Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:146E:TOC

Euroopa Liidu Teataja, CE 146, 12. juuni 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5171

Euroopa Liidu

Teataja

C 146E

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

51. köide
12. juuni 2008


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

ΙV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT JA ORGANITELT

 

Euroopa Parlament

 

2007-2008 ISTUNGJÄRK

 

18.-21. ja 27. juuni 2007 istungid

 

Esmaspäev, 18. juuni 2007

2008/C 146E/01

PROTOKOLL

1

ISTUNGI LÄBIVIIMISE KORD

Istungjärgu jätkamine

Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Parlamendi koosseis

Volituste kontrollimine

Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

Kaasotsustamismenetlusel vastu võetud aktide allkirjastamine

Esitatud dokumendid

Kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 116)

Suuliselt vastatavad küsimused ja kirjalikud deklaratsioonid (esitamine)

Petitsioonid

Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid

Tööplaan

Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel

Euroopa lairibaühenduse poliitika väljatöötamine (arutelu)

Piiritusjookide määratlemine, kirjeldamine, esitlemine ja märgistamine ***I (arutelu)

ELi majandus- ja kaubandussuhted Venemaaga (arutelu)

Konkurentsipoliitika 2005 (arutelu)

Kassi- ja koeranahad ***I (arutelu)

Hulgiskleroos (arutelu)

Järgmise istungi päevakord

Istungi lõpp

KOHALOLIJATE NIMEKIRI

13

 

Teisipäev, 19. juuni 2007

2008/C 146E/02

PROTOKOLL

15

ISTUNGI LÄBIVIIMISE KORD

Istungi algus

Esitatud dokumendid

Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)

Olukord Palestiinas (arutelu)

Equitable Life Assurance Society kriis - Uurimiskomisjoni tulemused (arutelu)

Euroopa Liidu noorte naiste pereelu ja õpingute ühitamiseks ette nähtud meetmete reguleeriv raamistik (arutelu)

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg

Hääletused

Töötajate kaitse tööandja maksejõuetuse korral (kodifitseeritud versioon) ***I (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Saastuse kompleksne vältimine ja kontroll (kodifitseeritud versioon) ***I (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Kahe- või kolmerattaliste mootorsõidukite juhtnuppude, märgulampide ja näidikute määratlemine (kodifitseeritud versioon) ***I (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Tarbijate huve kaitsvad ettekirjutused (kodifitseeritud versioon) ***I (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite roolisüsteem (kodifitseeritud versioon) ***I (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite maksimaalne valmistajakiirus ja koormaplatvormid (kodifitseeritud versioon) ***I (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite teatavad osad ja omadused (kodifitseeritud versioon) ***I (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite vaateväli ja klaasipuhastid (kodifitseeritud versioon) ***I (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Töövahenditele esitatavad ohutuse ja tervishoiu miinimumnõuded (kodifitseeritud versioon) ***I (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Kaubamärke käsitlevate õigusaktide ühtlustamine (kodifitseeritud versioon) ***I (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Töötajate kaitse asbesti eest (kodifitseeritud versioon) ***I (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Ühenduse garantii EIP-le (ühendusevälised projektid) (kodifitseeritud versioon) * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Sigade kaitse miinimumnõuded (kodifitseeritud versioon) * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Tõupuhtad aretusveised (kodifitseeritud versioon) * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Ühenduse kaubamärk (kodifitseeritud versioon) * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Haudemunade ja kodulindude tibude tootmine ja turustamine (kodifitseeritud versioon) * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi rahastamissüsteemi kuuluvate toimingute kontrollimine (kodifitseeritud versioon) * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Vastastikune abi nõuete sissenõudmisel (kodifitseeritud versioon) * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

São Tomé ja Príncipe ning EÜ vaheline kalandusalane partnerlusleping * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

EÜ-Kiribati vaheline kalandusalane partnerlusleping * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Mario Borghezio puutumatuse ja eesõiguste kaitsmise taotlus (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Piiritusjookide määratlemine, kirjeldamine, esitlemine ja märgistamine ***I (hääletus)

