Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:156:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 156, 09. juuli 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5171

doi:10.3000/17255171.C_2009.156.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 156

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

52. köide
9. juuli 2009


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

II   Teatised

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE TEATISED

 

Komisjon

2009/C 156/01

Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklite 87 ja 88 raames antava riigiabi lubamine – Juhud, mille suhtes komisjonil ei ole vastuväiteid

1

2009/C 156/02

Komisjoni teatis, mis käsitleb ühenduse suuniste (raskustes olevate äriühingute päästmiseks ja ümberkorraldamiseks antava riigiabi kohta) kehtivuse pikendamist

3

2009/C 156/03

Teatatud koondumise aktsepteering (Toimik COMP/M.5553 – Perdigão/Sadia) (1)

4

2009/C 156/04

Teatatud koondumise aktsepteering (Toimik COMP/M.5510 – Atlantia/Sias/Acciona/Itinere Chilean Assets) (1)

4


 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT JA ORGANITELT

 

Komisjon

2009/C 156/05

Euro vahetuskurss

5

 

TEAVE LIIKMESRIIKIDELT

2009/C 156/06

Liikmesriikide edastatud kokkuvõtlik teave riigiabi kohta, mida antakse kooskõlas komisjoni määrusega (EÜ) nr 1857/2006, mis käsitleb asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist põllumajandustoodete tootmisega tegelevatele väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele antava riigiabi suhtes ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 70/2001

6

2009/C 156/07

Liikmesriikide edastatud kokkuvõtlik teave riigiabi kohta, mida antakse kooskõlas komisjoni määrusega (EÜ) nr 1857/2006, mis käsitleb asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist põllumajandustoodete tootmisega tegelevatele väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele antava riigiabi suhtes ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 70/2001

9

2009/C 156/08

Ajakohastatud loend tolliasutustest, kus komisjoni määruse (EÜ) nr 1635/2006 I lisas loetletud tooteid võib deklareerida Euroopa Ühenduses vabasse ringlusse lubamiseks

12

 

EUROOPA MAJANDUSPIIRKONDA KÄSITLEV TEAVE

 

EFTA järelevalveamet

2009/C 156/09

EFTA järelevalveameti teatis kehtivate riigiabi tagastamise intressimäärade ja viite/diskontomäärade kohta, mida kohaldatakse EFTA kolme riigi suhtes alates 1. märtsist 2009(Avaldatud vastavalt järelevalveameti 14. juuli 2004. aasta otsuse nr 195/04/COL artiklile 10 (ELT L 139, 25.5.2006, lk 37 ja EMP kaasanne nr 26/2006, 25.5.2006, lk 1))

15

2009/C 156/10

EMP lepingu artikli 61 ning järelevalve- ja kohtulepingu protokolli nr 3 I osa artikli 1 lõike 3 kohase riigiabi lubamine

16

2009/C 156/11

EFTA järelevalveamet on seisukohal, et järgmine meede ei ole riigiabi EMP lepingu artikli 61 tähenduses

17

2009/C 156/12

EFTA järelevalveameti soovitus, 5. november 2008, elektroonilise side sektori asjaomaste toote- ja teenuseturgude kohta, mis vastavalt EMP lepingu XI lisas punktis 5 cl nimetatud aktile (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/21/EÜ elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste ühise reguleeriva raamistiku kohta, mida on kohandatud EMP lepingu protokolliga nr 1 ja EMP lepingu XI lisas esitatud valdkondlike kohandustega) vajavad eelnevat reguleerimist

18


 

V   Teated

 

HALDUSMENETLUSED

 

Komisjon

2009/C 156/13

Kandideerimiskutse „Tarbijakaitsepoliitika”

24

 

KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Komisjon

2009/C 156/14

Nõukogu määruse (EÜ) nr 1/2003 artikli 27 lõike 4 kohane teatis juhtumi COMP/B-1/39.316 – Gaz de France (gaasiturule juurdepääsu piiramine) kohta (1)

25

 

MUUD AKTID

 

Komisjon

2009/C 156/15

Põllumajandustoodete ja toidu garanteeritud traditsioonilisi eritunnuseid käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 509/2006 artikli 8 lõike 2 kohase taotluse avaldamine

27


 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 

Top