Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:260:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 260, 11. oktoober 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5171

Euroopa Liidu

Teataja

C 260

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

51. köide
11. oktoober 2008


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT JA ORGANITELT

 

Kohus

2008/C 260/01

Euroopa Kohtu viimane väljaanne Euroopa Liidu TeatajasELT C 247, 27.9.2008

1

 

Esimese Astme Kohus

2008/C 260/02

O'Higgins'i kodadesse määramine

2


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

Kohus

2008/C 260/03

Kohtuasi C-215/06: Euroopa Kohtu (teine koda) 3. juuli 2008. aasta otsus — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Iirimaa (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Direktiivi 85/337/EMÜ kohaldamisalasse kuuluvate projektide keskkonnamõju hindamata jätmine — Tagantjärele seadustamine)

3

2008/C 260/04

Kohtuasi C-25/07: Euroopa Kohtu (esimene koda) 10. juuli 2008. aasta otsus (Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Poola Vabariik) eelotsusetaotlus) — Alicja Sosnowska versus Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu (Käibemaks — Direktiivid 67/227/EMÜ ja 77/388/EMÜ — Siseriiklikud õigusaktid, millega kehtestatakse käibemaksu enammakse tagastamise kord — Neutraalse maksustamise ja proportsionaalsuse põhimõte — Erimeetmed erandite tegemiseks)

3

2008/C 260/05

Kohtuasi C-296/08 PPU: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 12. augusti 2008. aasta otsus (Cour d'appel de Montpellier (Prantsusmaa) eelotsusetaotlus) — Väljaandmismenetlus Ignacio Pedro Santesteban Goicoechea suhtes (Politseikoostöö ja õigusalane koostöö kriminaalasjades — Raamotsus 2002/584/JSK — Artiklid 31 ja 32 — Euroopa vahistamismäärus ja liikmesriikidevahelised üleandmismenetlused — Väljaandmistaotlust täitva riigi võimalus kohaldada enne 1. jaanuari 2004 vastu võetud, kuid selles liikmesriigis pärast hilisemat kuupäeva kohaldatavaks muutunud konventsiooni)

4

2008/C 260/06

Kohtuasi C-281/08 P: Landtag Schleswig-Holsteini 27. juuni 2008. aasta apellatsioonkaebus Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu (teine koda) 23 aprilli 2008. aasta määruse peale kohtuasjas T-236/06: Landtag Schleswig-Holstein versus Euroopa Ühenduste Komisjon

5

2008/C 260/07

Kohtuasi C-311/08: Eelotsusetaotlus, mille esitas Tribunal de Première Instance de Mons (Belgia) 14. juulil 2008 — Société de Gestion Industrielle (SGI) versus Belgia riik

5

2008/C 260/08

Kohtuasi C-315/08: Eelotsusetaotlus, mille esitas Consiglio di Stato (Itaalia) 15. juulil 2008. aastal — Angelo Grisoli versus Regione Lombardia ja Comune di Roccafranca

6

2008/C 260/09

Kohtuasi C-316/08: Eelotsusetaotlus, mille esitas Corte Suprema di Cassazione (Itaalia) 15. juulil 2008 — Latex srl versus Agenzia delle Entrate, Amministrazione dell'Economia e delle Finanze

6

2008/C 260/10

Kohtuasi C-336/08: Eelotsusetaotlus, mille esitas Landessozialgericht Berlin-Brandenburg (Saksamaa) 18. juulil 2008 — Christel Reinke versus AOK Berlin

7

2008/C 260/11

Kohtuasi C-338/08: Eelotsusetaotlus, mille esitas Commissione Tributaria Regionale (Itaalia) 22. juulil 2008 — P. Ferrero e C. SPA versus Agenzia delle Entrate — Ufficio di Alba

7

2008/C 260/12

Kohtuasi C-339/08: Eelotsusetaotlus, mille esitas Commissione Tributaria Regionale (Itaalia) 22. juulil 2008 — General Beverage Europe B.V. versus Agenzia delle Entrate — Ufficio di Alba

7

2008/C 260/13

Kohtuasi C-340/08: Eelotsusetaotlus, mille esitas House of Lords (Ühendkuningriik) 23. juuli 2008 — The Queen (M-i taotlusel) versus Her Majesty's Treasury ja kaks teist kaebust

8

2008/C 260/14

Kohtuasi C-341/08: Eelotsusetaotlus, mille esitas Sozialgericht Dortmund (Saksamaa) 24. juulil 2008 — Domnica Petersen versus Berufungsausschuss für Zahnärzte für den Bezirk Westfalen-Lippe

8

2008/C 260/15

Kohtuasi C-345/08: Eelotsusetaotlus, mille esitas Verwaltungsgericht Schwerin (Saksamaa) 28. juulil 2008 — Krzysztof Pesla versus Justizministerium Mecklenburg-Vorpommern

9

2008/C 260/16

Kohtuasi C-346/08: 25. juulil 2008 esitatud hagi — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

9

2008/C 260/17

Kohtuasi C-348/08: Eelotsusetaotlus, mille esitas Tribunal Superior de Justicia de Murcia (Hispaania) 30. juulil 2008 — Aurelio Choque Cabrera versus Delegación del Gobierno en Murcia

10

2008/C 260/18

Kohtuasi C-355/08 P: WWF-UK Ltd 30. juunil 2008 esitatud apellatsioonkaebus Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu (kaheksas koda) 2. juuni 2008. aasta määruse peale kohtuasjas T-91/07: WWF-UK Ltd versus Euroopa Liidu Nõukogu

