Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:295E:TOC

Euroopa Liidu Teataja, CE 295, 04. detsember 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5171

doi:10.3000/17255171.CE2009.295.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 295E

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

52. köide
4. detsember 2009


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

Euroopa Parlament
2008-2009 ISTUNGJÄRK
2 – 4 september 2008 istungid
VASTUVÕETUD TEKSTID
Istungjärgu protokoll on avaldatud ELT C 275 E, 30.10.2008.

 

 

RESOLUTSIOONID

 

Euroopa Parlament

 

Teisipäev, 2. september 2008

2009/C 295E/01

Kalandus ja vesiviljelus seoses Euroopa rannikualade integreeritud majandamisegaEuroopa Parlamendi 2. septembri 2008. aasta resolutsioon kalanduse ja vesiviljeluse kohta seoses Euroopa rannikualade integreeritud majandamisega (2008/2014(INI))

1

2009/C 295E/02

Dublini süsteemi hindamisaruanneEuroopa Parlamendi 2. septembri 2008. aasta resolutsioon Dublini süsteemi hindamisaruande kohta (2007/2262(INI))

4

2009/C 295E/03

Teatavad liikluskindlustusega seotud küsimusedEuroopa Parlamendi 2. septembri 2008. aasta resolutsioon teatavate liikluskindlustusega seotud küsimuste kohta (2007/2258(INI))

10

2009/C 295E/04

Maksupettuste vastase võitluse tõhustamise kooskõlastatud strateegiaEuroopa Parlamendi 2. septembri 2008. aasta resolutsioon maksupettuste vastase võitluse tõhustamise kooskõlastatud strateegia kohta (2008/2033(INI))

13

2009/C 295E/05

2011. aasta kuulutamine Euroopa vabatahtliku tegevuse aastaksEuroopa Parlamendi deklaratsioon 2011. aasta kuulutamise kohta Euroopa vabatahtliku tegevuse aastaks

19

2009/C 295E/06

Noorte võimaluste parandamisele suurema tähelepanu pööramine ELi poliitikasEuroopa Parlamendi deklaratsioon noorte võimaluste parandamisele suurema tähelepanu pööramise kohta ELi poliitikas

21

2009/C 295E/07

Kiireloomuline koostöö kadunud laste leidmiseks (kirjalik deklaratsioon)Euroopa Parlamendi deklaratsioon kiireloomulise koostöö kohta kadunud laste leidmiseks

23

 

Kolmapäev, 3. september 2008

2009/C 295E/08

GruusiaEuroopa Parlamendi 3. septembri 2008. aasta resolutsioon olukorra kohta Gruusias

26

2009/C 295E/09

Euroopa lepinguõigusEuroopa Parlamendi 3. septembri 2008. aasta resolutsioon Euroopa lepinguõiguse ühtse tugiraamistiku kohta

31

2009/C 295E/10

Euroopa Ombudsmani eriaruanne seoses soovituse projektiga Euroopa Komisjonile kaebuse 3453/2005/GG kohtaEuroopa Parlamendi 3. septembri 2008. aasta resolutsioon Euroopa Ombudsmani eriaruande kohta seoses soovituse projektiga Euroopa Komisjonile kaebuse 3453/2005/GG kohta (2007/2264(INI))

33

2009/C 295E/11

Sooline võrdõiguslikkus – 2008Euroopa Parlamendi 3. septembri 2008. aasta resolutsioon soolise võrdõiguslikkuse kohta aastal 2008 (2008/2047(INI))

35

2009/C 295E/12

Loomade toiduks kloonimineEuroopa Parlamendi 3. septembri 2008. aasta resolutsioon loomade toiduks kloonimise kohta

42

2009/C 295E/13

Turunduse ja reklaami mõju soolisele võrdõiguslikkuseleEuroopa Parlamendi 3. septembri 2008. aasta resolutsioon turunduse ja reklaami mõju kohta soolisele võrdõiguslikkusele (2008/2038(INI))

43

 

