustil 2011 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda) 16. juuni 2011. aasta otsuse peale kohtuasjas T-199/08: Ziegler versus komisjon

8

2011/C 347/14

Kohtuasi C-444/11 P: Team Relocations NV jt 30. augustil 2011 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda) 16. juuni 2011. aasta otsuse peale liidetud kohtuasjades T-204/08 ja T-212/08: Team Relocations NV jt versus komisjon

9

2011/C 347/15

Kohtuasi C-451/11: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Verwaltungsgericht Gießen (Saksamaa) 1. septembril 2011 — Natthaya Dülger versus Wetteraukreis

10

2011/C 347/16

Kohtuasi C-455/11 P: Solvay SA 2. septembril 2011 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda laiendatud koosseisus) 16. juuni 2011. aasta otsuse peale kohtuasjas T-186/06: Solvay SA versus Euroopa Komisjon

11

2011/C 347/17

Kohtuasi C-466/11: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale ordinario di Brescia (Itaalia) 9. septembril 2011 — Gennaro Currà jt versus Saksamaa Liitvabariik

12

2011/C 347/18

Kohtuasi C-467/11: Audi AG, Volkswagen AG 6. juulil 2011 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kolmas koda) 9. septembri 2011. aasta otsuse peale kohtuasjas T-318/09: Audi AG, Volkswagen AG versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

12

2011/C 347/19

Kohtuasi C-473/11: 16. septembril 2011 esitatud hagi — Euroopa Komisjon versus Madalmaade Kuningriik

13

2011/C 347/20

Kohtuasi C-477/11 P: Sepracor Pharmaceuticals (Ireland) Ltd 19. septembril 2011 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (neljas koda) 4. juuli 2011. aasta määruse peale kohtuasjas T-275/09: Sepracor Pharmaceuticals (Ireland) Ltd versus Euroopa Komisjon

13

2011/C 347/21

Kohtuasi C-483/11: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunalul Argeș (Rumeenia) 20. septembril 2011 — Andrei Emilian Boncea, Filofteia Catrinel Boncea, Adriana Boboc, Cornelia Mihăilescu versus Rumeenia riik, keda esindab Ministerul Finanțelor Publice

14

2011/C 347/22

Kohtuasi C-484/11: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Argeș (Rumeenia) 20. septembril 2011 — Mariana Budan versus Rumeenia riik — Ministerul Finanțelor Publice, keda esindab Direcția Generală a Finanțelor Publice Argeș

15

2011/C 347/23

Kohtuasi C-487/11: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Administratīvā rajona tiesa (Läti Vabariik) 22. septembril 2011 — Laimonis Treimanis versus Valsts ieņēmumu dienests

15

2011/C 347/24

Kohtuasi C-489/11 P: Mitsubishi Electric Corp.-i 23. septembril 2011 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 12. juuli 2011. aasta otsuse peale kohtuasjas T-133/07: Mitsubishi Electric Corp. versus Euroopa Komisjon

15

2011/C 347/25

Kohtuasi C-492/11: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Giudice di pace di Mercato S. Severino (Itaalia) 26. septembril 2011 — Ciro Di Donna versus Società Imballaggi Metallici Salerno (SIMSA)

16

2011/C 347/26

Kohtuasi C-493/11 P: United Technologies Corp. 23. septembril 2011 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda) 13. juuli 2011. aasta otsuse peale kohtuasjas T-141/07: United Technologies Corp. versus Euroopa Komisjon

17

2011/C 347/27

Kohtuasi C-494/11 P: Otis Luxembourg Sàrl, varem General Technic-Otis Sàrl, Otis SA, Otis BV, Otis Elevator Company, Otis GmbH & Co. OHG 23. septembril 2011 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda) 13. juuli 2011. aasta otsuse peale kohtuasjas T-141/07: Otis Luxembourg Sàrl, varem General Technic-Otis Sàrl, Otis SA, Otis BV, Otis Elevator Company, Otis GmbH & Co. OHG versus Euroopa Komisjon

