EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:256:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 256, 24. oktoober 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5171

doi:10.3000/17255171.C_2009.256.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 256

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

52. köide
24. oktoober 2009


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT JA ORGANITELT

 

Kohus

2009/C 256/01

Euroopa Kohtu viimane väljaanne Euroopa Liidu TeatajasELT C 244, 10.10.2009

1


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Kohus

2009/C 256/02

Kohtuasi C-535/06 P: Euroopa Kohtu (neljas koda) 3. septembri 2009. aasta otsus — Moser Baer India Ltd versus Euroopa Liidu Nõukogu, Euroopa Ühenduste Komisjon, Committee of European CD-R and DVD+/-R Manufacturers (CECMA) (Apellatsioonkaebus — Dumping — Indiast pärit salvestatavate laserketaste import — Määrus (EÜ) nr 960/2003 — Tasakaalustatava subsiidiumi summa arvutamine — Kahju tuvastamine — Määruse (EÜ) nr 2026/97 artikli 8 lõige 7)

2

2009/C 256/03

Kohtuasi C-166/07: Euroopa Kohtu (neljas koda) 3. septembri 2009. aasta otsus — Euroopa Parlament versus Euroopa Liidu Nõukogu (Tühistamishagi — Määrus (EÜ) nr 1968/2006 — Ühenduse rahaline toetus Rahvusvahelisele Iirimaa Fondile — Õigusliku aluse valik)

2

2009/C 256/04

Liidetud kohtuasjad C-322/07 P, C-327/07 P ja C-338/07 P: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 3. septembri 2009. aasta otsus — Papierfabrik August Koehler AG, Bolloré SA, Distribuidora Vizcaína de Papeles SL versus Euroopa Ühenduste Komisjon (Apellatsioonkaebused — Kartellikokkulepped — Isekopeeruva paberi turg — Vastuväiteteatise ja vaidlusaluse otsuse omavaheline vastuolu — Kaitseõiguste rikkumine — Tagajärjed — Tõendite moonutamine — Rikkumises osalemine — Rikkumise kestus — Määrus nr 17 — Artikli 15 lõige 2 — Suunised trahvide arvutamise meetodi kohta — Võrdse kohtlemise põhimõte — Proportsionaalsuse põhimõte — Põhjendamiskohustus — Esimese Astme Kohtu menetluse mõistlik kestus)

3

2009/C 256/05

Kohtuasi C-482/07: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 3. septembri 2009. aasta otsus (Rechtbank te 's-Gravenhage (Madalmaad) eelotsusetaotlus) — AHP Manufacturing BV versus Bureau voor de Industriële Eigendom (Patendiõigus — Ravimpreparaadid — Määrus (EMÜ) nr 1768/92 ja määrus (EÜ) nr 1610/96 — Ravimi täiendava kaitse tunnistus — Kahele või enamale sama toote aluspatendi omanikule tunnistuse andmise tingimused — Menetluses olevate taotluste olemasolu puudutav täpsustus)

3

2009/C 256/06

Kohtuasi C-489/07: Euroopa Kohtu (esimene koda) 3. septembri 2009. aasta otsus (eelotsusetaotlus, mille esitas Amtsgericht Lahr — Saksamaa) — Pia Messner versus Firma Stefan Krüger (Direktiiv 97/7/EÜ — Tarbijakaitse — Sidevahendi abil sõlmitud lepingud — Tarbija taganemisõiguse kasutamine — Müüjale kauba kasutamise eest makstav hüvitis)

4

2009/C 256/07

Kohtuasi C-498/07 P: Euroopa Kohtu (esimene koda) 3. septembri 2009. aasta otsus — Aceites del Sur-Coosur, varem Aceites del Sur versus Koipe Corporación SL, Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (Apellatsioonkaebus — Ühenduse kaubamärk — Määrus (EÜ) nr 40/94 — Artikli 8 lõike 1 punkt b — Kujutismärk La Española — Segiajamise tõenäosuse igakülgne hindamine — Otsustav koostisosa)

