Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:028:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 28, 04. veebruar 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5171

doi:10.3000/17255171.C_2010.028.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 28

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

53. köide
4. veebruar 2010


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

II   Teatised

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

 

Euroopa Komisjon

2010/C 028/01

Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklite 87 ja 88 raames antava riigiabi lubamine – Juhud, mille suhtes komisjonil ei ole vastuväiteid (1)

1

2010/C 028/02

Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 raames antava riigiabi lubamine – Juhud, mille suhtes komisjonil ei ole vastuväiteid (1)

4

2010/C 028/03

Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 raames antava riigiabi lubamine – Juhud, mille suhtes komisjonil ei ole vastuväiteid

8

2010/C 028/04

Teatatud koondumise aktsepteering (Toimik COMP/M.5759 – Macquarie Funds/Antin IP/Pisto Group) (1)

12

2010/C 028/05

Rahanduskokkulepe Euroopa Liidu ja Vatikani Linnriigi vaheline

13


 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Komisjon

2010/C 028/06

Euro vahetuskurss

19

2010/C 028/07

Teatis häid tavasid käsitlevate ühenduse suuniste kohta

20

 

TEAVE LIIKMESRIIKIDELT

2010/C 028/08

Tunnustatud tootmisharudevaheliste organisatsioonide loetelu tubakasektoris

21

 

EUROOPA MAJANDUSPIIRKONDA KÄSITLEV TEAVE

 

Euroopa Komisjon

2010/C 028/09

EFTA riikide vahel sõlmitud järelevalveameti ja kohtu asutamist käsitleva lepingu muudatused

23

2010/C 028/10

Nõukogu direktiivi 80/777/EMÜ (loodusliku mineraalvee kasutamise ja turustamisega seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta) artiklile 1 vastav Islandil ja Norras asuvate looduslike mineraalvete loetelu (Sellega tunnistatakse kehtestuks ja asendatakse ELT C 23, 29.1.2009, lk 11 ja EMP kaasandes nr 4, 29.1.2009, lk 1 avaldatud tekst)

24


 

V   Teated

 

KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2010/C 028/11

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum COMP/M.5768 – Klöckner/Becker) – Võimalik lihtsustatud korras menetlemine (1)

25

 

MUUD AKTID

 

Euroopa Komisjon

2010/C 028/12

Nõukogu määruse (EÜ) nr 510/2006 (põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta) artikli 6 lõike 2 kohase taotluse avaldamine

26


 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 

Top