EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:117:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 117, 14. mai 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5171

Euroopa Liidu

Teataja

C 117

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

51. köide
14. mai 2008


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

I   Resolutsioonid, soovitused ja arvamused

 

ARVAMUSED

 

Euroopa Keskpank

2008/C 117/01

Euroopa Keskpanga arvamus, 5. mai 2008, Euroopa Liidu Nõukogu taotlusel, seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega kohandatakse teatavaid asutamislepingu artiklis 251 sätestatud menetluse kohaseid õigusakte otsusega 2006/512/EÜ muudetud nõukogu otsusega 1999/468/EÜ kontrolliga regulatiivmenetluse osas (CON/2008/19)

1


 

II   Teatised

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE TEATISED

 

Komisjon

2008/C 117/02

Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklite 87 ja 88 raames antava riigiabi lubamine — Juhud, mille suhtes komisjonil ei ole vastuväiteid (1)

3

2008/C 117/03

Teatatud koondumise aktsepteering (Toimik nr COMP/M.5035 — Radeberger/Getränke Essmann/Phoenix) (1)

5

2008/C 117/04

Teatatud koondumise aktsepteering (Toimik nr COMP/M.5031 — ACE/CICA) (1)

5


 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT JA ORGANITELT

 

Komisjon

2008/C 117/05

Euro vahetuskurss

6

2008/C 117/06

Euro vahetuskurss

7

 

TEAVE LIIKMESRIIKIDELT

2008/C 117/07

Liikmesriikide esitatav teave riigiabi kohta, mida antakse kooskõlas komisjoni määrusega (EÜ) nr 1628/2006, mis käsitleb EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist investeeringuteks ettenähtud regionaalabi suhtes (1)

8

2008/C 117/08

Liikmesriikide edastatud kokkuvõtlik teave riigiabi kohta, mis on antud kooskõlas komisjoni määrusega (EÜ) nr 1857/2006, mis käsitleb EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist riigiabi suhtes, mida antakse põllumajandustoodete tootmisega tegelevatele väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 70/2001

10

2008/C 117/09

Liikmesriikide edastatud kokkuvõtlik teave riigiabi kohta, mis on antud kooskõlas komisjoni määrusega (EÜ) nr 1857/2006, mis käsitleb EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist riigiabi suhtes, mida antakse põllumajandustoodete tootmisega tegelevatele väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 70/2001

16

2008/C 117/10

Liikmesriikide edastatud kokkuvõtlik teave riigiabi kohta, mis on antud kooskõlas komisjoni määrusega (EÜ) nr 1857/2006, mis käsitleb EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist riigiabi suhtes, mida antakse põllumajandustoodete tootmisega tegelevatele väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 70/2001

22


 

V   Teated

 

HALDUSMENETLUSED

 

Komisjon

2008/C 117/11

MEDIA 2007 — Teade taotlusvoorust — EACEA/11/08 — Toetus promotsiooniks ja turgudel osalemiseks

27

2008/C 117/12

MEDIA 2007 — Teade taotlusvoorust — EACEA/12/08 — Meetmed müügiedenduse toetamiseks väljaspool programmis MEDIA osalevaid riike

29

2008/C 117/13

Konkursikutse — EACEA/15/08 — Meede 4.5b — Konkursikutse selliste projektide esitamiseks, millega toetatakse meetmeid, mille abil antakse noortele ja noorsootöötajatele teavet Euroopa Parlamendi 2009. aasta valimiste kohta — Programm „Aktiivsed noored”

30

 

KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Komisjon

2008/C 117/14

Riigiabi — Iirimaa — Riigiabi C 2/08 (ex N 572/07) — Tonnaažimaksu muutmine — Kutse märkuste esitamiseks vastavalt EÜ asutamislepingu artikli 88 lõikele 2 (1)

32

2008/C 117/15

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum nr COMP/M.5066 — Eurogate/APMM) (1)

36

2008/C 117/16

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum nr COMP/M.5121 — News Corp/Premiere) (1)

37

2008/C 117/17

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum nr COMP/M.5086 — BAT/Skandinavisk Tobakskompagni) (1)

38

 

MUUD AKTID

 

Komisjon

2008/C 117/18

Taotluse avaldamine vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 510/2006 (põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta) artikli 6 lõikele 2

39


 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 

Top