Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:151:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 151, 17. juuni 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5171

Euroopa Liidu

Teataja

C 151

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

51. köide
17. juuni 2008


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

III   Ettevalmistavad aktid

 

EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEE

 

441. istungjärgul 16.–17. jaanuaril 2008

2008/C 151/01

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Arvamus teemal „Roheline raamat jaefinantsteenuste kohta ühtsel turul”KOM(2007) 226 lõplik

1

2008/C 151/02

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 84/539/EMÜ veterinaarmeditsiinis kasutatavaid elektromeditsiiniseadmeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta”KOM(2007) 465 lõplik — 2007/0168 (COD)

11

2008/C 151/03

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv küttegaasiseadmete kohta” (kodifitseeritud versioon) KOM(2007) 633 lõplik — 2007/0225 (COD)

12

2008/C 151/04

Euroopa Majandus-ja Sotsiaalkomitee Arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kahe- või kolmerattalistele mootorsõidukitele valgustus- ja valgussignaalseadmete paigaldamise kohta” (kodifitseeritud versioon) KOM(2007) 768 (lõplik) — 2004/0270 (COD)

12

2008/C 151/05

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Arvamus teemal „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele — Euroopa Liidu uus loomatervishoiustrateegia aastateks 2007–2013: „Haiguste ennetamine on parem kui ravi””KOM(2007) 539 lõplik

13

2008/C 151/06

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse ühiseeskirjad autoveo-ettevõtjate tegevusalal tegutsemise tingimuste kohta”KOM(2007) 263 lõplik — 2007/0098 (COD)

16

2008/C 151/07

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Arvamus teemal „Merekiirteed ja logistika” (ettevalmistav arvamus)

20

2008/C 151/08

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 87/372/EMÜ sagedusalade kohta, mis reserveeritakse üleeuroopalise üldkasutatava digitaalse maismaa liikuva kärgside kooskõlastatud kasutuselevõtmiseks ühenduses”KOM(2007) 367 lõplik — 2007/0126 (COD)

25

2008/C 151/09

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Arvamus teemal „Komisjoni teatis — Euroopa energiatarbijate õiguste harta”KOM(2007) 386 lõplik

27

2008/C 151/10

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv meremeeste väljaõppe miinimumtaseme kohta” (uuesti sõnastatud) KOM(2007) 610 lõplik — 2007/0219 (COD)

35

2008/C 151/11

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv reisilaevade ohutuseeskirjade ja -nõuete kohta” (uuesti sõnastatud) KOM(2007) 737 lõplik — 2007/0257 (COD)

35

2008/C 151/12

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Arvamus teemal „Valge raamat spordi kohta”KOM(2007) 391 lõplik

36

2008/C 151/13

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Arvamus teemal „Õpetajahariduse kvaliteedi parandamine”KOM(2007) 392 lõplik

41

2008/C 151/14

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Arvamus teemal „Komisjoni teatis nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Noorte hariduses, tööhõives ja ühiskonnas osalemise edendamine””KOM(2007) 498 lõplik

45

2008/C 151/15

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Arvamus teemal „Ettepanek: nõukogu määrus, millega laiendatakse määruse (EÜ) nr 883/2004 ja määruse (EÜ) nr […] kohaldamisala kolmandate riikide kodanikele, keda need sätted veel ei hõlma üksnes nende kodakondsuse tõttu”KOM(2007) 439 lõplik — 2007/152 (CNS)

50


ET

 

Top