Neljapäev, 4. september 2008

2009/C 295E/14

Palestiina kinnipeetavad Iisraeli vanglatesEuroopa Parlamendi 4. septembri 2008. aasta resolutsioon Palestiina vangide olukorra kohta Iisraeli vanglates

47

2009/C 295E/15

Hinnang ELi sanktsioonidele ELi meetmete ja poliitika osana inimõiguste valdkonnasEuroopa Parlamendi 4. septembri 2008. aasta resolutsioon hinnangu andmise kohta ELi sanktsioonidele osana ELi tegevusest ja poliitikast inimõiguste valdkonnas 2008/2031(INI))

49

2009/C 295E/16

Emade tervise parandamineEuroopa Parlamendi 4. septembri 2008. aasta resolutsioon emade suremuse teema kohta 25. septembril 2008 toimuva aastatuhande arengueesmärke käsitleva ÜRO kõrgetasemelist kohtumise eel

62

2009/C 295E/17

TeenuskaubandusEuroopa Parlamendi 4. septembri 2008. aasta resolutsioon teenuskaubanduse kohta (2008/2004(INI))

67

2009/C 295E/18

Euroopa sadamapoliitikaEuroopa Parlamendi 4. septembri 2008. aasta resolutsioon Euroopa sadamapoliitika kohta (2008/2007(INI))

74

2009/C 295E/19

Kaubavedu EuroopasEuroopa Parlamendi 4. septembri 2008. aasta resolutsioon kaubaveo kohta Euroopas (2008/2008(INI))

79

2009/C 295E/20

Vahekokkuvõte Euroopa keskkonna ja tervise tegevuskavast aastateks 2004–2010Euroopa Parlamendi 4. septembri 2008. aasta resolutsioon vahekokkuvõtte kohta Euroopa keskkonna ja tervise tegevuskavast aastateks 2004–2010 (2007/2252(INI))

83

2009/C 295E/21

Riigipööre MauritaaniasEuroopa Parlamendi 4. septembri 2008. aasta resolutsioon Mauritaania riigipöörde kohta

89

2009/C 295E/22

Poomised IraanisEuroopa Parlamendi 4. septembri 2008. aasta resolutsioon hukkamiste kohta Iraanis

92

2009/C 295E/23

Albiinode tapmine TansaaniasEuroopa Parlamendi 4. septembri 2008. aasta resolutsioon albiinode tapmise kohta Tansaanias

94

 

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE TEATISED

 

Euroopa Parlament

 

Teisipäev, 2. september 2008

2009/C 295E/24

Parlamendi kodukorra artikli 182 tõlgendamine seoses allkomisjonide esimeeste kaasamisegaEuroopa Parlamendi 2. septembri 2008. aasta otsus parlamendi kodukorra artikli 182 tõlgendamise kohta seoses allkomisjonide esimeeste kaasamisega

97

 

 

Euroopa Parlament

 

Teisipäev, 2. september 2008

2009/C 295E/25

Programm “Aktiivsed noored” (2007-2013) ***IEuroopa Parlamendi 2. septembri 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse otsust nr 1719/2006/EÜ, millega kehtestatakse programm “Aktiivsed noored” perioodiks 2007–2013 (KOM(2008)0056 – C6-0057/2008 – 2008/0023(COD))

98

P6_TC1-COD(2008)0023
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 2. septembril 2008. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr …/2008/EÜ, millega muudetakse otsust nr 1719/2006/EÜ, millega kehtestatakse programm “Aktiivsed noored” perioodiks 2007–2013

98

2009/C 295E/26

Programm “Kultuur” (2007-2013) ***IEuroopa Parlamendi 2. septembri 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse otsust nr 1855/2006/EÜ, millega luuakse programm “Kultuur” (2007–2013) (KOM(2008)0057 – C6-0058/2008 – 2008/0024(COD))

99

P6_TC1-COD(2008)0024
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 2. septembril 2008. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr …/2008/EÜ, millega muudetakse otsust nr 1855/2006/EÜ, millega luuakse programm “Kultuur” (2007–2013)

