Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:100:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 100, 17. aprill 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5171

doi:10.3000/17255171.C_2010.100.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 100

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

53. köide
17. aprill 2010


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Kohus

2010/C 100/01

Euroopa Kohtu viimane väljaanne Euroopa Liidu TeatajasELT C 80, 27.3.2010

1


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Euroopa Kohus

2010/C 100/02

Kohtuasi C-172/08: Euroopa Kohtu (teine koda) 25. veebruari 2010. aasta otsus (Commissione tributaria provinciale di Roma (Itaalia) eelotsusetaotlus) — Pontina Ambiente Srl versus Regione Lazio (Keskkond — Direktiiv 1999/31/EÜ — Artikkel 10 — Erimaks tahkete jäätmete prügilasse ladestamise eest — Selle maksu kohaldamine prügila käitaja suhtes — Prügila käitamiskulud — Direktiiv 2000/35/EÜ — Viivitusintress)

2

2010/C 100/03

Kohtuasi C-310/08: Euroopa Kohtu (suurkoda) 23. veebruari 2010. aasta otsus (Court of Appeal’i (Ühendkuningriik) eelotsusetaotlus) — London Borough of Harrow versus Nimco Hassan Ibrahim, Secretary of State for the Home Department (Isikute vaba liikumine — Kolmanda riigi kodaniku, kes on liikmesriigi kodaniku abikaasa, ja nende liikmesriigi kodanikest laste elamisõigus — Liikmesriigi kodaniku tasustatud töö tegemise lõppemine, millele järgneb tema lahkumine vastuvõtvast liikmesriigist — Laste kandmine õppeasutuse nimekirja — Elatusvahendite puudumine — Määrus (EMÜ) nr 1612/68 — Artikkel 12 — Direktiiv 2004/38/EÜ)

3

2010/C 100/04

Kohtuasi C-337/08: Euroopa Kohtu (teine koda) 25. veebruari 2010. aasta otsus (Hoge Raad der Nederlandeni (Madalmaad) eelotsusetaotlus) — X Holding B.V. versus Staatssecretaris van Financiën (EÜ artiklid 43 ja 48 — Maksuõigusnormid — Ettevõtte tulumaks — Residendist emaettevõtjast ja ühest või mitmest residendist tütarettevõtjast moodustatud maksukohustuslane — Emaettevõtja kasumi maksustamine — Keeld moodustada mitteresidendist tütarettevõtjaga ühine maksukohustuslane)

3

2010/C 100/05

Kohtuasi C-381/08: Euroopa Kohtu (neljas koda) 25. veebruari 2010. aasta otsus (Bundesgerichtshofi (Saksamaa) eelotsusetaotlus) — Car Trim GmbH versus KeySafety Systems Srl (Kohtualluvus tsiviil- ja kaubandusasjades — Määrus (EÜ) nr 44/2001 — Artikli 5 punkti 1 alapunkt b — Kohtualluvus lepingutega seotud asjades — Kohustuse täitmise koha kindlaksmääramine — „Kaupade müügi” ja „teenuste osutamise” eristamise kriteeriumid)

4

2010/C 100/06

Kohtuasi C-386/08: Euroopa Kohtu (neljas koda) 25. veebruaril 2010. aasta otsus (Finanzgericht Hamburg — Saksamaa eelotsusetaotlus) — Firma Brita GmbH versus Hauptzollamt Hamburg-Hafen (EÜ-Iisraeli assotsiatsioonileping — Territoriaalne kohaldamisala — EÜ-PVO assotsiatsioonileping — Jordani Läänekaldalt pärit kaupadele Iisraelist pärit kaupade tariifse sooduskohtlemise kohaldamisest keeldumine — Kahtlus kauba päritolu suhtes — Heakskiidetud eksportija — Arvedeklaratsioonide järelkontroll impordiriigi tolli poolt — Rahvusvaheliste lepingute õiguse Viini konventsioon — Rahvusvaheliste lepingute suhtelise toime põhimõte)

4

2010/C 100/07

Kohtuasi C-408/08 P: Euroopa Kohtu (teine koda) 25. veebruari 2010. aasta otsus — Lancôme parfums et beauté & Cie SNC versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) CMS Hasche Sigle (Apellatsioonkaebus — Ühenduse kaubamärk — Määrus (EÜ) nr 40/94 — Artikli 55 lõike 1 punkt a ja artikli 7 lõike 1 punkt c — Põhjendatud huvi esitada kaubamärgi kehtetuks tunnistamise taotlus absoluutsel kehtetuks tunnistamise põhjusel — Advokaadibüroo — Sõnamärk „COLOR EDITION” — Kirjeldavatest osadest koosneva sõnamärgi kirjeldavus)

