EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:111:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 111, 06. mai 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5171

Euroopa Liidu

Teataja

C 111

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

51. köide
6. mai 2008


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

I   Resolutsioonid, soovitused ja arvamused

 

SOOVITUSED

 

Euroopa Parlament
Nõukogu

2008/C 111/01

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 23. aprill 2008, Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku loomise kohta elukestva õppe valdkonnas (1)

1


 

II   Teatised

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE TEATISED

 

Komisjon

2008/C 111/02

Teatatud koondumise aktsepteering (Toimik nr COMP/M.4999 — Heineken/Scottish & Newcastle assets) (1)

8


 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT JA ORGANITELT

 

Komisjon

2008/C 111/03

Euroopa Keskpanga poolt peamistel refinantseerimistoimingutel rakendatav intressimäär: 4,26 % 1. mai 2008 — Euro vahetuskurss

9

2008/C 111/04

Euro vahetuskurss

10

2008/C 111/05

Euroopa Ühenduste võõrtöötajate sotsiaalkindlustuse halduskomisjon — Valuutavahetuskursid vastavalt nõukogu määrusele (EMÜ) nr 574/72

11

 

TEAVE LIIKMESRIIKIDELT

2008/C 111/06

Liikmesriikide edastatud kokkuvõtlik teave riigiabi kohta, mis on antud kooskõlas komisjoni määrusega (EÜ) nr 1857/2006, mis käsitleb EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist riigiabi suhtes, mida antakse põllumajandustoodete tootmisega tegelevatele väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 70/2001

13

2008/C 111/07

Liikmesriikide edastatav teave riigiabi kohta, mida antakse kooskõlas komisjoni määrusega (EÜ) nr 70/2001, mis käsitleb EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele antava riigiabi suhtes

18

2008/C 111/08

Liikmesriikide edastatav teave riigiabi kohta, mida antakse kooskõlas komisjoni määrusega (EÜ) nr 70/2001, mis käsitleb EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele antava riigiabi suhtes

22

2008/C 111/09

Liikmesriikide edastatud kokkuvõtlik teave riigiabi kohta, mis on antud kooskõlas komisjoni määrusega (EÜ) nr 1857/2006, mis käsitleb EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist riigiabi suhtes, mida antakse põllumajandustoodete tootmisega tegelevatele väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 70/2001

25

2008/C 111/10

Komisjoni teatis, mis on seotud Euroopa Parlamendi ja nõukogu aasta direktiivi 97/23/EÜ (surveseadmeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta) rakendamisega (1)

26

2008/C 111/11

Komisjoni teatis vastavalt nõukogu määruse (EMÜ) nr 2408/92 artikli 4 lõike 1 punktis a sätestatud menetlusele — Avaliku teenindamise kohustuste kehtestamine regulaarlennuliinidel järgmiste sihtkohtade vahel: Ostrava (OSR) ja Brüssel (BRU) (1)

42

2008/C 111/12

Komisjoni teatis vastavalt nõukogu määruse (EMÜ) nr 2408/92 artikli 4 lõike 1 punktis a sätestatud menetlusele — Avaliku teenindamise kohustuste kehtestamine regulaarlennuliinidel järgmiste sihtkohtade vahel: Ostrava (OSR) ja Amsterdam (AMS) (1)

43

2008/C 111/13

Komisjoni teatis vastavalt nõukogu määruse (EMÜ) nr 2408/92 artikli 4 lõike 1 punktis a sätestatud menetlusele — Avaliku teenindamise kohustuste kehtestamine regulaarlennuliinidel järgmiste sihtkohtade vahel: Ostrava (OSR) ja London (LTN) (1)

44


 

V   Teated

 

HALDUSMENETLUSED

 

Komisjon

2008/C 111/14

Konkursikutse seoses Euroopa Ühenduse teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmenda raamprogrammi tööprogrammiga „Võimekus”

45

 

Euroopa Keskkonnaagentuur

2008/C 111/15

Euroopa Keskkonnaagentuuri teaduskomitee liikme kohale kandideerimise kutse ekspertidele (2008)

46

 

ÜHISE KAUBANDUSPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Komisjon

2008/C 111/16

Teatavate dumpinguvastaste meetmete eelseisva aegumise teade

50

 

MUUD AKTID

 

Komisjon

2008/C 111/17

Nõukogu määruse (EÜ) nr 510/2006 (põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta) artikli 6 lõike 2 kohase muutmistaotluse avaldamine

51


 

Parandused

2008/C 111/18

Parandusprotokoll Lissaboni lepingus, millega muudetakse Euroopa Liidu lepingut ja Euroopa Ühenduse asutamislepingut, alla kirjutatud Lissabonis 13. detsembril 2007(ELT C 306, 17.12.2007)

56


 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 

Top