Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:102:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 102, 01. mai 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5171

doi:10.3000/17255171.C_2009.102.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 102

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

52. köide
1. mai 2009


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT JA ORGANITELT

 

Kohus

2009/C 102/01

Euroopa Kohtu viimane väljaanne Euroopa Liidu TeatajasELT C 90, 18.4.2009

1


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Kohus

2009/C 102/02

Kohtuasi C-205/06: Euroopa Kohtu (suurkoda) 3. märtsi 2009. aasta otsus – Euroopa Ühenduste Komisjon versus Austria Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — EÜ artikli 307 teise lõigu rikkumine — Enne liikmesriigi ühinemist Euroopa Liiduga kolmandate riikidega sõlmitud kahepoolsete lepingute ja EÜ asutamislepingu vaheliste vastuolude kõrvaldamiseks vajalike meetmete vastu võtmata jätmine — Austria Vabariigi sõlmitud investeerimislepingud Korea Vabariigi, Cabo Verde Vabariigi, Hiina Rahvavabariigi, Malaisia, Venemaa Föderatsiooni ja Türgi Vabariigiga)

2

2009/C 102/03

Kohtuasi C-249/06: Euroopa Kohtu (suurkoda) 3. märtsi 2009. aasta otsus – Euroopa Ühenduste Komisjon versus Rootsi Kuningriik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — EÜ artikli 307 teise lõigu rikkumine — Enne liikmesriigi ühinemist Euroopa Liiduga kolmandate riikidega sõlmitud kahepoolsete lepingute ja EÜ asutamislepingu vaheliste vastuolude kõrvaldamiseks vajalike meetmete vastu võtmata jätmine — Rootsi Kuningriigi sõlmitud investeerimislepingud Argentina Vabariigi, Boliivia Vabariigi, Côte d’Ivoire’i Vabariigi, Egiptuse Araabia Vabariigi, Hongkongi, Indoneesia Vabariigi, Hiina Rahvavabariigi, Madagaskari Vabariigi, Malaisia, Pakistani Islamivabariigi, Peruu Vabariigi, Senegali Vabariigi, Sri Lanka Demokraatliku Sotsialistliku Vabariigi, Tuneesia Vabariigi, Vietnami Sotsialistliku Vabariigi, Jeemeni Vabariigi ja endise Jugoslaavia Föderatiivse Sotsialistliku Vabariigiga)

2

2009/C 102/04

Kohtuasi C-88/07: Euroopa Kohtu (esimene koda) 5. märtsi 2009. aasta otsus – Euroopa Ühenduste Komisjon versus Hispaania Kuningriik (EÜ artiklid 28 ja 30 — Kaupade vaba liikumine — Direktiiv 2001/38/EÜ — Ravimtaimepõhised tooted — Ravimiteks klassifitseeritud tooted — Teistes liikmesriikides toidulisanditena või dieettoodetena seaduslikult toodetud või turustatud tooted — Mõiste „ravim” — Müügiluba — Takistus — Õigustatus — Rahvatervis — Tarbijakaitse — Proportsionaalsus — Otsus nr 3052/95/EÜ — Informatsiooni vahetamise kord selliste siseriiklike meetmete kohta, millega kaldutakse kõrvale ühenduse territooriumil kaupade vaba liikumise põhimõttest)

3

2009/C 102/05

Kohtuasi C-222/07: Euroopa Kohtu (teine koda) 5. märtsi 2009. aasta otsus (Tribunal Supremo (Hispaania) eelotsusetaotlus) – Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA) versus Administración General del Estado (Eelotsusetaotlus — EÜ artikkel 12 — Kodakondsuse alusel diskrimineerimise keeld — EÜ artiklid 39, 43, 49 ja 56 — EÜ asutamislepinguga tagatud põhivabadused — EÜ artikkel 87 — Riigiabi — Direktiiv 89/552/EMÜ — Teleringhäälingutegevus — Televisiooniorganisatsiooni kohustus kulutada osa oma tegevustulust Euroopa päritolu mängu- ja telefilmide tootmise eelrahastamisele, kusjuures 60 % sellest rahastamisest tuleb kasutada selliste teoste rahastamiseks, mille originaalkeel on üks Hispaania Kuningriigi ametlikest keeltest ja mille on enamjaolt tootnud Hispaania filmitööstus)