5

2010/C 100/08

Kohtuasi C-480/08: Euroopa Kohtu (suurkoda) 23. veebruari 2010. aasta otsus (Court of Appeal’i (Ühendkuningriik) eelotsusetaotlus) — Maria Texeira versus London Borough of Lambeth, Secretary of State for the Home Department (Isikute vaba liikumine — Elamisõigus — Liikmesriigi kodanik, kes on teises liikmesriigis töötanud ja jäänud sinna pärast töötamise lõpetamist elama — Vastuvõtvas liikmesriigis kutseharidust omandav laps — Isiklike elatusvahendite puudumine — Määrus (EMÜ) nr 1612/68 — Artikkel 12 — Direktiiv 2004/38/EÜ)

6

2010/C 100/09

Kohtuasi C-562/08: Euroopa Kohtu (teine koda) 25. veebruari 2010. aasta otsus (Bundesverwaltungsgerichti eelotsusetaotlus, Saksamaa) — Müller Fleisch GmbH versus Land Baden-Württemberg (Veiste spongioosse entsefalopaatia seiresüsteem — Määrus (EÜ) nr 999/2001 — Üle 30 kuu vanused veised — Tavatingimustes tapmine — Inimtoiduks ette nähtud liha — Kohustuslik kontrollimine — Siseriiklikud õigusnormid — Kontrollikohustus — Laiendamine — Üle 24 kuu vanused veised)

7

2010/C 100/10

Kohtuasi C-25/09: Euroopa Kohtu (viies koda) 25. veebruari 2010. aasta otsus (Fővárosi Bíróság’i eelotsusetaotlus — Ungari) — Sió-Eckes kft versus Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve (Ühine põllumajanduspoliitika — Määrus (EÜ) nr 2201/96 — Töödeldud puu- ja köögiviljatoodete turu ühine korraldus — Määrus (EÜ) nr 1535/2003 — Puu- ja köögiviljatoodete toetuskava — Töödeldud tooted — Virsikud siirupis ja/või omas mahlas — Valmistooted)

7

2010/C 100/11

Kohtuasi C-170/09: Euroopa Kohtu (viies koda) 25. veebruari 2010. aasta otsus — Euroopa Komisjon versus Prantsuse Vabariik (Liikmesriigi kohustuse rikkumine — Direktiiv 2005/60/EÜ — Rahapesu ja terrorismi rahastamine — Ettenähtud tähtajal üle võtmata jätmine)

8

2010/C 100/12

Kohtuasi C-209/09: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 25. veebruari 2010. aasta otsus (Korkein hallinto-oikeuse eelotsusetaotlus — Soome) — Lahti Energia Oy (Direktiiv 2000/76/EÜ — Jäätmete põletamine — Põletusrajatis — Koospõletusrajatis — Gaasitehasest ja elektrijaamast koosnev kompleks — Gaasitehases soojustöötlemise teel saadud puhastamata gaasi põletamine elektrijaamas)

9

2010/C 100/13

Kohtuasi C-295/09: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 25. veebruari 2010. aasta otsus — Euroopa Komisjon versus Hispaania Kuningriik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Direktiiv 2006/43/EÜ — Äriühinguõigus — Raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohustuslik audit — Ettenähtud tähtaja jooksul üle võtmata jätmine)

9

2010/C 100/14

Kohtuasi C-330/09: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 25. veebruari 2010. aasta otsus — Euroopa Komisjon versus Austria Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Direktiiv 2006/43/EÜ — Äriühinguõigus — Raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohustuslik audit — Ettenähtud tähtaja jooksul üle võtmata jätmine)

10

2010/C 100/15

Liidetud kohtuasjad C-403/08 ja C-429/08: Euroopa Kohtu 16. detsembri 2009. aasta määrus — (High Court of Justice (Chancery Division), High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Ühendkuningriik) eelotsusetaotlus) — Football Association Premier League Ltd, NetMed Hellas SA, Multichoice Hellas SA/QC Leisure, David Richardson, AV Station plc, Malcolm Chamberlain, Michael Madden, SR Leisur Ltd, Philip George Charles Houghton, Derek Owen (C-403/08), Karen Murphy versus Media Protection Services Ltd (C-429/08) (Eelotsusetaotlus — Taotlus osaleda menetluses — Taotluse rahuldamata jätmine)

