Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:167:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 167, 18. juuli 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5171

doi:10.3000/17255171.C_2009.167.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 167

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

52. köide
18. juuli 2009


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT JA ORGANITELT

 

Kohus

2009/C 167/01

Euroopa Kohtu viimane väljaanne Euroopa Liidu TeatajasELT C 153, 4.7.2009

1


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Kohus

2009/C 167/02

Kohtuasi C-214/08 P: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 20. mai 2009. aasta otsus — Philippe Guigard versus Euroopa Ühenduste Komisjon (Apellatsioonikaebus — Kahju hüvitamise hagi — Ühenduselepingulise ja lepinguvälise vastutuse tekkimise tingimused — Lomé neljanda konventsiooni, mida on muudetud Mauritiusel alla kirjutatud kokkuleppega artikli 31 lõike 2 punkt k, artikkel 314 ja artikli 317 punkt a)

2

2009/C 167/03

Kohtuasi C-535/08: Euroopa Kohtu (kuues koda) 26. märtsi 2009. aasta määrus (Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia — Itaalia — eelotsusetaotlus) — Maria Catena Rita Pignataro versus Ufficio Centrale Circoscrizionale c/o Tribunale di Catania, Ufficio Centrale Regionale per l’elezione del Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana c/o Corte d'Appello di Palermo, Assemblea Regionale Siciliana, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Interno, Ministero dell’Economia, Andrea Vitale, Antonino Di Guardo, Fabio M. Mancuso (Maakondlikel valimistel kandideerimise tingimused — Nõue omada elukohta asjassepuutuvas maakonnas — EÜ artikkel 17 ja EÜ artikkel 18 — Põhiõigused — Seose puudumine ühenduse õigusega — Euroopa Kohtu ilmselge pädevuse puudumine)

2

2009/C 167/04

Kohtuasi C-148/09 P: Belgia Kuningriigi 24. aprillil 2009 esitatud apellatsioonkaebus Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu (teine koda) 10. veebruari 2009. aasta otsuse peale kohtuasjas T-388/03: Deutsche Post AG ja DHL International versus Euroopa Ühenduste Komisjon (fax: 22. aprill 2009)

3

2009/C 167/05

Kohtuasi C-151/09: Eelotsusetaotlus, mille esitas Juzgado de lo Social Único de Algeciras (Hispaania) 28. aprillil 2009 — Federación de Servicios Públicos de la UGT (UGT-FSP) versus Ayuntamiento de la Línea de la Concepción, María del Rosario Vecino Uribe jt ja Ministerio Fiscal

3

2009/C 167/06

Kohtuasi C-152/09: Eelotsusetaotlus, mille esitas Verwaltungsgericht Schwerin (Saksamaa) 4. mail 2009 — André Grootes versus Amt für Landwirtschaft Parchim

4

2009/C 167/07

Kohtuasi C-155/09: 4. mail 2009 esitatud hagi — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Kreeka Vabariik

4

2009/C 167/08

Kohtuasi C-168/09: Eelotsusetaotlus, mille esitas Tribunale di Milano (Itaalia) 12. mail 2009 — Flos SpA versus Semeraro Casa e Famiglia SpA

5

2009/C 167/09

Kohtuasi C-172/09: 13. mail 2009 esitatud hagi — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Poola Vabariik

5

2009/C 167/10

Kohtuasi C-174/09: 14. mail 2009 esitatud hagi — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Poola Vabariik

6

2009/C 167/11

Kohtuasi C-183/09: 26. mail 2009 esitatud hagi — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Kreeka Vabariik

6

2009/C 167/12

Kohtuasi C-184/09: 26. mail 2009 esitatud hagi — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Hispaania Kuningriik

6

2009/C 167/13

Kohtuasi C-187/09: 26. mail 2009 esitatud hagi — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

7

2009/C 167/14

Kohtuasi C-202/09: 5. mail 2009 esitatud hagi — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Iirimaa

7

2009/C 167/15

Kohtuasi C-312/08: Euroopa Kohtu viienda koja esimehe 2. aprilli 2009. aasta määrus — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

7

2009/C 167/16

Kohtuasi C-374/08: Euroopa Kohtu presidendi 8. aprilli 2009. aasta määrus — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Ungari Vabariik

8

2009/C 167/17

Kohtuasi C-418/08: Euroopa Kohtu presidendi 27. märtsi 2009. aasta määrus — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Iirimaa

8

 

