Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:326:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 326, 03. detsember 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5171

doi:10.3000/17255171.C_2010.326.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 326

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

53. köide
3. detsember 2010


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Nõukogu

2010/C 326/01

Nõukogu järeldused, 19. november 2010, lapsi, noori ja laste õigusi käsitlevate Euroopa ja rahvusvaheliste poliitiliste tegevuskavade kohta

1

2010/C 326/02

Nõukogu järeldused, 19. november 2010, mis käsitlevad noorte juurdepääsu kultuurile

2

2010/C 326/03

Nõukogu otsus, 2. detsember 2010, Euroopa Kemikaaliameti haldusnõukogu kahe liikme ametisse nimetamise kohta

4

2010/C 326/04

Nõukogu järeldused, 18. november 2010, spordi rolli kohta aktiivse sotsiaalse kaasamise aluse ja edasiviijana

5

2010/C 326/05

Nõukogu järeldused, 19. november 2010, algatuse „Noorte liikuvus” kohta – integreeritud lähenemisviis reageerimiseks noorte ees seisvatele väljakutsetele

9

 

Euroopa Komisjon

2010/C 326/06

Euro vahetuskurss

12

2010/C 326/07

Komisjoni otsus, 2. november 2010, millega luuakse elektroonilisi arveid (e-arveid) käsitlev Euroopa sidusrühmade foorum

13

 

Kontrollikoda

2010/C 326/08

Eriaruanne nr 8/2010 „Üleeuroopaliste raudteetransporditelgede toimimise parandamine: Kas ELi investeeringud raudteeinfrastruktuuri on olnud mõjusad?”

16

 

TEAVE LIIKMESRIIKIDELT

2010/C 326/09

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 562/2006 (millega kehtestatakse isikute üle piiri liikumist reguleerivad ühenduse eeskirjad (Schengeni piirieeskirjad)) artikli 2 lõikes 8 nimetatud piiripunktide ajakohastatud loetelu (ELT C 316, 28.12.2007, lk 1; ELT C 134, 31.5.2008, lk 16; ELT C 177, 12.7.2008, lk 9; ELT C 200, 6.8.2008, lk 10; ELT C 331, 31.12.2008, lk 13; ELT C 3, 8.1.2009, lk 10; ELT C 37, 14.2.2009, lk 10; ELT C 64, 19.3.2009, lk 20; ELT C 99, 30.4.2009, lk 7; ELT C 229, 23.9.2009, lk 28; ELT C 263, 5.11.2009, lk 22; ELT C 298, 8.12.2009, lk 17; ELT C 74, 24.3.2010, lk 13)

17


 

V   Teated

 

KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2010/C 326/10

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum COMP/M.5978 – GDF Suez/International Power) (1)

21


 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 

Top