10

2010/C 100/16

Kohtuasi C-513/08 P: Euroopa Kohtu 9. detsembri 2009. aasta määrus — Luigi Marcuccio versus komisjon (Apellatsioonkaebus — Ametnikud — Sotsiaalkindlustus — Ametniku teatavate ravikulude 100 %-lise hüvitamise taotluse sõnaselge rahuldamata jätmine — Osaliselt ilmselgelt vastuvõetamatu ja osaliselt ilmselgelt põhjendamatu apellatsioonkaebus)

11

2010/C 100/17

Kohtuasi C-528/08 P: Euroopa Kohtu 9. detsembri 2009. aasta määrus — Luigi Marcuccio versus Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus — Ametnikud — Sotsiaalkindlustus — Kaudne keeldumine hüvitada ametniku teatud ravikulud 100 % ulatuses — Avaliku Teenistuse Kohtu määrus asja üleandmise kohta — Osaliselt ilmselgelt vastuvõetamatu ja osaliselt ilmselgelt põhjendamatu apellatsioonkaebus)

11

2010/C 100/18

Kohtuasi C-579/08 P: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 15. jaanuari 2010. aasta määrus — Messer Group GmbH versus Air Products and Chemicals Inc., Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (Apellatsioonkaebus — Kodukorra artikkel 119 — Ühenduse kaubamärk — Määrus (EÜ) nr 40/94 — Artikli 8 lõike 1 punkt b — Sõnamärgid Ferromix, Inomix ja Alumix — Varasemad sõnamärgid FERROMAXX, INOMAXX ja ALUMAXX — Omaniku vastulause — Asjaomane avalikkus — Sarnasuse aste — Varasema kaubamärgi nõrk eristusvõime — Segiajamise tõenäosus)

12

2010/C 100/19

Kohtuasi C-69/09 P: Euroopa Kohtu 22. jaanuari 2010. aasta määrus — Makhteshim-Agan Holding BV, Makhteshim-Agan Italia Srl, Magan Italia Srl versus Euroopa Komisjon (Kiirendatud menetlus)

12

2010/C 100/20

Liidetud kohtuasjad C-292/09 ja C-293/09: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 13. jaanuari 2010. aasta määrus (Commissione tributaria provinciale di Parma (Itaalia) eelotsusetaotlused) — Isabella Calestani (C-292/09), Paolo Lunardi (C-293/09) versus Agenzia delle Entrate Ufficio di Parma (Eelotsusetaotlus — Ilmselge vastuvõetamatus)

13

2010/C 100/21

Kohtuasi C-449/09: Eelotsusetaotlus, mille esitas Sofiyski gradski sad (Bulgaaria) 18. novembril 2009 — Canon Kabushiki Kaisha versus IPN Bulgaria OOD

13

2010/C 100/22

Kohtuasi C-547/09: Eelotsusetaotlus, mille esitas Oberlandesgericht Innsbruck (Austria) 28. detsembril 2009 — Pensionsversicherungsanstalt versus Andrea Schwab

14

2010/C 100/23

Kohtuasi C-17/10: Eelotsusetaotlus, mille esitas Krajský soud v Brně (Tšehhi Vabariik) 11. jaanuaril 2010 — Toshiba Corporation, Areva T&D Holding SA, Areva T&D SA, Areva T&D AG, Mitsubishi Electric Corp., Alstom, Fuji Electric Holdings Co.Ltd, Fuji Electric Systems Co. Ltd, Siemens Transmission & Distribution SA, Siemens AG Österreich, VA TECH Transmission & Distribution GmbH ja Co. KEG, Siemens AG, Hitachi Ltd, Hitachi Europe Ltd, Japan AE Power Systems Corp., Nuova Magrini Galileo SpA versus Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

14

2010/C 100/24

Kohtuasi C-23/10: 14. jaanuaril 2010 esitatud hagi — Euroopa Komisjon versus Portugali Vabariik

