Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:255:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 255, 22. september 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5171

doi:10.3000/17255171.C_2010.255.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 255

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

53. köide
22. september 2010


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

I   Resolutsioonid, soovitused ja arvamused

 

ARVAMUSED

 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

 

Täiskogu 458. istungjärk 16. ja 17. detsembril 2009

2010/C 255/01

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Kaubandus ja toiduga kindlustatus”

1

2010/C 255/02

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Finantskriis ja selle mõju reaalmajandusele” (omaalgatuslik arvamus)

10

2010/C 255/03

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Kooskõlastatud tegevus Euroopa Liidu teadlaste liikuvuse ja karjääri edendamiseks”

19

2010/C 255/04

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „VKEde toetamine maailmaturu muutustega kohanemisel” (omaalgatuslik arvamus)

24

2010/C 255/05

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Euroopa lennunduse toetusprogramm” (omaalgatuslik arvamus)

31


 

III   Ettevalmistavad aktid

 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

 

Täiskogu 458. istungjärk 16. ja 17. detsembril 2009

2010/C 255/06

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus tekstiilinimetuste ja tekstiiltoodete märgistamise kohta”KOM(2009) 31 lõplik/2 – 2009/0006 (COD)

37

2010/C 255/07

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv hilinenud maksmisega võitlemise kohta äritehingute puhul (uuestisõnastamine) – Väikeettevõtlusalgatuse „Small Business Act” rakendamine”KOM(2009) 126 lõplik – 2009/0054 (COD)

42

2010/C 255/08

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Roheline raamat nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 (kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades) läbivaatamise kohta”KOM(2009) 175 lõplik

48

2010/C 255/09

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia piiride avardamine – strateegia tulevaste ja kujunemisjärgus tehnoloogiate uurimiseks Euroopas””KOM(2009) 184 lõplik

54

2010/C 255/10

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: nõukogu määrus, millega peatatakse ajutiselt ühise tollitariifistiku ühepoolsete maksumäärade kohaldamine teatavate tööstustoodete impordi suhtes Madeira ja Assooride autonoomsetesse piirkondadesse”KOM(2009) 370 lõplik – 2009/0125 (CNS)

59

2010/C 255/11

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis nõukogule, Euroopa Parlamendile ja Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele „Heade maksuhaldustavade edendamine””KOM(2009) 201 lõplik

61

2010/C 255/12

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Uus partnerlus ülikoolide moderniseerimiseks: ELi foorum ülikoolide ja ettevõtjate dialoogiks””KOM(2009) 158 lõplik

66

2010/C 255/13

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Vähktõve vastu võitlemise meede: Euroopa partnerlus””KOM(2009) 291 lõplik

72

2010/C 255/14

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile ja nõukogule Alzheimeri tõbe ja muid dementsuse vorme käsitleva Euroopa algatuse kohta”KOM(2009) 380 lõplik

76

2010/C 255/15

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Roheline raamat. Õppega seotud liikuvuse edendamine noorte seas”KOM(2009) 329 lõplik

81

2010/C 255/16

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Abi parem suunamine ebasoodsate looduslike tingimustega piirkondade põllumajandustootjatele””KOM(2009) 161 lõplik

87

2010/C 255/17

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 1999/62/EÜ raskete kaubaveokite maksustamise kohta teatavate infrastruktuuride kasutamise eest”KOM(2008) 436 lõplik – 2008/0147 (COD)

92

2010/C 255/18

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele elutähtsa sideinfrastruktuuri kaitse kohta „Euroopa kaitsmine laiaulatuslike küberrünnakute ja häirete eest: valmisoleku, turvalisuse ja vastupidavuse suurendamine””KOM(2009) 149 lõplik

98

2010/C 255/19

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Strateegilised eesmärgid ja soovitused seoses ELi meretranspordipoliitikaga kuni 2018. aastani””KOM(2009) 8 lõplik

103

2010/C 255/20

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Euroopa Komisjoni teatis „Transpordi jätkusuutlik tulevik: kuidas kujundada integreeritud, tehnoloogiapõhist ja kasutajasõbralikku transpordisüsteemi””(KOM(2009) 279 lõplik) ja teemal „Euroopa transpordipoliitika lähtepunktid pärast 2010. aastat”

110

2010/C 255/21

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Asjade Internet – Euroopa tegevuskava””KOM(2009) 278 lõplik

116

2010/C 255/22

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: nõukogu määrus, mis käsitleb komisjoni teavitamist Euroopa Ühenduse energeetika infrastruktuuri investeerimisprojektidest ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 736/96”KOM(2009) 361 lõplik – 2009/0106 (CNS)

121

2010/C 255/23

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Arenguriikide toetamine kriisiga toimetulemiseks””KOM(2009) 160 lõplik

124

2010/C 255/24

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv sõidukite raadiohäirete (elektromagnetiline ühilduvus) kohta” (kodifitseeritud versioon) KOM(2009) 546 lõplik – 2009/0154 (COD)

132

2010/C 255/25

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nõukogu otsuse 79/542/EMÜ (millega koostatakse loetelu kolmandate riikide või kolmandate riikide osade kohta ja sätestatakse loomatervishoiu- ja tervisekaitsenõuded ning veterinaarsertifitseerimise tingimused teatavate elusloomade ja nende värske liha importimisel ühendusse) kehtetuks tunnistamise kohta”KOM(2009) 516 lõplik – 2009/0146 (COD)

133


ET

 

Top