EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:331:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 331, 12. november 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

doi:10.3000/19770898.C_2011.331.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 331

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

54. köide
12. november 2011


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2011/C 331/01

Euroopa Liidu Kohtu viimane väljaanne Euroopa Liidu TeatajasELT C 319, 29.10.2011

1


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2011/C 331/02

Kohtuasi C-148/09 P: Euroopa Kohtu (esimene koda) 22. septembri 2011. aasta otsus — Belgia Kuningriik versus Deutsche Post AG, DHL International, Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus — Tühistamishagi — Riigiabi — EÜ artikli 88 lõige 3 — Määrus (EÜ) nr 659/1999 — Komisjoni otsus jätta vastuväited esitamata — Mõiste „kahtlused” — Üldist majandushuvi pakkuvad teenused)

2

2011/C 331/03

Kohtuasi C-323/09: Euroopa Kohtu (esimene koda) 22. septembri 2011. aasta otsus (High Court of Justice (Chancery Division) eelotsusetaotlus — Ühendkuningriik) — Interflora Inc, Interflora British Unit versus Marks & Spencer plc, Flowers Direst Online Limited (Kaubamärgid — Märksõnareklaam internetis (keyword advertising) — Konkurendi mainekale kaubamärgile vastava märksõna valimine reklaamija poolt — Direktiiv 89/104/EMÜ — Artikli 5 lõike 1, punkt a ja lõige 2 — Määrus (EÜ) nr 40/94 — Artikli 9 lõike 1 punktid a ja c — Kaubamärgi mõne ülesande kahjustamise tingimus — Maineka kaubamärgi eristusvõime kahjustamine (lahjendamine) — Maineka kaubamärgi eristusvõime või maine ebaõiglane ärakasutamine (parasiitlus))

2

2011/C 331/04

Kohtuasi C-482/09: Euroopa Kohtu (esimene koda) 22. septembri 2011. aasta otsus (Court of Appeali (England & Wales) (Civil Division) (Ühendkuningriik) eelotsusetaotlus) — Budějovický Budvar, národní podnik versus Anheuser-Busch, Inc. (Kaubamärgid — Direktiiv 89/104/EMÜ — Artikli 9 lõige 1 — Mõiste „nõustumine” — Õiguse kaotamine nõustumise tõttu — Õigust lõpetava tähtaja algus — Õigust lõpetava tähtaja kulgema hakkamiseks vajalikud tingimused — Artikli 4 lõike 1 punkt a — Identsete kaupade jaoks identsete kaubamärkide registreerimine — Kaubamärgi ülesanded — Heauskne samaaegne kasutamine)

3

2011/C 331/05

Kohtuasi C-90/10: Euroopa Kohtu (neljas koda) 22. septembri 2011. aasta otsus — Euroopa Komisjon versus Hispaania Kuningriik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — „Elupaikade” direktiiv — Looduslike elupaikade kaitse — Looduslik loomastik ja taimestik — Artikli 4 lõige 4 ja artikli 6 lõiked 1 ja 2 — Prioriteetide kehtestamine erikaitsealadele ning nende piisav kaitse — Kanaari saarestikus asuvate erikaitsealade piisava õiguskaitse tagamise puudumine)

4

2011/C 331/06

Liidetud kohtuasjad C-244/10 ja C 245/10: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 22. septembri 2011. aasta otsus (Bundesverwaltungsgerichti (Saksamaa) eelotsusetaotlus) — Mesopotamia Broadcast A/S METV (C-244/10), Roj TV A/S (C-245/10) versus Bundesrepublik Deutschland (Direktiiv 89/552/EMÜ — Teleringhäälingutegevus — Liikmesriigi võimalus keelata oma territooriumil teises liikmesriigis asuva ringhäälinguorganisatsiooni tegevus — Rahvaste üksteisemõistmise idee kahjustamisele tuginev põhjus)