4

2009/C 256/08

Kohtuasi C-534/07 P: Euroopa Kohtu (esimene koda) 3. septembri 2009. aasta otsus — William Prym GmbH & Co.KG, Prym Consumer GmbH & Co. KG versus Euroopa Ühenduste Komisjon (Apellatsioonkaebus — Konkurents — Keelatud kokkulepped — Euroopa pudukaupade (nõelad) turg — Turu jagamise kokkulepped — Kaitseõiguse rikkumine — Põhjendamiskohustus — Trahv — Suunised — Õigusrikkumise raskus — Tegelik mõju turule — Keelatud kokkuleppe täitmine)

5

2009/C 256/09

Kohtuasi C-2/08: Euroopa Kohtu (teine koda) 3. septembri 2009. aasta otsus (eelotsusetaotlus, mille on esitanud Corte suprema di cassazione (Itaalia)) — Amministrazione dell’economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate versus Fallimento Olimpiclub Srl (Käibemaks — Ühenduse õiguse ülimuslikkus — Siseriiklik õigusnorm, mis kehtestab kohtuotsuse seadusjõu põhimõtte)

5

2009/C 256/10

Kohtuasi C-457/08: Euroopa Kohtu (seitsmes koda) 3. septembri 2009. aasta otsus — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Direktiiv 2005/14/EÜ — Tsiviilvastutuskindlustuse — Mootorsõidukid — Ettenähtud tähtaja jooksul üle võtmata jätmine)

6

2009/C 256/11

Kohtuasi C-464/08: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 3. septembri 2009. aasta otsus — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Eesti Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Direktiiv 2005/65/EÜ — Transpordipoliitika — Sadamarajatiste turvalisus — Ettenähtud tähtaja jooksul üle võtmata jätmine)

6

2009/C 256/12

Kohtuasi C-527/08: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 3. septembri 2009. aasta otsus — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Direktiiv 2005/65/EÜ — Transpordipoliitika — Sadamate turvalisus — Ettenähtud tähtajaks üle võtmata jätmine)

7

2009/C 256/13

Kohtuasi C-280/09: 22. juulil 2009. aastal esitatud hagi — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Portugali Vabariik

7

2009/C 256/14

Kohtuasi C-281/09: 22. juulil 2009 esitatud hagi — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Hispaania Kuningriik

7

2009/C 256/15

Kohtuasi C-284/09: 23. juulil 2009 esitatud hagi — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Saksamaa Liitvabariik

8

2009/C 256/16

Kohtuasi C-288/09: Eelotsusetaotlus, mille esitas First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Ühendkuningriik) 24. juulil 2009 — British Sky Broadcasting group Plc versus Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

9

2009/C 256/17

Kohtuasi C-289/09: Eelotsusetaotlus, mille esitas First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Ühendkuningriik) 24. juulil 2009 — Pace plc versus Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

9

2009/C 256/18

Kohtuasi C-295/09: 28. juulil 2009 esitatud hagi — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Hispaania Kuningriik

10

2009/C 256/19

Kohtuasi C-302/09: 30. juulil 2009 esitatud hagi — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Itaalia Vabariik

10

2009/C 256/20

Kohtuasi C-303/09: 30. juulil 2009 esitatud hagi — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Itaalia Vabariik

11

2009/C 256/21

Kohtuasi C-304/09: 30. juulil 2009 esitatud hagi — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Itaalia Vabariik

11

2009/C 256/22

Kohtuasi C-305/09: 30. juulil 2009 esitatud hagi — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Itaalia Vabariik

11

2009/C 256/23

Kohtuasi C-311/09: 4. augustil 2009. aastal esitatud hagi — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Poola Vabariik

12

2009/C 256/24

Kohtuasi C-313/09: 6. augustil 2009 esitatud hagi — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Austria Vabariik

12

2009/C 256/25

Kohtuasi C-315/09: 7. augustil 2009 esitatud hagi — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Belgia Kuningriik