18

2011/C 347/28

Kohtuasi C-498/11 P: Toshiba Corp.-i 27. septembril 2011 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 12. juuli 2011. aasta otsuse peale kohtuasjas T-113/07: Toshiba Corp. versus Euroopa Komisjon

18

2011/C 347/29

Kohtuasi C-501/11 P: Schindler Holding Ltd, Schindler Management AG, Schindler SA, Schindler Sàrl, Schindler Liften BV ja Schindler Deutschland Holding GmbH 28. septembril 2011 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda) 13. juuli 2011. aasta otsuse peale kohtuasjas T-138/07: Schinder Holding Ltd jt versus Euroopa Komisjon, keda toetab Euroopa Liidu Nõukogu

19

2011/C 347/30

Kohtuasi C-502/11: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Consiglio di Stato (Itaalia) 30. septembril 2011 — Vivaio dei Molini Azienda Agricola Porro Savold ss versus Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture

20

2011/C 347/31

Kohtuasi C-503/11 P: ThyssenKrupp Elevator (CENE) GmbH, varem ThyssenKrupp Aufzüge GmbH ja ThyssenKrupp Fahrtreppen GmbH 30. septembril 2011 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda) 13. juuli 2011. aasta otsuse peale liidetud kohtuasjades T-144/07, T-147/07, T-148/07, T-149/07, T-150/07 ja T-154/07: ThyssenKrupp Liften Ascenseurs jt versus Euroopa Komisjon

21

2011/C 347/32

Kohtuasi C-504/11 P: ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg Sàrl 13. juulil 2011 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda) 30. september 2011. aasta otsuse peale kohtuasjas T-144/07, T-147/07, T-149/07, T-150/07 ja T-154/07: ThyssenKrupp Liften Ascenseurs jt versus Euroopa Komisjon

22

2011/C 347/33

Kohtuasi C-505/11 P: ThyssenKrupp Elevator AG 30. septembril 2011 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda) 13. juuli 2011. aasta otsuse peale liidetud kohtuasjades T-144/07, T-147/07, T-148/07, T-149/07, T-150/07 ja T-154/07: ThyssenKrupp Liften Ascenseurs jt versus komisjon

23

2011/C 347/34

Kohtuasi C-506/11 P: ThyssenKrupp AG 30. septembril 2011 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda) 13. juuli 2011. aasta otsuse peale liidetud kohtuasjades T-144/07, T-147/07, T-148/07, T-149/07, T-150/07 ja T-154/07: ThyssenKrupp Liften Ascenseurs jt versus Euroopa Komisjon

24

2011/C 347/35

Kohtuasi C-512/11: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Työtuomioistuin (Soome) 3. oktoobril 2011 — Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry versus Terveyspalvelualan Liitto ry, Mehiläinen Oy

25

2011/C 347/36

Kohtuasi C-513/11: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Työtuomioistuin (Soome) 3. oktoobril 2011 — Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry versus Teknologiateollisuus ry, Nokia Siemens Networks Oy

25

 

Üldkohus

2011/C 347/37

Kohtuasi T-38/05: Üldkohtu 12. oktoobri 2011. aasta otsus — Agroexpansión versus komisjon (Konkurents — Keelatud kokkulepped — Toortubaka ostu ja esmase töötlemise turg Hispaanias — EÜ artikli 81 rikkumist tuvastav otsus — Hinna kindlaksmääramine ja turu jagamine — Trahvid — Rikkumise süüks panemine — 10 % käibe ülempiir — Hoiatav mõju — Võrdne kohtlemine — Kergendavad asjaolud — Koostöö)