15

2010/C 100/25

Kohtuasi C-25/10: Eelotsusetaotlus, mille esitas Tribunal de première instance de Liège (Belgia) 15. jaanuaril 2010 — Missionwerk Werner Heukelbach E.v. versus Belgia riik — Service Public Fédéral Finances

17

2010/C 100/26

Kohtuasi C-30/10: Eelotsusetaotlus, mille esitas Linköpings tingsrätt (Rootsi) 19. jaanuaril 2010 — Lotta Andersson versus Staten genom Kronofogdemyndigheten i Jönköping, Tillsynsmyndigheten

17

2010/C 100/27

Kohtuasi C-31/10: Eelotsusetaotlus, mille esitas Bundesfinanzhof (Saksamaa) 20. jaanuaril 2010 — Minerva Kulturreisen GmbH versus Finanzamt Freital

18

2010/C 100/28

Kohtuasi C-32/10: Eelotsusetaotlus, mille esitas Varhoven Kasatsionen sad (Bulgaaria) 20. jaanuaril 2010 — Toni Georgiev Semerdzhiev versus Del-Pi-Krasimira Mancheva

18

2010/C 100/29

Kohtuasi C-34/10: Eelotsusetaotlus, mille esitas Bundesgerichtshof (Saksamaa) 21. jaanuaril 2010 — Prof. Dr. Oliver Brüstle versus Greenpeace e.V.

19

2010/C 100/30

Kohtuasi C-37/10: Eelotsusetaotlus, mille esitas Landgericht Berlin (Saksamaa) 22. jaanuaril 2010 — Landwirtschaftliches Unternehmen e.G. Sondershausen versus BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH

20

2010/C 100/31

Kohtuasi C-42/10: Eelotsusetaotlus, mille esitas Raad van State (Belgia) 25. jaanuaril 2010 — Vlaamse Dierenartsenvereniging VZW, Marc Janssens versus Belgia riik, menetlusse astuja: Luk Vangheluwe

20

2010/C 100/32

Kohtuasi C-43/10: Eelotsusetaotlus, mille esitas Symvoulio tis Epikrateias (Kreeka) 25. jaanuaril 2010 — Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias ja teised, Elliniki Etaireia gia tin Prostasia tou Perivallontos kai tis Politistikis Klironomias ja teised, Pankosmio tameio gia tin fysi ja teised — WWF Ellas versus keskkonna-, ruumilise planeerimise ning riiklike ja muude ehitustööde minister

20

2010/C 100/33

Kohtuasi C-44/10: 28. jaanuaril 2010 esitatud hagi — Euroopa Komisjon versus Portugali Vabariik

23

2010/C 100/34

Kohtuasi C-45/10: Eelotsusetaotlus, mille esitas Raad van State (Belgia) 28. jaanuaril 2010 — Vlaamse Dierenartsenvereniging VZW, Marc Janssens versus Belgia riik

23

2010/C 100/35

Kohtuasi C-48/10: 28. jaanuaril 2010 esitatud hagi — Euroopa Komisjon versus Hispaania Kuningriik

24

2010/C 100/36

Kohtuasi C-50/10: 29. jaanuaril 2010 esitatud hagi — Euroopa Komisjon versus Itaalia Vabariik

24

2010/C 100/37

Kohtuasi C-52/10: Eelotsusetaotlus, mille esitas Symvoulio tis Epikrateias (Kreeka) 1. veebruaril 2010 — Eleftheri Tileorasi A.E. („Alter Channel”) ja Konstantinos Giannikos versus Ypourgos Typou kai Meson Mazikis Enimerosis ja Ethniko Symvoulio Radiotileorasis

25

2010/C 100/38

Kohtuasi C-57/10: Eelotsusetaotlus, mille esitas Raad van State (Belgia) 28. jaanuaril 2010 — Vlaamse Dierenartsenvereniging VZW versus Belgia riik