Kassi- ja koeranahad ***I (hääletus)

Euroopa lairibaühenduse poliitika väljatöötamine (hääletus)

ELi majandus- ja kaubandussuhted Venemaaga (hääletus)

Konkurentsipoliitika 2005 (hääletus)

Equitable Life Assurance Society kriis (hääletus)

Euroopa Liidu noorte naiste pereelu ja õpingute ühitamiseks ette nähtud meetmete reguleeriv raamistik (hääletus)

Selgitused hääletuse kohta

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Parlamendi koosseis

Eelmise istungi protokolli kinnitamine

G8 kohtumise järeldused - Aastatuhande arengueesmärgid - vahekokkuvõte (arutelu)

AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee töö (2006) (arutelu)

Andmete kogumise külastus Andaluusia, Valencia ja Madriidi piirkondadesse (arutelu)

Infotund (küsimused komisjonile)

Eriprobleemid riigihankeid käsitlevate õigusaktide ülevõtmisel ja rakendamisel ning nende õigusaktide seos Lissaboni kavaga (arutelu)

EÜ asutamislepingu artiklil 296 põhinevad erandid siseturueeskirjadest kaitsealaste riigihangete valdkonnas (arutelu)

Metallilise elavhõbeda ekspordi keelustamine ja turvaline ladustamine (arutelu)

Abi külmakahjustuste tagajärjel kannatanud põllumajandustootjatele (arutelu)

Järgmise istungi päevakord

Istungi lõpp

KOHALOLIJATE NIMEKIRI

34

I LISA

36

II LISA

47

VASTUVÕETUD TEKSTID

71

P6_TA(2007)0238
Töötajate kaitse tööandja maksejõuetuse korral (kodifitseeritud versioon) ***I
Euroopa Parlamendi 19. juuni 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv töötajate kaitse kohta tööandja maksejõuetuse korral (kodifitseeritud versioon) (KOM(2006)0657 - C6-0381/2006 - 2006/0220(COD))

71

P6_TA(2007)0239
Saastuse kompleksne vältimine ja kontroll (kodifitseeritud versioon) ***I
Euroopa Parlamendi 19. juuni 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli kohta (kodifitseeritud versioon) (KOM(2006)0543 - C6-0315/2006 - 2006/0170(COD))

71

P6_TA(2007)0240
Kahe- või kolmerattaliste mootorsõidukite juhtnuppude, märgulampide ja näidikute määratlemine (kodifitseeritud versioon) ***I
Euroopa Parlamendi 19. juuni 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb kahe- või kolmerattaliste mootorsõidukite juhtnuppude, märgulampide ja näidikute määratlemist (kodifitseeritud versioon) (KOM(2006)0556 - C6-0323/2006 - 2006/0175(COD))

72

P6_TA(2007)0241
Tarbijate huve kaitsvad ettekirjutused (kodifitseeritud versioon) ***I
Euroopa Parlamendi 19. juuni 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon muudetud ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv tarbijate huve kaitsvate ettekirjutuste kohta (kodifitseeritud versioon) (KOM(2006)0692 - C6-0429/2006 - 2003/0099(COD))

73

P6_TA(2007)0242
Põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite roolisüsteem (kodifitseeritud versioon) ***I
Euroopa Parlamendi 19. juuni 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite roolisüsteemi kohta (kodifitseeritud versioon) (KOM(2006)0670 - C6-0404/2006 -2006/0225 (COD))

73

P6_TA(2007)0243
Põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite maksimaalne valmistajakiirus ja koormaplatvormid (kodifitseeritud versioon) ***I
Euroopa Parlamendi 19. juuni 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite maksimaalse valmistajakiiruse ja koormaplatvormide kohta (kodifitseeritud versioon) (KOM(2006)0667 - C6-0385/2006 - 2006/0219(COD))

74

P6_TA(2007)0244
Põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite teatavad osad ja omadused (kodifitseeritud versioon) ***I
Euroopa Parlamendi 19. juuni 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite teatavate osade ja omaduste kohta (kodifitseeritud versioon) (KOM(2006)0662 - C6-0380/2006 - 2006/0221(COD))

