EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:194:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 194, 2. juuli 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5171

doi:10.3000/17255171.C_2011.194.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 194

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

54. köide
2. juuli 2011


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Liidu Kohus

2011/C 194/01

Euroopa Liidu Kohtu viimane väljaanne Euroopa Liidu TeatajasELT C 186, 25.6.2011

1


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2011/C 194/02

Kohtuasi C-147/08: Euroopa Kohtu (suurkoda) 10. mai 2011. aasta otsus (Arbeitsgericht Hamburg'i (Saksamaa) eelotsusetaotlus) — Jürgen Römer versus Freie und Hansestadt Hamburg (Võrdne kohtlemine töö saamisel ja kutsealale pääsemisel — Euroopa Liidu õiguse üldpõhimõtted — ELTL artikkel 157 — Direktiiv 2000/78/EÜ — Kohaldamisala — Mõiste „tasu” — Erandid — Kutsealane pensioniskeem, millest makstakse kohaliku omavalitsusüksuse endistele töötajatele ja nende üleelanud abikaasadele täiendavat vanaduspensioni — Selle pensioni arvutamise meetod, mis soodustab abielus pensionisaajaid võrreldes registreeritud kooselus elavate pensionisaajatega — Diskrimineerimine seksuaalse sättumuse alusel)

2

2011/C 194/03

Liidetud kohtuasjad C-230/09 ja C-231/09: Euroopa Kohtu (esimene koda) 5. mai 2011. aasta otsus (Bundesfinanzhof'i (Saksamaa) eelotsusetaotlused) — Hauptzollamt Koblenz (C-230/09), Hauptzollamt Oldenburg (C-231/09) versus Kurt Etling, Thomas Etling (C-230/09), Theodor Aissen, Hermann Rohaan (Põllumajandus — Piima- ja piimatootesektor — Määrus (EÜ) nr 1788/2003 — Maksude kehtestamine piima- ja piimatootesektoris — Määrus (EÜ) nr 1782/2003 — Ühise põllumajanduspoliitika raames kehtestatud otsetoetuste kava — Individuaalse piimakvoodi üleandmine — Mõju maksu arvutamisele — Mõju piimatoetuse arvutamisele)

3

2011/C 194/04

Kohtuasi C-391/09: Euroopa Kohtu (teine koda) 12. mai 2011. aasta otsus (Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas'e (Leedu vabariik) eelotsusetaotlus) — Malgožata Runevič-Vardyn, Łukasz Wardyn versus Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Valstybinė lietuvių kalbos komisija, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės departamento Civilinės metrikacijos skyrius (Liidu kodakondsus — Liikumis- ja elukohavabadus — Kodakondsuse alusel diskrimineerimise keelu põhimõte — ELTL artiklid 18 ja 21 — Isikute võrdse kohtlemise põhimõte sõltumata nende rassilisest või etnilisest päritolust — Direktiiv 2000/43/EÜ — Liikmesriigi õigusnormid, millega kehtestatakse füüsiliste isikute ees- ja perekonnanimede transkriptsioon, mille puhul kasutatakse selle riigi väljastatud perekonnaseisuaktides ainult tema riigikeele tähti)

4

2011/C 194/05

Kohtuasi C-543/09: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 5. mai 2011. aasta otsus (Bundesverwaltungsgericht eelotsusetaotlus — Saksamaa) — Deutsche Telekom AG versus Saksamaa Liitvabariik (Elektrooniline side — Direktiiv 2002/22/EÜ — Artikli 25 lõige 2 — Direktiiv 2002/58/EÜ — Artikkel 12 — Numbriinfo- ja kataloogiteenuste pakkumine — Telefoninumbrite eraldamisega tegelevale ettevõtjale pandud kohustus edastada teistele ettevõtjatele andmed, mis tal on kolmandate ettevõtjate abonentide kohta)

5

2011/C 194/06

Kohtuasi C-107/10: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 12. mai 2011. aasta otsus (Administrativen sad Sofia-gradi (Bulgaaria) eelotsusetaotlus) — Enel Maritsa Iztok 3 AD versus Direktor „Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto” NAP (Eelotsusetaotlus — Käibemaks — Direktiivid 77/388/EMÜ ja 2006/112/EÜ — Tagastamine — Tähtaeg — Intressid — Tasaarvestamine — Neutraalse maksustamise ja proportsionaalsuse põhimõte — Õiguspärase ootuse kaitse)