10

2008/C 260/19

Kohtuasi C-358/08: Eelotsusetaotlus, mille esitas House of Lords (Ühendkuningriik) 5. augustil 2008 — Aventis Pasteur SA versus OB (by his mother and litigation friend) (FC)

11

2008/C 260/20

Kohtuasi C-364/08: Eelotsusetaotlus, mille esitas Tribunal de première instance d'Arlon (Belgia) 7. augustil 2008 — Marc Vandermeir versus Belgia riik — SPF Finances

11

2008/C 260/21

Kohtuasi C-367/08: 11. augustil 2008 esitatud hagi — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

11

2008/C 260/22

Kohtuasi C-374/08: 13. augustil 2008 esitatud hagi — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Ungari Vabariik

12

 

Esimese Astme Kohus

2008/C 260/23

Kohtuasi T-246/08 R: Esimese Astme Kohtu presidendi 27. augusti 2008. aasta määrus — Melli Bank versus nõukogu (Ajutiste meetmete kohaldamine — Määrus (EÜ) nr 423/2007 — Iraani Islamivabariigi vastu suunatud piiravad meetmed — Nõukogu otsus — Varade ja majandusressursside külmutamine — Taotlus kohaldamise peatamiseks — Kiireloomulisuse puudumine — Tõsise ja korvamatu kahju puudumine)

13

2008/C 260/24

Kohtuasi T-271/08 P: Stanislava Boudova jt 8. juulil 2008 esitatud apellatsioonkaebus Euroopa Ühenduste Avaliku Teenistuse Kohtu 21. aprilli 2008. aasta määruse peale kohtuasjas F-78/07: Boudova jt versus komisjon

13

2008/C 260/25

Kohtuasi T-280/08: 18. juulil 2008 esitatud hagi — Claude Perry versus komisjon

14

2008/C 260/26

Kohtuasi T-303/08: 30. juulil 2008 esitatud hagi — Tresplain Investments versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Hoo Hing (Golden Elephant Brand)

14

2008/C 260/27

Kohtuasi T-307/08: 7. augustil 2008 esitatud hagi — Aldi Einkauf versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Goya Importaciones y Distribuciones (4 OUT Living)

15

2008/C 260/28

Kohtuasi T-308/08: 5. augustil 2008 esitatud hagi — Parfums Christian Dior versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Consolidated Artists (MANGO adorably)

15

2008/C 260/29

Kohtuasi T-309/08: 4. augustil 2008 esitatud hagi — G-Star Raw Denim versus Siseturu Ühtlustamise Amet — ESGW Holdings (G Stor)

16

2008/C 260/30

Kohtuasi T-331/08: 11. augustil 2008 esitatud hagi — REWE Zentral versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Grupo Corporativo Teype (Solfrutta)

16

2008/C 260/31

Kohtuasi T-336/08: 18. augustil 2008 esitatud hagi — Chocoladenfabriken Lindt & Spüngli AG versus Siseturu Ühtlustamise Amet

17

2008/C 260/32

Kohtuasi T-337/08: 18. augustil 2008 esitatud hagi — Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli AG versus Siseturu Ühtlustamise Amet

17

2008/C 260/33

Kohtuasi T-346/08: 25. augustil 2008 esitatud hagi — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli versus Siseturu Ühtlustamise Amet (punase paelaga kellukese kujutis)

18

 

Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohus

2008/C 260/34

Kohtuasi F-15/05: Avaliku Teenistuse Kohtu (täiskogu) 24. juuni 2008. aasta otsus — Andres versus EKP (Avalik teenistus — EKP töötajad — Töötasu — EKP personalikomiteega konsulteerimine — Töötasude iga-aastase korrigeerimise arvutamise meetod — Ühenduse kohtu otsuse täitmine — Tagasiulatuv jõud)

19

2008/C 260/35

Kohtuasi F-61/06: Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 10. juuli 2008. aasta otsus — Cathy Sapara versus Eurojust (Avalik teenistus — Ajutised teenistujad — Töölevõtmine — Katseaeg — Katseaja pikendamine — Vallandamine katseaja lõpus — Põhjendamiskohustus — Kaitseõigused — Ilmne hindamisviga — Vaimne ahistamine)

19

2008/C 260/36

Kohtuasi F-84/07: Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 24. juuni 2008. aasta otsus — Islamaj versus komisjon (Avalik teenistus — Ametnikud — Endised ajutised ametnikud, kes olid palgatud teadusuuringute vahendite arvelt — Edutamine — Isiku „arvele” kantud punktide kustutamine — Ametniku üleminek uurimistegevuse arvelt rahastatavalt ametikohalt üldeelarvest rahastatavale ametikohale)

20

2008/C 260/37

Kohtuasi F-28/08: Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 15. juuli 2008. aasta määrus — Pouzol versus Euroopa Ühenduste Kontrollikoda (Avalik teenistus — Ametnikud — Pension — Enne ühenduste teenistusse astumist omandatud pensioniõiguste ülekandmine — Kinnitavad otsused — Vastuvõetamatus)

20

2008/C 260/38

Kohtuasi F-52/08 R: Avaliku Teenistuse Kohtu presidendi 3. juuli 2008. aasta määrus — Plasa versus komisjon (Avalik teenistus — Ajutiste meetmete kohaldamise menetlus — Taotlus üleviimise otsuse kohaldamise peatamiseks — Kiireloomulisus — Puudumine)

21


 

2008/C 260/39

Märkus lugejale(vt tagakaane sisekülge)

s3


ET

 

Top