Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:124:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 124, 27. aprill 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5171

doi:10.3000/17255171.C_2011.124.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 124

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

54. köide
27. aprill 2011


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

II   Teatised

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

 

Euroopa Komisjon

2011/C 124/01

ELTL artiklite 107 ja 108 raames antava riigiabi lubamine – Juhud, mille suhtes komisjonil ei ole vastuväiteid (1)

1

2011/C 124/02

ELTL artiklite 107 ja 108 raames antava riigiabi lubamine – Juhud, mille suhtes komisjonil ei ole vastuväiteid (2)

4


 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Komisjon

2011/C 124/03

Euro vahetuskurss

7

2011/C 124/04

Euro vahetuskurss

8

 

Kontrollikoda

2011/C 124/05

Eriaruanne nr 2/2011 „Järelaudit seoses eriaruandega nr 1/2005 Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) juhtimise kohta”

9


 

V   Teated

 

HALDUSMENETLUSED

 

Eurojust

2011/C 124/06

Teade Eurojusti (Haag, Madalmaad) haldusdirektori vaba ametikoha kohta (palgaaste AD 14) – Viide: 11/EJ/08

10

 

KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2011/C 124/07

Madalmaade Kuningriigi majandus-, põllumajandus- ja innovatsiooniministri teatis vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 94/22/EÜ (süsivesinike geoloogilise luure, uurimise ja tootmise lubade andmis- ning kasutamistingimuste kohta) artikli 3 lõikele 2

11

2011/C 124/08

Madalmaade Kuningriigi majandus-, põllumajandus- ja innovatsiooniministri teatis vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 94/22/EÜ (süsivesinike geoloogilise luure, uurimise ja tootmise lubade andmis- ning kasutamistingimuste kohta) artikli 3 lõikele 2

12

2011/C 124/09

Madalmaade Kuningriigi majandus-, põllumajandus- ja innovatsiooniministri teatis vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 94/22/EÜ (süsivesinike geoloogilise luure, uurimise ja tootmise lubade andmis- ning kasutamistingimuste kohta) artikli 3 lõikele 2

13

2011/C 124/10

Madalmaade Kuningriigi majandus-, põllumajandus- ja innovatsiooniministri teatis vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 94/22/EÜ (süsivesinike geoloogilise luure, uurimise ja tootmise lubade andmis- ning kasutamistingimuste kohta) artikli 3 lõikele 2

14

2011/C 124/11

Ungari Vabariigi Valitsuse teatis Euroopa Parlamendile ja nõukogule seoses direktiiviga 94/22/EÜ süsivesinike geoloogilise luure, uurimise ja tootmise lubade andmis- ning kasutamistingimuste kohta (2)

15

 

MUUD AKTID

 

Euroopa Komisjon

2011/C 124/12

Nõukogu määruse (EÜ) nr 510/2006 (põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta) artikli 6 lõike 2 kohase taotluse avaldamine

16

2011/C 124/13

Nõukogu määruse (EÜ) nr 510/2006 (põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta) artikli 6 lõike 2 kohase taotluse avaldamine

20


 

Parandused

2011/C 124/14

MEDIA 2007 – Konkursikutse – EACEA/05/11 – Katseprojektide läbiviimise toetamine – parandus (ELT C 121, 19.4.2011)

24


 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst, mis ei hõlma asutamislepingu I lisa reguleerimisalasse kuuluvaid tooteid

 

(2)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 

Top