4

2009/C 102/06

Kohtuasi C-302/07: Euroopa Kohtu (neljas koda) 5. märtsi 2009. aasta otsus (VAT and Duties Tribunali, London, eelotsusetaotlus – Ühendkuningriik) – J D Wetherspoon PLC versus The Commissioners of Her Majesty’s Revenue & Customs (Esimene ja kuues käibemaksudirektiiv — Neutraalse maksustamise ja proportsionaalsuse põhimõtted — Käibemaksusummade ümardamise eeskirjad — Ümardamise meetodid ja tasandid)

5

2009/C 102/07

Kohtuasi C-350/07: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 5. märtsi 2009. aasta otsus (Sächsisches Landessozialgericht’i (Saksamaa) eelotsusetaotlus) – Kattner Stahlbau versus Maschinenbau- und Metall- Berufsgenossenschaft (Konkurents — EÜ artiklid 81, 82 ja 86 — Kohustuslik liikmesus tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustust pakkuvas üksuses — Mõiste „ettevõtja” — Valitseva seisundi kuritarvitamine — Teenuste osutamise vabadus — EÜ artiklid 49 ja 50 — Piirangud — Õigustatus — Sotsiaalkindlustussüsteemi finantstasakaalu tõsise kahjustamise oht)

5

2009/C 102/08

Kohtuasi C-388/07: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 5. märtsi 2009. aasta otsus (High Court of Justice’i (England & Wales), Queen’s Bench Division’i (Administrative Court) (Ühendkuningriik) eelotsusetaotlus) – The Queen, The Incorporated Trustees of the National Council for Ageing (Age Concern England) versus Secretary of State for Business, Enterprise and Regulatory Reform (Direktiiv 2000/78 — Võrdne kohtlemine töö saamisel ja kutsealale pääsemisel — Vanuseline diskrimineerimine — Töölt vabastamine pensionile saatmise tõttu — Õigustatus)

6

2009/C 102/09

Kohtuasi C-479/07: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 5. märtsi 2009. aasta otsus – Prantsuse Vabariik versus Euroopa Liidu Nõukogu (Tühistamishagi — Määrus (EÜ) nr 809/2007 — Mõiste „triivvõrk” määratlus — Thonaille-võrk — Põhjendamiskohutus — Proportsionaalsuse ja mittediskrimineerimise põhimõtete rikkumine)

7

2009/C 102/10

Kohtuasi C-545/07: Euroopa Kohtu (neljas koda) 5. märtsi 2009. aasta otsus (Sofiyski gradski sad eelotsusetaotlus – Bulgaaria) – Apis-Hristovich EOOD versus Lakorda AD (Direktiiv 96/9/EÜ — Andmebaaside õiguskaitse — Sui generis õigus — Andmebaasi sisu kogumine, kontrollimine või esitamine — Väljavõtte tegemine — Andmebaasi sisu oluline osa — Ametliku õigusteabe elektrooniline andmebaas)

7

2009/C 102/11

Kohtuasi C-556/07: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 5. märtsi 2009. aasta otsus – Euroopa Ühenduste Komisjon versus Prantsuse Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Ühine kalanduspoliitika — Määrus (EÜ) nr 894/97 — Triivvõrk — Mõiste — Thonaille-võrkud — Teatud liikide püügikeeld — Määrused (EMÜ) nr 2847/93 ja (EÜ) nr 2371/2002 — Sellise tõhusa kontrollisüsteemi puudumine, millega tagada sellest keelust kinnipidamine)

8

2009/C 102/12

Kohtuasi C-507/08: 21. novembril 2008 esitatud hagi – Euroopa Ühenduste Komisjon versus Slovaki Vabariik

9

2009/C 102/13

Kohtuasi C-14/09: Eelotsusetaotlus, mille esitas Verwaltungsgericht Berlin (Saksamaa) 12. jaanuaril 2009 – Hava Genc versus Land Berlin

10

2009/C 102/14

Kohtuasi C-45/09: Eelotsusetaotlus, mille esitas Arbeitsgericht Hamburg (Saksamaa) 2. veebruaril 2009 – Gisela Rosenbladt versus Ollerking Gebäudereinigungsges.mbH

10

2009/C 102/15

Kohtuasi C-49/09: 2. veebruaril 2009 esitatud hagi – Euroopa Ühenduste Komisjon versus Poola Vabariik

11

2009/C 102/16

Kohtuasi C-63/09: Eelotsusetaotlus, mille esitas Juzgado Mercantil 4 Barcelona (Hispaania) 13. veebruaril 2009 – Axel Walz versus Clickair S.A.

