Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:257E:TOC

Euroopa Liidu Teataja, CE 257, 24. september 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5171

doi:10.3000/17255171.CE2010.257.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 257E

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

53. köide
24. september 2010


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Parlament
2010–2011 ISTUNGJÄRK
14.–17. ja 23. juuni 2010 istungid

2010/C 257E/01

14. juuni 2010. aasta istungi protokoll

1

2010/C 257E/02

15. juuni 2010. aasta istungi protokoll

18

2010/C 257E/03

16. juuni 2010. aasta istungi protokoll

104

2010/C 257E/04

17. juuni 2010. aasta istungi protokoll

205

2010/C 257E/05

23. juuni 2010. aasta istungi protokoll

303


Kasutatud märkide selgitus

*

Nõuandemenetlus

**I

Koostöömenetlus, esimene lugemine

**II

Koostöömenetlus, teine lugemine

***

Nõusolekumenetlus

***I

Kaasotsustamismenetlus, esimene lugemine

***II

Kaasotsustamismenetlus, teine lugemine

***III

Kaasotsustamismenetlus, kolmas lugemine

(Menetlus põhineb Euroopa Komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Parlamendi komisjonid

AFET

Väliskomisjon

DEVE

Arengukomisjon

INTA

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

BUDG

Eelarvekomisjon

CONT

Eelarvekontrollikomisjon

ECON

Majandus- ja rahanduskomisjon

EMPL

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

ENVI

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon

ITRE

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

IMCO

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

TRAN

Transpordi- ja turismikomisjon

REGI

Regionaalarengukomisjon

AGRI

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon

PECH

Kalanduskomisjon

CULT

Kultuuri- ja hariduskomisjon

JURI

Õiguskomisjon

LIBE

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

AFCO

Põhiseaduskomisjon

FEMM

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon

PETI

Petitsioonikomisjon

DROI

Inimõiguste allkomisjon

SEDE

Kaitse ja julgeoleku allkomisjon

Fraktsioonid

PPE

Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon

S&D

Euroopa Parlamendi Sotsialistide ja Demokraatide Progressiivse Liidu fraktsioon

ALDE

Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon

Verts/ALE

Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon

ECR

Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon

GUE/NGL

Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon

EFD

Vaba ja Demokraatliku Euroopa fraktsioon

NI

fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed

ET

 

Top