EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:022:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 22, 22. jaanuar 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5171

doi:10.3000/17255171.C_2011.022.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 22

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

54. köide
22. jaanuar 2011


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Nõukogu

2011/C 022/01

Nõukogu järeldused Euroopa Kontrollikoja eriaruande nr 4/2010 kohta: „Kas Leonardo da Vinci programmi liikuvusprogrammi kavandamise ja juhtimise tulemusel on tõenäoline, et saadakse mõjusad tulemused?”

1

 

Euroopa Komisjon

2011/C 022/02

Euro vahetuskurss

3

 

TEAVE LIIKMESRIIKIDELT

2011/C 022/03

Väljavõte Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/24/EÜ (krediidiasutuste saneerimise ja likvideerimise kohta) kohaselt Glitnir banki hf. suhtes tehtud otsusest

4

2011/C 022/04

Likvideerimismenetlus – Otsus kindlustusseltsi ARFIN Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni SpA likvideerimismenetluse alustamise kohta (Teatis on avaldatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/17/EÜ (kindlustusseltside saneerimise ja likvideerimise kohta) artikliga 14)

6

2011/C 022/05

Likvideerimismenetlus – Likvideerimismenetluse algatamisotsus seoses (vabatahtlik likvideerimine, mis tuleneb vastastikuse kindlustusseltsi Universum Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA erakorralise üldkoosoleku otsusest, milles käsitletakse kindlustusseltsi likvideerimist) (Avaldatud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/17/EÜ (kindlustusseltside saneerimise ja likvideerimise kohta) artiklile 14)

7


 

V   Teated

 

ÜHISE KAUBANDUSPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2011/C 022/06

Teade teatavate dumpinguvastaste meetmete eelseisva aegumise kohta

8

 

KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2011/C 022/07

Riigiabi – Taani – Riigiabi C 35/10 (ex N 302/10) – Internetihasartmängude maksustamine Taani hasartmängumaksuseaduse kohaselt – Kutse märkuste esitamiseks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 108 lõikele 2 (1)

9

2011/C 022/08

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum COMP/M.6073 – Daimler/Beiqi Foton Motor CO/Beijing Foton Daimler Automotive/JV) – Võimalik lihtsustatud korras menetlemine (1)

20

2011/C 022/09

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum COMP/M.5950 – Munksjo/Arjowiggins (decor and abrasive businesses)) (1)

21


 

Parandused

2011/C 022/10

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 562/2006 (millega kehtestatakse isikute üle piiri liikumist reguleerivad ühenduse eeskirjad (Schengeni piirieeskirjad)) artikli 2 lõikes 8 nimetatud piiripunktide ajakohastatud loetelu (ELT C 316, 28.12.2007, lk 1; ELT C 134, 31.5.2008, lk 16; ELT C 177, 12.7.2008, lk 9; ELT C 200, 6.8.2008, lk 10; ELT C 331, 31.12.2008, lk 13; ELT C 3, 8.1.2009, lk 10; ELT C 37, 14.2.2009, lk 10; ELT C 64, 19.3.2009, lk 20; ELT C 99, 30.4.2009, lk 7; ELT C 229, 23.9.2009, lk 28; ELT C 263, 5.11.2009, lk 22; ELT C 298, 8.12.2009, lk 17; ELT C 74, 24.3.2010, lk 13; ELT C 326, 3.12.2010, lk 17) parandus (ELT C 355, 29.12.2010)

22


 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 

Top