Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:147:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 147, 27. juuni 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5171

doi:10.3000/17255171.C_2009.147.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 147

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

52. köide
27. juuni 2009


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

II   Teatised

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE TEATISED

 

Komisjon

2009/C 147/01

Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklite 87 ja 88 raames antava riigiabi lubamine – Juhud, mille suhtes komisjonil ei ole vastuväiteid (1)

1

2009/C 147/02

Riigiabi lubamine vastavalt Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklitele 87 ja 88 – Juhtumid, mille suhtes komisjon ei esita vastuväiteid

5

2009/C 147/03

Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklite 87 ja 88 raames antava riigiabi lubamine – Juhud, mille suhtes komisjonil ei ole vastuväiteid (1)

6

2009/C 147/04

Teatatud koondumise aktsepteering (Toimik COMP/M.5508 – Soffin/Hypo Real Estate) (1)

8

2009/C 147/05

Teatatud koondumise aktsepteering (Toimik COMP/M.5523 – CVC/The Belgian State/De Post-La Poste) (1)

8

2009/C 147/06

Teatatud koondumise aktsepteering (Toimik COMP/M.5484 – SGL Carbon/Brembo/BCBS/JV) (1)

9

2009/C 147/07

Teatatud koondumise aktsepteering (Toimik COMP/M.5320 – Almeco/Mage/Tinox) (1)

9


 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT JA ORGANITELT

 

Komisjon

2009/C 147/08

Euro vahetuskurss

10

2009/C 147/09

Ettevõtjate koondumistega tegeleva nõuandekomitee 16. aprilli 2008. aasta koosolekul esitatud arvam juhtumit COMP/M.4956 – STX/Aker Yards käsitleva otsuse eelnõu kohta – Raportöör: Ühendkuningriik

11

2009/C 147/10

Ärakuulamise eest vastutava ametniku lõpparuanne juhtumi COMP/M.4956 – STX/Aker Yards kohta vastavalt komisjoni 23. mai 2001. aasta otsuse 2001/462/EÜ, ESTÜ (ärakuulamise eest vastutavate ametnike pädevuse kohta teatavates konkurentsimenetlustes) artiklitele 15 ja 16 (EÜT L 162, 19.6.2001, lk 21).

13

2009/C 147/11

Kokkuvõte Komisjoni Otsusest, 5. mail 2008, millega koondumine kuulutatakse kokkusobivaks ühisturu ja EMP lepinguga (Juhtum COMP/M.4956 – STX/Aker Yards) (1)

14

2009/C 147/12

Konkurentsi piiravat tegevust ja turgu valitsevat seisundit käsitleva nõuandekomitee 382. istungil 18. oktoobril 2004. aastal esitatud arvamus juhtumit COMP/F-1/38.338 – PO/Nõelad käsitleva otsuse eelnõu kohta

19

2009/C 147/13

Konkurentsi piiravat tegevust ja turgu valitsevat seisundit käsitleva nõuandekomitee 383. istungil 25. oktoobril 2004. aastal esitatud arvamus juhtumit COMP/F-1/38.338 – PO/Nõelad käsitleva otsuse eelnõu kohta

20

2009/C 147/14

Ärakuulamise eest vastutava ametniku lõpparuanne menetluse kohta juhtumis COMP/F-1/38.338 – Pudukaupade nõelad (koostatud vastavalt komisjoni 23. mai 2001. aasta otsuse 2001/462/EÜ, ESTÜ (ärakuulamise eest vastutavate ametnike pädevuse kohta teatavates konkurentsimenetlustes) artiklile 15 – EÜT L 162, 19.6.2001, lk 21)

21

2009/C 147/15

Kokkuvõte komisjoni otsusest, 26. oktoobril 2004, EÜ asutamislepingu artikli 81 kohase menetluse kohta (Juhtum COMP/F-1/38.338 – PO/Nõelad) (teatavaks tehtud numbri K(2004) 4221 all)  (1)

23


 

V   Teated

 

HALDUSMENETLUSED

 

Nõukogu

2009/C 147/16

Avalik konkursikutse – Euroopa koostöö teadus- ja tehnikauuringute valdkonnas (COST)

26

 

KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Komisjon

2009/C 147/17

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum COMP/M.5562 – Fortis Private Equity/Kuiken) – Võimalik lihtsustatud korras menetlemine (1)

28


 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 

Top