25

2010/C 100/39

Kohtuasi C-58/10, Kohtuasi C-59/10, Kohtuasi C-60/10, Kohtuasi C-61/10, Kohtuasi C-62/10, Kohtuasi C-63/10, Kohtuasi C-64/10, Kohtuasi C-65/10, Kohtuasi C-66/10, Kohtuasi C-67/10, Kohtuasi C-68/10: Eelotsusetaotlus, mille esitas Conseil d’État (Prantsusmaa) 3. veebruaril 2010 kohtuasjades — Monsato SAS, Monsato Agriculture France SAS, Monsato International SARL, Monsato Technology LLC versus Ministre de l’Agriculture et de la Pêche — Monsato SAS, Monsato Agriculture France SAS, Monsato International SARL, Monsato Europe SA versus Ministre de l’Agriculture et de la Pêche — Association générale des producteurs de maïs (AGPM) versus Ministre de l’Agriculture et de la Pêche — SCEA de Malaprade, SCEA Coutin, Jérôme Huard, Dominique Richer, EARL de Candelon, Bernard Mir, EARL de Menirs, Marie-Jeanne Darricau, GAEC de Commenian versus Ministre de l’Agriculture et de la Pêche — Pioneer Génétique, Pioneer Semences versus Ministre de l’Agriculture et de la Pêche — Syndicat des établissements de semences agréés pour les semences de maïs (SEPROMA) versus Ministre de l’Agriculture et de la Pêche — Caussade Semences SA versus Ministre de l’Agriculture et de la Pêche — Société Limagrain Verneuil Holding versus Ministre de l’Agriculture et de la Pêche — Société Maïsadour Semences versus Ministre de l’Agriculture et de la Pêche — Ragt Semences SA versus Ministre de l’Agriculture et de la Pêche — Euralils Semences SAS, Euralis Coop versus Ministre de l’Agriculture et de la Pêche

26

2010/C 100/40

Kohtuasi C-69/10: Eelotsusetaotlus, mille esitas Tribunal administratif (Luksemburg) 5. veebruaril 2010 — Brahim Samba Diouf versus Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration

27

2010/C 100/41

Kohtuasi C-72/10: Eelotsusetaotlus, mille esitas Corte Suprema di Cassazione (Itaalia) 9. veebruaril 2010 — kriminaalmenetlus, milles süüdistatav on Marcello Costa

27

2010/C 100/42

Kohtuasi C-77/10: Eelotsusetaotlus, mille esitas Corta Suprema di Cassazione (Itaalia) 9. veebruaril 2010 — Ugo Cifone versus Giudice dell indagini preliminari del Tribunale di Trani

28

2010/C 100/43

Kohtuasi C-80/10: 11. veebruaril 2010 esitatud hagi — Euroopa Komisjon versus Kreeka Vabariik

28

2010/C 100/44

Kohtuasi C-84/10 P: Longevity Health Products, Inc 12. veebruaril 2010 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda) 9. detsembri 2009. aasta otsuse peale kohtuasjas T-484/08: Longevity Health Products, Inc versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused), teine menetluspool: Merck KGaA

29

2010/C 100/45

Kohtuasi C-87/10: Eelotsusetaotlus, mille esitas Tribunale Ordinario di Vicenza — Sezione distaccata di Schio — (Itaalia) 15. veebruaril 2010 — Electrosteel Europe sa versus Edil Centro SpA

30

2010/C 100/46

Kohtuasi C-88/10: Eelotsusetaotlus, mille esitas Tribunale di Palermo (Itaalia) 15. veebruaril 2010 — Assessorato del Lavoro e della Previdenza Sociale versus Seasoft Spa

30

2010/C 100/47

Kohtuasi C-94/10: Eelotsusetaotlus, mille esitas Vestre Landsret (Taani) 17. veebruaril 2010 — Danfoss A/S ja Sauer-Danfoss ApS versus Skatteministeriet

32

2010/C 100/48

Kohtuasi C-105/10: Eelotsusetaotlus, mille esitas Korkein oikeus (Soome) 25. veebruaril 2010 — Virallinen syyttäjä versus Malik Gataev, Khadizhat Gataeva

32

2010/C 100/49

Kohtuasi C-525/08: Euroopa Kohtu kolmanda koja esimehe 15. jaanuari 2010. aasta määrus (Bundesgerichtshofi (Saksamaa) eelotsusetaotlus) — Sylvia Bienek versus Condor Flugdienst GmbH

34

2010/C 100/50

Kohtuasi C-313/09: Euroopa Kohtu presidendi 15. jaanuari 2010. aasta määrus — Euroopa Komisjon versus Austria Vabariik

34

2010/C 100/51

Kohtuasi C-328/09: Euroopa Kohtu presidendi 18. jaanuari 2010. aasta määrus — Euroopa Komisjon versus Eesti Vabariik

34

 