11

2009/C 102/17

Kohtuasi C-70/09: Eelotsusetaotlus, mille esitas Verwaltungsgerichtshof (Austria) 17. veebruaril 2009 – Alexander Hengartner ja Rudolf Gasser

12

2009/C 102/18

Kohtuasi C-72/09: Eelotsusetaotlus, mille 18. veebruaril 2009 esitas Cour de cassation (Prantsusmaa) – Établissements Rimbaud SA versus Directeur général de impôts, Directeur des services fiscaux d’Aix-en-Provance

12

2009/C 102/19

Kohtuasi C-74/09: Eelotsusetaotlus, mille esitas Cour de cassation (Belgia) 18. veebruaril 2009 – Bâtiments et Ponts Construction SA, Thyssenkrupp Industrieservice versus Berlaymont 2000 SA

12

2009/C 102/20

Kohtuasi C-75/09: Eelotsusetaotlus, mille esitas Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria (Itaalia) 20. veebruaril 2009 – Agra Srl versus Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Alessandria

13

2009/C 102/21

Kohtuasi C-77/09: Eelotsusetaotlus, mille esitas Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Itaalia) 20. veebruaril 2009 – Gowan Comercio Internacional e servicos limitada versus Ministero della Salute

13

2009/C 102/22

Kohtuasi C-78/09 P: Compagnie des bateaux mouches SA 24. veebruaril 2009 esitatud apellatsioonkaebus Esimese Astme Kohtu (seitsmes koda) 10. detsembri 2008. aasta otsuse peale kohtuasjas T-365/06: Bateaux mouches versus Siseturu Ühtlustamise Amet

13

2009/C 102/23

Kohtuasi C-81/09: Eelotsusetaotlus, mille esitas Symvoulio tis Epikrateias (Kreeka) 25. veebruaril 2009 – Idryma Typou versus Ipourgos Tipou Kai Meson Mazikis Enimerosis

14

2009/C 102/24

Kohtuasi C-82/09: Eelotsusetaotlus, mille esitas Symvoulio tis Epikrateias (Kreeka) 25. veebruaril 2009 – Dimos Agios Nikalaos Kritis versus Ypourgos Agrotikis Anaptixis kai Trofimon

14

2009/C 102/25

Kohtuasi C-83/09 P: Euroopa Ühenduste Komisjoni 25. veebruaril 2009. aastal esitatud apellatsioonkaebus Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu (seitsmes koda) 10. detsembri 2008 otsuse peale kohtuasjas T-388/02: Kronoply GmbH & Co. KG ja Kronotex GmbH & Co. KG versus Euroopa Ühenduste Komisjon, keda toetasid Zellstoff Stendal GmbH, Saksamaa Liitvabariik ja Land Sachsen-Anhalt

15

2009/C 102/26

Kohtuasi C-85/09 P: Portela – Comércio de artigos ortopédicos e hospitalares, Lda27. veebruaril 2009 esitatud apellatsioonkaebus Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu (kaheksas koda) 17. detsembri 2008. aasta otsuse peale kohtuasjas T-137/07: Portela – Comércio de artigos ortopédicos e hospitalares, Lda versus Euroopa Ühenduste Komisjon

16

2009/C 102/27

Kohtuasi C-86/09: Eelotsusetaotlus, mille esitas VAT and Duties Tribunal, Manchester (Ühendkuningriik) 27. veebruaril 2009 – Future Health Technologies Ltd versus Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs

16

 

Esimese Astme Kohus

2009/C 102/28

Kohtuasi T-156/08 P: Esimese Astme Kohtu 16. märtsi 2009. aasta otsus – R versus komisjon (Apellatsioonkaebus — Avalik teenistus — Katseajal olevad ametnikud — Katseaja aruanne — Isikut kahjustava meetme puudumine — Hagi esitamise tähtaeg — Hilinemine)