13

2009/C 256/26

Kohtuasi C-325/09: Eelotsusetaotlus, mille esitas Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Ühendkuningriik) 12. augustil 2009 — Secretary of State for the Home Department versus Maria Dias

13

2009/C 256/27

Kohtuasi C-332/09 P: Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) 18. augustil 2009 esitatud apellatsioonkaebus Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu (viies koda) 3. juuni 2009. aasta otsuse peale kohtuasjas T-189/07: Frosch Touristik GmbH versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

14

2009/C 256/28

Kohtuasi C-333/09: Eelotsusetaotlus, mille esitas Conseil de Prud’hommes de Caen (Prantsusmaa) 20. augustil 2009 — Sophie Noël versus SCP Brouard Daude, likvideerija Pronuptia Boutiques Province SA, Centre de Gestion et d’Étude AGS (C.G.E.A.) IDF Est sundlõpetamisel

15

2009/C 256/29

Kohtuasi C-340/09: 25. augustil 2009 esitatud hagi — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Hispaania Kuningriik

15

2009/C 256/30

Kohtuasi C-355/09: 3. septembril 2009 esitatud hagi — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Iirimaa

16

2009/C 256/31

Kohtuasi C-366/09: 11. septembril 2009 esitatud hagi — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Itaalia Vabariik

16

 

Esimese Astme Kohus

2009/C 256/32

Kohtuasjad T-30/01–T-32/01 ja T-86/02–T-88/02: Esimese Astme Kohtu 9. septembri 2009. aasta otsus — Diputación Foral de Álava jt versus komisjon (Riigiabi — Liikmesriigi territoriaalüksuse poolt antud maksusoodustused — Maksuvabastused — Otsused, millega abikavad tunnistatakse ühisturuga kokkusobimatuks ja määratakse väljamakstud abi tagastamine — Kvalifitseerimine olemasolevaks abiks või uueks abiks — Tegevusabi — Õiguspärase ootuse kaitse põhimõte — Õiguskindluse põhimõte — EÜ artikli 88 lõikes 2 ette nähtud ametliku uurimismenetluse algatamise otsus — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

18

2009/C 256/33

Kohtuasjad T-227/01–T-229/01, T-265/01, T-266/01 ja T-270/01: Esimese Astme Kohtu 9. septembri 2009. aasta otsus — Diputación Foral de Álava jt versus komisjon (Riigiabi — Liikmesriigi territoriaalüksuse poolt antud maksusoodustused — Maksu ümberarvutus 45 % ulatuses investeeringusummast — Otsused, millega abikavad tunnistatakse ühisturuga kokkusobimatuks ja määratakse väljamakstud abi tagastamine — Kutseühing — Vastuvõetavus — Kvalifitseerimine olemasolevaks abiks või uueks abiks — Õiguspärase ootuse kaitse põhimõte — Õiguskindluse põhimõte — Proportsionaalsuse põhimõte)

19

2009/C 256/34

Kohtuasjad T-230/01–T-232/01 ja T-267/01–T-269/01: Esimese Astme Kohtu 9. septembri 2009. aasta otsus — Diputación Foral de Álava jt versus komisjon (Riigiabi — Liikmesriigi territoriaalüksuse poolt antud maksusoodustused — Ettevõtte tulumaksu maksubaasi vähendamine — Otsused, millega abikavad tunnistatakse ühisturuga kokkusobimatuks ja määratakse väljamakstud abi tagastamine — Kutseühing — Vastuvõetavus — Väite tagasilükkamine — Kvalifitseerimine uue abina või olemasoleva abina — Õiguspäraste ootuste kaitse põhimõte — Õiguskindluse põhimõte — Proportsionaalsuse põhimõte)