4

2011/C 331/07

Kohtuasi C-295/10: Euroopa Kohtu (neljas koda) 22. septembri 2011. aasta otsus (Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Leedu Vabariik eelotsusetaotlus) — Genovaitė Valčiukienė, Julija Pekelienė, Lietuvos žaliųjų judėjimas, Petras Girinskis, Laurynas Arimantas Lašas versus Pakruojo rajono savivaldybės, Šiaulių visuomenės sveikatos centras, Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas (Direktiiv 2001/42/EÜ — Teatud kavade ja programmide keskkonnamõju hindamine — Kavad, mis määravad kohalikul tasandil kindlaks väikeste maa-alade kasutamise — Artikli 3 lõige 3 — Maaplaneerimise dokumendid kohalikul tasandil, milles nimetatakse vaid üht majandustegevuse objekti — Siseriiklik õigus, mis välistab hindamise direktiivi 2001/42/EÜ alusel — Liikmesriikide kaalutlusõigus — Artikli 3 lõige 5 — Seos direktiiviga 85/337/EMÜ — Direktiivi 2001/42/EÜ artikli 11 lõiked 1 ja 2)

5

2011/C 331/08

Kohtuasi C-426/10 P: Euroopa Kohtu (teine koda) 22. septembri 2011. aasta otsus — Bell & Ross BV versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused), Klockgrossisten i Norden AB (Apellatsioonkaebus — Pärast tähtaja möödumist esitatud hagiavalduse allkirjastatud originaal — Kõrvaldatav puudus)

6

2011/C 331/09

Kohtuasi C-397/11: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Fővárosi Bíróság (Ungari) 27. juulil 2011 — Erika Jőrös versus Aegon Magyarország Hitel Zrt.

6

2011/C 331/10

Kohtuasi C-415/11: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Juzgado Mercantil de Barcelona (Hispaania) 8. augustil 2011 — Mohamed Aziz versus Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunyacaixa)

7

2011/C 331/11

Kohtuasi C-418/11: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Oberlandesgericht Innsbruck (Austria) 10. augustil 2011 — TEXDATA Software GmbH

7

2011/C 331/12

Kohtuasi C-425/11: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Finanzgericht Baden-Württemberg (Saksamaa) 16. augustil 2011 — Katja Ettwein versus Finanzamt Konstanz

8

2011/C 331/13

Kohtuasi C-429/11 P: Gosselin Group NV, endise nimega Gosselin World Wide Moving NV 18. augustil 2011 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda) 16. juuni 2011. aasta otsuse peale liidetud kohtuasjades T-208/08 ja T-209/08: Gosselin Group NV ja Stichting Administratiekantoor Portielje versus Euroopa Komisjon

8

2011/C 331/14

Kohtuasi C-434/11: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Alba — Secția comercială și de contencios administrativ (Rumeenia) 22. augustil 2011 — Corpul Național al Polițiștilor — Biroul Executiv Central — IPJ Alba versus Ministerul Administrației și Internelor (MAI), Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) ja Inspectoratul de Poliție al Județului Alba (IPJ)

9

2011/C 331/15

Kohtuasi C-436/11: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesgerichtshof (Saksamaa) 26. augustil 2011 — Sandra Schüsslbauer, Martin Schüsslbauer, Maximilian Schüsslbauer versus Iberia Líneas Aéreas de España SA

10

2011/C 331/16

Kohtuasi C-437/11: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesgerichtshof (Saksamaa) 26. augustil 2011 — Ekkerhard Schauß versus Transportes Aéreos Portugueses SA

10

2011/C 331/17

Kohtuasi C-440/11 P: Euroopa Komisjoni 26. augustil 2011 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda) 16. juuni 2011. aasta otsuse peale liidetud kohtuasjades T-208/08 ja T-209/08: Euroopa Komisjon ja Stichting Administratiekantoor Portielje versus Euroopa Komisjon

10

2011/C 331/18

Kohtuasi C-441/11 P: Euroopa Komisjon 26. augustil 2011 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu 16. juuni 2011. aasta otsuse peale kohtuasjas T-210/08: Verhuizingen Coppens NV versus Euroopa Komisjon

11

2011/C 331/19

Kohtuasi C-454/11: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Augstākās tiesas Senāts (Läti Vabariik) 1. septembril 2011 — Gunārs Pusts versus Lauku atbalsta dienests

