Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:220:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 220, 26. juuli 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5171

doi:10.3000/17255171.C_2011.220.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 220

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

54. köide
26. juuli 2011


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

I   Resolutsioonid, soovitused ja arvamused

 

ARVAMUSED

 

Euroopa Andmekaitseinspektor

2011/C 220/01

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi ettepanekut, millega muudetakse direktiive 89/666/EMÜ, 2005/56/EÜ ja 2009/101/EÜ keskregistrite, äriregistrite või äriühingute registrite sidumise osas

1


 

II   Teatised

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

 

Euroopa Komisjon

2011/C 220/02

Komisjoni määruse (EL) nr 1031/2010 kasvuhoonegaaside saastekvootide enampakkumise ajastamise, haldamise ja muude aspektide kohta (enampakkumismäärus) artiklite 35, 36, 43, 55 ja 64 rakendamist liikmesriikides ning nimetatud artiklite asjakohasust seoses enampakkumisplatvormide määramisega vastavalt selle määruse artiklile 26 – Läbipaistvusmeetmed, milles käsitletakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatava finantsmääruse artiklis 92 ja selle rakendusmääruse artikli 130 lõikes 1 osutatud pakkumiskutsetega seotud dokumente, mida komisjon ja liikmesriigid omavahel vahetavad enampakkumise seire teostaja määramisel vastavalt enampakkumismääruse artiklile 24 ja enampakkumisplatvormide määramisel vastavalt selle määruse artiklile 26

12


 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Komisjon

2011/C 220/03

Euro vahetuskurss

16


 

Parandused

2011/C 220/04

Konkursikutse (toetuste andmiseks ajavahemikul 2007–2013 üleeuroopalise transpordivõrgu (TEN-T) valdkonnas 2011. aasta mitmeaastase tööprogrammi alusel) parandus (ELT C 187, 28.6.2011)

17


ET

 

Top