Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:252E:TOC

Euroopa Liidu Teataja, CE 252, 22. oktoober 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5171

doi:10.3000/17255171.CE2009.252.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 252E

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

52. köide
22. oktoober 2009


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT JA ORGANITELT

2009/C 252E/01

21. aprill 2009. aasta istungi protokoll

1

2009/C 252E/02

22. aprill 2009. aasta istungi protokoll

41

2009/C 252E/03

23. aprill 2009. aasta istungi protokoll

195

2009/C 252E/04

24. aprill 2009. aasta istungi protokoll

500


Märkus lugejale:ALATES 2008. AASTA JAANUARI OSAISTUNGJÄRGUST AVALDATAKSE VASTUVÕETUD TEKSTID EUROOPA LIIDU TEATAJA ERINUMBRIS (C … E SEERIA).

Menetluste selgitus

*

Nõuandemenetlus

**I

Koostöömenetlus: esimene lugemine

**II

Koostöömenetlus: teine lugemine

***

Nõusolekumenetlus

***I

Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine

***II

Kaasotsustamismenetlus: teine lugemine

***III

Kaasotsustamismenetlus: kolmas lugemine

(Menetlus põhineb Euroopa Komisjoni poolt ette pandud õiguslikul alusel.)

Hääletustundi puudutav teave

Raportöör teavitab istungi juhatajat oma seisukohtadest muudatusettepanekute suhtes kirjalikult enne hääletuse algust, kui ei ole otsustatud teisiti.

Parlamendi komisjonid

AFET

Välisasjade komisjon

DEVE

Arengukomisjon

INTA

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

BUDG

Eelarvekomisjon

CONT

Eelarvekontrollikomisjon

ECON

Majandus-ja rahanduskomisjon

EMPL

Tööhõive-ja sotsiaalkomisjon

ENVI

Keskkonna-, rahvatervise-ja toiduohutuse komisjon

ITRE

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

IMCO

Siseturu-ja tarbijakaitsekomisjon

TRAN

Transpordi-ja turismikomisjon

REGI

Regionaalarengukomisjon

AGRI

Põllumajanduskomisjon

PECH

Kalanduskomisjon

CULT

Kultuuri-ja hariduskomisjon

JURI

Õigusasjade komisjon

LIBE

Kodanike õiguste, justiits-ja siseasjade komisjon

AFCO

Põhiseaduskomisjon

FEMM

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon

PETI

Petitsioonikomisjon

Fraktsioonid

PPE-DE

Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon

PSE

Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide fraktsioon

ALDE

Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon

UEN

fraktsioon Liit Rahvusriikide Euroopa eest

Verts/ALE

Roheliste/Euroopa Vabaliidu fraktsioon

GUE/NGL

Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete/Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon

IND/DEM

Fraktsioon Iseseisvus ja Demokraatia

NI

fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed

ET

 

Top