Esimese Astme Kohus

2009/C 167/18

Kohtuasi T-152/06: Esimese Astme Kohtu 9. juuni 2009. aasta otsus — NDSHT versus komisjon (Tühistamishagi — Riigiabi — Määrus (EÜ) nr 659/1999 — Konkurendi kaebus — Komisjoni kirjad kaebuse esitajale — Olemasolev abi — Vaidlustamatu akt — Vastuvõetamatus)

9

2009/C 167/19

Kohtuasi T-179/06: Esimese Astme Kohtu 3. juuni 2009. aasta otsus — komisjon versus Burie Onderzoek en advies (Vahekohtuklausel — RACE II programmi ja spetsiaalse programmi raames üldistes huvides telemaatiliste rakenduste valdkonnas sõlmitud lepingud — Ühe osa ettemaksuna makstud summade tagastamine — Esimese Astme Kohtu pädevus — Osaline vastuvõetamatus — Hea halduse põhimõte — Vastuhagi)

9

2009/C 167/20

Kohtuasi T-189/07: Esimese Astme Kohtu 3. juuni 2009. aasta otsus — Frosch Touristik versus Siseturu Ühtlustamise Amet — DSR touristik (FLUGBÖRSE) (Ühenduse kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise menetlus — Ühenduse sõnamärk FLUGBÖRSE — Absoluutse kehtetuks tunnistamise põhjuse kontrollimise asjakohane kuupäev — Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 51 lõike 1 punkt a (nüüd määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 52 lõike 1 punkt a)

10

2009/C 167/21

Kohtuasi T-22/07: Esimese Astme Kohtu 14. mai 2009. aasta määrus — US Steel Košice versus komisjon (Tühistamishagi — Riigiabi — Ühinemisakt — Riigiabi saajale seatud tingimus piirata oma lehtvaltstoodete müüki „laienenud liidus” — Komisjoni kiri, milles tõlgendatakse seda tingimust nii, et see kehtib Bulgaaria ja Rumeenia turu suhtes alates nende liitumisest — Vaidlustamatu akt — Vastuvõetamatus)

10

2009/C 167/22

Kohtuasi T-372/08: Esimese Astme Kohtu 20. aprilli 2009. aasta otsus — Murnauer Markenvertrieb versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Fitne Gesundheit und Wellness (Notfall Bonbons) (Ühenduse kaubamärk — Kehtetuks tunnistamise taotlus — Kehtetuks tunnistamise taotluse tagasivõtmine — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

11

2009/C 167/23

Kohtuasi T-383/08: Esimese Astme Kohtu 23. aprilli 2009. aasta määrus — New Europe versus komisjon (Hagiavalduse vorminõuete mittevastavus — Hageja nimetamine — Eraõiguslik juriidiline isik — Luba - — Ilmselge vastuvõetamatus — Menetlusse astumine)

11

2009/C 167/24

Kohtuasi T-462/08: Esimese Astme Kohtu 21. aprilli 2009. aasta otsus — Winzer Pharma versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Alcon (OFTAL CUSI) (Ühenduse kaubamärk — Apellatsioonikoja otsuse kehtetuks tunnistamine — Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

11

2009/C 167/25

Kohtuasi T-159/09 R: Esimese Astme Kohtu presidendi 25. mai 2009. aasta määrus — Biofrescos versus komisjon (Ajutiste meetmete kohaldamine — Taotlus kohaldamise peatamiseks — Taotluse esitamine — Vastuvõetamatus — Varaline kahju — Kiireloomulisuse puudumine)

12

2009/C 167/26

Kohtuasi T-127/09: 15. aprillil 2009 esitatud hagi — Abdulrahim versus nõukogu ja komisjon

12

2009/C 167/27

Kohtuasi T-160/09: 20. aprillil 2009 esitatud hagi — Winzer Pharma versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Alcon (OFTAL CUSI)

13

2009/C 167/28

Kohtuasi T-162/09: 24. aprillil 2009 esitatud hagi — Würth ja Fasteners (Shenyang) versus nõukogu

13

2009/C 167/29

Kohtuasi T-167/09 P: Euroopa Ühenduste Komisjoni 24. aprillil 2009 esitatud apellatsioonkaebus Euroopa Ühenduste Avaliku Teenistuse Kohtu 17. veebruari 2009. aasta otsuse peale kohtuasjas F-38/08: Liotti versus komisjon