26

2011/C 347/38

Kohtuasi T-41/05: Üldkohtu 12. oktoobri 2011. aasta otsus — Alliance One International versus komisjon (Konkurents — Keelatud kokkulepped — Toortubaka ostu ja esmase töötlemise turg Hispaanias — EÜ artikli 81 rikkumist tuvastav otsus — Hinna kindlaksmääramine ja turu jagamine — Trahvid — Rikkumise süüks panemine — 10 % käibe ülempiir — Hoiatav mõju — Kergendavad asjaolud)

26

2011/C 347/39

Kohtuasi T-139/06: Üldkohtu 19. oktoobri 2011. aasta otsus — Prantsusmaa versus komisjon (Liikmesriigi kohustuste rikkumist tuvastava Euroopa Kohtu otsuse täitmata jätmine — Karistusmakse — Teatud meetmete võtmine liikmesriigi poolt — Maksenõue — Komisjoni pädevus — Üldkohtu pädevus)

27

2011/C 347/40

Kohtuasi T-312/07: Üldkohtu 12. oktoobri 2011. aasta otsus — Dimos Peramatos versus komisjon (Keskkonnaprojektile antud rahaline abi — LIFE — Otsus nõuda makstud summa osaliselt tagasi — Rahastatud projekti raames abisaajal lasunud kohustuste kindlaksmääramine — Õiguspärane ootus — Põhjendamiskohustus)

27

2011/C 347/41

Kohtuasi T-449/08: Üldkohtu 18. oktoobri 2011. aasta otsus — SLV Elektronik versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Jiménez Muñoz (LINE) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse kujutismärgi LINE taotlus — Varasemad siseriiklikud sõna- ja kujutismärgid Line — Osaline registreerimisest keeldumine — Suhtelised keeldumispõhjused — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b))

27

2011/C 347/42

Kohtuasi T-561/08: Üldkohtu 18. oktoobri 2011. aasta otsus — Gutknecht versus komisjon (Lepinguväline vastutus — Loomatervishoid — Biotsiidid — Turul olevate toimeainete kindlakstegemine — Komisjoni poolt määruste vastuvõtmine direktiivi 98/8/EÜ alusel — Põhjuslik seos)

28

2011/C 347/43

Kohtuasi T-393/09: Üldkohtu 13. oktoobri 2011. aasta otsus — NEC Display Solutions Europe versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Nokia (NaViKey) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse sõnamärgi NaViKey taotlus — Varasem ühenduse sõnamärk NAVI — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b — Põhjendamiskohustuse rikkumine — Määruse nr 207/2009 artikkel 75)

28

2011/C 347/44

Kohtuasi T-439/09: Üldkohtu 18. oktoobri 2011. aasta otsus — Purvis versus parlament (Euroopa Parlamendi liikmete kulude hüvitamise ja toetuste maksmise eeskiri — Täiendav pensioniskeem — Täiendava vabatahtliku pensioni osaliselt ühekordse väljamaksena maksmisest keeldumine — Õigusvastasuse väide — Omandatud õigused — Õiguspärane ootus — Proportsionaalsus)

28

2011/C 347/45

Kohtuasi T-53/10: Üldkohtu 18. oktoobri 2011. aasta otsus — Reisenthel versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Dynamic Promotion (säilituskastid ja korvid) (Ühenduse disainilahendus — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Kehtetuks tunnistamise taotluse rahuldamata jätmine tühistamisosakonna poolt — Tühistamisosakonna otsuse teatavakstegemine faksi teel — Apellatsioonikojale esitatud kaebus — Kirjalik selgitus kaebuse aluste kohta — Esitamise tähtaeg — Kaebuse vastuvõetavus — Määruse (EÜ) nr 6/2002 artikkel 57 — Parandamine — Määruse (EÜ) nr 2245/2002 artikkel 39 — Üldine õiguspõhimõte, mille kohaselt võib õigusvastase otsuse kehtetuks tunnistada)

