EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:031:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 31, 07. veebruar 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5171

Euroopa Liidu

Teataja

C 31

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

52. köide
7. veebruar 2009


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

II   Teatised

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE TEATISED

 

Komisjon

2009/C 031/01

Komisjoni teatis, mis käsitleb komisjoni 26. septembri 2001. aasta teatises kinematograafiliste teoste ja muude audiovisuaalteostega seotud teatavate õiguslike aspektide kohta (kinoteatis) sätestatud riigiabi hindamiskriteeriume (1)

1

2009/C 031/02

Menetluse algatamine (Toimik nr COMP/M.5262 — Bonnier/Schibsted/Retriever Sverige) (1)

2

2009/C 031/03

Teatatud koondumise aktsepteering (Toimik nr COMP/M.5168 — EADS/SSTL) (1)

3

2009/C 031/04

Teatatud koondumise aktsepteering (Toimik nr COMP/M.5420 — Kyocera Mita/Triumph-Adler) (1)

3


 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT JA ORGANITELT

 

Komisjon

2009/C 031/05

Euro vahetuskurss

4

2009/C 031/06

Euro käibemüntide uus liikmesriiki tähistav külg

5

 

TEAVE LIIKMESRIIKIDELT

2009/C 031/07

Liikmesriikide edastatud kokkuvõtlik teave riigiabi kohta, mida antakse kooskõlas komisjoni määrusega (EÜ) nr 1857/2006, mis käsitleb asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist põllumajandustoodete tootmisega tegelevatele väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele antava riigiabi suhtes ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 70/2001

6

2009/C 031/08

Liikmesriikide edastatud kokkuvõtlik teave riigiabi kohta, mida antakse kooskõlas komisjoni määrusega (EÜ) nr 1857/2006, mis käsitleb asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist põllumajandustoodete tootmisega tegelevatele väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele antava riigiabi suhtes ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 70/2001

10

2009/C 031/09

Komisjoni teatis vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1008/2008 (ühenduses lennuteenuste osutamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta) artikli 16 lõikele 4 — Avaliku teenindamise kohustused regulaarlennuliinidel (1)

14


 

V   Teated

 

HALDUSMENETLUSED

 

Komisjon

2009/C 031/10

2009. aasta konkursikutse — Ettevalmistav meede MEDIA International

15

2009/C 031/11

MEDIA 2007 — Arendamine, levitamine, müügi edendamine ja koolitus — Konkursikutse — EACEA/36/08 — Euroopa üliõpilaste ja koolitajate võrgustiku ja liikuvuse toetamine

17

 

KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Komisjon

2009/C 031/12

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum nr COMP/M.5475 — Atlantia/Acciona/Itínere Chilean assets) — Võimalik lihtsustatud korras menetlemine (1)

19

2009/C 031/13

Madalamaade Kuningriigi majandusministri teatis vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 94/22/EÜ (süsivesinike geoloogilise luure, uurimise ja tootmise lubade andmis- ning kasutamistingimuste kohta) artikli 3 lõikele 2

20


 

2009/C 031/14

Märkus lugejale(vt tagakaane sisekülge)

s3


 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 

Top