Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:263:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 263, 05. november 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5171

doi:10.3000/17255171.C_2009.263.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 263

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

52. köide
5. november 2009


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

II   Teatised

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE TEATISED

 

Komisjon

2009/C 263/01

Teatatud koondumise aktsepteering (Toimik COMP/M.5649 – RREEF FUND/ENDESA/UFG/SAGGAS) (1)

1


 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT JA ORGANITELT

 

Komisjon

2009/C 263/02

Euroopa Keskpanga poolt peamistel refinantseerimistoimingutel rakendatav intressimäär: 1,00 % 1. november 2009 – Euro vahetuskurss

2

2009/C 263/03

Komisjoni teatis, mis on seotud Euroopa Parlamendi ja nõukogu. aasta direktiivi 95/16/EÜ (lifte käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta) rakendamisega(Direktiivi kohaste ühtlustatud standardite pealkirjade ja viidete avaldamine)  (1)

3

 

TEAVE LIIKMESRIIKIDELT

2009/C 263/04

Liikmesriikide edastatud kokkuvõtlik teave riigiabi kohta, mida antakse kooskõlas komisjoni määrusega (EÜ) nr 1857/2006, mis käsitleb asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist põllumajandustoodete tootmisega tegelevatele väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele antava riigiabi suhtes ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 70/2001

6

2009/C 263/05

Liikmesriikide esitatav teave riigiabi kohta, mida antakse kooskõlas komisjoni määrusega (EÜ) nr 800/2008 EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse ühisturuga kokkusobivaks (üldine grupierandi määrus) (1)

11

2009/C 263/06

Teadaanne vedelate ja gaasiliste süsivesinike uurimise loa andmise kohta uuringualal „Scicli” – Itaalia Vabariik – Sitsiilia maakonnavalitsus – Tööstusamet – Tööstuse ja kaevanduste osakond – Maagaasi- ja naftavarude ning maapõueenergia teenistus (U.R.I.G.)

16

2009/C 263/07

Likvideerimismenetlus – Otsus algatada likvideerimismenetlus järgmise kindlustusseltsi suhtes: Aspis Pronia Anonimi Eteria Yenikon Asfalion (Avaldamine vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/17/EÜ (kindlustusseltside saneerimise ja likvideerimise kohta) artiklile 14)

18

2009/C 263/08

Likvideerimismenetlus – Otsus algatada likvideerimismenetlus kindlustusseltsi Yeniki Enosi Anonimi Elliniki Eteria Yenikon Asfalion suhtes (Avaldamine vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/17/EÜ (kindlustusseltside saneerimise ja likvideerimise kohta) artiklile 14)

19

2009/C 263/09

Likvideerimismenetlus – Otsus algatada likvideerimismenetlus järgmise kindlustusseltsi suhtes: Yeniki Pisti Anonimi Elliniki Eteria Yenikon Asfaliseon (Avaldamine vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/17/EÜ (kindlustusseltside saneerimise ja likvideerimise kohta) artiklile 14)

20

2009/C 263/10

Likvideerimismenetlus – Otsus algatada likvideerimismenetlus järgmise kindlustusseltsi suhtes: G.E. Skourtis Anonimi Eteria Yenikon Asfalion (Avaldamine vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/17/EÜ (kindlustusseltside saneerimise ja likvideerimise kohta) artiklile 14)

21

2009/C 263/11

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 562/2006 (millega kehtestatakse isikute üle piiri liikumist reguleerivad ühenduse eeskirjad (Schengeni piirieeskirjad)) artikli 2 lõikes 8 nimetatud piiripunktide ajakohastatud loetelu ( ELT C 316, 28.12.2007, lk 1; ELT C 134, 31.5.2008, lk 16; ELT C 177, 12.7.2008, lk 9; ELT C 200, 6.8.2008, lk 10; ELT C 331, 31.12.2008, lk 13; ELT C 3, 8.1.2009, lk 10; ELT C 37, 14.2.2009, lk 10; ELT C 64, 19.3.2009, lk 20; ELT C 99, 30.4.2009, lk 7; ELT C 229, 23.9.2009, lk 28)

22

2009/C 263/12

Likvideerimismenetlus – Otsus algatada likvideerimismenetlus järgmise kindlustusseltsi suhtes: Aspis Pronia Anonimi Eteria Asfaliseon Zimion (Avaldamine vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/17/EÜ (kindlustusseltside saneerimise ja likvideerimise kohta) artiklile 14)

23


 

V   Teated

 

HALDUSMENETLUSED

 

Komisjon

2009/C 263/13

Konkursikutse TREN/G2/SUB/233-2009

24

 

KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Komisjon

2009/C 263/14

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum COMP/M.5535 – Renesas Technology/NEC Electronics) (1)

25


 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 

Top