EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:010:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 10, 15. jaanuar 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5171

Euroopa Liidu

Teataja

C 10

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

51. köide
15. jaanuar 2008


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

I   Resolutsioonid, soovitused ja arvamused

 

RESOLUTSIOONID

 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
438. istungjärgul 26.–27. septembril 2007

2008/C 010/01

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Resolutsioon teemal „Loodusõnnetused”

1


 

III   Ettevalmistavad aktid

 

EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEE

 

438. istungjärgul 26.–27.septembril 2007

2008/C 010/02

Euroopa Majandus-ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Roheline raamat kohtuotsuste täitmise tõhustamise kohta Euroopa Liidus: pangakontode arestimine”KOM(2006) 618 lõplik

2

2008/C 010/03

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Masinaehitussektorit käsitlevate õigusaktide lihtsustamine”

8

2008/C 010/04

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile ja nõukogule „21. sajandi konkurentsivõimelise mootorsõidukitööstuse reguleeriv raamistik. Komisjoni seisukoht seoses CARS 21 kõrgetasemelise töörühma lõpparuandega. Panus ELi majanduskasvu ja tööhõive strateegiasse””KOM(2007) 22 lõplik

15

2008/C 010/05

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite ümbermineku kaitsekonstruktsioonide kohta” (kodifitseeritud versioon) KOM(2007) 310 lõplik — 2007/0107 COD

21

2008/C 010/06

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite haakeseadiste ja tagasikäigu kohta” (Kodifitseeritud versioon) KOM(2007) 319 lõplik — 2007/0117 COD

21

2008/C 010/07

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv mootorsõidukite ja nende haagiste andmesiltide ning kirjete, nende asukoha ja kinnitusviisi kohta”KOM(2007) 344 lõplik — 2007/0119 (COD)

22

2008/C 010/08

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis „Energiatõhususe tegevuskava: potentsiaali realiseerimine””KOM(2006) 545 lõplik

22

2008/C 010/09

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv lennujaamamaksude kohta”KOM(2006) 820 lõplik — 2007/0013 (COD)

35

2008/C 010/10

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis nõukogule ja Euroopa Parlamendile „Säästev elektritootmine fossiilkütustest: nullilähedased söe põletamise heitkogused pärast 2020. aastat””KOM(2006) 843 lõplik

39

2008/C 010/11

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus bussiteenuste turule juurdepääsu käsitlevate ühiseeskirjade kohta (uuesti sõnastatud)”KOM(2007) 264 lõplik — 2007/0097 (COD)

44

2008/C 010/12

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv keskkonna kaitsmise kohta kriminaalõiguse kaudu”KOM(2007) 51 lõplik — 2007/0022 (COD)

47

2008/C 010/13

Euroopa Majandus-ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles sätestatakse ühenduse menetlused farmakoloogiliste toimeainete jääkide piirnormide kehtestamiseks loomses toidus, ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 2337/90”KOM(2007) 194 lõplik — 2007/0064 (COD)

51

2008/C 010/14

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: nõukogu määrus kalandussektori andmete kogumist, haldamist ja kasutamist käsitleva ühenduse raamistiku loomise ning ühise kalanduspoliitikaga seotud teadusliku nõustamise toetamise kohta”KOM(2007) 196 lõplik — 2007/0070 (CNS)

53

2008/C 010/15

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 96/22/EÜ, mis käsitleb teatavate hormonaalse või türeostaatilise toimega ainete ja beetaagonistide kasutamise keelamist loomakasvatuses”KOM(2007) 292 lõplik — 2007/0102 (COD)

57

2008/C 010/16

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust nr (EÜ) 1924/2006 toitudel märgitud toitumis- ja tervisealaste väidete kohta”KOM(2007) 368 lõplik — 2007/028 (COD)

58

2008/C 010/17

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Maailmakaubanduse integratsioon ja allhanked. Uute väljakutsetega toimetulemine”

59

2008/C 010/18

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Patsientide õigused”

67

2008/C 010/19

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Jätkusuutliku tootlikkuse edendamine Euroopa töökohtadel”

72

2008/C 010/20

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Puuet käsitlevate näitajate ühtlustamine Euroopa poliitikate jälgimise vahendina”

80

2008/C 010/21

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Komisjoni teatis nõukogule, Euroopa Parlamendile ja Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele: „Maksusoodustuste tõhusam kasutamine teadus- ja arendustegevuse soodustamiseks””KOM(2006) 728 lõplik

83

2008/C 010/22

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „ELi majandus: 2006. aasta ülevaade. Euroala tugevdamine: poliitika põhilised prioriteedid”KOM(2006) 714 lõplik — SEK(2006) 1490

88

2008/C 010/23

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Finantsturgude arenguga kaasnevad majanduslikud ja sotsiaalsed tagajärjed”

96

2008/C 010/24

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Euroopa tööstusstrateegiat edendav majanduspoliitika”

106

2008/C 010/25

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal

„Komisjoni teatis nõukogule, Euroopa Parlamendile ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele „Liikmesriikide otsese maksustamise süsteemide koordineerimine siseturul”” ja

„Komisjoni teatis nõukogule, Euroopa Parlamendile ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele „Piiriülene maksustamine kahjumi korral”” ja

„Komisjoni teatis nõukogule, Euroopa Parlamendile ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele „Maksustamine riigist lahkumisel ja vajadus kooskõlastada liikmesriikide maksupoliitikaid””KOM(2006) 823 lõplik — KOM(2006) 824 lõplik — (SEK(2006) 1690) — KOM(2006) 825 lõplik

113


ET

 

Top