29

2011/C 347/46

Kohtuasi T-87/10: Üldkohtu 11. oktoobri 2011. aasta otsus — Chestnut Medical Technologies versus Siseturu Ühtlustamise Amet (PIPELINE) (Ühenduse kaubamärk — Ühenduse sõnamärgi PIPELINE taotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Kirjeldavus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt c — Põhjendamiskohustus — Määruse nr 207/2009 artikkel 75)

29

2011/C 347/47

Kohtuasi T-213/10 P: Üldkohtu 24. oktoobri 2011. aasta otsus — P versus parlament (Apellatsioonkaebus — Avalik teenistus — Ajutised teenistujad — Teenistusest vabastamine — Usalduse kaotus — Põhjendamine — Tõendite moonutamine)

29

2011/C 347/48

Kohtuasi T-224/10: Üldkohtu 12. oktoobri 2011. aasta otsus — Association belge des consommateurs test-achats versus komisjon (Konkurents — Koondumised — Belgia energiaturg — Otsus, millega tunnistatakse koondumine ühisturuga kokkusobivaks — Kohustuste võtmine kontrollimenetluse esimesel etapil — Otsus, millega keeldutakse koondumise kontrolli osalisest üleandmisest siseriiklikele ametiasutustele — Tühistamishagi — Tarbijaühing — Põhjendatud huvi — Põhjalikuma kontrollimenetluse alustamata jätmine — Menetluslikud õigused — Vastuvõetamatus)

30

2011/C 347/49

Kohtuasi T-304/10: Üldkohtu 18. oktoobri 2011. aasta otsus — dm-drogerie markt versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Semtee (caldea) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse kujutismärgi caldea taotlus — Varasem rahvusvaheline sõnamärk BALEA — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosuse puudumine — Tähiste sarnasuse puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

30

2011/C 347/50

Kohtuasi T-277/07: Üldkohtu 6. oktoobri 2011. aasta määrus — Secure Computing versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Investrónica (SECUREOS) (Ühenduse kaubamärk — Vastulause — Vastulause tagasivõtmine — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

31

2011/C 347/51

Kohtuasi T-341/08: Üldkohtu 30. juuni 2011. aasta määrus — Hess Group versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Coloma Navarro (COLOMÉ) (Ühenduse kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise taotlus — Kokkulepe ja kehtetuks tunnistamise taotluse tagasivõtmine — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

31

2011/C 347/52

Kohtuasi T-96/09: Üldkohtu 28. septembri 2011. aasta määrus — UCAPT versus nõukogu (Tühistamishagi — Ühine põllumajanduspoliitika — Toetuskavad põllumajandustootjate jaoks — Tubaka tootmise toetus — Määrus (EÜ) nr 73/2009 — Isikliku puutumuse puudumine — Vastuvõetamatus)

31

2011/C 347/53

Kohtuasi T-128/09: Üldkohtu 3. oktoobri 2011. aasta määrus — Meridiana ja Meridiana fly versus komisjon (Riigiabi — Tühistamishagi — Hagejate tegevusetus — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

32

2011/C 347/54

Kohtuasi T-297/10: Üldkohtu 11. oktoobri 2011. aasta määrus — DBV versus komisjon (Tühistamishagi — Dumping — Teatavate Hiinast pärit alumiiniumrataste import — Kaitseõigused — Normaalväärtuse arvutamine — Proportsionaalsus — Osaliselt ilmselgelt vastuvõetamatu ja osaliselt ilmselgelt õiguslikult põhjendamatu hagi)

32

2011/C 347/55

Kohtuasi T-149/11: Üldkohtu 12. oktoobri 2011. aasta määrus — GS versus parlament ja nõukogu (Tühistamishagi — Määrus (EL) nr 1210/2010 — Liikmesriikide võimalus keelduda ringlusse kõlbmatute euromüntide hüvitamisest — Otsese puutumuse puudumine — Vastuvõetamatus)

32

2011/C 347/56

Kohtuasi T-206/11: Üldkohtu 28. septembri 2011. aasta määrus — Complex versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Kajometal (KX) (Ühenduse kaubamärk — Registreerimisest keeldumine — Registreerimistaotluse tagasivõtmine — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

