EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:180:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 180, 17. juuli 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5171

Euroopa Liidu

Teataja

C 180

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

51. köide
17. juuli 2008


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

I   Resolutsioonid, soovitused ja arvamused

 

ARVAMUSED

 

Euroopa Keskpank

2008/C 180/01

Euroopa keskpanga arvamus, 3. juuli 2008, Euroopa Liidu Nõukogu taotlusel, seoses ettepanekuga nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 974/98 seoses euro kasutuselevõtuga Slovakkias, ja seoses ettepanekuga nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2866/98 seoses euro konverteerimiskursiga Slovakkia jaoks (CON/2008/28)

1


 

II   Teatised

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE TEATISED

 

Komisjon

2008/C 180/02

Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklite 87 ja 88 raames antava riigiabi lubamine — Juhud, mille suhtes komisjonil ei ole vastuväiteid (1)

2

2008/C 180/03

Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklite 87 ja 88 raames antava riigiabi lubamine — Juhud, mille suhtes komisjonil ei ole vastuväiteid (1)

6


 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT JA ORGANITELT

 

Komisjon

2008/C 180/04

Euro vahetuskurss

7

 

TEAVE LIIKMESRIIKIDELT

2008/C 180/05

Liikmesriikide edastatud kokkuvõtlik teave riigiabi kohta, mida antakse kooskõlas komisjoni aasta määrusega (EÜ) nr 1/2004, mis käsitleb asutamislepingu artiklite 87 ja 88 riigiabi suhtes, mida antakse põllumajandustoodete tootmise, töötlemise ja turustamisega tegelevatele väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele

8

2008/C 180/06

Liikmesriikide esitatav teave riigiabi kohta, mida antakse kooskõlas komisjoni määrusega (EÜ) nr 68/2001, mis käsitleb EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist koolitusabi suhtes (1)

9

2008/C 180/07

Liikmesriikide edastatav teave riigiabi kohta, mida antakse kooskõlas komisjoni määrusega (EÜ) nr 70/2001, mis käsitleb EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele antava riigiabi suhtes (1)

13

2008/C 180/08

Liikmesriikide edastatud kokkuvõtlik teave riigiabi kohta, mis on antud kooskõlas komisjoni määrusega (EÜ) nr 1857/2006, mis käsitleb EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist riigiabi suhtes, mida antakse põllumajandustoodete tootmisega tegelevatele väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 70/2001

16

 

EUROOPA MAJANDUSPIIRKONDA KÄSITLEV TEAVE

 

EFTA järelevalveamet

2008/C 180/09

Norra teatis, mis on esitatud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 94/22/EÜ süsivesinike geoloogilise luure, uurimise ja tootmise lubade andmis- ning kasutamistingimuste kohta — Kutse Norra mandrilava tsooni naftatootmislitsentside taotlemiseks — 2008. aastaks kindlaksmääratud piirkonnad

17

2008/C 180/10

Teadaanne direktiivi 2004/17/EÜ artikli 30 alusel esitatud taotluse kohta — EMP EFTA riigi taotlus

18

2008/C 180/11

Norra teatis, mis on esitatud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 94/22/EÜ süsivesinike geoloogilise luure, uurimise ja tootmise lubade andmis- ning kasutamistingimuste kohta — Kutse Norra mandrilava tsooni naftatootmislitsentside taotlemiseks — 20. litsentsimisvoor

19


 

V   Teated

 

KOHTUMENETLUSED

 

EFTA kohus

2008/C 180/12

EFTA kohtu kodukorra muudatused, mis on vastu võtnud kohus 20. septembril 2007 ja heaks kiitnud EFTA liikmesriikide valitsused

20

 

KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Komisjon

2008/C 180/13

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum nr COMP/M.5240 — GE/GMT/Bigpoint) — Võimalik lihtsustatud korras menetlemine (1)

23

2008/C 180/14

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum nr COMP/M.5154 — CASC JV) (1)

24

2008/C 180/15

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum nr COMP/M.5193 — Schlumberger/First Reserve/Saxon) — Võimalik lihtsustatud korras menetlemine (1)

25

2008/C 180/16

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum nr COMP/M.5202 — Triton/Altor/Papyrus Group) — Võimalik lihtsustatud korras menetlemine (1)

26


 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 

Top