Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:190:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 190, 30. juuni 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5171

doi:10.3000/17255171.C_2011.190.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 190

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

54. köide
30. juuni 2011


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

II   Teatised

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

 

Euroopa Komisjon

2011/C 190/01

Teatatud koondumise aktsepteering (Toimik COMP/M.6126 – Thermo Fisher/Dionex Corporation) (1)

1


 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Parlament

2011/C 190/02

Euroopa Parlamendi juhatuse otsus, 6. juuni 2011, konfidentsiaalse teabe käsitlemist Euroopa Parlamendis reguleeriva eeskirja kohta

2

 

Euroopa Komisjon

2011/C 190/03

Euro vahetuskurss

16

 

TEAVE LIIKMESRIIKIDELT

2011/C 190/04

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 562/2006 (millega kehtestatakse isikute üle piiri liikumist reguleerivad ühenduse eeskirjad (Schengeni piirieeskirjad)) artikli 2 lõikes 8 nimetatud piiripunktide ajakohastatud loetelu (ELT C 316, 28.12.2007, lk 1; ELT C 134, 31.5.2008, lk 16; ELT C 177, 12.7.2008, lk 9; ELT C 200, 6.8.2008, lk 10; ELT C 331, 31.12.2008, lk 13; ELT C 3, 8.1.2009, lk 10; ELT C 37, 14.2.2009, lk 10; ELT C 64, 19.3.2009, lk 20; ELT C 99, 30.4.2009, lk 7; ELT C 229, 23.9.2009, lk 28; ELT C 263, 5.11.2009, lk 22; ELT C 298, 8.12.2009, lk 17; ELT C 74, 24.3.2010, lk 13; ELT C 326, 3.12.2010, lk 17; ELT C 355, 29.12.2010, lk 34; ELT C 22, 22.1.2011, lk 22; ELT C 37, 5.2.2011, lk 12; ELT C 149, 20.5.2011, lk 8)

17

 

EUROOPA MAJANDUSPIIRKONDA KÄSITLEV TEAVE

 

EFTA järelevalveamet

2011/C 190/05

Kokkuvõte EFTA järelevalveameti otsusest nr 322/10/COL, 14. juuli 2010, EMP lepingu artikli 54 kohase menetluse kohta Posten Norge AS vastu (Juhtum nr 34250 Posten Norge/Privpak)

18


 

V   Teated

 

HALDUSMENETLUSED

 

Euroopa Parlament

2011/C 190/06

Ettepanekute esitamise kutse IX-2012/01 – „Toetused Euroopa tasandi erakondadele”

26

2011/C 190/07

Ettepanekute esitamise kutse IX-2012/02 – „Toetused Euroopa tasandi poliitilistele sihtasutustele”

31

 

Euroopa Komisjon

2011/C 190/08

Konkursikutse – programm ESPON 2013

36

 

KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2011/C 190/09

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum COMP/M.6259 – Covéa/Bipiemme Vita) – Võimalik lihtsustatud korras menetlemine (1)

37

2011/C 190/10

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum COMP/M.6231 – KKR/Capsugel) (1)

38


 

Parandused

2011/C 190/11

ELTL artiklite 107 ja 108 raames antava riigiabi lubamine – Juhud, mille suhtes komisjonil ei ole vastuväiteid, parandus (ELT C 187, 28.6.2011)

39


 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 

Top