Üldkohus

2010/C 100/52

Kohtuasi T-16/04: Üldkohtu 2. märtsi 2010. aasta otsus — Arcelor versus parlament ja nõukogu (Keskkond — Direktiiv 2003/87/EÜ — Kasvuhoonegaaside saatekvootidega kauplemise süsteem — Tühistamisnõue — Otsese ja isikliku puutumuse puudumine — Kahju hüvitamise nõue — Vastuvõetavus — Isikutele õigusi andva kõrgemalseisva õigusnormi piisavalt selge rikkumine — Omandiõigus — Kutsealal tegutsemise vabadus — Proportsionaalsus — Võrdne kohtlemine — Asutamisvabadus — Õiguskindlus)

35

2010/C 100/53

Kohtuasi T-70/05: Üldkohtu 2. märtsi 2010. aasta otsus — Evropaïki Dynamiki versus EMSA (Teenuste hange — EMSA hankemenetlus — Informaatikaalaste teenuste osutamine — Pakkumuse tagasilükkamine — Tühistamishagi — Üldkohtu pädevus — Pakkumuse mittevastavus — Võrdne kohtlemine — Hankedokumentides või hanketeates esitatud lepingu sõlmimise kriteeriumide järgimine — Lepingu sõlmimise kriteeriumide suhtes alakriteeriumide kehtestamine — Ilmne hindamisviga — Põhjendamiskohustus)

35

2010/C 100/54

Kohtuasi T-163/05: Üldkohtu 3. märtsi 2010. aasta otsus — Bundesverband deutscher Banken versus komisjon (Riigiabi — Riigi vara võõrandamine Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale’le — Otsus, millega tunnistatakse abi osaliselt siseturuga kokkusobimatuks ja kohustatakse seda tagasi nõudma — Eraõigusliku investori kriteerium — Põhjendamiskohustus)

36

2010/C 100/55

Kohtuasi T-429/05: Üldkohtu 3. märtsi 2010. aasta otsus — Artegodan versus komisjon (Lepinguväline vastutus — Inimestel kasutatavad ravimid — Müügilubade kehtetuks tunnistamist nõudev otsus — Otsuse tühistamine Üldkohtu otsusega — Isikutele õigusi andva õigusnormi piisavalt selge rikkumine)

36

2010/C 100/56

Kohtuasi T-36/06: Üldkohtu 3. märtsi 2010. aasta otsus — Bundesverband deutscher Banken versus komisjon (Riigiabi — Riigi vara võõrandamine Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale’le — Otsus, et meede, millest teatati, ei ole abi — Eraõigusliku investori kriteerium — Põhjendamiskohustus — Tõsised raskused)

37

2010/C 100/57

Liidetud kohtuasjad T-102/07 ja T-120/07: Üldkohtu 3. märtsi 2010. aasta otsus — Freistaat Sachen jt versus Euroopa Komisjon (Riigiabi — Abi, mille Saksamaa andis osaluse omandamise ja laenutagatiste vormis — Otsus, millega tunnistatakse abi ühisturuga kokkusobimatuks — Komisjoni poolt heakskiidetud üldine abikava — Raskustes oleva äriühingu mõiste — Suunised raskustes olevate äriühingute päästmiseks ja ümberkorraldamiseks antava riigiabi kohta — Abisumma — Põhjendamiskohustus)

37

2010/C 100/58

Kohtuasi T-321/07: Üldkohtu 3. märtsi 2010. aasta otsus — Lufthansa AirPlus Servicekarten versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Applus Servicios Tecnológicos (A+) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse kujutismärgi A+ taotlus — Varasem ühenduse sõnamärk AirPlus International — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosuse puudumine — Tähiste sarnasuse puudumine — Põhjendamiskohustus — Kaitseõigus — Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkt b ja lõige 5, artiklid 73, 74 ja 79 (nüüd määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b ja lõige 5, artiklid 75, 76 ja 83))

38

2010/C 100/59

Kohtuasi T-248/08 P: Esimese Astme Kohtu 2. märtsi 2010. aasta otsus — Doktor versus nõukogu (Apellatsioonkaebus — Avalik Teenistus — Ametnikud — Töölevõtmine — Katseaeg — Katseaja pikendamine — Katseaja lõpparuanne — Teenistusest vabastamine katseaja lõppedes — Personalieeskirjade artikkel 34 — Faktiliste asjaolude ja tõendite moonutamine — Avaliku Teenistuse Kohtu põhjendamiskohustus)