14

2009/C 167/30

Kohtuasi T-173/09: 5. mail 2009 esitatud hagi — Z versus komisjon

15

2009/C 167/31

Kohtuasi T-175/09 P: Euroopa Liidu Nõukogu 27. aprillil 2009 esitatud apellatsioonkaebus Euroopa Ühenduste Avaliku Teenistuse Kohtu 17. veebruari 2009. aasta otsuse peale kohtuasjas F-51/08: Stols versus nõukogu

15

2009/C 167/32

Kohtuasi T-179/09: 28. aprillil 2009 esitatud hagi — Dunamenti Erőmű versus komisjon

16

2009/C 167/33

Kohtuasi T-189/09: 12. mail 2009 esitatud hagi — Poloplast versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Polypipe Building Products (P)

17

2009/C 167/34

Kohtuasi T-190/09: 13. mail 2009 esitatud hagi — Longevity Health Products versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Performing Science (5 HTP)

17

2009/C 167/35

Kohtuasi T-192/09: 14. mail 2009 esitatud hagi — Amen Corner versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Comercio Electrónico Ojal (SEVE TROPHY)

18

2009/C 167/36

Kohtuasi T-194/09: 13. mail 2009 esitatud hagi — Lan Airlines versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Air Nostrum (LÍNEAS AÉREAS DEL MEDITERRÁNEO LAM)

18

2009/C 167/37

Kohtuasi T-196/09: 25. mail 2009 esitatud hagi — TerreStar Europe versus komisjon

19

2009/C 167/38

Kohtuasi T-198/09: 20. mail 2009 esitatud hagi — UOP versus komisjon

19

2009/C 167/39

Kohtuasi T-200/09: 25. mail 2009 esitatud hagi — Abertis Infraestructuras versus komisjon

20

2009/C 167/40

Kohtuasi T-203/09: 25. mail 2009 esitatud hagi — Olymp Bezner versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Bellido (Olymp)

20

2009/C 167/41

Kohtuasi T-204/09: 25. mail 2009 esitatud hagi — Olymp Bezner versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Bellido (OLYMP)

21

2009/C 167/42

Kohtuasi T-207/09: 25. mail 2009 esitatud hagi — El Jirari Bouzekri versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Nike International (NC NICKOL)

21

2009/C 167/43

Kohtuasi T-208/09: 26. mail 2009 esitatud hagi — Mars versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Marc (MARC Marlon Abela Restaurant Corporation)

22

2009/C 167/44

Kohtuasi T-210/09: 26. mail 2009 esitatud hagi — Formenti Seleco versus komisjon

22

2009/C 167/45

Kohtuasi T-216/09: 27. mail 2009 esitatud hagi — Astrim ja Elyo Italia versus komisjon

23

 

Avaliku Teenistuse Kohus

2009/C 167/46

Kohtuasi F-27/09: 27. märtsil 2009 esitatud hagi — Ingo Hanschmann versus Europol

25

2009/C 167/47

Kohtuasi F-28/09: 27. märtsil 2009 esitatud hagi — Kipp versus Europol

25

2009/C 167/48

Kohtuasi F-34/09: 2. aprillil 2009 esitatud hagi — Sluiter versus Europol

25

2009/C 167/49

Kohtuasi F-35/09: 2. aprillil 2009 esitatud hagi — Visser — Fornt Raya versus Europol

26

2009/C 167/50

Kohtuasi F-36/09: 2. aprillil 2009 esitatud hagi — Armitage-Wilson versus Europol

26

2009/C 167/51

Kohtuasi F-37/09: 2. aprillil 2009 esitatud hagi — Doyle versus Europol

26

2009/C 167/52

Kohtuasi F-38/09: 2. aprillil 2009 esitatud hagi — Breige Martin versus Europol

26

2009/C 167/53

Kohtuasi F-39/09: 2. aprillil 2009 esitatud hagi — Goddijn versus Europol

27

2009/C 167/54

Kohtuasi F-49/09: 12. mail 2009 esitatud hagi — Wendler versus komisjon

27

2009/C 167/55

Kohtuasi F-50/09: 12. mail 2009 esitatud hagi — Missir Mamachi di Lusignano versus komisjon

27

2009/C 167/56

Kohtuasi F-54/09: 20. mail 2009 esitatud hagi — Lebedef versus komisjon

28


 

Parandused

2009/C 167/57

Kohtuasja T-475/08 P kohta ELTs avaldatud teate parandus (ELT C 69, 21.3.2009, lk 40)

29


ET

 

Top