EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:064:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 64, 19. märts 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5171

Euroopa Liidu

Teataja

C 64

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

52. köide
19. märts 2009


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

I   Resolutsioonid, soovitused ja arvamused

 

ARVAMUSED

 

Nõukogu

2009/C 064/01

Nõukogu arvamus, 10. märts 2009, Prantsusmaa ajakohastatud stabiilsusprogrammi kohta aastateks 2008–2012

1

2009/C 064/02

Nõukogu arvamus, 10. märts 2009, Kreeka ajakohastatud stabiilsusprogrammi kohta aastateks 2008–2011

7


 

II   Teatised

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE TEATISED

 

Komisjon

2009/C 064/03

Teatatud koondumise aktsepteering (Toimik nr COMP/M.5433 — Sanacorp/V.D. Linde) (1)

13

2009/C 064/04

Teatatud koondumise aktsepteering (Toimik nr COMP/M.5438 — NBC Universal/De Agostini Communications/IMI Investimenti/Cattleya) (1)

13


 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT JA ORGANITELT

 

Komisjon

2009/C 064/05

Euro vahetuskurss

14

 

TEAVE LIIKMESRIIKIDELT

2009/C 064/06

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 562/2006, millega kehtestatakse isikute üle piiri liikumist reguleerivad ühenduse eeskirjad (Schengeni piirieeskirjad), artikli 2 lõikes 5 osutatud elamislubade ajakohastatud loetelu (ELT C 247, 13.10.2006, lk 1, ELT C 153, 6.7.2007, lk 5, ELT C 192, 18.8.2007, lk 11, ELT C 271, 14.11.2007, lk 14, ELT C 57, 1.3.2008, lk 31, ELT C 134, 31.5.2008, lk 14, ELT C 207, 14.8.2008, lk 12, ELT C 331, 21.12.2008, lk 13, ELT C 3, 8.1.2009, lk 5)

15

2009/C 064/07

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 562/2006, millega kehtestatakse isikute üle piiri liikumist reguleerivad ühenduse eeskirjad (Schengeni piirieeskirjad), artikli 19 lõikes 2 osutatud liikmesriikide välisministeeriumide poolt diplomaatiliste lähetuste ja konsulaaresinduste akrediteeritud liikmetele ning nende pereliikmetele väljastatud kaartide ajakohastatud näidised (ELT C 247, 13.10.2006, lk 85, ELT C 153, 6.7.2007, lk 15)

18

2009/C 064/08

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 562/2006, millega kehtestatakse isikute üle piiri liikumist reguleerivad ühenduse eeskirjad (Schengeni piirieeskirjad), artikli 2 lõikes 8 osutatud piiripunktide ajakohastatud loetelu (ELT C 316, 28.12.2007, lk 1, ELT C 134, 31.5.2008, lk 16, ELT C 177, 12.7.2008, lk 9, ELT C 200, 6.8.2008, lk 10, ELT C 331, 31.12.2008, lk 13, ELT C 3, 8.1.2009, lk 10; ELT C 37, 14.2.2009, lk 10)

20

 

EUROOPA MAJANDUSPIIRKONDA KÄSITLEV TEAVE

 

EFTA järelevalveamet

2009/C 064/09

Kutse märkuste esitamiseks vastavalt järelevalveameti ja kohtu asutamise kohta sõlmitud EFTA riikide lepingu protokolli nr 3 I osa artikli 1 lõikele 2 riigiabi kohta seoses Islandi eluasemerahastamisfondi vabastamisega riigi tagatistasu maksmisest

21

2009/C 064/10

EFTA järelevalveamet otsustas mitte esitada vastuväiteid teatatud meetme suhtes

37

2009/C 064/11

EFTA riikide esitatav teave riigiabi kohta, mida antakse kooskõlas Euroopa Majanduspiirkonna lepingu XV lisa punktis 1 f osutatud õigusaktiga (komisjoni määrus (EÜ) nr 70/2001, mis käsitleb EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele antava riigiabi suhtes)

38


 

V   Teated

 

HALDUSMENETLUSED

 

Komisjon

2009/C 064/12

Konkursikutse ENIAC Joint Undertaking töökava raames

39

 

KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Komisjon

2009/C 064/13

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum nr COMP/M.5347 — Mapfre/Salvador Caetano/JVS) (1)

40

2009/C 064/14

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum nr COMP/M.5477 — Votorantim/Aracruz) (1)

41


 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 

Top