38

2010/C 100/60

Kohtuasi T-11/09: Üldkohtu 23. veebruari 2010. aasta otsus — Özdemir versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Aktieselskabet af 21. november 2001 (James Jones) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse sõnamärgi James Jones taotlus — Varasem ühenduse sõnamärk JACK & JONES — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b))

39

2010/C 100/61

Kohtuasi T-408/07: Üldkohtu 4. veebruari 2010. aasta määrus — Crunch Fitness International versus Siseturu Ühtlustamise Amet — ILG (CRUNCH) (Ühenduse kaubamärk — Tühistamine — Tühistamisnõude tagasivõtmine — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

39

2010/C 100/62

Kohtuasi T-456/07: Üldkohtu 12. veebruari 2010. aasta määrus — komisjon versus Tõlkekeskus (Tühistamishagi — Ühenduse pensioniskeem — Tõlkekeskuse kohustus teha sissemakse eelarveaastate 1998–2005 eest — Vaidlustamatu akt — Kolmandatele isikutele siduvate õiguslike tagajärgedeta akt — Ilmselge vastuvõetamatus)

40

2010/C 100/63

Kohtuasi T-481/08: Üldkohtu 8. veebruari 2010. aasta määrus — Alisei versus komisjon (Tühistamishagi — Välistegevus ja EAF — Auditi lõpetamine ja lõpparuande vastuvõtmine — Üksnes lepingulisse raamistikku kuuluv akt — Pädevuse puudumine — Otsese puutumuse puudumine — Vastuvõetamatus — Kahju hüvitamise nõue — Ilmselge vastuvõetamatus)

40

2010/C 100/64

Kohtuasi T-18/10: 11. jaanuaril 2010 esitatud hagi — Inuit Tapiriit Kanatami jt versus parlament ja nõukogu

41

2010/C 100/65

Kohtuasi T-21/10: 25. jaanuaril 2010 esitatud hagi — Saksamaa versus komisjon

42

2010/C 100/66

Kohtuasi T-22/10: 25. jaanuaril 2010 esitatud hagi — Esprit International versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Marc O’Polo International (Püksitaskule kantud „e” tähe kujutis)

42

2010/C 100/67

Kohtuasi T-24/10: 27. jaanuaril 2010 esitatud hagi — CECA versus komisjon

43

2010/C 100/68

Kohtuasi T-25/10: 27. jaanuaril 2010 esitatud hagi — BASF Specialty Chemicals ja BASF Lampertheim versus komisjon

44

2010/C 100/69

Kohtuasi T-26/10: 25. jaanuari 2010 esitatud hagi — Alibaba Group versus Siseturu Ühtlustamise Amet — allpay.net (ALIPAY)

45

2010/C 100/70

Kohtuasi T-27/10: 27. jaanuaril 2010 esitatud hagi — AC-Treuhand versus komisjon

45

2010/C 100/71

Kohtuasi T-34/10: 26. jaanuaril 2010 esitatud hagi — Hairdreams versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Bartmann (MAGIC LIGHT)

46

2010/C 100/72

Kohtuasi T-35/10: 29. jaanuaril 2010 esitatud hagi — Bank Melli Iran versus nõukogu

47

2010/C 100/73

Kohtuasi T-36/10: 1. veebruaril 2010 esitatud hagi — Internationaler Hilfsfonds versus komisjon

48

2010/C 100/74

Kohtuasi T-39/10: 29. jaanuaril 2010 esitatud hagi — El Corte Inglés, S.A. versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Pucci International (PUCCI)

49

2010/C 100/75

Kohtuasi T-40/10: 29. jaanuaril 2010 esitatud hagi — Elf Aquitaine versus komisjon

49

2010/C 100/76

Kohtuasi T-41/10: 2. veebruaril 2010 esitatud hagi — SIMS — Ecole de ski internationale versus Siseturu Ühtlustamise Amet — SNMSF (esf école du ski français)

50

2010/C 100/77

Kohtuasi T-43/10: 29. jaanuaril 2010 esitatud hagi — Elementis jt versus komisjon

51

2010/C 100/78

Kohtuasi T-45/10: 28. jaanuaril 2010 esitatud hagi — GEA Group versus komisjon

52

2010/C 100/79

Kohtuasi T-46/10: 28. jaanuaril 2010 esitatud hagi — Faci versus komisjon

53

2010/C 100/80

Kohtuasi T-47/10: 27. jaanuaril 2010 esitatud hagi — Akzo Nobel jt versus komisjon