5

2011/C 194/07

Kohtuasi C-144/10: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 12. mail 2011. aasta otsus (Kammergericht Berlini (Saksamaa) eelotsusetaotlus) — Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), Anstalt des öffentlichen Rechts versus JPMorgan Chase Bank NA, Frankfurt Branch (Kohtualluvus tsiviilasjades — Määruse (EÜ) nr 44/2001 artikli 22 punkt 2 ja artikkel 27 — Äriühingu organite otsuseid puudutavate vaidluste erandlik allumine asjaomase äriühingu asukohajärgsele kohtule — Ulatus — Avalik-õigusliku juriidilise isiku esitatud hagi, milles nõutakse lepingu tühisuse tuvastamist põhjusel, et tema organite otsused, mille alusel see leping sõlmiti, on väidetavalt kehtetud — Pooleliolevad kohtuasjad — Kohtu, kellele hagi esitati hiljem, kohustus menetlus peatada — Ulatus)

6

2011/C 194/08

Liidetud kohtuasjad C-201/10 ja C 202/10: Euroopa Kohtu (neljas koda) 5. mail 2011. aasta otsus (Finanzgericht Hamburgi (Saksamaa) eelotsusetaotlused) — Ze Fu Fleischhandel GmbH (C-201/10), Vion Trading GmbH (C-202/10) versus Hauptzollamt Hamburg-Jonas (Määrus (EÜ, Euratom) nr 2988/95 — Euroopa Liidu finantshuvide kaitse — Artikkel 3 — Eksporditoetuse tagasinõudmine — 30-aastane aegumistähtaeg — Liikmesriigi üldises tsiviilõiguses sätestatud aegumissäte — „Analoogia alusel” kohaldamine — Õiguskindluse põhimõte — Õiguspärase ootuse põhimõte — Proportsionaalsuse põhimõte)

7

2011/C 194/09

Kohtuasi C-294/10: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 12. mai 2011. aasta otsus (Augstākās Tiesas Senāts eelotsusetaotlus — Läti Vabariik) — Andrejs Eglītis, Edvards Ratnieks versus Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija (Õhutransport — Määrus (EÜ) nr 261/2004 — Artikli 5 lõige 3 — Reisijatele lennu tühistamise eest antav hüvitis — Erakorraliste asjaolude tõttu hüvitamiskohustusest vabastamine — Lennuettevõtja poolt erakorraliste asjaolude ületamiseks kõigi vajalike meetmete rakendamine — Vahendite õigeaegne planeerimine selleks, et tagada lennu toimumine pärast selliste asjaolude äralangemist)

7

2011/C 194/10

Kohtuasi C-479/10: Euroopa Kohtu (viies koda) 10. mai 2011. aasta otsus — Euroopa Komisjon versus Rootsi Kuningriik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Keskkond — Direktiiv 1999/30/EÜ — Saastekontroll — Välisõhu PM10 sisalduse piirväärtused)

8

2011/C 194/11

Kohtuasi C-128/11: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesgerichthof (Saksamaa) 14. märtsil 2011 — UsedSoft GmbH versus Oracle International Corp.

8

2011/C 194/12

Kohtuasi C-165/11: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovaki Vabariik) 4. aprillil 2011 — Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky versus Profitube s.r.o.

9

2011/C 194/13

Kohtuasi C-173/11: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Ühendkuningriik) 8. aprillil 2011 — Football Dataco Ltd, Scottish Premier League Ltd, Scottish Football League, PA Sport UK Ltd versus Sportradar GmbH (Saksamaal registreeritud äriühing), Sportradar (Šveitsis registreeritud äriühing)

10

2011/C 194/14

Kohtuasi C-177/11: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Symvoulio tis Epikrateias (Kreeka) 15. aprillil 2011 — Syllogos Ellinon Poleodomon kai Chorotakton versus 1) Ypourgos Perivallontos, Chorotaxias kai Dimosion Ergon, 2) Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon ja 3) Ypourgos Esoterikon, Dimosias Dioikisis kai Apokentrosis

10

2011/C 194/15

Kohtuasi C-209/11: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Symvoulio tis Epikrateias (Kreeka) 4. mail 2011 — Sportingbet PLC versus Ypourgos Politismou ja Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon

11

 

Üldkohus

2011/C 194/16

Kohtuasi T-423/07: Üldkohtu 19. mai 2011. aasta otsus — Ryanair versus komisjon (Riigiabi — Konkurents — Turgu valitseva seisundi kuritarvitamine — Lennundussektor — Müncheni lennujaama 2. terminali ainukasutus — Tegevusetushagi — Komisjoni seisukohavõtt — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine — Tegutsemiskohustus — Puudumine)

