Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:216:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 216, 22. juuli 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5171

doi:10.3000/17255171.C_2011.216.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 216

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

54. köide
22. juuli 2011


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

I   Resolutsioonid, soovitused ja arvamused

 

SOOVITUSED

 

Nõukogu

2011/C 216/01

Nõukogu soovitus, 12. juuli 2011, milles käsitletakse Portugali 2011. aasta riiklikku reformikava

1

2011/C 216/02

Nõukogu soovitus, 12. juuli 2011, milles käsitletakse Soome 2011. aasta riiklikku reformikava ja esitatakse nõukogu arvamus Soome ajakohastatud stabiilsusprogrammi (2011–2014) kohta

3

2011/C 216/03

Nõukogu soovitus, 12. juuli 2011, mis käsitleb Rumeenia 2011. aasta riiklikku reformikava ja milles esitatakse nõukogu arvamus Rumeenia ajakohastatud lähenemisprogrammi (2011–2014) kohta

6

 

ARVAMUSED

 

Euroopa Andmekaitseinspektor

2011/C 216/04

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta

9


 

II   Teatised

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

 

Euroopa Komisjon

2011/C 216/05

Komisjoni teatis määruse (EÜ) nr 620/2009 raames päritolusertifikaadi väljaandmiseks volitatud asutuse kohta

17

2011/C 216/06

Teatatud koondumise aktsepteering (Toimik COMP/M.6151 – PetroChina/INEOS/JV) (1)

18


 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Parlament

2011/C 216/07

Üldsuse juurdepääsu kord Euroopa Parlamendi dokumentidele – Juhatuse otsus 28. november 2001

19

 

Euroopa Komisjon

2011/C 216/08

Euro vahetuskurss

25

 

TEAVE LIIKMESRIIKIDELT

2011/C 216/09

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006. aasta määruse (EÜ) nr 562/2006 (millega kehtestatakse isikute üle piiri liikumist reguleerivad ühenduse eeskirjad (Schengeni piirieeskirjad)) (ELT C 247, 13.10.2006, lk 1; ELT C 153, 6.7.2007, lk 5; ELT C 192, 18.8.2007, lk 11; ELT C 271, 14.11.2007, lk 14; ELT C 57, 1.3.2008, lk 31; ELT C 134, 31.5.2008, lk 14; ELT C 207, 14.8.2008, lk 12; ELT C 331, 21.12.2008, lk 13; ELT C 3, 8.1.2009, lk 5; ELT C 64, 19.3.2009, lk 15; ELT C 198, 22.8.2009, lk 9; ELT C 239, 6.10.2009, lk 2; ELT C 298, 8.12.2009, lk 15; ELT C 308, 18.12.2009, lk 20; ELT C 35, 12.2.2010, lk 5; ELT C 82, 30.3.2010, lk 26; ELT C 103, 22.4.2010, lk 8; ELT C 108, 7.4.2011, lk 6; ELT C 157, 27.5.2011, lk 5; ELT C 201, 8.7.2011, lk 1) artikli 2 lõikes 15 osutatud elamislubade ajakohastatud loetelu

26

2011/C 216/10

Liikmesriikide edastatud kokkuvõtlik teave riigiabi kohta, mida antakse kooskõlas komisjoni määrusega (EÜ) nr 1857/2006, mis käsitleb asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist põllumajandustoodete tootmisega tegelevatele väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele antava riigiabi suhtes ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 70/2001

29

2011/C 216/11

Komisjoni teatis vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1008/2008 (ühenduses lennuteenuste osutamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta) artikli 16 lõikele 4 – Avaliku teenindamise kohustused regulaarlennuliinidel (1)

31


 

V   Teated

 

KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2011/C 216/12

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum COMP/M.6313 – Ashland/International Specialty Products) (1)

32

2011/C 216/13

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum COMP/M.6276 – AIF VII Euro Holdings/Ascometal) – Võimalik lihtsustatud korras menetlemine (1)

33


 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 

Top