18

2009/C 102/29

Kohtuasi T-47/09: 9. veebruaril 2009 esitatud hagi – Deutsche Behindertenhilfe – Aktion Mensch versus Siseturu Ühtlustamise Amet (diegesellschafter.de)

18

2009/C 102/30

Kohtuasi T-55/09: 13. veebruaril 2009 esitatud hagi – Swarovski versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Swarovski (Daniel Swarovski Privat)

18

2009/C 102/31

Kohtuasi T-57/09: 9. veebruaril 2009 esitatud hagi – Alfastar Benelux versus nõukogu

19

2009/C 102/32

Kohtuasi T-60/09: 16. veebruaril 2009 esitatud hagi – Herhof versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Stabilator (stabilator)

20

2009/C 102/33

Kohtuasi T-61/09: 16. veebruaril 2009 esitatud hagi – Meica versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Bösinger Fleischwaren (Schinken King)

21

2009/C 102/34

Kohtuasi T-62/09: 13. veebruaril 2009 esitatud hagi – Rintisch versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Bariatrix Europe (PROTI SNACK)

21

2009/C 102/35

Kohtuasi T-63/09: 17. veebruaril 2009 esitatud hagi – Volkswagen AG versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Suzuki Motor (SWIFT GTi)

22

2009/C 102/36

Kohtuasi T-64/09: 16. veebruaril 2009 esitatud hagi – Micro Shaping versus Siseturu Ühtlustamise Amet (>packaging)

23

2009/C 102/37

Kohtuasi T-65/09 P: Enzo Reali 14. veebruaril 2009 esitatud apellatsioonkaebus Euroopa Ühenduste Avaliku Teenistuse Kohtu 11. detsembri 2008. aasta otsuse peale kohtuasjas F-136/06, Reali vs. komisjon

23

2009/C 102/38

Kohtuasi T-72/09: 18. veebruaril 2009 esitatud hagi – Pilkington Group jt versus komisjon

24

2009/C 102/39

Kohtuasi T-73/09: 18. veebruaril 2009 esitatud hagi – Compagnie de Saint-Gobain versus Euroopa Ühenduste Komisjon

25

2009/C 102/40

Kohtuasi T-74/09: 18. veebruaril 2009 esitatud hagi – Prantsusmaa versus komisjon

26

2009/C 102/41

Kohtuasi T-76/09: 16. veebruaril 2009 esitatud hagi – Mundipharma versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Asociación Farmaceuticos Mundi (FARMA MUNDI FARMACEUTICOS MUNDI)

27

2009/C 102/42

Kohtuasi T-78/09 P: Euroopa Parlamendi 25. veebruaril 2009 esitatud apellatsioonkaebus Euroopa Ühenduste Avaliku Teenistuse Kohtu 11. detsembri 2008. aasta otsuse peale kohtuasjas F-148/06: Collée vs. parlament

28

2009/C 102/43

Kohtuasi T-80/09 P: Euroopa Ühenduste Komisjoni 23. veebruaril 2009 esitatud apellatsioonkaebus Avaliku Teenistuse Kohtu 9. detsembri 2008. aasta otsuse peale kohtuasjas F-52/05: Q versus komisjon

28

2009/C 102/44

Kohtuasi T-82/09: 20. veebruaril 2009 esitatud hagi – Dennekamp versus parlament

29

2009/C 102/45

Kohtuasi T-88/09: 27. veebruaril 2009 esitatud hagi – Idromacchine jt versus komisjon

30

2009/C 102/46

Kohtuasi T-90/09: 27. veebruaril 2009 esitatud hagi – Mojo Concerts ja Amsterdam Music Dome Exploitatie versus komisjon

31

2009/C 102/47

Kohtuasi T-91/09 P: Carina Skareby 2. märtsil 2009 esitatud apellatsioonkaebus Avaliku Teenistuse Kohtu 15. detsembri 2008. aasta otsuse peale kohtuasjas F-34/07, Skareby versus komisjon

32

2009/C 102/48

Kohtuasi T-95/09: 26. veebruaril 2009 esitatud hagi – United Phosphorus versus komisjon

32

2009/C 102/49

Kohtuasi T-98/09: 11. märtsil 2009 esitatud hagi – Tubesca versus Siseturu Ühtlustamise Amet – Tubos del Mediterráneo (T TUMESA DEL MEDITERRANEO S.A.)