74

P6_TA(2007)0245
Põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite vaateväli ja klaasipuhastid (kodifitseeritud versioon) ***I
Euroopa Parlamendi 19. juuni 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite vaatevälja ja klaasipuhastite kohta (kodifitseeritud versioon) (KOM(2006)0651 - C6-0377/2006 - 2006/0216(COD))

75

P6_TA(2007)0246
Töövahenditele esitatavad ohutuse ja tervishoiu miinimumnõuded (kodifitseeritud versioon) ***I
Euroopa Parlamendi 19. juuni 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv töötajate poolt tööl kasutatavatele töövahenditele esitatavate ohutuse ja tervishoiu miinimumnõuete kohta (teine üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses) (kodifitseeritud versioon) (KOM(2006)0652 - C6-0378/2006 - 2006/0214(COD))

76

P6_TA(2007)0247
Kaubamärke käsitlevate õigusaktide ühtlustamine (kodifitseeritud versioon) ***I
Euroopa Parlamendi 19. juuni 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kaubamärke käsitlevate õigusaktide ühtlustamise kohta (kodifitseeritud versioon) (KOM(2006)0812 - C6-0504/2006 - 2006/0264(COD))

76

P6_TA(2007)0248
Töötajate kaitse asbesti eest (kodifitseeritud versioon) ***I
Euroopa Parlamendi 19. juuni 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv töötajate kaitsmise kohta asbestiga kokkupuutest tulenevate ohtude eest tööl (kodifitseeritud versioon) (KOM(2006)0664 - C6-0384/2006 - 2006/0222(COD))

77

P6_TA(2007)0249
Ühenduse garantii EIP-le (ühendusvälised projektid) *
Euroopa Parlamendi 19. juuni 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega antakse Euroopa Investeerimispangale ühenduse garantii ühendusvälistele projektidele antud laenudest tekkiva kahjumi puhuks (Kesk- ja Ida-Euroopa, Vahemere riigid, Ladina-Ameerika ja Aasia ning Lõuna-Aafrika Vabariik) (kodifitseeritud versioon) (KOM(2006)0419 - C6-0302/2006 - 2006/0139(CNS))

78

P6_TA(2007)0250
Sigade kaitse miinimumnõuded (kodifitseeritud versioon) *
Euroopa Parlamendi 19. juuni 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, milles sätestatakse sigade kaitse miinimumnõuded (kodifitseeritud versioon) (KOM(2006)0669 - C6-0430/2006 - 2006/0224(CNS))

78

P6_TA(2007)0251
Tõupuhtad aretusveised (kodifitseeritud versioon) *
Euroopa Parlamendi 19. juuni 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv tõupuhaste aretusveiste kohta (kodifitseeritud versioon) (KOM(2006)0749 - C6-0002/2007 - 2006/0250(CNS))

79

P6_TA(2007)0252
Ühenduse kaubamärk (kodifitseeritud versioon) *
Euroopa Parlamendi 19. juuni 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus ühenduse kaubamärgi kohta (kodifitseeritud versioon) (KOM(2006)0830 - C6-0050/2007 - 2006/0267(CNS))

79

P6_TA(2007)0253
Haudemunade ja kodulindude tibude tootmine ja turustamine (kodifitseeritud versioon) *
Euroopa Parlamendi 19. juuni 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus haudemunade ja kodulindude tibude tootmise ja turustamise kohta (kodifitseeritud versioon) (KOM(2006)0694 - C6-0436/2006 - 2006/0231(CNS))

80

P6_TA(2007)0254
Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi rahastamissüsteemi kuuluvate toimingute kontrollimine (kodifitseeritud versioon) *
Euroopa Parlamendi 19. juuni 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi rahastamissüsteemi kuuluvate toimingute kontrollimise kohta liikmesriikide poolt (kodifitseeritud versioon) (KOM(2006)0813 - C6-0049/2007 - 2006/0265(CNS))