20

2009/C 256/35

Kohtuasi T-301/04: Esimese Astme Kohtu 9. septembri 2009. aasta otsus — Clearstream versus komisjon (Konkurents — Valitseva seisundi kuritarvitamine — Finantsteenused — Otsus, milles tuvastatakse EÜ artikli 82 rikkumine — Piiriüleste kliiringu- ja arveldusteenuste osutamisest keeldumine — Diskrimineerivad hinnad — Asjaomane turg — Rikkumise süükspanemine)

21

2009/C 256/36

Kohtuasi T-211/05: Esimese Astme Kohtu 4. septembri 2009. aasta otsus — Itaalia versus komisjon (Riigiabi — Abikava, mida Itaalia rakendas börsil hiljuti noteeritud äriühingute kasuks — Otsus, millega tunnistatakse abi ühisturuga kokkusobimatuks ja nõutakse selle tagasimaksmist — Põhjendamiskohustus — Valikulisus — Liikmesriikidevahelise kaubanduse mõjutamine — Konkurentsi kahjustamine)

21

2009/C 256/37

Kohtuasi T-303/05: Esimese Astme Kohtu 8. septembri 2009. aasta otsus — AceaElectrabel versus komisjon (Riigiabi — Energiasektor — Kaugküttesüsteemi ehitamiseks antud investeerimisabi — Otsus, millega tunnistatakse abi ühisturuga kokkusobivaks — Abi saava ettevõtte kohustus eelnevalt tagastada varem antud abi, mis tunnistati ebaseaduslikuks ja kokkusobimatuks — Majandusüksuse mõiste)

21

2009/C 256/38

Kohtuasi T-368/05: Esimese Astme Kohtu 4. septembri 2009. aasta otsus — Austria versus komisjon (EAGGF — Tagatisrahastu — Kulud, mida ühendus ei rahasta — Veiseliha toetus — Ammlehmatoetus — Tootmise ekstensiivistamistoetus — Põhikontroll — Kohustus kasutada arvutipõhist geograafilise teabe süsteemi — Mägise söödamaa kontroll — Koostöökohustus — Põhjendamiskohustus — Kohaldatav finantskorrektsioon — Tuvastatud rikkumiste alusel tehtud laiendatud järeldused)

22

2009/C 256/39

Kohtuasi T-437/05: Esimese Astme Kohtu 9. septembri 2009. aasta otsus — Brink's Security Luxembourg versus komisjon (Teenuste riigihange — Ühenduse hankemenetlus — Luxembourgis asuvate komisjoni hoonete turvalisus ja valve — Pakkuja pakkumuse tagasilükkamine — Võrdne kohtlemine — Juurdepääs dokumentidele — Tõhus kohtulik kaitse — Põhjendamiskohustus — Ettevõtte üleminek — Kahju hüvitamise hagi)

22

2009/C 256/40

Kohtuasi T-369/06: Esimese Astme Kohtu 9. septembri 2009. aasta otsus — Holland Malt versus komisjon (Riigiabi — Linnasetootmine — Investeerimisabi — Otsus, millega abi tunnistatakse ühisturuga kokkusobimatuks — Konkurentsi kahjustamine — Liikmesriikidevahelise kaubanduse mõjutamine — Põhjendamiskohustus — Põllumajandussektori riigiabi käsitlevad suunised)

23

2009/C 256/41

Kohtuasi T-404/06: Esimese Astme Kohtu 8. septembri 2009. aasta otsus — ETF versus Landgren (Apellatsioonkaebus — Avalik teenistus — Ajutised teenistujad — Tähtajatu tööleping — Teenistusest vabastamise otsus — Muude teenistujate teenistustingimuste artikli 47 punkti c alapunkt i — Põhjendamiskohustus — Ilmne hindamisviga — Täielik pädevus — Rahaline hüvitis)

23

2009/C 256/42

Liidetud kohtuasjad T-37/07 ja T-323/07: Esimese Astme Kohtu 2. septembri 2009. aasta otsus — El Morabit versus nõukogu (Ühine välis- ja julgeolekupoliitika — Piirangud terrorismivastaseks võitluseks — Rahaliste vahendite külmutamine — Isikute, rühmituste ja üksuste nimekiri — Tühistamishagi)

