Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:234E:TOC

Euroopa Liidu Teataja, CE 234, 29. september 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5171

doi:10.3000/17255171.CE2009.234.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 234E

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

52. köide
29. september 2009


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT JA ORGANITELT

 

Euroopa Parlament

 

2008–2009 ISTUNGJÄRK
9. märts 2009 istung

2009/C 234E/01

9. märtsi 2009. aasta istungi protokoll

1

 

2009–2010 ISTUNGJÄRK
10.–12. märts 2009 istungid

2009/C 234E/02

10. märtsi 2009. aasta istungi protokoll

25

2009/C 234E/03

11. märtsi 2009. aasta istungi protokoll

188

2009/C 234E/04

12. märtsi 2009. aasta istungi protokoll

374


Märkus lugejale:ALATES 2008. AASTA JAANUARI OSAISTUNGJÄRGUST AVALDATAKSE VASTUVÕETUD TEKSTID EUROOPA LIIDU TEATAJA ERINUMBRIS (C … E SEERIA).

Menetluste selgitus

*

Nõuandemenetlus

**I

Koostöömenetlus, esimene lugemine

**II

Koostöömenetlus, teine lugemine

***

Nõusolekumenetlus

***I

Kaasotsustamismenetlus, esimene lugemine

***II

Kaasotsustamismenetlus, teine lugemine

***III

Kaasotsustamismenetlus, kolmas lugemine

(Menetlus põhineb Euroopa Komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Hääletusi puudutav teave

Raportöör teavitab istungi juhatajat oma seisukohtadest muudatusettepanekute suhtes kirjalikult enne hääletuse algust, kui ei ole otsustatud teisiti.

Parlamendi komisjonid

AFET

Väliskomisjon

DEVE

Arengukomisjon

INTA

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

BUDG

Eelarvekomisjon

CONT

Eelarvekontrollikomisjon

ECON

Majandus- ja rahanduskomisjon

EMPL

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

ENVI

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon

ITRE

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

IMCO

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

TRAN

Transpordi- ja turismikomisjon

REGI

Regionaalarengukomisjon

AGRI

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon

PECH

Kalanduskomisjon

CULT

Kultuuri- ja hariduskomisjon

JURI

Õiguskomisjon

LIBE

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

AFCO

Põhiseaduskomisjon

FEMM

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon

PETI

Petitsioonikomisjon

Fraktsioonid

PPE-DE

Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon

PSE

Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide fraktsioon

ALDE

Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon

UEN

fraktsioon Liit Rahvusriikide Euroopa eest

Verts/ALE

Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon

GUE/NGL

Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon

IND/DEM

fraktsioon Iseseisvus ja Demokraatia

NI

fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed

ET

 

Top