81

P6_TA(2007)0255
Vastastikune abi nõuete sissenõudmisel (kodifitseeritud versioon) *
Euroopa Parlamendi 19. juuni 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv vastastikuse abi kohta teatavate lõivude, tollimaksude, maksude ja muude meetmetega seotud nõuete sissenõudmisel (kodifitseeritud versioon) (KOM(2006)0605 - C6-0409/2006 - 2006/0192(CNS))

81

P6_TA(2007)0256
São Tomé ja Príncipe ning EÜ vaheline kalandusalane partnerlusleping *
Euroopa Parlamendi 19. juuni 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus São Tomé ja Príncipe Demokraatliku Vabariigi ning Euroopa Ühenduse vahelise kalandusalase partnerluslepingu sõlmimise kohta (KOM(2007)0085 - C6-0098/2007 - 2007/0034(CNS))

82

P6_TA(2007)0257
EÜ-Kiribati vaheline kalandusalane partnerlusleping *
Euroopa Parlamendi 19. juuni 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja teiselt poolt Kiribati Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepingu sõlmimise kohta (KOM(2007)0180 - C6-0128/2007 - 2007/0062(CNS))

83

P6_TA(2007)0258
Mario Borghezio puutumatuse ja eesõiguste kaitsmise taotlus
Euroopa Parlamendi 19. juuni 2007. aasta otsus Mario Borghezio puutumatuse ja eesõiguste kaitsmise taotluse kohta (2006/2304(IMM))

85

P6_TA(2007)0259
Piiritusjookide määratlemine, kirjeldamine, esitlemine ja märgistamine ***I
Euroopa Parlamendi 19. juuni 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus piiritusjookide määratlemise, kirjeldamise, esitlemise ja märgistamise kohta (KOM(2005)0125 - C6-0440/2005 - 2005/0028(COD))

85

P6_TC1-COD(2005)0028
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 19. juunil 2007. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr .../2007 piiritusjookide määratlemise, kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja geograafiliste tähiste kaitse kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 1576/89

86

P6_TA(2007)0260
Kassi- ja koeranahad ***I
Euroopa Parlamendi 19. juuni 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega keelatakse kassi- ja koeranahkade ning neid nahku sisaldavate toodete turuleviimine, ühendusse importimine ja ühendusest eksportimine (KOM(2006)0684 - C6-0428/2006 - 2006/0236(COD))

86

P6_TC1-COD(2006)0236
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 19. juunil 2007. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr .../2007, millega keelatakse kassi- ja koera karusnahkade ning neid karusnahku sisaldavate toodete turuleviimine ja ühendusse import või ühendusest eksport

87

P6_TA(2007)0261
Euroopa lairibaühenduse poliitika väljatöötamine
Euroopa Parlamendi 19. juuni 2007. aasta resolutsioon Euroopa lairibaühenduse poliitika väljatöötamise kohta (2006/2273(INI))

87

P6_TA(2007)0262
ELi majandus- ja kaubandussuhted Venemaaga
Euroopa Parlamendi 19. juuni 2007. aasta resolutsioon ELi majandus- ja kaubandussuhete kohta Venemaaga (2006/2237(INI))

95

P6_TA(2007)0263
Konkurentsipoliitika 2005
Euroopa Parlamendi 19. juuni 2007. aasta resolutsioon 2005. aasta konkurentsipoliitika aruande kohta (2007/2078(INI))

105

P6_TA(2007)0264
Equitable Life Assurance Society kriis
Euroopa Parlamendi 19. juuni 2007. aasta soovitus seoses Equitable Life Assurance Society kriisi uurimiskomisjoni raportiga

110

P6_TA(2007)0265
Euroopa Liidu noorte naiste pereelu ja õpingute ühitamine
Euroopa Parlamendi 19. juuni 2007. aasta resolutsioon Euroopa Liidu noorte naiste pereelu ja õpingute ühitamist võimaldavate meetmete reguleeriva raamistiku kohta (2006/2276(INI))

112

 

Kolmapäev, 20. juuni 2007

2008/C 146E/03

PROTOKOLL

119

ISTUNGI LÄBIVIIMISE KORD

Istungi algus

Täiendavate pensioniõiguste kaasaskantavus ***I (arutelu)