33

2009/C 102/50

Kohtuasi T-99/09: 4. märtsil 2009 esitatud hagi – Itaalia versus komisjon

34

 

Avaliku Teenistuse Kohus

2009/C 102/51

Kohtuasi F-104/06: Avaliku Teenistuse Kohtu 12. märtsi 2009. aasta otsus – Arpaillange jt versus komisjon (Avalik teenistus — Lepingulised töötajad — Töölevõtmine — Määramine — Endised sõltumatud eksperdid — Diplom — Töökogemus — Õigusvastasuse väide)

36

2009/C 102/52

Kohtuasi F-24/07: Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 12. märtsi 2009. aasta otsus – Lafleur Tighe versus komisjon (Avalik teenistus — Lepingulised töötajad — Töölevõtmine — Palgaastmele määramine — Endised sõltumatud eksperdid — Töökogemus — Diplom — Vastavustunnistus — Vastuvõetavus — Uus ja oluline asjaolu)

36

2009/C 102/53

Kohtuasi F-63/07: Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 3. märtsi 2009. aasta otsus – Patsarika versus Cedefop (Avalik teenistus — Lepinguline töötaja — Teisele ametikohale määramine — Kaitseõigus — Katseaja lõppemisel teenistusest vabastamine — Tagaseljamenetlus)

37

2009/C 102/54

Kohtuasi F-98/07: Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 29. jaanuari 2009. aasta otsus – Petrilli versus komisjon (Avalik teenistus — Lepinguline abiteenistuja — Vastuvõetavus — Isikut kahjustav meede — Muude teenistujate teenistustingimuste artiklid 3b ja 88 — Lepingu kestus — Komisjoni 28. aprilli 2004. aasta otsus komisjoni teenistuses olevate mittealaliste töötajate teenistusaja maksimaalse kestuse kohta — Õiguspärasus)

37

2009/C 102/55

Kohtuasi F-100/07: Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 10. märtsi 2009. aasta otsus – Tsirimiagos versus Regioonide Komitee (Avalik teenistus — Ametnikud — Töötasu — Ühe osa töötasu ülekandmine väljapoole töökohariiki — Vanade personalieeskirjade VII lisa artikli 17 lõike 2 punkt b — Eluaseme hoiukonto — Alusetult saadu tagastamine — Tingimused — Ülekannete ebaseaduslikkus — Ilmselge ebaseaduslikkus)

38

2009/C 102/56

Kohtuasi F-106/07: Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 10. märtsi 2009. aasta otsus – Giaprakis versus regioonide komitee (Avalik teenistus — Ametnikud — Töötasu — Rahalise tasu osaline ülekandmine väljapoole teenistuskohta — Endiste personalieeskirjade VII lisa artikli 17 lõike 2 punkt b — Hoius-eluase — Alusetult makstud summade tagastamine — Ülekannete ebaseaduslikkus — Rikkumise ilmne iseloom)

38

2009/C 102/57

Kohtuasi F-4/08: Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 12. märtsi 2009. aasta otsus – Hambura versus parlament (Avalik teenistus — Ajutised töötajad — Töölevõtmine — Valikumenetlus — Mittelubamine — Konkursiteade PE/95/S — ELTs avalduse esitamise vormi kasutamata jätmine — Vastuvõetavus — Eelnev haldusmenetlus)

39

2009/C 102/58

Kohtuasi F-7/08: Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 11. veebruari 2009. aasta otsus – Schönberger versus parlament (Avalik teenistus — Ametnikud — Edutamine — Teenete võrdlev hindamine — Teenetepunktide andmine — Võrdse kohtlemise põhimõte)

39

2009/C 102/59

Kohtuasi F-88/07: Avaliku Teenistuse Kohtu kolmanda koja esimehe 12. novembri 2008. aasta määrus – Domínguez González versus komisjon (Avalik teenistus — Tehniline abi — Pädevuse puudumise vastuväide — Vastuvõetamatuse vastuväide — Avaliku Teenistuse Kohtu pädevuse puudumine)

40


ET

 

Top