12

2011/C 331/20

Kohtuasi C-456/11: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landgericht Bremen (Saksamaa) 2. septembril 2011 — Gothaer Allgemeine Versicherung AG, ERGO Versicherung AG, Versicherungskammer Bayern-Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts, Nürnberger Allgemeine Versicherungs-AG, Krones AG versus Samskip GmbH

12

2011/C 331/21

Kohtuasi C-462/11: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Dâmbovița — Secția civilă (Rumeenia) 5. septembril 2011 — Victor Cozman versus Teatrul Municipal Târgoviște

12

2011/C 331/22

Kohtuasi C-469/11 P: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE 14. septmebril 2011 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (esimene koda) 22. juuni 2011. aasta määruse peale kohtuasjas T-409/09: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE versus Euroopa Komisjon

13

2011/C 331/23

Kohtuasi C-470/11: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Augstākās tiesas Senāts (Läti Vabariik) 14. septembril 2011 — SIA „Garkalns”versus Rīgas dome

13

2011/C 331/24

Kohtuasi C-471/11: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Augstākās tiesas Senātas (Läti Vabariik) 14. septembril 2011 — SIA „Cido Grupa”versus Valsts ieņēmumu dienests

13

 

Üldkohus

2011/C 331/25

Kohtuasi T-30/03: Üldkohtu 27. septembri 2011. aasta otsus — 3F versus komisjon (Riigiabi — Taani asutuste antud finantsabi — Taani rahvusvahelisse laevaregistrisse kantud laevade pardal töötavad meresõitjad — Komisjoni otsus jätta vastuväited esitamata — Tühistamishagi — Tõsised raskused)

15

2011/C 331/26

Kohtuasi T-199/04: Üldkohtu 27. septembri 2011. aasta otsus — Gul Ahmed Textile Mills versus nõukogu (Dumping — Pakistani päritolu puuvillase voodipesu import — Kahju — Põhjuslik seos)

15

2011/C 331/27

Kohtuasi T-352/05: Üldkohtu 28. septembri 2011. aasta otsus — Kreeka versus komisjon (EAGGF — Tagatisrahastu — Ühenduse rahastamisest välja jäetud kulud — Egeuse mere väikesi saari soodustavad teatud põllumajandustoodetega seonduvad erimeetmed — Puu- ja köögiviljad — Toortubakas — Lamba- ja kitseliha — Maksetähtaegade eiramine — Proportsionaalsus — Korrektsioonimäära suurendamine puuduste kordumise korral)

16

2011/C 331/28

Kohtuasi T-4/06: Üldkohtu 29. septembri 2011. aasta otsus — Poola versus komisjon (Põllumajandus — 2003. aasta ühinemisakt — Määrus (EÜ) nr 1260/2001 — Määrus (EÜ) nr 1686/2005 — Määrus (EÜ) nr 1193/2009 — 2004/2005. turustusaasta — Lisamaks — Kahe koefitsiendi määramine — Pädevus — Õiguslik alus — Volitusnorm — Põhjendamiskohustus — Menetlusnormide järgimine)

16

2011/C 331/29

Kohtuasi T-442/07: Üldkohtu 29. septembri 2011. aasta otsus — Ryanair versus komisjon (Riigiabi — Lennundussektor — Itaalia ametiasutuste poolt Alitaliale, Air One’ile ja Meridianale antud abi — Tegevusetushagi — Komisjoni poolt oma seisukoha määratlemata jätmine — Tegutsemiskohustus)

16

2011/C 331/30

Kohtuasi T-479/08: Üldkohtu 29. septembri 2011. aasta otsus — adidas versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Patrick Holding (kahe triibuga kinga kujutis) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Kinga, mille küljel on kaks triipu, kujutava ühenduse kujutismärgi taotlus — Kinga, mille küljel on kolm triipu, kujutav varasem ühenduse kaubamärk — Suhteline keeldumispõhjus — Varasema õiguse tõendamata jätmine — Varasema kaubamärgi registreerimist õigustavate oluliste tõendite esitamata jätmine — Määruse (EÜ) nr 2868/95 eeskirja 16 lõige 3, eeskirja 17 lõige 2 ja eeskirja 20 lõige 2)