Euroopa Parlamendiga konsulteerimise parandamine euroala laienemisega seotud menetlustes - Ühisraha kasutuselevõtt Küprosel 1. jaanuaril 2008 * - Ühisraha kasutuselevõtt Maltal 1. jaanuaril 2008 * (arutelu)

Kaasotsustamismenetlusel vastu võetud aktide allkirjastamine

Hääletused

Ühtne elamisloavorm kolmandate riikide kodanike jaoks * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Metallilise elavhõbeda ekspordi keelustamine ja turvaline ladustamine ***I (hääletus)

Maksustamissüsteemide toimimine - Fiscalis 2013 ***I (hääletus)

Täiendavate pensioniõiguste kaasaskantavus ***I (hääletus)

Ühisraha kasutuselevõtt Küprosel 1. jaanuaril 2008 * (hääletus)

Ühisraha kasutuselevõtt Maltal 1. jaanuaril 2008 * (hääletus)

Galileo (hääletus)

Eriprobleemid riigihankeid käsitlevate õigusaktide ülevõtmisel ja rakendamisel ning nende õigusaktide seos Lissaboni kavaga (hääletus)

Aastatuhande arengueesmärgid - vahekokkuvõte (hääletus)

AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee töö (2006) (hääletus)

Euroopa Parlamendiga konsulteerimise parandamine euroala laienemisega seotud menetlustes (hääletus)

Selgitused hääletuse kohta

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Parlamendi koosseis

Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Relvakaubanduse lepingu suunas (arutelu)

MEDA programm ja rahaline toetus Palestiinale - hindamine, rakendamine ja järelevalve (arutelu)

Alaealiste kuritegevus - naiste, perekonna ja ühiskonna roll (arutelu)

Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala välispoliitilise mõõtme strateegia (arutelu)

Infotund (küsimused nõukogule)

Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala välispoliitilise mõõtme strateegia (arutelu jätkamine)

Karistusregistrite andmete vahetamine * (arutelu)

Rassismi ja ksenofoobia vastu võitlemist käsitlevat raamotsust puudutavate läbirääkimiste edenemine (arutelu)

Euroopa ühise varjupaigasüsteemi otsustusprotsessi kvaliteet (arutelu)

Järgmise istungi päevakord

Istungi lõpp

KOHALOLIJATE NIMEKIRI

132

I LISA

134

II LISA

145

VASTUVÕETUD TEKSTID

204

P6_TA(2007)0266
Ühtne elamisloavorm kolmandate riikide kodanike jaoks *
Euroopa Parlamendi 20. juuni 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon muudetud ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1030/2002, millega kehtestatakse ühtne elamisloavorm kolmandate riikide kodanike jaoks (KOM(2006)0110 - C6-0157/2006 - 2003/0218(CNS))

204

P6_TA(2007)0267
Metallilise elavhõbeda ekspordi keelustamine ja turvaline ladustamine ***I
Euroopa Parlamendi 20. juuni 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus metallilise elavhõbeda ekspordi keelustamise ja turvalise ladustamise kohta (KOM(2006)0636 - C6-0363/2006 - 2006/0206(COD))

208

P6_TC1-COD(2006)0206
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 20. juunil 2007. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr .../2007 metallilise elavhõbeda, kinaveri, kalomeli, elavhõbedaühendite ja teatavate elavhõbedat sisaldavate toodete ekspordi keelustamise ja turvalise ladustamise kohta

209

P6_TA(2007)0268
Maksustamissüsteemide toimimine - Fiscalis 2013 ***I
Euroopa Parlamendi 20. juuni 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega luuakse siseturu maksustamissüsteemide toimimist parandav ühenduse programm (programm „Fiscalis 2013”) (KOM(2006)0202 - C6-0159/2006 - 2006/0076(COD))

215

P6_TC1-COD(2006)0076
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 20. juunil 2007. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr .../2007/EÜ, millega kehtestatakse siseturu maksustamissüsteemide toimimist parandav ühenduse programm (programm „Fiscalis 2013”) ja tunnistatakse kehtetuks otsus nr 2235/2002/EÜ