12

2011/C 194/17

Kohtuasi T-502/07: Üldkohtu 18. mai 2011. aasta otsus — IIC-Intersport International versus Siseturu Ühtlustamise Amet — McKenzie (McKENZIE) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse kujutismärgi McKENZIE taotlus — Varasemad ühenduse kujutis- ja sõnamärgid „MCKINLEY” — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkt c (nüüd määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

12

2011/C 194/18

Kohtuasi T-207/08: Üldkohtu 18. mai 2011. aasta otsus — Habanos versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Tabacos de Centroamérica (KIOWA) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse kujutismärgi KIOWA taotlus — Varasemad siseriiklikud ja ühenduse kujutismärgid COHIBA — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosuse puudumine — Tähiste sarnasuse puudumine — Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b))

13

2011/C 194/19

Kohtuasi T-580/08: Üldkohtu 19. mai 2011. aasta otsus — PJ Hungary versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Pepekillo (PEPEQUILLO) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse sõnamärgi PEPEQUILLO taotlus — Varasemad siseriiklikud ja ühenduse sõna- ja kujutismärgid PEPE ja PEPE JEANS — Tähtaja ennistamine — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Kaupade sarnasus — Määruse (EÜ) nr 40/94 artikkel 78 (nüüd määruse (EÜ) nr 207/2009 artikkel 81) — Määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkt b ja lõige 5 (nüüd määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b ja lõige 5)

13

2011/C 194/20

Kohtuasi T-376/09: Üldkohtu 18. mai 2011. aasta otsus — Glenton España versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Polo/Lauren (POLO SANTA MARIA) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse kujutismärgi POLO SANTA MARIA taotlus — Polomängija siluetti kujutav varasem Beneluxi kujutismärk — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

14

2011/C 194/21

Kohtuasi T-81/10: Üldkohtu 19. mai 2011. aasta otsus — Tempus Vade versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Palacios Serrano (AIR FORCE) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse sõnamärgi AIR FORCE taotlus — Varasemad rahvusvahelised ja siseriiklikud sõna- ja kujutismärgid TIME FORCE — Suhtelised keeldumispõhjused — Segiajamise tõenäosuse puudumine — Tähiste sarnasuse puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b ja artikli 8 lõige 5)

14

2011/C 194/22

Kohtuasi T-206/11: 4. aprillil 2011 esitatud hagi — COMPLEX versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Kajometal (KX)

14

2011/C 194/23

Kohtuasi T-207/11: 8. aprillil 2011 esitatud hagi — EyeSense versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Osypka Medical (ISENSE)

15

2011/C 194/24

Kohtuasi T-216/11: 18. aprillil 2011 esitatud hagi — Progust versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Sopralex & Vosmarques (IMPERIA)

15

2011/C 194/25

Kohtuasi T-219/11: 15. aprillil 2011 esitatud hagi — Otero González versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Apli-Agipa (AGIPA)

16

2011/C 194/26

Kohtuasi T-220/11: 18. aprillil 2011 esitatud hagi — TeamBank versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Fercredit Servizi Finanziari (f@ir Credit)

16

2011/C 194/27

Kohtuasi T-223/11: 20. aprillil 2011 esitatud hagi — Siemens versus komisjon

17

2011/C 194/28

Kohtuasi T-224/11: 21. aprillil 2011 esitatud hagi — Caventa versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Anson’s Herrenhaus (BERG)

17

2011/C 194/29

Kohtuasi T-225/11: 21. aprillil 2011 esitatud hagi — Caventa versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Anson’s Herrenhaus (BERG)

18

2011/C 194/30

Kohtuasi T-227/11: 26. aprillil 2011 esitatud hagi — Wall versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Bluepod Media Worldwide (bluepod media)

18

2011/C 194/31

Kohtuasi T-232/11: 4. mail 2011 esitatud hagi — Stichting Greenpeace Nederland ja PAN Europe versus komisjon

19

2011/C 194/32

Kohtuasi T-243/11: 26. aprillil 2011 esitatud hagi — Glaxo Group versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Farmodiética (ADVANCE)

19

2011/C 194/33

Kohtuasi T-245/11: 6. mail 2011 esitatud hagi — ClientEarth ja The International Chemical Secretariat versus ECHA

20


ET

 

Top