Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:341:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 341, 16. detsember 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5171

doi:10.3000/17255171.C_2010.341.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 341

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

53. köide
16. detsember 2010


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

II   Teatised

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

 

Euroopa Komisjon

2010/C 341/01

Teatatud koondumise aktsepteering (Toimik COMP/M.5995 – VW/Karmann) (1)

1


 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Komisjon

2010/C 341/02

Euro vahetuskurss

2

2010/C 341/03

Komisjoni teatis – Kaitstud päritolunimetuse (KPN) või kaitstud geograafilise tähisega (KGT) koostisainet sisaldava toidu märgistamise suunised

3

2010/C 341/04

Komisjoni teatis – ELi suunised põllumajandustoodete ja toiduainete vabatahtliku sertifitseerimise süsteemide parimate tavade kohta

5

 

TEAVE LIIKMESRIIKIDELT

2010/C 341/05

Väljavõte Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/24/EÜ (krediidiasutuste saneerimise ja likvideerimise kohta) kohaselt Landsbanki Íslands hf. suhtes tehtud otsusest

12

2010/C 341/06

Väljavõte Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/24/EÜ (krediidiasutuste saneerimise ja likvideerimise kohta) kohaselt ettevõtja VEF banka suhtes tehtud otsusest

14

 

EUROOPA MAJANDUSPIIRKONDA KÄSITLEV TEAVE

 

EFTA järelevalveamet

2010/C 341/07

Kutse märkuste esitamiseks vastavalt järelevalveameti ja kohtu asutamise kohta sõlmitud EFTA riikide lepingu protokolli nr 3 I osa artikli 1 lõikele 2 riigiabi andmise kohta seoses kindlustusettevõtja Sjóvá rekapitaliseerimisega Islandil

15

 

EMP ühiskomitee

2010/C 341/08

EMP Ühiskomitee otsused, mille puhul on täidetud EMP lepingu artikliga 103 ettenähtud põhiseadusest tulenevad nõuded

26

2010/C 341/09

Islandi ja Norra poolt tunnustatud looduslike mineraalvete loetelu (Sellega tunnistatakse kehtetuks ja asendatakse ELT C 28, 4.2.2010, lk 24 ja EMP kaasandes nr 5, 4.2.2010, lk 1 avaldatud tekst)

39


 

V   Teated

 

HALDUSMENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2010/C 341/10

Konkursikutse – EACEA/41/10 programmi Erasmus Mundus 2009–2013 rakendamiseks aastal 2011

40

 

Euroopa Personalivaliku Amet (EPSO)

2010/C 341/11

Teade avaliku konkursi korraldamise kohta

46

 

KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2010/C 341/12

Prantsuse valitsuse teatis seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 94/22/EÜ süsivesinike geoloogilise luure, uurimise ja tootmise lubade andmis- ning kasutamistingimuste kohta (Teadaanne vedelate või gaasiliste süsivesinike uurimise ainuõigusliku tegevusloa ehk nn Dicy loa taotlemise kohta)  (1)

47


 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 

Top