216

P6_TA(2007)0269
Täiendavate pensioniõiguste kaasaskantavus ***I
Euroopa Parlamendi 20. juuni 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv täiendavate pensioniõiguste kaasaskantavuse parandamise kohta (KOM(2005)0507 - C6-0331/2005 -2005/0214 (COD))

216

P6_TC1-COD(2005)0214
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 20. juunil 2007. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2007/.../EÜ täiendavate pensioniõiguste kaasaskantavuse parandamise kohta

217

P6_TA(2007)0270
Ühisraha kasutuselevõtt Küprosel 1. jaanuaril 2008. aastal *
Euroopa Parlamendi 20. juuni 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus vastavalt asutamislepingu artikli 122 lõikele 2 ühisraha kasutuselevõtu kohta Küprosel 1. jaanuaril 2008. aastal (KOM(2007)0256 - C6-0151/2007 - 2007/0090(CNS))

224

P6_TA(2007)0271
Ühisraha kasutuselevõtt Maltal 1. jaanuaril 2008 *
Euroopa Parlamendi 20. juuni 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus vastavalt asutamislepingu artikli 122 lõikele 2 ühisraha kasutuselevõtu kohta Maltal 1. jaanuaril 2008. aastal (KOM(2007)0259 - C6-0150/2007 - 2007/0092(CNS))

225

P6_TA(2007)0272
Galileo
Euroopa Parlamendi 20. juuni 2007. aasta resolutsioon Euroopa satelliitraadionavigatsiooni programmi (Galileo) rahastamise kohta 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe ja mitmeaastase finantsraamistiku 2007-2013 alusel

226

P6_TA(2007)0273
Eriprobleemid riigihankeid käsitlevate õigusaktide ülevõtmisel ja rakendamisel ning nende õigusaktide seos Lissaboni kavaga
Euroopa Parlamendi 20. juuni 2007. aasta resolutsioon eriprobleemide kohta riigihankeid käsitlevate õigusaktide ülevõtmisel ja rakendamisel ning nende õigusaktide seose kohta Lissaboni kavaga (2006/2084(INI))

227

P6_TA(2007)0274
Aastatuhande arengueesmärgid - vahekokkuvõte
Euroopa Parlamendi 20. juuni 2007. aasta resolutsioon aastatuhande arengueesmärkide kohta - vahekokkuvõte (2007/2103(INI))

232

P6_TA(2007)0275
AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee töö (2006)
Euroopa Parlamendi 20. juuni 2007. aasta resolutsioon AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee töö kohta 2006. aastal (2007/2021(INI))

247

P6_TA(2007)0276
Euroala laienemine
Euroopa Parlamendi 20. juuni 2007. aasta resolutsioon Euroopa Parlamendiga konsulteerimise meetodi parandamise kohta euroala laienemisega seotud menetlustes

251

 

Neljapäev, 21. juuni 2007

2008/C 146E/04

PROTOKOLL

253

ISTUNGI LÄBIVIIMISE KORD

Istungi algus

Esitatud dokumendid

Assigneeringute ümberpaigutamine

Riigihankelepingute sõlmimise läbivaatamise korra tõhustamine ***I (arutelu)

Tarbijate usaldus digitaalse keskkonna vastu (arutelu)

Tervitus

Tarbijate usaldus digitaalse keskkonna vastu (arutelu jätkamine)

Hääletused

MEDA programm ja rahaline toetus Palestiinale - hindamine, rakendamine ja järelevalve (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

Riigihankelepingute sõlmimise läbivaatamise korra tõhustamine ***I (hääletus)

Karistusregistrite andmete vahetamine * (hääletus)

Aasia piirkonnastrateegia ja mitmeaastane näidisprogramm (hääletus)

Andmete kogumise külastus Andaluusia, Valencia ja Madriidi piirkondadesse (hääletus)

Relvakaubanduse lepingu suunas (hääletus)

Alaealiste kuritegevus - naiste, perekonna ja ühiskonna roll (hääletus)

Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala välispoliitilise mõõtme strateegia (hääletus)

Rassismi ja ksenofoobia vastu võitlemist käsitlevat raamotsust puudutavate läbirääkimiste edenemine (hääletus)

Euroopa ühise varjupaigasüsteemi otsustusprotsessi kvaliteet (hääletus)

Tarbijate usaldus digitaalse keskkonna vastu (hääletus)

Selgitused hääletuse kohta

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Nõukogu ühiste seisukohtade teatavakstegemine

Osaistungjärkude ajakava

Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)

Kuuba

Inimõigused Etioopias

Aung San Suu Kyi olukord Birmas/Myanmaris

Hääletused

Kuuba (hääletus)

Inimõigused Etioopias (hääletus)

Aung San Suu Kyi olukord Birmas/Myanmaris (hääletus)

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

Teatud dokumente puudutavad otsused

Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 116)

Istungil vastuvõetud tekstide edastamine

Järgmiste istungite ajakava

Istungjärgu vaheaeg

KOHALOLIJATE NIMEKIRI

267

I LISA

269

II LISA

281

VASTUVÕETUD TEKSTID

316

P6_TA(2007)0277
MEDA programm ja rahaline toetus Palestiinale - hindamine, rakendamine ja järelevalve
Euroopa Parlamendi 21. juuni 2007. aasta resolutsioon MEDA programmi ja rahalise toetuse kohta Palestiinale - hindamine, rakendamine ja järelevalve (2006/2128 (INI))

316

P6_TA(2007)0278
Riigihankelepingute sõlmimise läbivaatamise korra tõhustamine ***I
Euroopa Parlamendi 21. juuni 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiive 89/665/EMÜ ja 92/13/EMÜ riigihankelepingute sõlmimise läbivaatamise korra tõhustamise osas (KOM(2006)0195 - C6-0141/2006 - 2006/0066(COD))

328

P6_TC1-COD(2006)0066
Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 21. juunil 2007. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2007/.../EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiive 89/665/EMÜ ja 92/13/EMÜ riigihankelepingute sõlmimise läbivaatamise korra tõhustamise osas

329

P6_TA(2007)0279
Karistusregistrite andmete vahetamine *
Euroopa Parlamendi 21. juuni 2007. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu raamotsus, mis käsitleb liikmesriikide karistusregistrite andmete vahetamise liikmesriikidevahelist korraldust ja nende andmete sisu (KOM(2005)0690 - C6-0052/2006 - 2005/0267(CNS))

329

P6_TA(2007)0280
Aasia piirkonnastrateegia ja mitmeaastane näidisprogramm
Euroopa Parlamendi 21. juuni 2007. aasta resolutsioon komisjoni otsuse eelnõu kohta, millega luuakse Aasia piirkonnastrateegia dokument aastateks 2007-2013 ja mitmeaastane näidisprogramm

337

P6_TA(2007)0281
Uurimismissioon Andaluusia, Valencia ja Madridi piirkonda
Euroopa Parlamendi 21. juuni 2007. aasta resolutsioon petitsioonikomisjoni poolt Andaluusia, Valencia ja Madridi piirkonnas korraldatud uurimismissiooni tulemuste kohta

340

P6_TA(2007)0282
Relvakaubanduse lepingu suunas
Euroopa Parlamendi 21. juuni 2007. aasta resolutsioon relvakaubanduse lepingu kohta: ühiste rahvusvaheliste normide kehtestamine tavarelvade impordi, ekspordi ja üleandmise kohta

342

P6_TA(2007)0283
Alaealiste kuritegevus - naiste, perekonna ja ühiskonna roll
Euroopa Parlamendi 21. juuni 2007. aasta resolutsioon alaealiste kuritegevuse ning naiste, perekonna ja ühiskonna rolli kohta (2007/2011(INI))

344

P6_TA(2007)0284
Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala välispoliitilise mõõtme strateegia
Euroopa Parlamendi 21. juuni 2007. aasta resolutsioon vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala välispoliitilise mõõtme strateegia kohta - Haagi programmi rakendamist käsitlev tegevuskava (2006/2111(INI))