23

2009/C 256/43

Kohtuasi T-152/07: Esimese Astme Kohtu 14. septembri 2009. aasta otsus — Lange Uhren versus Siseturu Ühtlustamise Amet (geomeetrilised väljad kella numbrilaual) (Ühenduse kaubamärk — Ühenduse kujutismärgi taotlus — Geomeetrilised välja kella numbrilaual — Absoluutne keeldumispõhjus — Eristusvõime puudumine — Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkt b [nüüd määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1punkt b] — Kasutamise käigus omandatud eristusvõime puudumine — Määruse nr 40/94 artikli 7 lõige 3 [nüüd määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõige 3)

24

2009/C 256/44

Kohtuasi T-326/07: Esimese Astme Kohtu 3. septembri 2009. aasta otsus — Cheminova jt versus komisjon (Taimekaitsevahendid — Toimeaine „malatioon” — Direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse kandmata jätmine — Tühistamishagi — Õigus esitada hagi — Vastuvõetavus — Hindamismenetlus — Hindamine EFSA poolt — Õigusvastasuse väide — Määruse (EÜ) nr 1490/2002 artikkel 20 — Uute uuringute esitamine — Määruse (EÜ) nr 451/2000 artikli 8 lõiked 2 ja 5 — Õiguspärane ootus — Proportsionaalsus — Võrdne kohtlemine — Hea halduse põhimõte — Kaitseõigused — Subsidiaarsuse põhimõte — EÜ artikli 95 lõige 3 ning direktiivi 91/414 artikli 4 lõige 1 ja artikli 5 lõige 1)

24

2009/C 256/45

Kohtuasi T-446/07: Esimese Astme Kohtu 15. septembri 2009. aasta otsus — Royal Appliance International versus Siseturu Ühtlustamise Amet — BSH Bosch und Siemens Hausgeräte (Centrixx) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse sõnamärgi Centrixx registreerimise taotlus — Varasem siseriiklik sõnamärk sensixx — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkt b [nüüd määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b)

25

2009/C 256/46

Kohtuasi T-471/07: Esimese Astme Kohtu 15. septembri 2009. aasta otsus — Wella versus Siseturu Ühtlustamise Amet (TAME IT) (Ühenduse kaubamärk — Rahvusvaheline registreerimine — Territoriaalse kaitse laiendamise taotlus — Sõnamärk TAME IT — Absoluutne keeldumispõhjus — Eristusvõime puudumine — Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkt b (nüüd määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punkt b)

25

2009/C 256/47

Kohtuasi T-308/08: Esimese Astme Kohtu 15. septembri 2009. aasta otsus — Parfums Christian Dior versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Consolidated Artists (MANGO adorably) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Ühenduse kujutismärgi MANGO adorably taotlus — Varasemad siseriiklikud ja rahvusvahelised sõnamärgid J’ADORE ja ADIORABLE — Suhtelised keeldumispõhjused — Segiajamise tõenäosus — Varasemate kaubamärkide maine ärakasutamise oht — Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkt b ja lõige 5 [nüüd määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b ja lõige 5)

26

2009/C 256/48

Kohtuasi T-174/06: Esimese Astme Kohtu 4. septembri 2009. aasta määrus — Inalca ja Cremonini versus komisjon (Lepinguväline vastutus — OLAF–i poolt läbiviidud kontroll eksporditoetuste õigusvastasuse kohta veiseliha Jordaaniasse eksportimisel — Siseriiklikele ametivõimudele sellise teabe edastamine, mis võib kaasa tuua kriminaalmenetluse — Siseriiklik otsus toetuste sissenõudmise kohta — Tagatiste andmine — Kahju hüvitamise nõue — Aegumistähtaeg — Jätkuv kahju — Osaline vastuvõetamatus — Põhjuslik seos)