17

2011/C 331/31

Kohtuasi T-581/08: Üldkohtu 27. septembri 2011. aasta otsus — Perusahaan Otomobil Nasional versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Proton Motor Fuel Cell (PM PROTON MOTOR) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse kujutismärgi PM PROTON MOTOR taotlus — Varasemad siseriiklikud, Benelux’i ja ühenduse sõna- ja kujutismärgid PROTON — Suhtelised keeldumispõhjused — Segiajamise tõenäosuse puudumine — Kaupade ja teenuste sarnasuse puudumine — Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b) — Määruse nr 40/94 artikli 8 lõige 5 (nüüd määruse nr 207/2009 artikli 8 lõige 5))

17

2011/C 331/32

Kohtuasi T-207/09: Üldkohtu 27. septembri 2011. aasta otsus — El Jirari Bouzekri versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Nike International (NC NICKOL) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse kujutismärgi NC NICKOL taotlus — Varasem ühenduse kujutismärk NIKE — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosuse puudumine — Tähiste sarnasuse puudumine — Määruse nr 40/94 artikli 8 lõige 5)

18

2011/C 331/33

Kohtuasi T-415/09: Üldkohtu 29. septembri 2011. aasta otsus — New Yorker SHK Jeans versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Vallis K. — Vallis A. (FISHBONE) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse sõnamärgi FISHBONE taotlus — Varasem siseriiklik kujutismärk FISHBONE BEACHWEAR — Suhteline keeldumispõhjus — Osaline registreerimisest keeldumine — Varasema kaubamärgi tegelik kasutamine — Täiendavate tõendite arvessevõtmine — Põhjendused — Tegeliku kasutamise tõendamine — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 42 lõiked 2 ja 3 ning artikli 76 lõige 2 — Määruse (EÜ) nr 2868/95 eeskirja 22 lõike 2 teine lause — Määruse nr 207/2009 artikkel 75 — Määruse nr 207/2009 artikli 15 lõike 1 esimene lõik ja teise lõigu punkt a ning artikli 42 lõiked 2, 3 ja 5 — Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

18

2011/C 331/34

Kohtuasi T-107/10: Üldkohtu 29. septembri 2011. aasta otsus — Procter & Gamble Manufacturing Cologne versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Natura Cosméticos (NATURAVIVA) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse sõnamärgi NATURAVIVA taotlus — Varasem ühenduse sõnamärk VIVA — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosuse puudumine — Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b) — Kaubamärkide sarnasuse puudumine)

19

2011/C 331/35

Kohtuasi T-150/10: Üldkohtu 29. septembri 2011. aasta otsus — Telefónica O2 Germany versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Loopia (LOOPIA) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse sõnamärgi LOOPIA taotlus — Varasemad ühenduse kaubamärgid LOOP ja LOOPY — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

19

2011/C 331/36

Kohtuasi T-356/10: Üldkohtu 28. septembri 2011. aasta otsus — Nike International versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Deichmann (VICTORY RED) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse sõnamärgi VICTORY RED taotlus — Rahvusvahelised ja siseriiklikud varasemad kaubamärgid Victory — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Tähiste sarnasus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

19

2011/C 331/37

Kohtuasi T-403/10: Üldkohtu 27. septembri 2011. aasta otsus — Brighton Collectibles versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Felmar (BRIGHTON) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse sõnamärgi BRIGHTON taotlus — Siseriiklikud sõna- ja kujutismärgid BRIGHTON ja teised varasemad tähised BRIGHTON — Suhtelised keeldumispõhjused — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b ja lõike 2 punkt c — Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõige 4)

20

2011/C 331/38

Kohtuasi T-224/09: Üldkohtu 13. septembri 2011. aasta määrus — CEVA versus komisjon (Tühistamishagi — Teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse eriprogramm „Energia, keskkonna ja säästva arengu” valdkonnas — Projekt Protop — Toetusleping — Teadusuuringute rahastamislepingu alusel makstud ettemaksete tagasimaksmise nõue — Alltöövõtt — Meeldetuletuskiri — Vaidlustamatu akt — Vastuvõetamatus)