353

P6_TA(2007)0285
Rassismi ja ksenofoobia vastu võitlemist käsitlevat raamotsust puudutavate läbirääkimiste edenemine
Euroopa Parlamendi 21. juuni 2007. aasta soovitus nõukogule rassismi ja ksenofoobia vastu võitlemist käsitlevat raamotsust puudutavate läbirääkimiste edenemise kohta (2007/2067 (INI))

361

P6_TA(2007)0286
Euroopa ühise varjupaigasüsteemi otsustusprotsessi kvaliteet
Euroopa Parlamendi 21. juuni 2007. aasta resolutsioon varjupaigapoliitika kohta: praktiline koostöö, Euroopa ühise varjupaigasüsteemi otsustusprotsessi kvaliteet (2006/2184(INI))

364

P6_TA(2007)0287
Tarbijate usaldus digitaalse keskkonna vastu
Euroopa Parlamendi 21. juuni 2007. aasta resolutsioon tarbijate usalduse kohta digitaalse keskkonna vastu (2006/2048(INI))

370

P6_TA(2007)0288
Kuuba
Euroopa Parlamendi 21. juuni 2007. aasta resolutsioon Kuuba kohta

377

P6_TA(2007)0289
Etioopia
Euroopa Parlamendi 21. juuni 2007. aasta resolutsioon olukorra kohta Etioopias

380

P6_TA(2007)0290
Birma
Euroopa Parlamendi 21. juuni 2007. aasta resolutsioon Birma kohta

383

 

Kolmapäev, 27. juuni 2007

2008/C 146E/05

PROTOKOLL

387

ISTUNGI LÄBIVIIMISE KORD

Istungjärgu jätkamine

Rändlus üldkasutatavates mobiiltelefonivõrkudes ***I (dokumendi allkirjastamine)

Euroopa Ülemkogu kohtumine 21.-22. juunil 2007 - Saksamaa eesistumise poolaasta tegevus (aruanne ja arutelule järgnenud avaldused)

Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Parlamendi koosseis

Euroopa Ülemkogu kohtumine 21.-22. juunil 2007 - Saksamaa eesistumise poolaasta tegevus (arutelu jätkamine)

Järgmiste istungite ajakava

Istungjärgu vaheaeg

KOHALOLIJATE NIMEKIRI

389


Menetluste selgitus

*

Nõuandemenetlus

**I

Koostöömenetlus, esimene lugemine

**II

Koostöömenetlus, teine lugemine

***

Nõusolekumenetlus

***I

Kaasotsustamismenetlus, esimene lugemine

***II

Kaasotsustamismenetlus, teine lugemine

***III

Kaasotsustamismenetlus, kolmas lugemine

(Menetlus põhineb Euroopa Komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Hääletusi puudutav teave

Raportöör teavitab istungi juhatajat oma seisukohtadest muudatusettepanekute suhtes kirjalikult enne hääletuse algust, kui ei ole otsustatud teisiti.

Parlamendi komisjonid

AFET

Väliskomisjon

DEVE

Arengukomisjon

INTA

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon

BUDG

Eelarvekomisjon

CONT

Eelarvekontrollikomisjon

ECON

Majandus- ja rahanduskomisjon

EMPL

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

ENVI

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon

ITRE

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

IMCO

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

TRAN

Transpordi- ja turismikomisjon

REGI

Regionaalarengukomisjon

AGRI

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon

PECH

Kalanduskomisjon

CULT

Kultuuri- ja hariduskomisjon

JURI

Õiguskomisjon

LIBE

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

AFCO

Põhiseaduskomisjon

FEMM

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon

PETI

Petitsioonikomisjon

Fraktsioonid

PPE-DE

Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon

PSE

Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide fraktsioon

ALDE

Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon

UEN

fraktsioon Liit Rahvusriikide Euroopa eest

Verts/ALE

Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon

GUE/NGL

Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon

IND/DEM

fraktsioon Iseseisvus ja Demokraatia

ITS

fraktsioon Identiteet, Traditsioon, Suveräänsus

NI

fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed

ET

 

Top