26

2009/C 256/49

Kohtuasi T-367/08: Esimese Astme Kohtu 27. augusti 2009. aasta määrus — Abouchar versus komisjon (Lepinguväline vastutus — EAF — Senegali põllumajanduskava jaoks laenude saamise ja kontrolli tingimused — Aegumine — Vastuvõetamatus)

27

2009/C 256/50

Kohtuasi T-296/09: 30. juulil 2009 esitatud hagi –EFIM versus komisjon

27

2009/C 256/51

Kohtuasi T-299/09: 29. juulil 2009 esitatud hagi — Gühring versus Siseturu Ühtlustamise Amet (leetpõõsa kollase ja hõbehalli värvi kombinatsioon)

27

2009/C 256/52

Kohtuasi T-300/09: 29. juulil 2009 esitatud hagi — Gühring versus Siseturu Ühtlustamise Amet (ookerkollase ja hõbehalli värvi kombinatsioon)

28

2009/C 256/53

Kohtuasi T-323/09: 18. augustil 2009 esitatud hagi –komisjon versus Irish Electricity Generating

28

2009/C 256/54

Kohtuasi T-324/09: 18. augustil 2009 esitatud hagi — J & F Participações versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Fribo Foods (Friboi)

29

2009/C 256/55

Kohtuasi T-325/09 P: 17. augustil 2009 Vahan Adjemiani jt esitatud apellatsioonkaebus Euroopa Ühenduste Avaliku Teenistuse Kohtu 4. juuni 2009. aasta otsuse peale liidetud kohtuasjades F-134/07: Adjemian jt vs. komisjon ning F-8/08: Renier vs. komisjon

30

2009/C 256/56

Kohtuasi T-326/09: 10. augustil 2009 esitatud hagi — E versus parlament

32

2009/C 256/57

Kohtuasi T-336/09: 25. augustil 2009 esitatud hagi — Häfele versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Topcom Europe (Topcom)

32

2009/C 256/58

Kohtuasi T-337/09: 24. augustil 2009 esitatud hagi — Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia versus komisjon

32

2009/C 256/59

Kohtuasi T-341/09: 27. augustil 2009 esitatud hagi — Consejo Regulador de la Denominación de Origen Txakoli de Álava jt versus Siseturu Ühtlustamise Amet (TXAKOLI)

33

2009/C 256/60

Kohtuasi T-342/09: 28. augustil 2009 esitatud hagi — Bard versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Braun Melsungen (PERFIX)

33

2009/C 256/61

Kohtuasi T-344/09: 31. augustil 2009 esitatud hagi — Hearst Communications versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Vida Estética (COSMOBELLEZA)

34

2009/C 256/62

Kohtuasi T-345/09: 28. augustil 2009 esitatud hagi — Bodegas y Viñedos Puerta de Labastida versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Unión de Cosecheros de Labastida (PUERTA DE LABASTIDA)

35

2009/C 256/63

Kohtuasi T-346/09: 1. septembril 2009 esitatud hagi — Winzer Pharma versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Alcon (BAÑOFTAL)

35

2009/C 256/64

Kohtuasi T-351/09: 4. septembril 2009 esitatud hagi — Acetificio Marcello de Nigris versus komisjon

36

2009/C 256/65

Kohtuasi T-429/08: Esimese Astme Kohtu 7. septembri 2009. aasta määrus — Grain Millers versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Grain Millers (GRAIN MILLERS)

37

2009/C 256/66

Kohtuasi T-569/08: Esimese Astme Kohtu 27. juuli 2009. aasta määrus — Visonic versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Sedea Electronique (VISIONIC)

37

2009/C 256/67

Kohtuasi T-107/09: Esimese Astme Kohtu 1. septembri 2009. aasta määrus — Ühendkuningriik versus komisjon

37

 

Avaliku Teenistuse Kohus

2009/C 256/68

Kohtuasi F-72/09: 17. augustil 2009 esitatud hagi — Simone Daake versus Siseturu Ühtlustamise Amet

38


ET

 

Top