99

2009/C 295E/27

Programm “Kodanike Euroopa” (2007-2013) ***IEuroopa Parlamendi 2. septembri 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse otsust nr 1904/2006/EÜ, millega luuakse ajavahemikuks 2007–2013 programm “Kodanike Euroopa”, et edendada Euroopa kodanikuaktiivsust (KOM(2008)0059 – C6-0060/2008 – 2008/0029(COD))

100

P6_TC1-COD(2008)0029
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 2. septembril 2008. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr …/2008/EÜ, millega muudetakse otsust nr 1904/2006/EÜ, millega luuakse ajavahemikuks 2007–2013 programm “Kodanike Euroopa”, et edendada Euroopa kodanikuaktiivsust

100

2009/C 295E/28

Tegevusprogramm elukestva õppe alal ***IEuroopa Parlamendi 2. septembri 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse otsust nr 1720/2006/EÜ, millega luuakse tegevusprogramm elukestva õppe alal (KOM(2008)0061 – C6-0064/2008 – 2008/0025(COD))

101

P6_TC1-COD(2008)0025
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 2. septembril 2008. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr …/2008/EÜ, millega muudetakse otsust nr 1720/2006/EÜ, millega luuakse tegevusprogramm elukestva õppe alal

101

2009/C 295E/29

EÜ ja Usbekistani vahelise partnerlus- ja koostöölepingu protokoll *Euroopa Parlamendi 2. septembri 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu ja komisjoni otsus ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Usbekistani Vabariigi vahelise partnerlus- ja koostöölepingu protokolli sõlmimise kohta, et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga (KOM(2007)0117 – C6-0213/2008 – 2007/0044(CNS))

102

2009/C 295E/30

EÜ ja Kirgiisi Vabariigi vahelise partnerlus- ja koostöölepingu protokoll *Euroopa Parlamendi 2. septembri 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu ja komisjoni otsus ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Kirgiisi Vabariigi vahelise partnerlus- ja koostöölepingu protokolli sõlmimise kohta, et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga (KOM(2007)0133 – C6-0228/2008 – 2007/0047(CNS))

102

2009/C 295E/31

EÜ ja Tadžikistani vahelise partnerlus- ja koostöölepingu protokoll *Euroopa Parlamendi 2. septembri 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu ja komisjoni otsus ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Tadžikistani Vabariigi vahelise partnerlus- ja koostöölepingu protokolli sõlmimise kohta, et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga (KOM(2007)0143 – C6-0254/2008 – 2007/0050(CNS))

103

2009/C 295E/32

Montenegro kohustus Serbiale ja Montenegrole (endine Jugoslaavia Liitvabariik) antud pikaajaliste laenude eest *Euroopa Parlamendi 2. septembri 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega kehtestatakse Montenegro suhtes eraldi kohustus ja vähendatakse proportsionaalselt Serbia kohustust seoses pikaajaliste laenudega, mida ühendus on andnud Serbia ja Montenegro liitriigile (endine Jugoslaavia Liitvabariik) vastavalt nõukogu otsustele 2001/549/EÜ ja 2002/882/EÜ (KOM(2008)0228 – C6-0221/2008 – 2008/0086(CNS))

104

2009/C 295E/33

Mahepõllumajanduslik tootmine ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamine *Euroopa Parlamendi 2. septembri 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 834/2007 mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise kohta (KOM(2008)0314 – C6-0219/2008 – 2008/0097(CNS))

104

2009/C 295E/34

India ookeani lõunaosa kalanduskokkulepe *Euroopa Parlamendi 2. septembri 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse nimel India ookeani lõunaosa kalanduskokkuleppe sõlmimise kohta (KOM(2007)0831 – C6-0047/2008 – 2007/0285(CNS))

