Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:099:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 99, 30. aprill 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5171

doi:10.3000/17255171.C_2009.099.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 99

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

52. köide
30. aprill 2009


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

II   Teatised

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE TEATISED

 

Komisjon

2009/C 099/01

Teatatud koondumise aktsepteering (Toimik COMP/M.5478 – IPIC Fund/Oaktree Funds/Chesapeake) (1)

1


 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT JA ORGANITELT

 

Komisjon

2009/C 099/02

Euro vahetuskurss

2

2009/C 099/03

Komisjoni teatis 27 liikmesriigile kehtivate riigiabi tagastamise intressimäärade ja viite/diskontomäärade kohta kehtivusega alates 1.5.2009(Avaldatud vastavalt komisjoniaasta määruse (EÜ) nr 794/2004 artiklile 10 (ELT L 140, 30.4.2004, lk 1))

3

 

TEAVE LIIKMESRIIKIDELT

2009/C 099/04

Komisjoni teatis, mis on seotud nõukogu 3. mai 1988. aasta direktiivi 88/378/EMÜ (mänguasjade ohutust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta) rakendamisega(Direktiivi kohaste ühtlustatud standardite pealkirjade ja viidete avaldamine)  (1)

4

2009/C 099/05

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006. aasta määruse (EÜ) nr 562/2006, millega kehtestatakse isikute üle piiri liikumist reguleerivad ühenduse eeskirjad (Schengeni piirieeskirjad), artikli 2 lõikes 8 osutatud piiripunktide ajakohastatud loetelu (ELT C 316, 28.12.2007, lk 1, ELT C 134, 31.5.2008, lk 16, ELT C 177, 12.7.2008, lk 9, ELT C 200, 6.8.2008, lk 10, ELT C 331, 31.12.2008, lk 13, ELT C 3, 8.1.2009, lk 10; ELT C 37, 14.2.2009, lk 10, ELT C 64, 19.3.2009, lk 20)

7


 

V   Teated

 

HALDUSMENETLUSED

 

Nõukogu ja komisjon

2009/C 099/06

Euroopa liidu nõukogu ja euroopa komisjoni – Avatud konkurss – Viitenumbriga CONS-COMM/AD/433 – Iiri keele kirjaliku tõlke osakonna juhataja (AD 12) ametikoha täitmiseks Konkursiteade

8

 

KOHTUMENETLUSED

 

EUROOPA MAJANDUSPIIRKOND

 

EFTA kohus

2009/C 099/07

Otsus, 29. oktoober 2008, kohtuasjas E-2/08, EFTA järelevalveamet vs. Island (Lepinguosalise kohustuste täitmata jätmine – direktiiv 2004/26/EÜ, mis käsitleb väljaspool teid kasutatavatele liikurmasinatele paigaldatavate sisepõlemismootorite heitgaaside ja tahkete heitmete vähendamise meetmeid)

9

2009/C 099/08

EFTA järelevalveameti 1. aprillil 2009. aastal Liechtensteini Vürstiriigi vastu algatatud hagi – (Kohtuasi E-3/09)

10

2009/C 099/09

Otsus, 29. oktoober 2008, kohtuasjas E-3/08, EFTA järelevalveamet vs. Island (Lepinguosalise kohustuste täitmata jätmine — määrus (EÜ) nr 648/2004 detergentide kohta)

11

 

KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Komisjon

2009/C 099/10

Uuendatud eelteatis varem teatatud koondumise kohta – (Toimik COMP/M.5454 – DSV/vesterhavet/DFDS) (1)

12

2009/C 099/11

Madalmaade Kuningriigi majandusministri teatis vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu aasta direktiivi 94/22/EÜ (süsivesinike geoloogilise luure, uurimise ja tootmise lubade andmis- ning kasutamistingimuste kohta) artikli 3 lõikele 2

13

2009/C 099/12

Madalmaade Kuningriigi majandusministri teatis vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu aasta direktiivi 94/22/EÜ (süsivesinike geoloogilise luure, uurimise ja tootmise lubade andmis- ning kasutamistingimuste kohta) artikli 3 lõikele 2

14

2009/C 099/13

Eelteatis koondumise kohta – (Juhtum COMP/M.5417 – Mubadala/General Electric/JV) – Võimalik lihtsustatud korras menetlemine (1)

15


 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 

Top