33

2011/C 347/57

Kohtuasi T-346/11 R: Üldkohtu presidendi 30. septembri 2011. aasta määrus — Gollnisch versus Parlament (Ajutiste meetmete kohaldamine — Euroopa Parlamendi liikme puutumatuse äravõtmine — Täitmise peatamise taotlus — Kiireloomulisus)

33

2011/C 347/58

Kohtuasi T-347/11 R: Üldkohtu presidendi 30. septembri 2011. aasta määrus — Gollnisch versus Parlament (Ajutiste meetmete kohaldamine — Euroopa Parlamendi liikme puutumatuse kaitsmise taotluse rahuldamata jätmine — Täitmise peatamise taotlus — Vastuvõetamatus)

33

2011/C 347/59

Kohtuasi T-379/11 R: Üldkohtu presidendi 15. septembri 2011. aasta määrus — Hüttenwerke Krupp Mannesmann jt versus komisjon (Ajutiste meetmete kohaldamine — Keskkond — Kasvuhoonegaaside saastekvootide tasuta eraldamine vastavalt direktiivile 2003/87/EÜ — Komisjoni otsusega hõlmatud toote võrdlusaluste kindlaksmääramine — Ajutiste meetmete kohaldamise taotlus — Vastuvõetavus — Kiireloomulisus)

33

2011/C 347/60

Kohtuasi T-381/11 R: Üldkohtu presidendi 15. septembri 2011. aasta määrus — Eurofer versus komisjon (Ajutiste meetmete kohaldamine — Keskkond — Kasvuhoonegaaside saastekvootide tasuta eraldamine vastavalt direktiivile 2003/87/EÜ — Komisjoni otsusega hõlmatud toote võrdlusaluste kindlaksmääramine — Ajutiste meetmete kohaldamise taotlus — Vastuvõetavus — Kiireloomulisus)

34

2011/C 347/61

Kohtuasi T-384/11 R: Üldkohtu presidendi 28. septembri 2011. aasta määrus — Safa Nicu Sepahan versus nõukogu (Ajutiste meetmete kohaldamine — Ühine välis- ja julgeolekupoliitika — Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid eesmärgiga tõkestada tuumarelvade levikut — Rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamine — Ajutiste meetmete kohaldamise taotlus — Kiireloomulisus)

34

2011/C 347/62

Kohtuasi T-395/11 R: Üldkohtu presidendi 30. septembri 2011. aasta määrus — Elti versus Euroopa Liidu delegatsioon Montenegros (Ajutiste meetmete kohaldamine — Riigihanked — Hankemenetlus — Pakkumuse tagasilükkamine — Täitmise peatamise taotlus — Vorminõuete rikkumine — Vastuvõetamatus)

34

2011/C 347/63

Kohtuasi T-421/11 R: Üldkohtu presidendi 3. oktoobri 2011. aasta määrus — Qualitest FZE versus nõukogu (Ajutiste meetmete kohaldamine — Ühine välis- ja julgeolekupoliitika — Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid eesmärgiga tõkestada tuumarelvade levikut — Rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamine — Täitmise peatamise taotlus — Kiireloomulisus)

35

2011/C 347/64

Kohtuasi T-422/11 R: Üldkohtu presidendi 5. oktoobri 2011. aasta määrus — Computer Resources International (Luxembourg) versus komisjon (Ajutiste meetmete kohaldamine — Riigihanked — Hankemenetlus — Pakkumuse tagasilükkamine — Täitmise peatamise taotlus — Võimaluse kaotamine — Tõsise ja korvamatu kahju puudumine — Kiireloomulisuse puudumine)

35

2011/C 347/65

Kohtuasi T-309/10: 15. septembril 2011 esitatud hagi — Klein versus komisjon

35

2011/C 347/66

Kohtuasi T-489/11: 20. septembril 2011 esitatud hagi — Ruse Industry versus komisjon