105

2009/C 295E/35

Paranduseelarve nr 5/2008 projektEuroopa Parlamendi 2. septembri 2008. aasta resolutsioon Euroopa Liidu 2008. eelarveaasta paranduseelarve nr 5/2008 projekti kohta, III jagu – Komisjon (11571/2008 – C6-0294/2008 – 2008/2161(BUD))

106

2009/C 295E/36

Euroopa õigusalase koostöö võrgustik *Euroopa Parlamendi 2. septembri 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon Sloveenia Vabariigi, Prantsuse Vabariigi, Tšehhi Vabariigi, Rootsi Kuningriigi, Hispaania Kuningriigi, Belgia Kuningriigi, Poola Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Slovaki Vabariigi, Eesti Vabariigi, Austria Vabariigi ja Portugali Vabariigi algatuse kohta eesmärgiga võtta vastu nõukogu otsus Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku kohta (5620/2008 – C6-0074/2008 – 2008/0802(CNS))

107

2009/C 295E/37

Vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamine kriminaalasjades tehtud otsuste suhtes *Euroopa Parlamendi 2. septembri 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon Sloveenia Vabariigi, Prantsuse Vabariigi, Tšehhi Vabariigi, Rootsi Kuningriigi, Slovaki Vabariigi, Ühendkuningriigi ja Saksamaa Liitvabariigi algatuse kohta eesmärgiga võtta vastu nõukogu raamotsus tagaseljaotsuste täitmise kohta, millega muudetakse raamotsust 2002/584/JSK Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta, raamotsust 2005/214/JSK rahaliste karistuste vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamise kohta, raamotsust 2006/783/JSK konfiskeerimisotsuste suhtes vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamise kohta ning raamotsust 2008/…/JSK vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamise kohta kriminaalasjades tehtud otsuste suhtes, millega määratakse vabadusekaotuslikud karistused või vabadust piiravad meetmed, nende Euroopa Liidus täideviimise eesmärgil (5598/2008 – C6-0075/2008 – 2008/0803(CNS))

120

2009/C 295E/38

Viisainfosüsteemi (VIS) kasutamine Schengeni piirieeskirjade raames ***IEuroopa Parlamendi 2. septembri 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 562/2006 viisainfosüsteemi (VIS) kasutamise osas Schengeni piirieeskirjade raames (KOM(2008)0101 – C6-0086/2008 – 2008/0041(COD))

148

P6_TC1-COD(2008)0041
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 2. septembril 2008. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr …/2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 562/2006 viisainfosüsteemi (VIS) kasutamise osas Schengeni piirieeskirjade raames

148

2009/C 295E/39

Eurojusti tugevdamine ja otsuse 2002/187/JSK muutmine *Euroopa Parlamendi 2. septembri 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsusmaa Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi algatuse kohta eesmärgiga võtta vastu nõukogu otsus, millega tugevdatakse Eurojusti ja muudetakse otsust 2002/187/JSK (5613/2008 – C6-0076/2008 – 2008/0804(CNS))

149

 

Kolmapäev, 3. september 2008

2009/C 295E/40

Ainete ja segude klassifitseerimine, märgistamine ja pakendamine ***IEuroopa Parlamendi 3. septembri 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ainete ja segude klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise ning direktiivi 67/548/EMÜ ja määruse (EÜ) nr 1907/2006 muutmise kohta (KOM(2007)0355 – C6-0197/2007 – 2007/0121(COD))

163

P6_TC1-COD(2007)0121
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 3. septembril 2008. aastal eesmärgiga võtta vastu määrus (EÜ) nr …/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist ning millega muudetakse direktiive 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ja tunnistatakse need kehtetuks ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006

163

2009/C 295E/41

Ainete ja segude klassifitseerimine, märgistamine ja pakendamine (direktiivide 76/768/EMÜ, 88/378/EMÜ, 1999/13/EÜ, 2000/53/EÜ, 2002/96/EÜ ja 2004/42/EÜ kohandamine) ***IEuroopa Parlamendi 3. septembri 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse nõukogu direktiive 76/768/EMÜ, 88/378/EMÜ, 1999/13/EÜ ja direktiive 2000/53/EÜ, 2002/96/EÜ ja 2004/42/EÜ, et kohandada neid määrusega (EÜ) … ainete ja segude klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise ning direktiivi 67/548/EMÜ ja määruse (EÜ) nr 1907/2006 muutmise kohta (KOM(2007)0611 – C6-0347/2007 – 2007/0212(COD))