54

2010/C 100/81

Kohtuasi T-48/10 P: Herbert Meisteri 2. veebruaril 2010 esitatud apellatsioonkaebus Avaliku Teenistuse Kohtu 30. novembri 2009. aasta otsuse peale kohtuasjas F-17/09: Meister versus Siseturu Ühtlustamise Amet

55

2010/C 100/82

Kohtuasi T-49/10: 5. veebruaril 2010 esitatud hagi — The Footwear versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Reno Schuhcentrum (swiss cross FOOTWEAR)

56

2010/C 100/83

Kohtuasi T-53/10: 5. veebruaril 2010 esitatud hagi — Reisenthel versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Dynamic Promotion (säilituskastid ja korvid)

56

2010/C 100/84

Kohtuasi T-59/10: 9. veebruaril 2010 esitatud hagi — Geemarc Telecom versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Audioline (AMPLIDECT)

57

2010/C 100/85

Kohtuasi T-60/10: 10. veebruaril 2010 esitatud hagi — Jackson International versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Royal Shakespeare (ROYAL SHAKESPEARE)

57

2010/C 100/86

Kohtuasi T-61/10: 8. veebruaril 2010 esitatud hagi — Victoria Sánchez versus parlament ja komisjon

58

2010/C 100/87

Kohtuasi T-65/10: 11. veebruaril 2010 esitatud hagi — Hispaania versus komisjon

59

2010/C 100/88

Kohtuasi T-67/10: 17. veebruaril 2010 esitatud hagi — Hispaania versus komisjon

60

2010/C 100/89

Kohtuasi T-68/10: 15. veebruaril 2010 esitatud hagi — Sphere Time versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Punch (käekellade kujutis)

60

2010/C 100/90

Kohtuasi T-69/10: 18. veebruaril 2010 esitatud hagi — IRO versus komisjon

61

2010/C 100/91

Kohtuasi T-70/10: 19. veebruaril 2010 esitatud hagi — Feralpi versus komisjon

61

2010/C 100/92

Kohtuasi T-71/10: 18. veebruaril 2010 esitatud hagi — Xeda International ja Pace International versus komisjon

62

2010/C 100/93

Kohtuasi T-73/10 P: 17. veebruaril 2010 esitatud apellatsioonkaebus Euroopa Ühenduste Avaliku Teenistuse Kohtu Svetoslav Apostolovi 15. detsembri 2009. aasta otsuse peale kohtuasjas F-8/09, Apostolov vs. komisjon

63

2010/C 100/94

Kohtuasi T-74/10: 16. veebruaril 2010 esitatud hagi — Flaco Geräte versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Delgado Sánchez (FLACO)

64

2010/C 100/95

Kohtuasi T-81/10: 24. veebruaril 2010 esitatud hagi — Tempus Vade versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Palacios Serrano (AIR FORCE)

64

2010/C 100/96

Kohtuasi T-83/10: 19. veebruar 2010 esitatud hagi — Riva Fire versus komisjon

65

2010/C 100/97

Kohtuasi T-85/10: 18. veebruaril 2010 esitatud hagi — Alfa Acciai versus komisjon

66

2010/C 100/98

Kohtuasi T-87/10: 23. veebruaril 2010 esitatud hagi — Chestnut Medical Technologies versus Siseturu Ühtlustamise Amet (PIPELINE)

67

2010/C 100/99

Kohtuasi T-89/10: 24. veebruaril 2010 esitatud hagi — Ungari versus komisjon

67

 

Avaliku Teenistuse Kohus

2010/C 100/00

Kohtuasi F-3/10: 15. jaanuaril 2010 esitatud hagi — AB versus Euroopa Komisjon

69

2010/C 100/01

Kohtuasi F-7/10: 19. jaanuaril 2010 esitatud hagi — Garcia Lledo jt versus Siseturu Ühtlustamise Amet

69

2010/C 100/02

Kohtuasi F-8/10: 25. jaanuaril 2010 esitatud hagi — Gheysens versus nõukogu

69

2010/C 100/03

Kohtuasi F-10/10: 29. jaanuaril 2010 esitatud hagi — Hecq versus komisjon

70


ET

 

Top