36

2011/C 347/67

Kohtuasi T-495/11: 19. septembril 2011 esitatud hagi — Streng versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Gismondi (PARAMETRICA)

37

2011/C 347/68

Kohtuasi T-498/11: 16. septembril 2011 esitatud hagi — Evropaïki Dynamiki versus komisjon

37

2011/C 347/69

Kohtuasi T-503/11: 27. septembril 2011 esitatud hagi — Al-Aqsa versus nõukogu

38

2011/C 347/70

Kohtuasi T-508/11: 27. septembril 2011 esitatud hagi — LTTE versus nõukogu

39

2011/C 347/71

Kohtuasi T-512/11: 24. septembril 2011 esitatud hagi — Ryanair versus komisjon

40

2011/C 347/72

Kohtuasi T-516/11: 22. septembril 2011 esitatud hagi — MasterCard jt versus komisjon

40

2011/C 347/73

Kohtuasi T-519/11 P: 29. septembril 2011 Sandro Gozi esitatud apellatsioonkaebus Avaliku Teenistuse Kohtu 20. juuli 2011. aasta otsuse peale kohtuasjas F-116/10: Gozi versus komisjon

41

2011/C 347/74

Kohtuasi T-526/11: 3. oktoobril 2011 esitatud hagi — Igcar Chemicals versus ECHA

41

2011/C 347/75

Kohtuasi T-538/11: 10. oktoobril 2011 esitatud hagi — Belgia versus komisjon

42

2011/C 347/76

Kohtuasi T-540/11: 4. oktoobril 2011 esitatud hagi — Melkveebedrijf Overenk jt versus komisjon

42

2011/C 347/77

Kohtuasi T-234/00: Üldkohtu 6. oktoobri 2011. aasta määrus — Fondazione Opera S. Maria della Carità versus komisjon

44

2011/C 347/78

Kohtuasi T-235/00: Üldkohtu 6. oktoobri 2011. aasta määrus — Codess Sociale jt versus komisjon

44

2011/C 347/79

Kohtuasi T-255/00: Üldkohtu 6. oktoobri 2011. aasta määrus — Ciga jt versus komisjon

44

2011/C 347/80

Kohtuasi T-266/00: Üldkohtu 6. oktoobri 2011. aasta määrus — Confartigianato Venezia jt versus komisjon

44

2011/C 347/81

Kohtuasi T-502/09: Üldkohtu 11. oktoobri 2011. aasta määrus — Inovis versus Siseturu Ühtlustamise Amet

44

2011/C 347/82

Kohtuasi T-23/11: Üldkohtu 11. oktoobri 2011. aasta määrus — El Corte Inglés versus Siseturu Ühtlustamise Amet — BA&SH (ba&sh)

44

 

Avaliku Teenistuse Kohus

2011/C 347/83

Kohtuasi F-87/11: 13. septembril 2011 esitatud hagi — ZZ versus FRONTEX

45

2011/C 347/84

Kohtuasi F-88/11: 16. septembril 2011 esitatud hagi — ZZ versus komisjon

45

2011/C 347/85

Kohtuasi F-89/11: 18. septembril 2011 esitatud hagi — ZZ versus Regioonide Komitee

45

2011/C 347/86

Kohtuasi F-92/11: 23. septembril 2011 esitatud hagi — ZZ versus EMSK

46

2011/C 347/87

Kohtuasi F-93/11: 23. septembril 2011 esitatud hagi — ZZ versus komisjon

46

2011/C 347/88

Kohtuasi F-95/11: 28. septembril 2011 esitatud hagi — ZZ versus EIB

46

2011/C 347/89

Kohtuasi F-97/11: 3. oktoobril 2011 esitatud hagi — ZZ versus parlament

47

2011/C 347/90

Kohtuasi F-98/11: 3. oktoobril 2011 esitatud hagi — ZZ jt versus komisjon

47


ET

 

Top