EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:013:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 13, 20. jaanuar 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5171

doi:10.3000/17255171.C_2010.013.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 13

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

53. köide
20. jaanuar 2010


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

I   Resolutsioonid, soovitused ja arvamused

 

ARVAMUSED

 

Euroopa Keskpank

2010/C 013/01

Euroopa Keskpanga arvamus, 8. jaanuar 2010, kolme ettepaneku kohta, mis käsitlevad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi, millega luuakse Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus, Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutus ning Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus (CON/2010/5)

1


 

II   Teatised

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

 

Euroopa Komisjon

2010/C 013/02

Teatatud koondumise aktsepteering (Toimik COMP/M.5502 – Merck/Schering-Plough) (1)

10

2010/C 013/03

Komisjoni teatis määruse (EÜ) nr 620/2009 kohaseid autentsussertifikaate välja andma volitatud pädeva asutuse kohta

11

2010/C 013/04

Teatatud koondumise aktsepteering (Toimik COMP/M.5731 – AXA LBO FUND IV/Home Shopping Europe) (1)

12


 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Komisjon

2010/C 013/05

Euro vahetuskurss

13

 

TEAVE LIIKMESRIIKIDELT

2010/C 013/06

Liikmesriikide esitatav teave riigiabi kohta, mida antakse kooskõlas komisjoni määrusega (EÜ) nr 800/2008 EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse ühisturuga kokkusobivaks (üldine grupierandi määrus) (1)

14

2010/C 013/07

Liikmesriikide esitatav teave riigiabi kohta, mida antakse kooskõlas komisjoni määrusega (EÜ) nr 800/2008 EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse ühisturuga kokkusobivaks (üldine grupierandi määrus) (1)

19

2010/C 013/08

Liikmesriikide esitatav teave riigiabi kohta, mida antakse kooskõlas komisjoni määrusega (EÜ) nr 800/2008 EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse ühisturuga kokkusobivaks (üldine grupierandi määrus) (1)

24

2010/C 013/09

Liikmesriikide esitatav teave riigiabi kohta, mida antakse kooskõlas komisjoni määrusega (EÜ) nr 800/2008 EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse ühisturuga kokkusobivaks (üldine grupierandi määrus) (1)

29

2010/C 013/10

Väljavõte Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/24/EÜ (krediidiasutuste saneerimise ja likvideerimise kohta) kohaselt äriühingu Bank of Credit and Commerce International suhtes tehtud otsusest

34

2010/C 013/11

Ettevõtjatele suunatud teatis seoses avaliku pakkumismenetlusega kõva nisu ja riisisektoris (Komisjoni määruse (EÜ) nr 670/2009 artikli 23 lõige 2 ja komisjoni määruse (EÜ) nr 1173/2009 artikkel 1)

36


 

V   Teated

 

HALDUSMENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2010/C 013/12

Lihtsustatud avalik pakkumiskutse lennuliinide Clermont-Ferrand–Lille, Clermont-Ferrand–Marseille, Clermont-Ferrand–Strasbourg ja Clermont-Ferrand–Toulouse teenindamiseks

57

 

KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2010/C 013/13

Riigiabi – Saksamaa – Riigiabi C 15/09 (ex N 196/09), N 333/09, N 557/09 – Hypo Real Estate, Saksamaa – Ametliku uurimismenetluse pikendamine ja kapitalisüstide ajutine lubamine – Kutse märkuste esitamiseks EÜ asutamislepingu artikli 88 lõike 2 kohaselt (1)

58


 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 

Top