164

P6_TC1-COD(2007)0212
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 3. septembril 2008. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/ …/EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiive 76/768/EMÜ, 88/378/EMÜ ja 1999/13/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2000/53/EÜ, 2002/96/EÜ ja 2004/42/EÜ, et kohandada neid määrusega (EÜ) nr …, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist

164

2009/C 295E/42

Ainete ja segude klassifitseerimine, märgistamine ja pakendamine (määruse (EÜ) nr 648/2004 kohandamine) ***IEuroopa Parlamendi 3. septembri 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 648/2004 eesmärgiga kohandada see määrusega (EÜ) nr … ainete ja segude klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise ning direktiivi 67/548/EMÜ ja määruse (EÜ) nr 1907/2006 muutmise kohta (KOM(2007)0613 – C6-0349/2007 – 2007/0213(COD))

165

2009/C 295E/43

Vesinikkütusega mootorsõidukite tüübikinnitus ***IEuroopa Parlamendi 3. septembri 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse vesinikkütusega mootorsõidukite tüübikinnitust ja muudetakse direktiivi 2007/46/EÜ (KOM(2007)0593 – C6-0342/2007 – 2007/0214(COD))

165

P6_TC1-COD(2007)0214
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 3. septembril 2008. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr …/2008, mis käsitleb vesinikkütusega mootorsõidukite tüübikinnitust ja millega muudetakse direktiivi 2007/46/EÜ

166

 

Neljapäev, 4. september 2008

2009/C 295E/44

Arvutipõhiste ettetellimissüsteemide toimimisjuhend ***IEuroopa Parlamendi 4. septembri 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus toimimisjuhendi kohta arvutipõhiste ettetellimissüsteemide puhul (KOM(2007)0709 – C6-0418/2007 – 2007/0243(COD))

167

P6_TC1-COD(2007)0243
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 4. septembril 2008. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr …/2008 toimimisjuhendi kohta arvutipõhiste ettetellimissüsteemide puhul ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 2299/89

167

2009/C 295E/45

Kesk-Aasia riikide vastavus nõukogu otsusega 2006/1016/EÜ (millega Euroopa Investeerimispangale antakse ühenduse tagatis ühendusevälistele projektidele antavatest laenudest ja laenutagatistest tekkida võiva kahjumi puhuks) kehtestatud tingimustele *Euroopa Parlamendi 4. septembri 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, milles sätestatakse, et Kesk-Aasia riigid vastavad nõukogu otsusega 2006/1016/EÜ (millega Euroopa Investeerimispangale antakse ühenduse tagatis ühendusevälistele projektidele antavatest laenudest ja laenutagatistest tekkida võiva kahjumi puhuks) kehtestatud tingimustele (KOM(2008)0172 – C6-0182/2008 – 2008/0067(CNS))

168


Menetluste selgitus

*

Nõuandemenetlus

**I

Koostöömenetlus, esimene lugemine

**II

Koostöömenetlus, teine lugemine

***

Nõusolekumenetlus

***I

Kaasotsustamismenetlus, esimene lugemine

***II

Kaasotsustamismenetlus, teine lugemine

***III

Kaasotsustamismenetlus, kolmas lugemine

(Menetlus põhineb Euroopa Komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Poliitilised muudatused: uus või muudetud tekst on märgistatud paksus kaldkirjas, välja jäetud tekst on tähistatud sümboliga ▐.

Teenistuste tehnilised parandused ja kohandused: uus või muudetud tekst on märgistatud tavalises kaldkirjas, välja jäetud tekst on tähistatud sümboliga ║.

ET

 

Top