20

2011/C 331/39

Kohtuasi T-84/10: Üldkohtu 14. septembri 2011. aasta määrus — Regione Puglia versus komisjon (Tühistamishagi — ERF — Otsus vähendada rahalist abi — Piirkondlik omavalitsusüksus — Otsese puutumuse puudumine — Vastuvõetamatus)

20

2011/C 331/40

Kohtuasi T-223/10: Üldkohtu 14. septembri 2011. aasta määrus — Regione Puglia versus komisjon (ERF — Rahalise abi vähendamine — Vaidlustatud võlateate tagasivõtmine — Vaidluseseme äralangemine — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

21

2011/C 331/41

Kohtuasi T-239/10: Üldkohtu 14. septembri 2011. aasta määrus — Itaalia versus komisjon (ERF — Rahalise abi vähendamine — Vaidlustatud võlateate tagasivõtmine — Vaidluseseme äralangemine — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

21

2011/C 331/42

Kohtuasi T-397/10: Üldkohtu 13. septembri 2011. aasta määrus — ara versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Allrounder (A) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Kaebuse aluste kohta selgituste esitamise tähtaja järgimata jätmine — Apellatsioonikoja otsus jätta rahuldamata tähtaja ennistamise taotlus — Ilmselgelt õiguslikult põhjendamatu hagi)

21

2011/C 331/43

Kohtuasi T-597/10: Üldkohtu 9. septembri 2011. aasta määrus — Biodes versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Manasul Internacional (BIESUL) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Apellatsioonikoja otsuse tühistamine — Hagi eseme ära langemine — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

22

2011/C 331/44

Kohtuasi T-598/10: Üldkohtu 9. septembri 2011. aasta määrus — Biodes versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Manasul Internacional (LINEASUL) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Apellatsioonikoja otsuse tühistamine — Vaidluse eseme äralangemine — Asjas kohtuotsuse mittetegemine)

22

2011/C 331/45

Kohtuasi T-335/11: 23. juunil 2011 esitatud hagi — Bulgaaria versus komisjon

22

2011/C 331/46

Kohtuasi T-460/11: 19. augustil 2011 esitatud hagi — Scandic Distilleries versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Bürgerbräu, August Röhm & Söhne (BÜRGER)

24

2011/C 331/47

Kohtuasi T-466/11: 23. augustil 2011 esitatud hagi — Ellinika Nafpigeia ja 2. Hoern Beteilingungs Gesellschaft mit beschränkter Haftung versus komisjon

24

2011/C 331/48

Kohtuasi T-483/11: 5. septembril 2011 esitatud hagi — Sepro Europe versus komisjon

25

2011/C 331/49

Kohtuasi T-485/11: 12. septembril 2011 esitatud hagi — Akzo Nobel ja Akcros Chemicals versus komisjon

25

2011/C 331/50

Kohtuasi T-488/11: 9. septembril 2011 esitatud hagi — Sarc versus komisjon

26

2011/C 331/51

Kohtuasi T-490/11: 15. septembril 2011 esitatud hagi — Bena Properties versus nõukogu

26

2011/C 331/52

Kohtuasi T-491/11 P: Luigi Marcuccio 19. septembril 2011 esitatud apellatsioonkaebus Avaliku Teenistuse Kohtu 30. juuni 2011. aasta määruse peale kohtuasjas F-14/10: Marcuccio versus komisjon

27

2011/C 331/53

Kohtuasi T-494/11: 16. septembril 2011 esitatud hagi — Missir Mamachi de Lusingano jt versus komisjon

27

2011/C 331/54

Kohtuasi T-210/10: Üldkohtu 14. septembri 2011. aasta määrus — Condé versus nõukogu

28

2011/C 331/55

Kohtuasi T-295/10: Üldkohtu 14. septembri 2011. aasta määrus — Camara versus nõukogu

28


ET

 

Top